Genealogische website Warsage

Het Laatste Nieuws 1970

Een originele vakantie

Yoga voor actrice Cara Van Wersch

Een vakantie is geslaagd wanneer men de vrije tijd kan gebruiken om echt te doen waar men zin in heeft. Mevr. Cara Van Wersch, bekende toneelactrice en tevens vertaalster van vele werken uit het Russisch, weet waar zij zin in heeft. Zij gaat haar verlof gebruiken om in Neufchateau een volmakings cursus yoga te volgen Yoga is een van de vele vakantiecursussen die door de provinciale culturele dienst van Luxemburg worden ingericht.

 

Misschien herinnert men zich dat televisiestuk waarin zij een yoga-kopstand uitvoerde. Dat was voor haar niets bijzonders, want zij beoefent al vele jaren yoga.

 

In haar gezellige en elf-hoge flat aan de Fruithoflaan te Antwerpen, vertelt zij hoe die Yogabelangstelling ontstond, Al bijna tien jaar geleden. In het toenmalig Nederlands Kamertoneel leerde zij een Indische danseres kennen. Al haar bewegingen waren zo rustig, beheerst, volmaakt, dat er ongetwijfeld een yoga-training achter schuilde. Van die danseres kreeg zij de eerste lessen, en sindsdien heeft zij de oefeningen en de meditatie bestendig opgedreven.

 

Mevr. Van Wersch kan doorzetten. Dat heeft zij met haar studie van het Russisch bewezen, een taal waarin zij nu lesgeefster is.

 

Met yoga verloopt het insgelijks zo. Na de verlofperiode wordt te Antwerpen een nieuw Yoga-centrum opgericht: een afdeling van de actieve Yoga-Vedanta Divina Life Society van Aalst. Mevr. van Wersch zal er lesgeefster zijn. (noot: Cara heeft nooit les gegeven in Aalst. Zij volgde er yoga lessen .

 

Voor mevr. Van Wersch is er zelfs een nauwe band tussen yoga, toneel en Russisch. In een Russische studie ontdekte zij namelijk dat de zo befaamde theaterleer van Stanislavski volledig op de yoga-beginselen werd opgebouwd.

 

Naast een uitgebreide yoga-bibliotheek bezit mevr. Van Wersch ook een omvangrijke yoga-discotheek. yoga-gezangen, vertaalt zij al vlot uit het Indisch.

Haar vakantieplannen voor volgend jaar staan ook al vast. Dan gaat zij een cursus van zes weken volgen in een van de meest befaamde yoga-centra ter wereld. in Canada.

 

Yoga, zowel de training als de meditatie, heeft in feite maar één doel: vrede met uzelf vinden, wie dat bereikt is een gelukkig mens. Alle staatsleiders zouden aan yoga moeten doen Hoe kunnen zij een wereldvrede bereiken indien zij niet eens vrede in zichzelf vinden? Vroeger voelde ik mij het slachtoffer van nerveuze spanningen. Met yoga heb ik geleerd die spanningen te beheersen en te overwinnen. Hoe langer men aan yoga doet, hoe boeiender het wordt. Yoga heeft niets te maken met acrobatiek. Het is gewoon een gezondmaking van lichaam en geest.

 

Yoga is niet gekant tegen knusheid of bezittingen. Yoga wil wel voorkomen dat men zich afhankelijk voelt van het materiële. Het geluk moet niet rondom u uitgestald zijn, maar moet in uzelf zijn.

 

Voor een eerste les in yoga werd dit als voldoende beschouwd.. Voor de tweede les kregen we een brochure mee de voornaamste yoga-standen.  De , zijnde de kopstand lokt ons wel aan. Maar voor alle zekerheid hebben we toch eerst dit artikeltje geschreven alvorens aan de tweede les te beginnen.

Piet Sterckx

bron: Het laatste Nieuws, 29 juli 1970

error: