Genealogische website Warsage

de-bel-7-aug-1981LAREN – Dinsdag 4 augustus was het echtpaar Van Wersch -Martinot vijftig jaar getrouwd. Een unieke gebeurtenis in het leven van twee mensen, hetgeen nu nog één op de vijfentwintig echtparen bereiken, doch dat vermoedelijk in het jaar 2000 slechts een witte raaf zal zijn; een belevenis waar de-bel-7-aug-1981-fotomen met recht trots  op mag zijn.

In de foyer van het Singer Museum te Laren vond dan ook heel bijzonder feestelijke receptie plaats op een uitzonderlijk mooie zomerdag. Vele gasten zochten enige verkoeling op het terras. Een romantisch schouwspel bood de schitterende tuin, waarin de allerkleinsten onder de gasten zich wisten te vermaken. De ontmoeting met familieleden en oude vrienden maakten deze dag tot iets dierbaars. Tijdens de gezellige receptie was eveneens aanwezig burgemeester L. H. T. Hendriks terwijl de geurende bloemen mede namens het gemeentebestuur reeds eerder waren bezorgd.

 

Te groot
Veertig jaar wonen de heer en mevrouw Van Wersch –Martinot inmiddels in huize “De Aar”, even buiten het centrum van het schilderachtige dorp Laren. “Eigenlijk vind ik het te groot voor ons tweetjes. maar de kinderen houden zo van dit huis en het is ook heerlijk om hier te wonen”, zegt de bijzonder charmante vrouw des huizes, die behalve teer vitaal ook nog de jeugdige grootmoeder is van dertien kleinkinderen! Een rijk bezit, wanneer men bedenkt dat dit echtpaar slechts drie getrouwde kinderen heeft.

De heer A. Van Wersch, die inmiddels 76 jaar is, heeft pas drie jaar geleden zijn werkzaamheden als eigenaar van een verffabriek te Amsterdam neergelegd. In een zelfstandige branche die men heeft opgebouwd ligt iets verankerd dat men moeilijk los kan laten. De heer Van Wersch heeft uiteraard ook nog zijn hobby’s, zodat hij nu voldoende tijd heeft om zich bezig te houden met filmen en zich te verdiepen in allerlei talen. Vermoedelijk heeft de heer Van Wersch deze feestelijke dag, waarop hij en zijn vrouw na vijftig jaar wederom het stralende bruidspaar mochten zijn, via de film niet kunnen vastleggen; de fotograaf daarentegen was druk in actie en heeft dan ook menig plaatje geschoten.

 

Verrassingen
Samen met de kinderen en alle kleinkinderen wachtten hen ’s-avonds nog enige verrassingen tijdens het diner in restaurant “Auberge le Postillon de la Provence” “Het is een geheimpje dat niemand nog mag weten, maar vanavond gaan we voor opa en oma nog liedjes zingen en versjes of gedichtjes voordragen. En van oma’s kant zijn een heleboel mensen niet gekomen. Heel zielig voor oma, maar daar hebben we ook iets over gemaakt”, vertrouwde de tienjarige Jacintha Moonen uit Baarn me heel spontaan toe. Niemand zal dit .,geheimpje” Jacintha kwalijk genomen hebben. Tenslotte is zij het jongste kleinkind van het bruidspaar en dan heb je wellicht een streepje voor..

bron: De Bel 7 augustus 1981

 

Echtpaar Van Wersch deelt reeds 55 jaar lief en leed.

gus en zus van wersch martinotOp 4 augustus j.l. was het feest in Huize “De Aar” in Laren. Op die dag was het namelijk 55 jaar geleden dat de jonge Limburger de heer A. van Wersch in het huwelijk trad met Francoise Martinot, een Dordtse schone, van Franse afkomst. Vijf jaar geleden werd het 50-jarig  huwelijksfeest van het echtpaar Van Wersch groots gevierd temidden van hun 3 getrouwde kinderen, hun 13 kleinkinderen en vele familieleden en vrienden.

 

Dit jaar werd het 55-jarig huwelijksfeest iets rustiger maar toch zeer feestelijk met een gezellig diner in “Auberge la Provence” gevierd. Van de 13 kleinkinderen, waarvan er inmiddels al 1 getrouwd is, waren er slechts enkelen van de partij daar velen van hen momenteel in het buitenland verkeren, zowel voor werkzaamheden als voor vakantie. De oudste dochter van de heer en mevrouw Van Wersch, die al sinds 1957 met haar Belgische man in Amerika woont, was echter speciaal voor deze bijzondere gelegenheid met haar man en dochter Monique overgekomen.

Laren
Het echtpaar Van Wersch woont al sinds 1940 in Laren. Bij het uitbreken van de Tweede  Wereldoorlog vestigden zij zich “tijdelijk” hier, aangezien er bij hun woonplaats Amstelveen, dichtbij Schiphol, flink gebombardeerd werd. Zij veronderstelden dat de oorlog enkele maanden zou duren en waren van plan daarna weer naar Amstelveen terug te keren, zodat de heer Van Wersch zijn verf- en lakfabriek aan de Duivendrechtsekade in Amsterdam makkelijk bereiken kon. De oorlog duurde echter iets langer dan “enkele maanden”… en in 1945, na vijf jaar in het mooie Gooi gewoond te hebben, was er van terugkeren naar Amstelveen geen sprake meer. De heer en mevrouw Van Wersch waren zo gecharmeerd van het prachtige schilderachtige dorp Laren, dat zij besloten dat dit hun woonplaats zou zijn en blijven.

 

Plezier
En nu, na 46 jaar, is dat nog steeds zo en komen hun kinderen en kleinkinderen van heinde en verre nog steeds vol enthousiasme en met veel plezier terug naar het geliefde ouderlijke en groot-ouderlijke huis aan de Velthuysenlaan in Laren. Na 55 jaar lief en leed gedeeld te hebben zijn er voor het echtpaar Van Wersch veel mooie en dierbare herinneringen. Van ganser harte worden hen ook hierna nog heel veel blijde, goede en gezonde jaren toegewenst.

bron: Laarder Courant De Bel donderdag 7 augustus 1986

 

Ga hier terug naar het Levensverhaal van Guus van Wersch.

error: