Genealogische website Warsage

Pieter van Weersch werd in 1896 geboren. Vanaf zijn 14e zat hij al in het schildersvak. Hij was in Aken als rijtuigschilder begonnen, daarna verhuisde hij naar Simpelveld en vervolgens naar Heerlen. In 1963 kreeg hij met Koninginnedag een Eremedaille in Goud. Geen lintje maar een medaille. Hij was nog steeds bij Goedmakers in dienst. Pieter overleed in 1980, 84 jaar oud. Hij was meer dan 50 jaar getrouwd met Elisabeth de Lamboij en zij kregen vier kinderen.

 

1947

Pieter van weersch

In 1947 was Pieter van Weersch 25 jaar werkzaam bij Goedmakers Schildersbedrijf in Heerlen. De zondag was er een plechtige hoogmis in de kerk aan de Laanderstraat daarom geweest. Na afloop was er bij Ruto in Heerlen een receptie waarop zij gehuldigd werden. Goedmakers zat toen aan de Eikenderweg 6 in Heerlen en een jaar later ook aan de Treebeekstraat in Treebeek.

1962

1962Huldiging en receptie in Terminus (Heerlen)


Twee schilders zijn morgen veertig jaar in het vak

 

Het begon in Duitsland…
HEERLEN, 31 mei (Eigen red.) — Morgen, zaterdag 2 juni, wordt in Heerlen een niet-alledaags dubbel robynen jubileum gevierd. Het is dan nl. veertig jaar geleden dat de heren P. H. van Weersch en H. Schumacher in dienst traden van het schildersbedrijf H. Goedmakers, thans gevestigd aan de Schelsberg 190. „Van ophouden weten die jongens niet”, zei de heer Goedmakers ons toen wij meer exactere gegevens van beiden in hart en nieren zijnde schilders vroegen. Het impliceerde tegelijkertijd de bruisende activiteit die de jubilarissen nu al veertig jaar aan de dag hebben gelegd. En geloof maar dat men gewerkt heeft. Ging men in andere bedrijfstakken technisch mettertijd vooruit, in het schildersvak hanteerde men vroeger de kwast en ladder en ook nu is dat nog zo!!!!!

 

De heer P. H. van Weersch, Roemer Visserstraat 3 Heerlen, zit al vanaf zijn veertiende jaar in het schildersvak. Hij begon in Aken en nadat hij in 1919 eerst in Simpelveld een tijdje had gewerkt kwam hij over naar Heerlen. In Aken was hij rijtuigschilder en dat was in die tijd heel wat. Geboortig van Schin op Geul herinnert de heer van Weersch zich nog als de dag van gister dat hij in die eerste jaren van zijn loopbaan (hij is nu schilder-uitvoerder) steeds van Vaals naar Heerlen moest fietsen. De jubilaris is een verwoed tuinliefhebber. Men kan hem daar na diensttijd steeds ontmoeten en met hem (in die tuin) een bloemenparadijs dat elders zijn weerga niet vindt.

 

Duivensport
De heer Schumacher begon in 1913 te Kohlscheidt als leerling-schilder. Hij en de heer van Weersch zijn de oudste jubilarissen die het schildersbedrijf Goedmakers kent en beiden zijn, dat laat zich wel begrijpen, in al die veertig jaar iedere dag met elkaar opgetrokken. Ze zijn dan ook meer dan „zo maar” collega’s van elkander. De heer Schumacher woont aan de Hoofdstraat 97 te Amstenrade en aan dit adres beoefent hij intens de duivensport als een van de hobbies die op ieder moment van de dag zijn warme belangstelling genieten. Vanaf 1923 was hij voorman en in de laatste tien jaar hoofduitvoerder

 

Receptie
Beide jubilarissen zullen morgenmiddag (zaterdag) om 16 uur in hotel „Terminus” hartelijk gefêteerd worden vanwege hun vele goede werk. Hierop aansluitend volgt tot 18 uur een receptie.

bron: Limburgs Dagblad 1 juni 1962

Klik hier voor Pieter van Weersch in de Wijlrese Tak.

error: