Genealogische website Warsage

Albert van Weers studeerde in juni 1961 af in Leiden op Wis- en Natuurkunde. In november 1976 behaalde hij zijn doctoraal in Leiden op Biologie.
Vervolgens ging hij aan de slag als zee bioloog. Toen citeerde het dagblad Trouw hem: De huidige stelling dat dumping van laag-radio actief afval niet gevaarlijk is, kan over een paar jaar verkeerd blijken te zijn.

Hij verdiepte zich in kernenergie en ging als vakman in 1991 met vele anderen wetenschappers naar de geëxplodeerde kerncentrale in Tjernobyl.

In 1974 was hij medewerker van het ECN verbonden aan het RCN (Reactor Centrum Nederland). In 1989 ging hij op verzoek van de Regering als stralingsdeskundige mee met een internationale expeditie naar de gezonken kernonderzeeër in Noorwegen, de Komsomolets die daar gezonken was. De onderzeeër lag op 1500 meter diepte. In september 1993 zei de commissie van de (Internationale Expeditie) dat er onnodig paniek was.
Tijdens een persconferentie bij zijn terugkeer, verklaarde radio-ecoloog A. van Weers gisteren dat de risico’s voor het milieu lager waren dan verwacht.

 

Publicaties:
1972: In: Milieu-aspecten van de kernenergieproduktie. Meded. nr. 33, pp- 71-86. Reactor Centrum Nederland. Den Haag.
1975:  In: Biologische gevolgen van straling door nucleaire energievoorziening. UBV Utrecht. In press.

1982

albert van werschGevolgen dumpen atoomafval blijken nog amper onderzocht

Er is nog veel te weinig bekend over de gevolgen van radioactieve lozingen in zee. Het standpunt van officiële instanties dat laag radioactief afval geen gevaar oplevert kan de komende jaren wel eens volkomen verkeerd blijken te zijn. Dit vindt dr. A. H. van Weers, een deskundige op het gebied van het leven in zee.

 

De zee-bioloog, werkzaam bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten, zei donderdag op een persconferentie in Amsterdam dat de dumpingen tot dusver hebben plaatsgevonden op grond van een onderzoekmodel, dat te weinig realistisch is. Zoals bekend hebben Greenpeace en talrijke andere actievoerders zich krachtig tegen de dumping van radioactief afval in de Oceaan verzet.

 

Onderzoek
Dr. Van Weers deed zijn mededelingen ter gelegenheid van het afsluiten van de eerste fase van een Nederlands onderzoek naar de gevolgen van het dumpen van radio-actief afval in zee. Nederland levert daarmee een bijdrage aan een internationaal onderzoek dat tot doel heeft nieuwe algemene risico-analyses voor het storten van laag en middel radio-actief afval op te stellen.

 

Met name wordt onderzocht of het afval van de bodem van de diepzee weer terug kan komen bij de mens. Een van de eerste stappen in dit onderzoek was een expeditie met het schip Tyro naar het dumpgebied waar kortgeleden de jaarlijkse portie Nederlands, Zwitsers en Belgisch afval gestort werd, 800 kilometer ten noordwesten van Spanje. In het zeegebied werden door de achttien onderzoekers onder meer bodemmonsters genomen en zeedieren gevangen die op de vlak boven de oceaanbodem – ter plaatse vier kilometer diep – leven. Begin deze week keerde de Tyro na twee weken terug naar Nederland.

 

Volgens expeditieleider dr. M. M. Rutgers van der Loeff, geochemicus bij het Nederlands instituut voor onderzoek der zee, dat de onderzoeken uitvoert, zijn gegronde conclusies nu nog niet te trekken. „In de dieren die we vingen hebben we in eerste instantie geen radio-actieve stoffen gevonden, maar nadere onderzoeken op daarvoor toegeruste laboratoria zijn nog nodig om dit definitief vast te stellen. De uitrusting aan boord is hiervoor niet toereikend”, aldus Rutgers van der Loeff.

 

Het gebied waar de Tyro proeven nam is ongeveer veertig bij honderd kilometer groot. Volgens een woordvoerder van het ECN ligt in dat gebied tussen de 70 en 80.000 ton radio-actief afval, met inbegrip van het loodzware beton waarin de vaten verpakt zijn. Die hoeveelheid is daar de afgelopen vijftien jaar gestort. Volgens het tot nu toe gebruikte gevarenmodel is een hoeveelheid van 100.000 ton laag en middel radioactief afval per jaar in een dergelijk gebied nog niet gevaarlijk voor de mens. Daarbij gaat men er vanuit dat de vaten onmiddellijk openspringen als zij op de zeebodem ploffen. Of dit model ook in de toekomst gehandhaafd zal blijven, moeten nadere onderzoeken uitwijzen.

bron: De Waarheid 18 september 1982

 

Klik hier voor Albert van Weers in de Haagse Tak.

error: