Genealogische website Warsage

de-wekker-6-okt-1886Zuid Holland
‘s-Gravenhage, – De Rahman-Agionprijs, gelijk men weet eene belooning voor oppassende scholieren, door het Haagsche gemeentebestuur uitgereikt (aan Wilhelmina van Weers) uit nagelaten fondsen, is jl. Donderdag onder hartelijke toespraak van den heer Bevers, lid van de schoolcommissie. uitgereikt aan Wilhelmina Johanna van Weers, leerlinge van de hoogste klasse der gemeenteschool aan de Tullinghstraat. Zij ontving een zilveren remontoir-horloge.

Bron: De Wekker 1886

 

Noot:
In 1883 overleed in Marseille de Egyptenaar Rahmin Aghion. Hij was een zeer vermogend man. In 1884 vertelde zijn notaris in Alexandrië dat de gemeente Den Haag een legaat kreeg van ƒ 7800, 1/3 deel van 2% van zijn vermogen. Den Haag moest dat bedrag voor de helft aan Haagse ziekenhuizen besteden. De andere helft ging naar kinderen van vijf verschillende scholen voor onvermogenden die de lagere school zouden verlaten en zich door ijver en gedrag zich hadden onderscheiden. In 1886 kreeg Wilhelmina Johanna van Weers deze prijs. Zij kreeg een zilveren zakhorloge. Een jaar later zouden de meisjes een naaimachine krijgen en de jongens een horloge. In 1889 kreeg niemand van de kinderen meer een prijs want het geld werd aan aankopen voor de school besteed.

Klik hier voor Wilhelmina van Weers in de Haagse Tak.

error: