Genealogische website Warsage

L’lntermediaire des Généalogistes Bruxelles,mai/juin1993
Un examen approfundu portant sur I’origine et I’histoire de cette familie a permis a I’auteur de compléter et rectificier les généalogies publiées.
Paul de Zuttere 

Gens Nostra

Amsterdam, juni 1993
Dit fraaie boekwerk geeft meer dan de lange titel doet vermoeden waarbij veel literatuur is verwerkt en kritisch werd bekeken, aangevuld met resultaten van zijn onderzoek in de rijke archieven van Wittem. Dit leverde een goed gedocumenteerde verhandeling op die de kennis van die streek en de bewoners kan vergroten.
N.A. Hamers

Limburgs Dagblad

Heerlen 10 februari 1993
De meeste (amateur) genealogen stellen er zich tevreden mee als zij een stamboom van hun geslacht kunnen laten beginnen omstreeks 1600. Maar niet zo Albert van Wersch uit Alphen aan den Rijn. De genealoog bouwde een stamreeks op die bijna acht eeuwen teruggaat. Hij heeft het geluk dat de voorvaderen reeds in de dertiende eeuw aanzienlijke personen waren met bezittingen in de plaats Weerst. (…) Een indrukwekkende en fraai uitgegeven boek.
Jan Diederen

Limburg

(België) nr. 3, 1993
Het jonkergeslacht Van Werst leefde in de streek van Warsage waar het o.a. vermeld wordt in de geschiedenis van de uithof in 1202, de huidige Moinerie..
J.C.

Le Parchemin

Bruxelles, nov/dec. 1993
C’est un bel ouvrage, copieux, bien documenté et bien i1lustré, que cette généalogie d’un vieux lignage d’ origine cheval resque, que I’ on suit depuis le début du XIIIe siècle.
Baudouin d’Ursel

Rijn en Gouwe

Ochtendblad voor Midden-Nederland

31 december 1992
Van Wersch noemt zichzelf daarom ‘verslaggever van het verleden.’
Theo de Wit

De Limburger

Maastricht, 12 januari 1993
En vaak zijn die boeken niet meer dan onooglijke, gefotokopieerde bundeltjes. Bijzonder opvallend op die boekenplanken is de studie Van Wersch 800 jaar, waaraan Albert van Wersch zestien jaar werkte.
Sjef Kusters

Limburgs tijdschrift voor Genealogie L.G.O.G.,

Maastricht, 4 december 1992
Het boek is om meerdere redenen een schoolvoorbeeld: Allereerst omdat het weer eens aantoont hoe ver men bij een genealogisch onderzoek terug kan gaan, maar ook omdat de schrijver zich niet tevreden stelt met een dorre opsomming, maar uitgebreid vertelt over de leefomstandigheden van de familie en de algemene historische context. Het is een voorbeeld ‘hoe het moet’, een indrukwekkend stuk werk, dat wij van harte aanbevelen.
Régis de la Haye

Centraal Bureau voor Genealogie

‘s-Gravenhage, 1 maart 1994
Zowel over het adellijke voorgeslacht als over de ‘burgerlijke’ tak, zijn in deze omvangrijke en goed verzorgde uitgave zeer veel gegevens bijeen gebracht.
C.B.

De Nederlandse Leeuw

‘s-Gravenhage, april-juni 1994
In dit boek worden achtereenvolgens uitgebreid behandeld:

1) een riddermatig geslacht VAN WERST, dat zijn naam ontleent aan Weerst (Frans: Warsage), welk geslacht sinds de 13e eeuw wordt vermeld;

2) tot de agrarische stand behorende afstammelingen, die in de 16e eeuw naar Epen verhuisden onder de naam VAN WERSCH;

3) takken VAN WERSCH uit Heerlen, Simpelveld, Kerkrade en Wittem, die daar sinds de 17e eeuw voorkomen. In dit boek, dat zeer goed verzorgd is, worden de genealogische gegevens in een breed historisch kader geplaatst.
Dr. J.G. Smit

 

Bestellen? klik hier

error: