Genealogische website Warsage

karl-van-wersch

Karl van Wersch, Mheers oudste werd negentig
Mheer – Kerngezond, vitaal, genietend van het leven en nog vol humor heeft Karl van Wersch uit de Dorpsstraat 15 in Mheer zaterdag zijn 90ste verjaardag gevierd. Mheers oudste inwoner is geboortig van Westfalen, maar verhuisde al in zijn jeugd naar Vaals waar zijn ouders een hotelbedrijf  “runden”. Tot zijn 42ste jaar dreef Karl van Wersch het “Grand Hotel” waar hij nog altijd met trots in zijn stem over vertelt.

 

Op 42-jarige leeftijd huwde Karl van Wersch hetgeen voor hem tevens het sein betekende om zichzelf te pensioneren al was stilzitten in de nieuwe woonplaats Mheer er niet bij. Ook momenteel, bijna 50 jaar later en al dertien jaar weduwnaar, blijft Karl van Wersch aktief. Vandaag meldt hij zich weer present bij de bejaardensoos in de pastorie

“En het dagelijkse drupke gaat er ook nog gemakkelijk in,” weet de familie van Gerven, bij wie Karl van Wersch sinds het overlijden van zijn echtgenote is ingetrokken.

bron: Limburgs Dagblad 4 augustus 1977

 

Karl Heribert hoort thuis in de Teuvense Tak zoals op deze website te zien is. Hij staat echter niet in het boek Van Wersch 800 Jaar. Zijn voorouders staan er wel in, en wel op bladzijde 347,7,e (Jan Bartolomeus, die in Aken geboren werd). Diens zoon Theodoor Joseph werd in het Belgische Moresnet geboren en de vader van Karl ook. Volgens zijn bidprentje werd hij echter in het Duitse Altenberg geboren, maar Karl zelf werd weer in Herbern geboren.


Zijn vader, de eerste hotelhouder in Vaals, was Johannes Nicolaus Josephus van Wersch (Vanwersch), 1854-1925). Diens tweede vrouw Mw A.M. van Wersch-Holz vertrok op 4 mei 1932 met de Indrapoera van Rotterdam naar Batavia. 


In 1916 was hij Karl hotelhouder in Vaals. Bij zijn tweede huwelijk in 1911 was hij herbergier. Op zijn overlijdensakte van 6 januari 1925 staat dat hij hotelhouder in Vaals was. Joseph bezat een van de twee Grand Hotels in Vaals. En Karl nam dat van hem over. Bij zijn huwelijk in 1929 gaf hij op kelner te zijn. Wellicht werkte hij wel al in het hotel, maar leidde zijn stiefmoeder het hotel.

 

karl-heribert

Karl werd in 1887 geboren, trouwde op zijn 42ste en overleed kinderloos op hoge leeftijd in 1980. Hij had een korte tijd in Vaals een Grand Hotel, maar na zijn huwelijk zei hij dat ca 1929-1930 snel vaarwel. Zijn vrouw Katrien, had het niet in zich om in een hotel te werken. Haar familie had aardig wat geld, waardoor Karl en zji al vroeg konden gaan rentenieren. In het hotel kwamen veel mensen uit het nabije Aken om te eten en drinken. Ze hadden een goede keuken.  Ook Karl was niet echt zakelijk. Achter op de cour waren de toiletten. Maar op weg naar de toiletten lagen ook de wijnvaten. Ieder die naar de wc ging, nam natuurlijk een glas mee en bleef lang weg.

 

In het bovenstaande artikel staat dat Karl bij de familie Van Gerven woonde. Dat kwam als volgt: De familie Van Gerven huurde het huis naast dat van Karl van Wersch. Beide huizen waren van Karl. Karls vrouw wilde echter niet in het hotel werken waardoor hij gedwongen was (werd?) om het te verkopen. Met dit geld kochten zij een huis in Mheer waar zij een teruggetrokken leven leidden. Toen zijn vrouw Katrien in 1964 overleed werd de band met zijn buren, de familie Van Gerven, sterker. Vooral ook omdat die wel kinderen hadden. Karl bezat nu twee huizen voor hem alleen. Het gevolg was dat zijn buren eerst hun eigen huis kochten en vervolgens ook het huis van Karl. De huizen zaten aan elkaar vast. En met de koop van de huizen begon ook de verbouwing. Toen het huis waarin Karl woonde, verbouwd werd, woonde hij ter overbrugging bij de Van Gervens in huis. Maar hij had het daar zo naar zijn zin, dat hij niet meer alleen wilde wonen. En het oude huis van Karl werd aan anderen verhuurd. Hij had het er vreselijk naar zijn zin, ging tot zijn 85ste elke vrijdag naar Maastricht en bracht boodschappen mee. Zijn laatste levensjaren werden gekenmerkt door enkele hersenbloedingen en opname in een verzorgingstehuis. Als hij daar in de spiegel keek zei hij: Mijn vader ligt hier ook. Hier overleed hij in 1980.

bron persoonlijke info: Ed van Gerven.

 

In 1953 richtte Karl een verzoek aan de koningin om het Nederlanderschap te verwerven. Hij was namelijk staatsloos. In zijn argumentatie stond: woont vanaf kindsbeen af in ons land en is in de samenleving opgenomen. Van de Duitsers heeft hij geen voordelen genoten. Verzoeker oefent geen beroep meer uit. Zijn Nederlandse echtgenote bezit enig onroerend goed. Op 23 maart 1953 verwierf hij zijn Nederlanderschap.

bron: Kamerstuk Tweede Kamer, kamerstuknummer 3341

 

Klik hier voor Karl van Wersch in de Teuvense Tak.
Klik hier voor de Hotels van Van Wersch in Vaals.  

error: