Genealogische website Warsage

Giliam van Weersch, veldwachter van Waterval, Ulestraten werd in 1894 geboren als Jan Willem Hubert van Weersch, Zijn roepnaam was Willem, maar dat veranderde naar het Franse Guillaume, waarvan de burgers van Waterval Giliam maakten.

In januari 1921 plaatste de gemeente Ulestraten een advertentie waarin zij per maart 1921 een veldwachter zochten. Er stonden maar twee eisen in: Niet boven de 35 jaar en Vereischte drankvrij. Zijn jaarsalaris was ƒ 1000,-
Op 1 maart 1921 werd J.W.H. van Weersch als gemeente-veldwachter aangenomen.

 

veldwachter Ulestraten

Brief van 25 april 1921 gericht aan de Maatschappij van Elektrische stroom in Limburg; Maastricht.

 

Naar aanleiding Uw geacht schrijfen 15. dezer heb ik de eer U mede te deelen dat ik akkoord ga met U voorstel betreffende de vergadering voor toezicht enz van het electrischnet in deze gemeente volgens de in de instructie bepaalde voorwaarde.
Met de meeste hoogachting
J.W.H. Van Weersch.

 

Een veldwachter heeft een hond en samen met die hond won Giliam in 1925 de eerste prijs tijdens de keuring voor politiehonden in Limbricht. Hij kreeg een certificaat met lof.

Natuurlijk had hij ook te maken met rechtszaken. Een van die zaken was in verband met een echtscheiding. De gescheiden man was al veroordeeld tot het betalen van ƒ 15,- of acht dagen hechtenis. Daaraan had hij niet voldaan. Veldwachter Van Weersch ging samen met de deurwaarder naar diens huis om beslag te leggen op verzoek van de andere partij.

 

De man zag de veldwachter aankomen en pakte zijn geweer, deed er kogels in en dreigde Van Weersch neer te schieten. Hij had hem toch al niet hoog staan want enkele maanden daarvoor had hij, als raadslid, tegen de verhoging van het traktement van de veldwachter gestemd. Daar stond hij nu, geweer in de hand en de veldwachter tegenover hem. Al gauw wist de veldwachter hem het geweer afhandig te maken en de man werd gevangen genomen.


Hoe de echtscheiding afliep? Het echtpaar kwam weer bij elkaar.

In 1926 plaatste hij een aanbeveling in de krant omdat zijn verzekeringsmaatschappij Groningen, snel en volledig uitbetaald had, na de dood van een van zijn paarden.

 

lim-koerier-30-nov-1926-web
1926

In 1934 betrapten hij en zijn hond Leo, in samenwerking met de veldwachter van Schimmert, een drietal stropers die midden in de nacht in zijn gebied bezig waren.

 

lim koerier 5 okt 1934
1934

In 1943 ging hij over naar de Rijkspolitie waar hij in 1945 postcommandant werd. In 1947 plaatste hij een advertentie als dank voor de belangstelling bij zijn 30jarig ambtsjubileum post-commandant der Rijkspolitie te Ulestraten.

Na een werkzaam leven kon Willem / Giliam met pensioen. Hij was 60 geworden. De krant interviewde enkele burgers waarna de krant schreef: Dhr. v. Weersch was niet alleen ’n correct politieman, maar tevens een joviaal en hartelijk mens, die voortdurend klaar stond om waar ook te helpen.

23 juni 1954

In augustus 1954 werd hij tot deurwaarder benoemd.

Giliam trouwde in 1926 met Elisabeth Heus. het echtpaar kreeg zes kinderen.

 

Klik hier voor veldwachter Giliam van Weersch in de Losse Takken.