Genealogische website Warsage

Theodoor van Wersch, pastoor van Rimburg werd in 1812 als derde kind in Simpelveld geboren uit Jan Stefan van Wersch en Maria Lauvenberg. Het gezin woonde bij de kerk van Simpelveld. Zijn vader was tabaksverkoper en herbergier. Toen Theodoor 15 jaar was, kreeg hij zijn Latijnse les uit het boek Kleine lateinische Grammatik mit leichten Lectionen für Anfängen von Christian Gottlob Bröder, superintendent und Pastor zu Beuchte und Weddingen im. Thum Hildesheim. Achtzehnte verbesserte und vermehrte Original Auslage. Leipzig, 1820.

Naast het titelblad schreef hij Hic liber Pertinet ad me Johannem Theodorum Hubertus Von Wersch, gekommen in die School van Aldenhoven den 3 Februar 1828. = Dit boek is van mij Jan Theodoor Hubertus van Wersch die op 3 februari 1828 naar school in Aldenhoven ging.

Al in 1825 gaven zijn ouders hem jaarlijks tijdens zijn studie aan het bisschoppelijk seminarie in Leuven een bedrag van 200 francs.

 

Waarschijnlijk zal Theodoor ergens in Aldenhoven in de kost geweest zijn, omdat de afstand tot Simpelveld 30 km is. Hij ging hierna naar het seminarie om tot priester opgeleid te worden.

Latijns lesboekje

In 1840 werd hij in Luik tot priester gewijd. Kort daarop ging hij naar Heerlen waar hij de vervanger (vicaris) van pastoor Rouillon werd die in 1839 benoemd was en in 1863 overleed. De Maas- en Roerbode schreef: Men meldt ons tevens uit Heerlen, dat aan den Eerwaarden heer van Wersch, kapellaan aldaar, door verschillende ingezetenen een fraai geschenk is aangeboden, als blijk van sympathie voor de liefde en zorg, aan den onlangs ontslapen Herder, den Wel Eerw. heer Rouillon, gestadig bewezen door den heer van Wersch, die, wij zijn er zeker van, dezelfde liefde en hoogachting op den nieuwe Pastoor der parochie zal overdragen.

 

In Heerlen vierde hij dan ook zijn 25-jarig priesterjubileum. Op 14 oktober 1865 werd Theodoor van Wersch door bisschop Paredis tot pastoor van de parochie de Hl. Drievuldigheid in Rimburg-Bruchhausen benoemd waar hij 15 jaar lang pastoor was. Zijn voorganger pastoor Muhlenberg was hier in 1863 tot pastoor benoemd. Bijna twee jaar later werd die tot pastoor in Schaesberg benoemd.

handtekeningIn 1867 vulde pastoor Van Wersch in Rimburg een deel in van de gevraagde statistiek van de Parochie van de H. Drievuldigheid te Rimburg. Hij schreef dat de “pastorij” 12 à 13 morgen land bezat, dat is nu ongeveer 5 à 6 hectare. Aan pacht ontving de pastorij 672 francs en 40 centimes.

Het inkomen van de pastoor was een stuk lager 125 tot 250 francs per jaar. Soms waren er andere inkomens. Dat jaar was er 200 franc extra door collectes en deels uit de kerkfabriek. Over de rente hoefde hij geen belasting te betalen. En tenslotte schreef hij dat de pastorie eigendom was van de gemeente Rimburg.

Rimburg was tot 1886 een zelfstandige gemeente waarna het samenging met Ubach over Worms. Sinds 1982 is de gemeente onderdeel van Landgraaf. Het zuidelijke deel van Rimburg heette in de volksmond Brokkelze = Broekhuizen = Bruchhausen.

krantenartikel
1880

In mei 1880 overleed Theodoor an den Folgen eines Schlaganfalls (een beroerte), 67 jaar oud ’s ochtends om 10 uur. De reden was dat hij door de rijksambtenaren uit Heerlerheide betrapt was bij het illegaal opslaan van een voorraad gedistilleerd in de tuin van de pastorie. Deze drankvoorraad was eigendom van de met hem bevriende kroegbazen. De alcohol werd in beslag genomen en de pastoor kreeg een proces verbaal. Eén uur na zijn bekeuring overleed hij aan een hartaanval. Wat moet hij een schande gevoeld hebben. Hij die juist de mensen wees op zondige zaken, hij waaraan  zijn parochianen een voorbeeld moesten nemen.

Zijn opvolger werd kapelaan Grooten uit Schaesberg. Die bleef er vier jaar waarna kapelaan Neijssen uit Maastricht de nieuwe pastoor werd.

rimburg wersch
De tuin van de pastorie. De oorspronkelijke pastorie is in 1917 vervangen door de huidige pastorie.
rimburg wersch
Wellicht ligt pastoor Van Wersch in dit graf op het kerkhof van Rimburg. Er staan geen meer namen op.
rimburg wersch

Klik hier voor Jan Theodoor Hubert van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: