Genealogische website Warsage

alg-pluimveeblad-febr-1927Pluimvee- en Konijnententoonstelling te Parijs 9-14 Februari 1927.


Deze tentoonstelling is zeker ook vermeldenswaard. Er zijn daar ingeschreven:
3618 nummers Pluimvee
459       ,,      Dwergrassen (hoenders)
474       ,,      Paarlhoenders, Ganzen en Kalkoenen
694       ,,      Eenden
1676    ,,      Sierduiven
3384    ,,     Konijnen
40          ,,     Guin. Biggetjes.


Totaal 9245 nummers met ongeveer 400 verschillende rassen. Aan deze tentoonstelling is verbonden eene afdeeling voor Pelswerk van Konijnen.
Geslacht gevogelte, Broedmachines enz.
Er zijn 60 juryleden voor noodig om dit alles te beoordeelen. Was Duitschland vroeger de baas voor het organiseeren van Konijnententoonstellingen, nu staat Frankrijk aan de spits. Een verbazende vooruitgang in de Konijnenteelt is in beweging in Frankrijk.
Op dezelfde tentoonstelling van verleden jaar was het aantal Konijnen dat ingezonden was 1800 stuks en nu bijna het dubbele. De Konijnenteelt is in Frankrijk een Nationaal belang geworden,

XAVIER VAN WERSCH.

bron: Algemeen Pluimveeblad februari 1927

Terug naar Xavier van Wersch.

error: