Genealogische website Warsage

Veldbode 1903

Xavier van Wersch zat in 1903 en 1904  de redactie van het Geïllustreerd weekblad voor Land – en Tuinbouw De Veldbode. Als redacteur schreef hij zo’n vijftig artikelen.

Vermeld werd bij de redactie: F. Xavier von Wersch, Scharn-Maastricht. Leeraar in de Pluimveehouderij (Belgisch Staats ex.) : Pluimvee- en Konijnenfokkerij.

Hier een selectie van de titels van zijn artikelen.

1903

 • Winter in de konijnenstal
 • De eierhandel in Nederland (deel 1 t/m 4)
 • Plymouth Rocks
 • Voedsters en jonge konijnen
 • Het “werken” met de broedmachine (deel 1  t/m 3)
 • Is de konijnenfokkerij voordeelig? (deel I)
 • Is de konijnenfokkerij voordeelig voor den boer en den arbeider (deel II)
 • Goud-Wyandottes
 • Eieren en Kippen
 • Het voederen van konijnen
 • Het “werken” met de kunstmoeder
 • De zomer in de konijnenstal
 • Coucou de Malines
 • Witte Plymouth-Rocks
 • Vlaamsche Reuzen (deel 1 t/m 3)
 • Tentoonstelling Middelburg
 • De witte Wyandottes
 • De Poule Pintade
 • Koekoek Plymouth-Rocks
 • Weener reuzen
 • De blauwe Weener voedster

 

1904

 • De konijnenteelt in België (deel  1 t.m 4)
 • Stemmen uit de praktijk (deel 1 t/m 5)
 • De Drenthsche Hoen
 • Eendenteelt in Noord-Amerika
 • Eierproductie en loopruimte
 • Alle negen
 • Nog eens: Het blauwe Weener reuzenkonijn
 • Iets over de teelt van eenden in België en Noord-Amerika

Klik hier voor Xavier van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: