Genealogische website Warsage

1892-1951

Abraham Johannes (Bram) van Weers werd in Den Haag op 16 april 1892 geboren. Hij overleed ook in Den Haag op 13 februari 1951. In 1920 wordt Catharina Maria (Cato) Halleen zijn vrouw. Zij was in Katwijk geboren op 4 juni 1891 en overleed in Den Haag op 15 september 1972.

 

In 1916 kreeg hij een tijdelijk contract als schrijver bij de Gemeentelijke Gasfabrieken met  een wedde (oud woord voor salaris) van  ƒ 600 per jaar. Per 1 jan 1918 was dat ƒ 650,- Eind 1918 kreeg hij ƒ 750 per jaar Al gauw werd hij bevorderd tot tweede klerk. Op zijn werk ontmoette hij zijn vrouw die ook schrijfster (= administratief medewerker) was. Zij trouwden in 1920.  Ieder jaar leek wel, of hij promotie maakte. Enkele maanden na hun huwelijk kreeg hij een baan naast zijn werk bij de Gasfabrieken aangeboden. Hij werd in februari 1921 door B.&W benoemd tot tweede klerk, maar nu bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs in verband met werkzaamheden voor het hotel-, café- en het restaurantbedrijf op zon- en feestdagen. Hiervoor kreeg hij een toelage van ƒ 50 per jaar toegekend.

Dit was het toch niet helemaal voor Bram en hij volgde, naast zijn werk, een opleiding tot leraar Zodoende vestigde hij zich in 1930 als leraar handelswetenschappen op zijn huisadres, Kaapstraat 84, Den Haag, In een advertentie biedt hij zich aan voor de opleiding praktijk- en leeraardiploma (vakleeraar en M.O) boekhouden.

Bram werd ook geraakt door de vele misstanden die de werkende mens meemaakte. Het opkomend socialisme zorgde ervoor dat de mensen zich gingen organiseren in vakbondachtige groepen. Vandaar werd hij lid van de R.K. Werknemende Middenstand afdeling Den Haag.  In december 1937 bijvoorbeeld was er een ledenvergadering waarop hij een lezing gaf. Hij betoogde daarin de noodzakelijkheid van het bestaan van standsorganisaties in het algemeen en van de Werknemende Middenstand in het bijzonder.De standorganisaties habben volgens hem een zwaarder taak en een groter arbeidsveld dan de vakorganisaties.

 

bram van weers
1931
bram van weers
1938

In 1938 was Bram was betrokken bij een cursus Wijsbegeerte. In dat najaar organiseerde hij twee lezingen. Het gezin woonde inmiddels in  de Kootwijkstraat, Den Haag. Hun zoon Guus zou dieper later in de filosofie gaan. De cursus werd gegeven door Dr. J.v.d. Kooy. Hij publiceerde over filosofie. Bram was secretaris van de vereniging. De cursus startte in november 1938. Bram was de initiatiefnemer. In september 1939 startte de tweede cursus.

 

In 1940 verhuisden het gezin met zeven kinderen naar het bovenhuis in de Dierenschelaan in Den Haag. Beneden woonde de familie De Haan. In 1945 vierden Bram en zijn vrouw Cato Halleen hier hun zilveren huwelijksfeest, 25 jaar bij elkaar.

residentiebode 15 jan 1940
1940

Januari 1941 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als gemeente ambtenaar. De krant schreef: Jubileum A.J. van Weers Donderdag 9 januari is het 25 jaar geleden dat Dh. A.J. van Weers, thans administratief ambtenaar bij de Arbeidsbeurs, in Gemeentedienst trad. Het zal Dh. Van Weers, die ook in katholieke kringen geen onbekende is, dien dag ongetwijfeld niet aan bewijzen van belangstelling ontbreken. De dag erna schreef dezelfde krant dat hij thuis  een schat van bloemen en bovendien een fruitmand van zijn collega’s ontvangen had.


Tijdens de oorlog zat Bram van 16 juni 1943 tot en met 6 januari 1944 in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij hielp namelijk mensen aan valse papieren. Door deze valse papieren werd voorkomen dat ze naar Duitsland moesten gaan om er te werken. Drie maanden daarvan verbleef hij in het R.K. Ziekenhuis Westeinde vanwege staaroperatie.

 

Zijn zoon Guus werd in 1990 geïnterviewd over zijn werk als filosoof. Over de oorlogsjaren herinnerde hij zich: De angst, die de mensen bij het uitbreken van de oorlog en ook later voelden, wordt in de terugblikken op de televisie zo weinig in beeld gebracht. In Den Haag kwamen massa’s vliegtuigen over en de radio deed daar nauwgezet verslag van. Ze bombardeerden de vliegvelden Ypenburg en Waalhaven. Dat was voor de mensen een enorm beangstigende belevenis. Je weet niet wat oorlog is, of bezetting betekent en dan gebeurt het je. Vier jaar lang hebben de mensen in angst geleefd.
Wij woonden in een bovenhuis en tegenover ons stond een soldaat op straat naar de vliegtuigen te schieten. Op een gegeven moment stapte mijn vader ondanks alle protesten naar buiten om die man een kop koffie te brengen. Absurd eigenlijk, achteraf gezien.


Het gezin Van Weers heeft de angst aan den lijve ondervonden. Vader Van Weers was op een gegeven moment overgeplaatst naar het bureau voor werkverschaffing in Duitsland. Hij probeerde echter steeds iedereen ervan te weerhouden om in Duitsland te gaan werken. Ik weet, dat hij de mensen vaak echt moest overtuigen, dat het beter was om niet te gaan. Je had dan de keus om toch in Nederland aan de slag te komen, een zogenaamde ausweiss te bemachtigen of onder te duiken. Voor zo’n ausweiss kwamen de mensen vaak bij ons thuis. In juni 1943 volgde een inval door de Duitsers, die zestien mensen in ons huis oppakten. Mijn vader werd overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen en werd pas na een proces in januari 1944 weer vrijgelaten. Hij was verdacht van het helpen van joden en dat konden ze gelukkig niet hard maken.

 

Zijn leraarschap pikte hij weer op, hoewel hij bij de Gemeente bleef werken. In 1947 had hij op zijn thuisadres het secretariaat van de Vereniging Leraren. In 1950 adverteerde hij met  leer. Boekh. Econ en bedrijf.huish.k.  De familie had al vroeg telefoon, dat nummer hadden zij destijds al in de Kootwijkstraat in 1938. Het nummer was ook in de Dierenselaan 33 71 00. Hij overleed in 1951. Bij zijn overlijden was hij 58 jaar en gemeenteambtenaar.

1945

Hun adressen in Den Haag (met dank aan Guido Halleen)

  • Na het huwelijk woonden zij tussen 27 oktober 1920 en 4 september 1922: Brandstraat 171, Den Haag
  • tussen 1920 en 27 oktober 1920 : Kempstraat 130, Den Haag
  • tussen 4 september 1922 en 10 juli 1931 : Kritzingerstraat 147, Den Haag
  • tussen 10 juli 1931 en 8 december 1932 :Kaapstraat 84, Den Haag
  • tussen 8 december 1932 en 24 februari 1933 : Meloenstraat 140, Den Haag
  • tussen 4 februari 1933 en 23 mei 1933 :Kootwijkstraat 74, Den Haag
  • tussen 1940 en 1968: Dierenschelaan 29, Den Haag

 

Klik hier voor Bram van Weers in de Haagse Tak.

error: