Genealogische website Warsage

karel van wersch

Karel van Wersch (1922-1989), dirigent van het Koepelkerkkoor, was de zoon van Frans van Wersch die koster organist was in de Lourdeskerk in Heerlen. Frans had in de wijk Molenberg een sigarenwinkel. In zijn huis had hij een ruimte vrij gemaakt voor de piano die twee van zijn kinderen, Annie en Karel, speelden.

Piano examens
in november 1938 waren er piano-examens voor de Jury Central de Musique te Luik. Karel slaagde voor Degré Moyen 3e gedeelte pianotheoriedictee. Hij behaalde het predicaat „met onderscheiding”.  Zijn programma bestond uit werken van Czerny, Cramer, Bach, Haydn, Mozart. Chopin e.a. was keurig verzorgd.

 

In augustus 1941 deed Karel piano examen, theoretisch gedeelte A. In juli 1942 volgde het staatsexamen voor muziek voor het lager onderwijs. In juli 1944 haalde hij aan het Stedelijk Muziek lyceum zijn einddiploma B voor piano. Op zijn 24ste was hij leraar aan de Maastrichtse Muziekschool en enige tijd  later docent (pianoleraar) aan het  conservatorium in Maastricht. In juli 1945 had hij zijn MBO-akte voor muziek gehaald. Hij vestigde zich in Nijmegen waar hij per 1 november 1945 koorleider werd van het heren- en jongenskoor van de St. Antoniuskerk in de Groenestraat in Nijmegen. Hiervoor was hij dirigent-organist geweest aan de St. Theresiakerk van Waubach. In 1946 was hij dirigent van het zangkoor Don Bosco in Lauradorp.

 

Hij woonde toen in de St. Annastraat in Nijmegen op kamers. Om wat geld bij te verdienen gaf hij pianoles.

 

In 1948 was hij dirigent van de R.K. Oratoriumvereniging in Scharn, nu een wijk van Maastricht. En in 1949 dirigent van het Maastrichtse koor Ghesellen van den Sanck.
In 1969 verscheen van dit koor een feestgids om hun 25-jarig bestaan te vieren 1944-1969. Over Karel staat het volgende geschreven: Met Karel van Wersch begos è nuij tiedperk veur de Ghesellen. D’r woorte versjèllende oetvoeringe gegeve, beiveurbeeld ’n oetvoering veur de radio. Bovendien kaem er un speciaal activiteit veur de Keers-daog. è Keersspeul, Keers-zaank. En die Keersprogramma’s zien tot op de daag vandaog è geleef programmapunt bij de Ghesellen.
Karel bleef een klein jaar hier als dirigent want in juni 1950 werd Ad Oomen de nieuwe dirigent.

 

Zijn kinderkoorzang Staatsexamen behaalde hij in juli 1950 en Staatsdiploma koordirectie in juli 1956. Daarnaast was hij meer dan dertig jaar dirigent van het  kerkkoor Cor Jesu dat later veranderde in Koepelkerkkoor in Maastricht. Hij was sinds 1946 hun dirigent.

 

In het blad De Gregoriër Digitaal van augustus 2017 staat een interview met een oud-koorlid Wim Peeters. Hij zei onder meer: In de jaren 1955 en 1956 zong ik in het jongenskoor van de Koepelkerk Maastricht, onder leiding van de gedreven (en soms driftige) dirigent Karel van Wersch. Dit koor kreeg zijn leden via de toenmalige lagere jongensschool van het Heilig Hart, pas naast de Koepelkerk gelegen. Het koor zong tijdens de wekelijkse hoogmis op zondagen en bij uitvaartdiensten. Het werd toen heel normaal gevonden dat tijdens de ochtendlessen de koster van de Koepelkerk de klas binnenstapte met de vraag aan de onderwijzer wie hij mocht meenemen voor de betreffende dienst.

 

Onder andere in 1967 / 1970 was Karel van Wersch docent aan het conservatorium in Maastricht. In 1967 vierde hij zijn 25 jarig jubileum als kerkmusicus. Hij was toen 21 jaar dirigent van het Koepelkerkkoor. Hoogtepunten uit het kerkelijk jaar was de titel van hun eerste elpee die in 1974 uitkwam. 

 

Vanwege zijn verdiensten kreeg hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia en de gouden Gregoriusmedaille.

 

Zijn oudste zus Annie speelde ook piano. Op haar vierde had zij al een optreden.

Ghesellen van de Sanck

Toen onze koning in april 2022 in Maastricht was, speelde André Rieu Mestreech is neet breid mer laank. En hij legde deze titel aan de koning uit. Vervolgens kon je via de ondertitels de tekst volgen. In de tweede regel van dit wordt er over de Ghesellen van den Sanck gezongen. En laat nou Karel van Wersch in 1949 dirigent van het Maastrichtse gemengd koor de Ghesellen van den Sanck geweest zijn. Dit lied was hun clublied.

 

Dit lied werd in 1941 door tekstschrijver Johan Pletzers (1917-1986) en door de Belgische Armand Preudhomme op muziek gezet.

 

Het koor was net na de bevrijding van Maastricht als meisjeskoor in 1944 door pater L. Henneveld SCJ (pater van het Heilig van Jesus) opgericht. In september 1944 vierde hij zijn 25-jarig kloosterfeest en in 1949 zijn 25-jarig priesterschap. Hij was verbonden aan de Koepelkerk in Maastricht waar Karel van Wersch dirigent van het Koepelkoor was.

In februari 1951 vertrok Henneveld (1898-1969)  met tegenzin uit Maastricht en werd benoemd tot rector van de kerk in Elsendorp en daarna in Westerbeek in Noord-Brabant. Hij was in Maastricht twaalf jaar werkzaam geweest, vooral in het meisjes-jeugdwerk en van 1939 tot en met 1949 was hij directeur van het R.K. Woonwagenliefdewerk waarbij hij tevens de priester voor het Maastrichtse woonwagenkamp was. In 1959 keerde hij weer terug naar Maastricht naar de Koepelkerk Hij zei: Ik ben liever kapelaan in Maastricht dan pastoor elders.

 

In de statuten stond onder andere dat alleen ongehuwde meisjes lid mochten zijn. Als je trouwde moest je afscheid nemen. Dat gold ook nog tot ver in de jaren zestig toen werkende vrouwen die gingen trouwen ontslag moesten nemen.

In september 1957 vroeg het koor eenkel oongetrowde R.-K. dames en hiere, neet awwer es 25 jaar, um es koerlid mèt te doen.

 

De eerste dirigent was Martin Stegen (geboren Borgharen oktober 1916). Hij was de organist van de Koepelkerk. Hij trouwde in september 1946 met Maria Castermans. In 1949 werd hij als opvolger van de heer Castermans benoemd tot dirigent van de Koninklijke Harmonie. Stegen was dirigent en organist van de OLV-basiliek van Maastricht. In januari 1951 nam hij afscheid van de harmonie. Stegen werd in april 1986 onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau voor zijn vele activiteiten in het muziekleven. Kort na zijn aanstelling bij de Ghesellen verliet hij ze weer, vanwege zijn drukke werkzaamheden als dirigent bij diverse andere koren.

 

Hij werd al in 1949 door Karel van Wersch opgevolgd, Waarschijnlijk bedacht die de naam Ghesellen van den Sanck. In de kranten verschijnt de naam Ghesellen van den Sanck pas in februari 1949.  Ook hij bleef kort bij de Ghesellen want in juni 1950 kwam Ad Oomen als dirigent bij het inmiddels gemengde koor. Die bleef vele jaren de dirigent. Pas in 1970 werd hij door Jef Penders opgevolgd.

 

Vanaf 2018 treed het koor op onder de naam Vocal Harmony maar ze staan geregistreerd bij de KvK onder de naam Ghesellen van den Sanck. In 2019 vierden zij hun 75-jarig bestaan.

1977

Karel van Wersch, dirigentKarel van Wersch verlaat Koepelkoor

Maastricht

 

De naam Karel van Wersch zal na de komende zondag niet meer verbonden zijn aan het Koepelkerkkoor in Maastricht. Dat zal even wennen zijn voor de velen voor wie dit koor wel haast synoniem is aan vocale religieuze muziek op niveau. Karel van Wersch neemt zondag, zij het met moeite, afscheid als dirigent. Hij doet dit met een uitvoering van Mozarts orgelsolimis tijdens de mis van half twaalf. Gerard Quadvlieg begeleidt aan het orgel, terwijl leden van het koor de soli zullen vertolken. Ook zullen verscheidene motetten worden gezongen. Na afloop volgt een afscheidsreceptie in de zaal van de Koepelkerk. Karel van Wersch (55) en afkomstig uit Heerlen, wordt opgevolgd door Jos Besselink, die evenals de scheidende dirigent docent is aan het conservatorium Maastricht. In de ruim twee decennia, dat Karel van Wersch het Koepelkerkkoor heeft geleid heeft hij dit vocaalensemble een uitstekende reputatie, tot over de landsgrenzen heen, weg weten te bezorgen. “

 

Buitenland
De concertante uitvoeringen, die het koor in de loop der jaren in binnen- en buitenland heeft gegeven, zijn er vele. Zijn repertoirekeus was daarbij vaak opvallend, waarbij hij de grote „klassieke” concertmissen van onder meer Haydn en Schubert niet schuwde. Het niveau van het koor bracht het tot voor radio en televisie en leidde tot het verschijnen van een langspeelplaat. Zijn collega Jos Besselink neemt een bijzonder dankbaar muzikaal object van hem over.

bron: Limburgs Dagblad 30 april 1977

1974

koepelkerkkoor

In 1974 werd  de elpee van het Koepelkerkkoor door Mirasound uitgebracht. Hiervoor had Karel van Wersch enkele muziekstukken bewerkt voor het koor. Pas in 1967 werd het een gemengd koor. Daarvoor was het al sinds tientallen jaren een jongens- en mannenkoor geweest.

Eerste elpee van Koepelkerk-koor

karel van Wersch koepelkerkkoorMAASTRICHT — Het Maastrichtse Koepelkerkkoor zal in de komende dagen haar eerste langspeelplaat presenteren. Op de nieuwe elpee die door Mirasound (Wijhe) in roulatie wordt gebracht, zijn hoogtepunten van het koor te beluisteren uit het kerkelijk jaar. De langspeelplaat heeft dan ook de toepasselijke titel „Hoogtepunten uit het kerkelijk jaar”.

 

De nummers op de zwarte schijf zijn voor de liefhebbers niet onbekend. Zo zingt het koor Cantique de Noël van A. Adams, bewerkt door Karel v. Wersch, met aan het orgel Gerard Quaedvlieg en „O Jesulein Süss” van J. S. Bach, bewerkt door Gerard Quaedvlieg solistische medewerking van de bariton Gerard Janssen uit Urmond, ook lid van het koor. Verder is de opbouw gericht op de advent, Kerstmis, de passietijd, Pasen en Pinksteren. Opnameleider was Gé Voskuylen.

 

Het koepelkerkkoor bestaat ruim 40 jaar en werd opgericht als mannenkoor. In 1967 werd het omgevormd tot gemengd koor en werd de oorspronkelijke naam Chor Jesu gewijzigd in Koepelkerkkoor. Reeds meer dan 25 jaar heeft Karel v. Wersch de leiding, het koor wordt de laatste jaren op het orgel begeleid door Gerard Quaedvlieg. Hoogtepunt is steeds de opluistering van de Kerst Mis. Dit jaar zal de Krönungsmesse van W. A. Mozart met medewerking van een strijkkwartet, blazers en sollisten worden uitgevoerd. Op 8 december tijdens de Eucharistieviering van 11.30 uur zullen verschillende delen van de langspeelplaat ten gehore worden gebracht. Na de diensten van 9.00, 10.30 11.30 en 18.00 uur wordt er gelegenheid geboden de plaat tegen ƒ 15,— te kopen. Het koor van de Maastrichtse Koepelkerk onder leiding van Karel van Wersch

bron: Limburgsch Dagblad 3 december 1974

 

Klik hier voor Karel van Wersch in de Teuvense Tak.

1952

karel van werschBenoeming Sted. Muziekschool
In de gemeenteraadszitting van Dinsdag 22 April is de heer K. J. E. van Wersch benoemd tot leraar in vaste dienst aan de Maastrichtse Stedelijke Muziekschool. De heer K. v. Wersch, geboren te Heerlen 8 Juli 1922, volgde zijn eerste muzikale opleiding aan het Stedelijk Muziek Lyceum, alhier.

In 1944 behaalde bij zijn einddiploma. Inmiddels had hij o.l.v. die heer Crolla, directeur van de Maastrichtse Muziekschool, zich alreeds bekwaamd en haalde hij in 1943 het Staatsdiploma L.O., waarna in 1944 volgde het Staatsexamen M.O. In 1945 vestigde hij zich te Nijmegen als koordirigent en pianoleraar.

 

In 1946 volgde hij een tijdelijke benoeming als leraar aan de Maastrichtse Muziekschool in piano en solfège en tevens als koordirigent en organist van de koepelkerk aan de Scharnerweg. Zijn verdere opleiding ontving de heer van Wersch van de bekende H. Hermans z.g., terwijl hij zich o.l.v. Benoit Franssen nog speciaal toelegde op kinderkoorzang. waarvoor hij in 1950 het Staatsexamen behaalde. Momenteel volgt deze nog jonge, maar zeer kundige musicus nog lessen bij de heren L. Toebosch en G. Hengeveld. Ook in enkele piano-recitals, gegeven in besloten kring ontpopte de heer Van Wersch zich als een kundige vertolker van onze prachtige Europese muziek.

bron: Gazet van Limburg 25 april 1952

error: