Genealogische website Warsage

alg-pluimveeblad-apr-1927De Konijnenteelt in België.

De konijnenteelt brengt hier in België enorme winsten. In Holland kijkt men toe, maar men richt niets uit. Als ze in het Noorden maar eens konden begrijpen dat België zeer profiteert van de Hollandsche konijnenfokkerij. Laat ze in het Noorden maar flink kweeken, als het maar niet zoover komt, dat men zich organiseert,  dan is het voor ons verkeken, zegt de Belg.


Heeft men zich in het Noorden wel eens afgevraagd, wat er toch gebeurt met de prachtige konijnenvellen, die de liefhebber noodgedwongen is af te geven voor een belangrijk te lagen prijs. Ik zal U in het kort hierop antwoorden. Als de Hollander zijn vellen aan den opkooper heeft verkocht, verreizen ze naar België, waar ze tot prachtig bont worden verwerkt, om nadien weer terug te keeren naar Holland waarvan een ieder zich dagelijks kan overtuigen, als hij zich maar de vraag stelt, waar al die Hollandsche dames toch aan dat prachtig en kostbare bont komen, wat men nu dagelijks ziet dragen. Als men nu meent dat deze in Holland vervaardigd zijn, dan vergist men zich. Dat ze in Holland tot pelzen verwerkt worden, kan zijn,, maar de bereide konijnen vellen komen uit België.


Op dit gebied kan ik nog meer vertellen en wil iets tot de Hollandsche konijnenfokkers zeggen. Legt U meer toe op de practische konijnenteelt, want deze brengt goed op. Ik verkocht een 14 dagen geleden plm, 100 vellen, witte, zwarte Chincilla, zilver enz., maar allen in goede conditie, d.w.z. zuiver ras en deze brachten mij 4000 franken op, zonder de opbrengst van het vleesch te rekenen en nu heb ik ze nog goedkoop verkocht. Voor België, waar de levensstandaard de helft scheelt met Holland, is dit een enorm bedrag. Ik heb 400 dieren voor het eerste jaar gefokt en hoop dit voor ’27 te verdubbelen.


En ik geloof toch als men in Holland denzelfden prijs voor zijn dieren maakte, dat men meer liefhebberij voor de fokkerij zou krijgen, als ze hierdoor ook winstgevend werd gemaakt. Alle bladen, zelfs politieke van alle richtingen, wijden lange kolommen aan de konijnenteelt. Van Regeeringswege wordt flink gesteund. Men erkent dat het een Nationaal belang is. Holland staat hoog op Pluimveegebied, maar België heeft buiten zijn pluimvee ook nog de konijnenteelt en die vertegenwoordigt heden den dag millioenen. De export naar ’t buitenland is verbazend. Ligt het nu niet op den weg van de Hollandsche Eiermijnen en Veilingen, om. die zaak eens verder te onderzoeken om dit ook voor Holland in toepassing te brengen. Ik zal hier het reglement weergeven van de Verkoopcentrale te Brussel, voor konijnenvellen, misschien dat dit met eene kleine wijziging ook voor ons land kan dienst doen,

XAVIER VAN WERSCH

Bron: Algemeen Pluimveeblad april 1927

Terug naar Xavier van Wersch.

error: