Genealogische website Warsage

ouderdomswet2

Met ingang van 18 november 1935 sloot Albert Hubert Caspar van Weersch (Heerlense Tak), toen 20 jaar oud, een vrijwillige ouderdomsuitkering af. Er stond in deze verzekering:

 

Deze verzekerde heeft, mits de premie van ƒ 0.33 per week geregeld is betaald, na het behalen van den 65-jarige leeftyd recht op een rente van drie gulden zegge ƒ 3,- per week. Dat is tegenwoordig  ca € 1,35 per week.

 

In de kleine lettertjes stond onder meer dat de betaling eenmaal per week geschiedt ten kantore der posterijen van de woonplaats van den rechthebbende. Ook dat de rente uitbetaald werd op Dinsdag van elke week of, wanneer de betaaldag een Kerstdag of Nieuwsjaarsdag zou zijn op den daaraan voorafgaanden werkdag.

 

De uitkering was gebaseerd op de Ouderdomswet 1919 die op 3 december 1919 in werking trad. Drie ministers hadden de wet met koningin Wilhelmina getekend. Dat waren de minister van Arbeid: Aalberse, de minister van Financiën: De Vries en de minister van Justitie: Heemskerk.


Opvallend van deze verzekering is de leeftijd van de verzekerde. Welke jongere van 20 jaar is er vandaag de dag bezig met zijn pensioen?

error: