Genealogische website Warsage

document

Wiest du, Cornielies, dat ich, Gerart van Werst, dich loes wiessen mit diesen offennen brief, also as du wale weys, dat du mich sculdich blyefz V swor gulden en XI geise, des geis du mich eyne crone. Vort so haes du mich gesiekert ende geloeft in goeden truwen, do voele goeder gesellen bi woeren mich mijn gelt te seinden te Reyarstein. Ende du des niet gedoen en haef, so loet ich dich noch wiessen mit diesen offennen brief, dat du mich mijn gelt seinden wylts mit
breingers dis brief. En woe du dis niet en deys, so wyl ich clagen allen goeden luden, wat meineger man dat du worden bis, umme die gelts wille. Vort so wille ich dijn vient sijn, ende dijn broeder Johan van der Koulen, ende wille mich hi mit diesen selven offennen brief bewart hauen, ende al die giene di ich oever u een scade mach briengen. Gheheven onder siegel
Eeris van der Slecken.

Vertaling:
Weet, Cornielies, dat ik, Gerart van Werst, verklaar met deze open brief, dat je mij niets schuldig bent, omdat je wel weet dat je me vijf zware guldens en elf geise (?), des geis (?) jij me een kroon. Verder heb je me verzekerd en beloofd in goeder trouw, met veel betrouwbare mannen, dat je mijn geld zult zenden naar Reyarstein. En als je dat niet doet, dan laat ik je met deze open brief weten dat je mijn geld moet meegeven met de brenger van deze brief. En als je dit niet doet, zal ik je bij alle goede lieden aanklagen omdat je zo’n gemene kerel geworden bent. Bovendien zal ik je vijand zijn en ook van je broer Johan van der Koulen, en ik wil dat hij zich garant stelt met deze open brief, net als al diegenen die ik via jou schade kan toebrengen. Gegeven onder het zegel van
Eeris van der Slecken.

Deze Gerard van Werst heeft geen enkele band met de familie Van Wersch uit het boek Van Wersch 800 Jaar. Daartoe zijn twee aanwijzingen: De naam Gerard komt niet voor in de oude stambomen van Van Werst en deze Gerard woont in Reyarstein. Geen plaats in de buurt van Weerst. In de 13e eeuw verbleef de familie Van Werst nog in Weerst / Warsage. Er bestaat wel een kasteel Reinhardstein in België.reinhardstein Dit kasteel werd in 1354 gebouwd. Het ligt bij Robertville in de Belgische Ardennen.

 

Opvallend is wel een artikel in Publications de la Societé Historique et Archeologique, deel 14 uit 1877 over de inlijving van Nieuwstad bij Maastricht. Ergens in dit artikel beschrijft de auteur dat door oorlogen de financiële stand van zaken van Maastricht slecht te noemen was. In 1488 was dat zo slecht dat er een lening werd uitgeschreven en er werd zoveel binnengehaald dat men Gerard van Werst erop uit zond naar de landen van Limburg en Dalhem om een honderdtal voetknechten aan te werven waardoor de strijd voortgezet kon worden.
Ik neem aan dat Gerard van Werst in Maastricht woonde en bekend was in de landen van Dalhem.

Wat tot nu toe hierover bekend is:
Burcht Reinhardstein werd in 1354 door Reinout van Waimes gebouwd. Een van zijn nazaten; Maria van Weimes (Weims) trouwde als eigenaar met Johann von Zevel (eerste helft 15e eeuw). Een van hun nazaten was Agnes van Tzevel die met Hendrik van Nesselrode trouwde (overleden Aken 1492).
Hendrik trouwde twee keer: de eerste keer met Agnes van Tzevel (erfgename van Reinhardstein) en de tweede keer met Agnes Hoen van Cartils.
Uit het eerste huwelijk had Hendrik een zoon: Adriaan van Nesselrode (geboren circa 1450/1455). Agnes Hoen van Cartils had uit haar eerste huwelijk een dochter: Maria. Adriaan en Maria trouwden met elkaar. Het kasteel Reinhardstein was nu in de familie Van Nesselrode terecht gekomen.(zie www.ardennen.nl )

Verder nog bekend:
Adriaan van Nesselrode trouwde in 1506 met Maria van Elderen (geboren circa 1472/1474). Deze Maria trouwde voor de tweede keer, in 1520 met jonker Daniel van Werst die in 1537 overleed. Daarna trouwde zij voor de derde keer, 65 jaar oud in 1539 met Steven de Geloes. Nu moet alleen nog bewezen worden dat deze Adriaan van Nesselrode een zoon is van Adriaan van Nesselrode die met Maria Hoen van Cartils trouwde, waardoor er dus aantoonbare banden te vinden zijn tussen Reinhardstein en het geslacht Van Werst. Maar dat maakt het bovenstaande document wel jonger. In plaats van de 13/14e eeuw zou het uit de 15e eeuw kunnen zijn, en dat klopt dan weer met het verhaal uit Publications.

 

Maar dan weten we nog steeds niet wie Gerard van Werst is.

error: