Genealogische website Warsage

telegraaf-21-febr-1979BELONING

Misdaad wordt beloond.
De misdadigersbenden als die van Nkomo schieten in Rhodesië een vliegtuig met vakantiegangers neer: 59 doden. Meneer De Koning vindt het nodig om, zeker tegen de wens van de grote meerderheid van ons volk in, bovengenoemde benden te  belonen voor hun flinke daad met maar even een half miljoen gulden ontwikkelingshulp van onze belastingcenten. SCHANDE.
Deze minister moet zo gauw mogelijk verdwijnen, dan kan hij zijn voorganger
Pronk gezelschap houden.
LAREN

A. H. M. van Wersch

bron Telegraaf 1979

 

 

teleraaf-1981 POLISARIO 2
Weer bleek eens hoe onze regering stomweg een behoorlijk deel van ons belastinggeld doelloos verspilt aan de vele actiecomité’s ten behoeve van over de hele wereld verspreide landen. Grote waardering heb ik voor de heer Gualtherie van Wezel, die dit in de Kamer ter sprake bracht. Hoeveel landgenoten lopen nu werkelijk warm voor dit soort acties? Rekenen deze comité’s nu werkelijk op een grote aanhang, waarom dan niet in de vorm van een collecte aan de benodigde middelen komen? De echte aanhangers zullen ongetwijfeld hun steentje bijdragen.
LAREN

A.H.M. van Wersch

bron: Telegraaf 1981 

telegrtaaf-okt-1985

Nieuw zeeland
atoomvrij
Mevr. Vreugdenhil ziet de zaak in haar brief van 19 oktober wel zeer eenvoudig.
Waarom zouden wij Nederland ook niet atoomvrij maken? Deze dame ziet evenwel een voor ons uiterste reden tot plaatsing gemakshalve maar over het hoofd. Immers Nieuw Zeeland wordt door geen enkele atoommacht bedreigd. Volgens mevr. Vreugdenhil moeten ook zij, die zich voor het karretje laten spannen” zich schamen, als zij ook om haar te beschermen, de offers brengen van  deze kostbare bewapening. lets wat heus geen kwestie van prestige of geldverdienerij is.

LAREN,
A. van Wersch

bron: Telegraaf 1985

Klik hier voor Guus van Wersch in de Heerlense Tak.

error: