Genealogische website Warsage

In oktober 1944 stond er een lang artikel in de krant over de oorlogsschade die er in die jaren in Kerkrade ontstaan was. Vele straten werden genoemd. In de Einderstraat waren drie families Van Wersch die granaatschade hadden geleden.

 

limb-dgbl-19-okt-1944

De website www.soree.info vermeldt het volgende:

Op 15 september werd het riviertje bij Meerssen overgestoken. Twee dagen later kwam het front in Zuid-Limburg over de hele linie in beweging. Weldra konden ook de inwoners van Heerlen en Sittard zich opmaken voor bevrijdingsfeesten, maar ten zuiden van Susteren liep de opmars vast. Duitse soldaten hadden zich daar in goed te verdedigen stellingen verschanst en ze maakten handig gebruik van de talrijke beken die het terrein daar doorsnijden. In het oosten raakte de vaart er trouwens ook uit. Kerkrade bleef vooralsnog in Duitse handen. De plaatselijke militaire commandant stelde de naderende Amerikanen voor een tijdelijk staakt het vuren in acht te nemen om dertigduizend Kerkradenaren dwars door de frontlinie te evacueren. Ondanks enige aarzeling besloten de Amerikanen op het aanbod in te gaan. In de ochtend van 25 september vertrokken de inwoners van Kerkrade te voet richting het bevrijde Ubachsberg, hun woonplaats prijsgevend aan de roof- en plunderzucht van Duitse militairen. De duur van de voettocht van de evacués overschreed echter de duur van de tijdelijke wapenstilstand. Terwijl de Amerikanen nog druk doende waren de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden, hervatte Duits geschut de beschietingen. Ter hoogte van Imstenrade voltrok zich een ramp. Plotseling explodeerde een granaat temidden van de Kerkradenaren. Veertien burgers verloren het leven en tientallen raakten gewond. Achteraf bleek de ontruiming overbodig want op 5 oktober viel Kerkrade zonder noemenswaardige strijd in handen van de Amerikanen. Daarmee was de bevrijding van Zuid-Limburg voltooid.

 

Drie huizen van Stamgenoten werd getroffen.
Einderstraat 83, 85 en 88.

Op nummer 85 woonden het gezin van Adam Vanwersch, getrouwd met Sophia Scheilen (Losse Takken 3). Wie woonden op de andere twee nummers?

error: