Genealogische website Warsage

2016

Voorzitter: Heerlijkheid Schin op Geul 
Voorzitter: Mannenkoor InterNos

2009

paul van weerschDorp kleurt groen

 

Schin op Geul wordt groen. Na maanden van praten en overleggen, wordt eindelijk gestart met de uitvoering van bet. project Dorp in ’t groen. Binnenkort worden de eerste resultaat zichtbaar, belooft voorzitter Paul van Weersch plechtig.

 

Via onzichtbare buizen wordt het water uit de bronnen ondergronds naar de goot geleid. Van daaruit wordt het zo snel mogelijk afgevoerd naar de dichtstbijzijnde put van de riolering. Hoe sneller het geloosd is, hoe beter het kennelijk is voor Walem.
“Eigenlijk is het jammer dat we niks doen met dat water”, zegt Paul van Weersch, voorzitter van de dorpsraad Schin op Geul/Oud-Valkenburg. “Het water dat via al die kleine bronnetjes opwelt, geeft zo’n buurtschap als Walem iets bijzonders. Alleen daarom zou je dat water eigenlijk zichtbaar moeten maken in het landschap.”

 

Volgend jaar is dat wellicht al het geval. Het herstel van de ‘waterbron’ Walem is namelijk één van de ideeën die bij het project Dorp in ’t groen gerealiseerd worden. Het college van B en W van Valkenburg aan de Geul heeft onlangs ingestemd met de uitvoering van dat plan: in de begroting van de gemeente is daar ook al geld voor gereserveerd.

 

Het zichtbaar maken van het water in Walem is een van de vele ideeën die inwoners van Schin op Geul en Oud-Valkenburg vorig jaar hebben aangedragen voor het project Dorp in ’t groen. Een speciale werkgroep van de dorpsraad heeft al die suggesties bekeken, beoordeeld en verwerkt in concrete plannen. De dorpsraad wil nog vóór de zomer beginnen met de uitvoering van de eerste plannen.

“We hadden allang bezig moeten zijn”, legt Van Weersch uit. “Maar de strenge winter heeft ons parten gespeeld. Voor de aanplant van bomen en struiken zijn we afhankelijk van de stichting IKL. En die heeft het op dit moment hartstikke druk met het inhalen van de achterstand die in de winterperiode is ontstaan. Vandaar dat het allemaal wat langer duurt.” Een van de concrete plannen die klaarliggen, is de aanleg van een nieuwe hoogstamboomgaard bij de entree van het Gerendal. “Dat weiland is onlangs aangekocht door ene Wiertz uit Valkenburg”, legt Van Weersch uit. “Hij is bereid om daar zo’n tachtig fruitbomen te planten. Waarmee een grote wens van het dorp in vervulling gaat: de bewoners vragen al jaren om meer hoogstamfruitbomen.”

 

De werkgroep heeft verder gekeken naar de omgeving van het station in Schin op Geul. De dorpsraad hikt al jaren aan tegen het parkeerprobleem bij dat station. Omdat er geen fatsoenlijke parkeerplaats is, zetten treinreizigers hun auto op het gras. “We kijken of we die stroken kunnen verharden met open stenen”, zegt Van Weersch, “zodat het gras niet bij elke regenbui kapot wordt gereden.” Het college heeft laten weten dat dáár voorlopig geen geld voor is. Maar dat hoeft op zich geen ramp te zijn, vindt Van Weersch. “Wellicht kunnen we in dit geval terugvallen op andere subsidiepotjes.

We hebben het in dit kader aangekaart om te voorkomen dat het probleem in de vergetelheid raakt: nu is er aandacht voor het groen in het dorp, dus moet je ook deze zaak warm houden.”

 

Onlangs is de werkgroep op een vrije ochtend van het station naar het Gerendal gewandeld. “Onderweg heb je prachtige doorkijkjes naar kasteel Schaloen, Genhoes en de Sousberg”, vertelt Van Weersch. “Maar op heel wat plaatsen is het uitzicht weggenomen doordat bomen, struiken en hagen flink doorgeschoten zijn, vaak op grond van het waterschap. We hebben’ het waterschap gevraagd of wij dat zelf mogen snoeien. Binnenkort krijgen wij daar antwoord op.”

 

In het dorp zelf wil de werkgroep hier en daar nieuwe bomen neerzetten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Breeweg en de doorsteek van de Mauritiussingel naar Strucht waar platanen niet zouden misstaan. De kale Schoonbronstraat wordt een village fleuri, met fleurige bloembakjes aan de lantaarnpalen. “We hopen dat we de bewoners van andere straten in Schin op Geul daarmee op een idee  brengen,”zegt Van Weersch, “en dat zij straks ook hun eigen straten opvrolijken met bloemen.”

bron: De Limburger 29 mei 2009, tekst: René Willems, foto: Harry Heuts

2009

foto: Jurgen Simon
Foto: Jurgen Simon


De heer P.P.J.M. van Weersch uit Schin op Geul werd  in 2009 Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer Van Weersch is een persoon die zijn inzet/energie direct levert aan de gemeenschap. Door zijn persoonlijke inzet komen niet alleen nieuwe onderwerpen aan de orde maar krijgen daadwerkelijk gestalte dit in het kader van Dorpsvisie, Natuur en Milieu en de provinciale werkgroep Vereniging voor Kleine Kernen Limburg. Het mannenkoor InterNos van Schin op Geul wordt sedert september 1980 al bijgestaan door de Dhr. Van Weersch. Ook hier vervult Dhr. Van Weersch meerdere taken en neemt hij zijn verantwoordelijkheden op een zeer uitzonderlijke manier maar bleef wel zitting houden in de muziekcommissie welke functie hij tot op heden nog vervult. (bron: Staatsblad).

 

Ook in 2009 werd Paul geïnterviewd als woordvoerder van de gezamenlijke Valkenburgse dorpsraden. Hij zei onder meer: “We willen  inwoners aanzetten om na te denken over de toekomst van de dorpsgemeenschap en daar zelf mee aan de slag te gaan. We moeten eerst zien of we de bewoners kunnen enthousiastmeren.”

2006

In 2006 vierde hij zijn robijnen jubileum (40 jaar ) bij het mannenkoor InterNos als eerste tenor. Paul werd in 1979 bestuurslid en vervulde toen de taak van tweede secretaris. In 1980 werd Paul plaatsvervangend voorzitter en werd een jaar later gekozen tot voorzitter. Hij bleef deze functie vervullen tot het jaar 2000. Hij stelde zich toen niet meer herkiesbaar maar bleef wel zitting houden in de muziekcommissie welke functie hij tot op heden nog vervult.

2004

Paul van Weersch is sinds 2004 voorzitter van de dorpsraad van Schin op Geul en Oud-Valkenburg.

Klik hier voor Paul van Weersch in de Wijlrese Tak.

error: