Genealogische website Warsage

“Ik geloof in de wet van de positieve aantrekkingskracht”

alexander van weersAlexander van Weers, 32 jaar en met een 3e kind op komst, heeft zich 3 jaar geleden gevestigd op een perceel van 1,3 hectare aan de Oude Winterswijkseweg in Vragender. Hij heeft duurzame plannen met het domein. En interessante ideeën over samenwerkingsprojecten in het gebied, die de gemeenschap veel op kunnen leveren. Wat drijft deze geïnspireerde aanpakker en hoe gaat hij te werk?

 

Alexander was binnenvaartschipper van beroep. Hij vervoerde brandstoffen zoals benzine en diesel. “Ik realiseerde me steeds meer dat ik aan de verkeerde kant van het verhaal zat. Ik wilde juist bijdragen aan een schonere aarde en duurzame energie. En ondertussen vervoerde ik dat soort vracht. Het leventje aan boord inspireerde me juist wel. Scheepvaart is een heel oud beroep, het is een zelfvoorzienende onafhankelijke wereld waarin je samen leeft en werkt. Met die gedachten stapte ik 3 jaar geleden aan wal en kocht ik deze boerderij met grond. Als ik ergens voor ga, doe ik dat voor 100%.”

Geen klassieke agrariër

De verbouw van de boerderij en schuren is nu in volle gang. Ook de inrichting van het land krijgt steeds meer vorm. Alexander is geen klassieke agrariër, maar wil wel zo dicht mogelijk bij de natuur staan en werken. Hij heeft uitgesproken ideeën. Dyon Temming denkt ook mee over de inrichting zoals een voedselbos. “Ginds ligt al een poel in het weiland. Dat trekt van allerlei flora en fauna. En we gaan zoveel mogelijk ruimte geven aan natuurlijke begroeiing. Meegaan met de natuurwetten is beter dan forceren, vind ik. De natuur reguleert zichzelf en creëert een eigen structuur.” Inmiddels is Alexander ook ondernemer in zonnepanelen geworden. Hij voert grote klussen uit voor Tenten Solar.

Zacht en grijs water

Alexander barst van de plannen. Zonnepanelen op het dak van de schuur, opvang van regenwater en hergebruik van afvalwater, biodiverse beplanting, voedselbosjes en een paddockparadijs (struinpad rond de boerderij) voor de paarden. Het wordt binnen nu en 2 jaar realiteit op zijn boerderij. “En we maken 2 kassen die in een circulair systeem passen dat tot 4 maal toe water hergebruikt. Met douchewater (het zogenaamde grijze afvalwater) bewater ik kassen. Dat wordt gefilterd en dat kan ik daarna weer hergebruiken om de wc door te spoelen.” Ook in een groter perspectief ziet hij kansen: “Agrariërs in dit gebied zouden regenwater ook prima kunnen gebruiken als drinkwater voor vee en voor irrigatie. Regenwater is zacht.” Alexander wil graag meewerken aan gebiedsprojecten.

Samenwerken vanuit interafhankelijkheid

Onafhankelijkheid en vrijheid zijn de 2 belangrijkste levenscredo’s voor Alexander. “We worden in de huidige samenleving afhankelijk gemaakt van bijvoorbeeld energieleveranciers en subsidies. Dat kunnen we omkeren. Als we bijvoorbeeld als agrariërs allemaal samenwerken is het mogelijk om zelf onze energie te produceren. Door zonne-energie op te slaan in accu’s en water te hergebruiken, zodat we zelfvoorzienend en onafhankelijk kunnen functioneren. Interafhankelijkheid is dat.” Alexander heeft een rotsvast vertrouwen in de loop van het leven. “Als je echt iets wilt, dan komt het naar je toe en gaat het lukken. Als je ideeën deelt en uitwisselt, komt er een positieve energie op gang waarmee je samen grote dingen kunt bereiken. Daar geloof ik in, het is de wet van de positieve aantrekkingskracht. Dat klinkt misschien vaag voor sommigen, maar ik weet zeker dat het zo werkt.”

Klimaat Klaor

“Ik vind Klimaat Klaor sowieso een mooi voorbeeld van collectieve bewustwording. De mensen die daaraan meewerken zien de problemen en kansen en willen ze aanpakken. Hoe? Door mensen die op eenzelfde manier denken aan te trekken en te steunen. Dat vind ik heel bijzonder. Wat dat betreft is dit de perfecte locatie voor mij. Hier in de Achterhoek is al zoveel saamhorigheid. Toeval bestaat niet, he?” Alexander bouwt ondertussen gestaag door aan zijn boerderij en duurzame systemen. Hij verwacht tegen het einde van de zomer met zijn gezin in de woonkamer te kunnen zitten. En in het voorjaar 2019 de zonnepanelen op het dak te hebben. “Zomer 2019 is alles hopelijk klaar en dan mag iedereen komen kijken hoe het hier werkt!”
bron: www.oostgelre.nl

 


Klik hier voor Alexander van Weers in de Haagse Tak.

error: