Genealogische website Warsage

In 1941 ontving ondernemer Edmond van Wersch een brief van de Reichskommissar naar aanleiding van de Sinaasappelopstand.

boete-1941

Den Haag, den 10.2.1941
Der Reichskommissar für die bezetzten niederlandischen Gebiete
Den Höhore SS u. Polizieführer
als Generalkommissar
für den Sicherheitswesen
B.d.S. I. B. Nr. 525/41

Herrn
van Wersch
Heerlen
Emmasstraat 8

 

(vertaling) Terugkijkend naar de laatste dagen zijn er in toenemende mate veel kabelleidingen van de Duitse Wehrmacht door onbekenden doorgesneden. Daar boven op kwam er ook nog een Duitsvijandige demonstratie door de leerlingen van de Machinebouwvakschool waarbij zich ook een aantal burgers aansloot.
Daarom wordt u, op grond van de verordering 7/41 voor de kosten belast. Binnen 5 dagen na datum van deze brief dient u aan de de Oberkasse der Rechskommissare (Den Haag Plein 23) het bedrag van
ƒ 2000 (tweeduizend gulden) te betalen of over te maken.

Als u dit vordering niet nakomt wordt u gevangen genomen. De arrestatie zal door de Duitse politie uitgevoerd worden (paragraaf 5 Abz. 4 van het bevel Nr 7/41)

Namens
der Befehlahnaber der Sicherheitzpolizei u.d. SD
für die besetzen nierdelandischen Gebiete
Standartenführer
Oberst der Polizei

 

Aantekeningen:

  • De brief werd aan Edmond van Wersch gezonden. Hij was een van de notabelen van Heerlen omdat hij een winkel had.
  • In Plein 23 in Den Haag zat het hoofdkwartier van de Duitse rijkscommissaris, Arthur Seyss Inquart.
  • De Machinebouwschool is de MTS in Heerlen.
  • De opstand van scholieren was de Sinaasappelopstand van 31 januari 1941 (de derde verjaardag van Beatrix) waarbij steun werd betuigd aan het koningshuis. Vierhonderd scholieren deden er aan mee. De opstand werd inderdaad door scholieren begonnen waaronder Jo Funken die begon met wortels uit te delen. Hij overleed later in een strafkamp in Siberië. De leerlingen waren in de klas begonnen. De directeur van de school stuurde de jongens voor twee dagen naar huis. In optocht liepen ze door Heerlen en onderweg zagen ze rood wit blauwe vlaggetjes. Bij het politiebureau aangekomen werd hen ook geen strobreed in de weg gelegd. Op de Markt aangekomen stond daar een koopman met sinaasappelen. De jongens kochten de hele voorraad. Na afloop van de demonstratie werd de MTS twee maanden gesloten, de politiecommissaris Offermans kreeg zijn ontslag en de stad moest ƒ 100.000 betalen. Een twintigtal notabelen ƒ 1000,- tot ƒ 2000.

Klik hier voor Edmond van Wersch in de Heerlense Tak.

error: