Genealogische website Warsage

willem ruis, paul collet
Aktrice Cara van Wersch en regisseur Paul Collet

Morgen beginnen opnamen van «Het Beest»

C. van Wersch wordt de «moeder»  van Willem Ruis

(Van onze redakteur)

Vandaag beginnen in een afdeling van het ziekenhuis Middelheim de opnamen van de (voorlopig) jongste Vlaamse film. Het wordt een koproduktie met Nederland. De hoofdrol van Harry Melchior wordt vertolkt door de gekende kwismaster Willem Ruis, die als zijn «moeder» in het verhaal de geroutineerde en sterk getalenteerde Vlaamse aktrice Cara van Wersch krijgt. Als de echtgenote van Willem werd de piepjonge Hedie Melinck uitgekozen.

Aanvankelijk heette de prent «De wereld van Harry Melchior». De titelverandering wil meer de nadruk leggen op de evolutie van een suksesvol kaderlid van een investeringsmaatschappij tot een opgejaagd dier omdat hij zich niet schikt naar de algemeen geldende en aanvaarde normen van de hedendaagse konsumptie- en produktie maatschappij.

De man, die aanvankelijk alleen dacht aan carrière en bezit, wordt door het overrijden van een hond zodanig geschokt, dat hij tot een bewustzijnskrisis komt. Ten slotte zal hij op zijn individuele manier de strijd aanbinden met de krachten, die de gemeenschap met hun normen beheersen en leiden. Naast de algemeen aanvaarde regelen en handelwijze is er geen weg voor. voor éénlingen.

 

Vlaams talent

Voor Willem Ruis wordt deze film een test om te zien of degenen, die hem vroeger de toegang tot een toneelloopbaan onmogelijk maakten, gelijk hadden. Hij wil hun bewijzen, dat hij wel degelijk akteursbloed in de aderen heeft.

Eén van zijn belangrijkste tegenspeelsters, Cara van Wersch, heeft dat bewijs allang geleverd. Zij kwam als Limburgse uit een gezin van negen kinderen in Heerlen naar Antwerpen om haar toneelroeping tot een realiteit te maken. Zij was twintig jaar aan de Kon. Nederlandse Schouwburg verbonden en nam vrijwillig ontslag uit protest tegen bepaalde toestanden in dit gezelschap. Zij werkte er nochtans met de grootste regisseurs als Diels, Balfoort e.a.

Later trad zij nog op als freelance aktrice in het Nederlands Kamertoneel, in het NTG en in de KVO. Ondertussen zag zij nog kans om het diploma van vertaalster – tolk te halen met als specialiteit het Russisch. Zij vertaalde werken van Gorki en Toergeniev alsmede enkele Russische toneelstukken.

Deze vrouw, die nog altijd over een tomeloze energie en vitaliteit beschikt. heeft niet alleen door yoga een totaal evenwicht bereikt tussen geest en lichaam maar vooral door T’ai Chi Chuan, een discipline, uit Taiwan, die in de meeste toneelscholen wordt onderricht als een facet van de dramatische kunst.

Alhoewel zij reeds jaren de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, bruist zij van levenslust en kracht. Aan stil zitten en rusten denkt zij gewoon niet. Zij blijft regelmatig meewerken aan TV – spelen, maakt zich verdienstelijk als Russische tolk of zet zich in voor de verspreiding van T’ai Chi Chuan.

Zij leeft nu al weken naar haar nieuwste filmrol toe. Zij is reeds de «moeder» van de ontredderde Harry Melchior en kan uren met kineast Paul Collet diskussieren over details in het scenario of over de interpretatie van bepaalde scénes. Zij begrijpt de problemen van de jonge Willem Ruis totaal en zal hem zeker bijstaan met haar rijke ervaring.

 

Het is een film om bij na te denken en tevens erover ,,na te denken””. Want Paul heeft er een ,,plot” ingewerkt. De filmtaal kan misschien door zijn aktie en zijn vaart doen denken aan een politieprent met veel achtervolgingen en zelfs geweld. Alleen zij, die voorbij de uiterlijkheden kunnen zien, zullen bemerken welke waardevolle visie erin schuilt over de ontaarde verhouding tussen mens en massa, individu en etablishment, meent de en Vlaamse hoofdvertolkster en haar regisseur.

Terug naar het Levensverhaal Cara van Wersch. Klik hier.

Bron: Gazet van Antwerpen, 18 augustus 1981

error: