Genealogische website Warsage

veldbode 1903
Het eerste proefnummer van de Veldbode 1903

Xavier van Wersch zat in 1903 en 1904  de redactie van het Geïllustreerd weekblad voor Land – en Tuinbouw De Veldbode. Als redacteur schreef hij zo’n vijftig artikelen.

De redactie bestond bij het eerste nummer uit:

A.A. ter Haar: Landbouw en Veehouderij;
M.H.P.P.J. Thomassen: leraar aan de Rijks veeartsenijschool in Utrecht: Gezondheidsleer van het vee, paardenfokkerij en hoefbeslag;

P. Teunissen, 2e Oosterparkstraat 234, Amsterdam;

H. de Greeff, leraar aan de tuinbouwschool te Frederiksoord, wandelleraar van de Nederlandse Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde, tuinbouw;

Fr. Xavier von Wersch, leraar in de pluimveehouderij (Belgisch Staats-ex) te Scharn-Maastricht: pluimvee en konijnenfokkerij;

T.C. Hootsen te Hoevelaken: bijenteelt.

 

Hier enkele titels van zijn artikelen.

1903

 • Winter in de konijnenstal
 • De eierhandel in Nederland (deel 1 t/m 4)
 • Plymouth Rocks
 • Voedsters en jonge konijnen
 • Het “werken” met de broedmachine (deel 1  t/m 3)
 • Is de konijnenfokkerij voordeelig? (deel I)
 • Is de konijnenfokkerij voordeelig voor den boer en den arbeider (deel II)
 • Goud-Wyandottes
 • Eieren en Kippen
 • Het voederen van konijnen
 • Het “werken” met de kunstmoeder
 • De zomer in de konijnenstal
 • Coucou de Malines
 • Witte Plymouth-Rocks
 • Vlaamsche Reuzen (deel 1 t/m 3)
 • Tentoonstelling Middelburg
 • De witte Wyandottes
 • De Poule Pintade
 • Koekoek Plymouth-Rocks
 • Weener reuzen
 • De blauwe Weener voedster

1904

 • De konijnenteelt in België (deel  1 t.m 4)
 • Stemmen uit de praktijk (deel 1 t/m 5)
 • De Drenthsche Hoen
 • Eendenteelt in Noord-Amerika
 • Eierproductie en loopruimte
 • Alle negen
 • Nog eens: Het blauwe Weener reuzenkonijn
 • Iets over de teelt van eenden in België en Noord-Amerika

Klik hier voor Xavier van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: