Genealogische website Warsage

Kitty Robbertz-VanwerschHet echtpaar Kitty en Jo Robbertz-Vanwersch woonden in Kerkrade. Jo Robbertz werd in Kerkrade op 27 juli 1927 geboren. Tien dagen voor zijn 85ste verjaardag stierf hij in het AMC te Heerlen. Hoewel Jo al enige tijd met de gezondheid sukkelde, kwam het stervensuur toch onverwacht. 

 

Zoals hij als onderwijzer en leraar de leerlingen bejegende, zo goed voorbereid had hij ook de les van het sterven in zijn la liggen. Hij had het rotsvaste geloof dat hij Kitty, zijn overleden vrouw, in Gods Vaderhuis zou weerzien.  Jo was een docent in hart in nieren. Hij was kritisch en had een speurneus voor fouten. Enige perfectie was hem niet vreemd. Maar dat ging regelmatig met kwinkslagen gepaard. Met woordspelingen of zinnetjes die hij had gehoord of zelf had bedacht. Hij hield wel van taal, uiteindelijk was hij leraar Frans en Engels. Hij puzzelde bij het leven en zelf cryptogrammen.

 

Een andere hobby beleefde Jo aan zijn tuin. Met plezier en met trots kweekte hij er wat ter tafel kwam: gezonde en onbespoten vruchten. Bovendien was het sparen in natura. Een wereldvernieuwer is aan hem niet verloren gegaan. Hij achtte waarde aan de traditie. De oude deugden bewezen nog steeds hun deugdelijkheid. Deze putte hij, geïnspireerd door zijn opvoeding, uit het evangelie. Hij was bij de kerk betrokken.

 

In 2005 ontving hij de zilveren medaille van de Ned. St. Gregoriusverening vanwege zijn koorlidmaatschap in de voormalige Maria Gorettikerk en in ons kerkkoor.

 

Begin jaar 1956 sloegen Jo en Kitty Vanwersch vol vertrouwen de handen in elkaar. Het ouderlijk huis van Kitty werd ook Jo’s ‘castle’. Heel gelukkig heeft hij er zich met Kitty en zijn zonen Erwin en Marcel gevoeld. Toen Kitty hulpbehoevend werd heeft Jo haar drie jaar thuis verzorgd. De exodus uit huis en later haar sterven griefde zijn hart. Erwin en Marcel krikten zijn gemoed op. Zij ondersteunden hem ook op zijn eigen ziek- en sterfbed. Moge Jo ruste in vrede.

bron: Parochieblad H. Lambertus, Kerkrade augustus 2012.

 

In 1946 behaalde hij zijn onderwijzersexamen aan de Bisschoppelijke Kweekschool in Venlo die tijdelijk in Roermond was. En in  1948 behaalde hij zijn hoofdakte. Zijn vrouw Kitty Vanwersch overleed in 1999, en Jo dus in 2012.

 

Klik hier voor Jo Robbertz in de Losse Takken 3.

error: