Genealogische website Warsage

2016

In het schooljaar 2015-2016 heeft Riet van Weers een kinderkoor verbonden aan de Monterssorischool.

2001

MUZIEKJUF NEEMT AFSCHEID

‘We waren een zingende school’
 door Erik de Boer

riet van weers
foto: Robert Stuyvenberg

Den Haag – Kinderen op de basisschool kunnen niet meer zingen, zo wees een recent onderzoek uit. Aan Riet van Wees lag het niet. Ruim dertig jaar gaf ze muziekles op de Heldring basisschool. Nooit sjoemelen met kwaliteitseisen. “Dat is het ergste dat er na de jaren tachtig in het expressie-onderwijs is gebeurd: kwaliteit hoefde niet meer. Als het maar leuk was. Zo is het muziekonderwijs in veel gevallen afgedaald tot het niveau van het potje met vet. Toch is het een belediging voor de kinderen, als je geen kwaliteitseisen aan ze stelt. Daar mag je nooit mee sjoemelen”.

Ter gelegenheid van haar afscheid dirigeerde muziekdocente Riet van Weers zelf het koor van leerlingen en ouders van de O.G. Heldringschool voor basisonderwijs in de Vogelwijk. Haarzuiver weerklonken de stemmen vorige week tegen de muren van de Thomaskerk in de Harmelenstraat als bewijs dat iets moois pas na lang en moeizaam oefenen ontstaat en dat er niet werd gesjoemeld met kwaliteit.

Riet van Weers (64) was 34 jaar eerst als muziekdocente en later ook als groepsleerkracht verbonden aan de Heldringschool.
In die tijd bouwde ze een muziektraditie op die leidde tot zingen in de Mattheus Passion, in radio- en televisieprogramma’s en tot samenwerkingsconcerten met het Hoorns Byzantijns mannenkoor en het Leidschendamse gemengde koor Cantiamo. Van Weers: “We waren een zingende school. De kinderen zetten mij aan tot activiteit en andersom. Zo ontstond er een klimaat van samen muziek maken. Dat is mooi. Dat raffel je niet af. Ik probeerde er ieder jaar weer uit te halen wat erin zat”.

Gedreven
“Of ik me een beetje de laatste der Mohikanen voel in het muziekonderwijs van weleer? Ja, ik vrees van wel. Maar wellicht zijn er nog andere gedrevenen die de fakkel kunnen doorgeven”.
“O, zeker”, zegt Hans van de Vijver (35). ‘Met het vertrek van Riet wordt een belangrijke episode in het muziekonderwijs afgesloten. We willen Riet overhalen ook na haar vertrek het ouderkoor te blijven leiden”.

Na de laatste uitvoering blikken Eliza (11), Eva (12), Femke (10) en Just (11) terug. Just: “We hebben veel gerepeteerd. Dat is nooit leuk. Dat is heel hard werken. De juf let op kleine dingetjes. Doe je één toon verkeerd dan moet alles weer over”.
“Ik weet wel waarom ze altijd zo streng was”, zegt Eliza. “Dat was omdat ze wilde dat wij ons best deden”. En Eva: “Ik wilde iedere keer weer van het koor af. Maar na een uitvoering bleef ik er toch maar weer op omdat het zo leuk was”.

Het kinderkoor van de Heldringschool werd door diverse omstandigheden in april vorig jaar opgeheven. Voor het afscheid van Riet kwam het nog één keer bij elkaar. En het ouderkoor?
Riet: “Misschien gaan we daar mee door. Maar ze moeten wel weten dat ik eisen stel. En dan valt het niet mee om gemotiveerd te blijven”.

bron: Haagsche Courant, 6 juni 2001

 

Klik hier voor Riet van Weers in de Haagse Tak.

error: