Genealogische website Warsage

karl-van-wersch

Karl van Wersch, Mheers oudste werd negentig
Mheer – Kerngezond, vitaal, genietend van het leven en nog vol humor heeft Karl van Wersch uit de Dorpsstraat 15 in Mheer zaterdag zijn 90ste verjaardag gevierd. Mheers oudste inwoner is geboortig van Westfalen, maar verhuisde al in zijn jeugd naar Vaals waar zijn ouders een hotelbedrijf  “runden”. Tot zijn 42ste jaar dreef Karl van Wersch het “Grand Hotel” waar hij nog altijd met trots in zijn stem over vertelt.

Op 42-jarige leeftijd huwde Karl van Wersch hetgeen voor hem tevens het sein betekende om zichzelf te pensioneren al was stilzitten in de nieuwe woonplaats Mheer er niet bij. Ook momenteel, bijna 50 jaar later en al dertien jaar weduwnaar, blijft Karl van Wersch aktief. Vandaag meldt hij zich weer present bij de bejaardensoos in de pastorie

“En het dagelijkse drupke gaat er ook nog gemakkelijk in,” weet de familie van Gerven, bij wie Karl van Wersch sinds het overlijden van zijn echtgenote is ingetrokken.

bron: Limburgs Dagblad 4 augustus 1977

 

Karl van Wersch
karl-heribert

Karl werd op 1 oktober 1887 in het Duitse Herbern geboren. In het jaar dat hij 19 zou worden, moest hij zich voor de dienst melden. Dat was in 1905. Hij was kelner bij zijn vader, woonde in Vaals en was 1,60 m groot.

Op 7 oktober 1919 schreef Karel (zoals hij zelfs schreef maar met C. ondertekende) een brief aan B&W van Vaals. Toen was hij 32 jaar en had geen beroep, woonde bij zijn vader in de Akernerstraat 10, Vaals en vroeg een drankvergunning aan voor de verkoop van alkoholhoudende drank die geen sterken drank is voor de beneden aan de openbaar straat gelegen gelagkamer, groot 31,66 m² groot, perceel kadastraal bekend gemeente Vaals Sectie A  4974, plaatselijk nummer N. 33 en gelegen aan de Maastrichterlaan met een oppervlakte van 28 m².
In het pand woonden ook nog de volgende personen boven de 16:
Jos van Wersch, zonder beroep (zijn vader),
Antoon Pelzer, verver,
Gertrudis Lacroix, zonder beroep,
Johan Weill, fabrieksarbeider,
Catharina Vaessen, zonder beroep,
en Michael Göbbels, kantoorklerk.

 

Karl trouwde in Mheer met Maria Johanna Catharina (Katrien) Huijnen op zijn 42ste in 1929 en overleed kinderloos op hoge leeftijd in 1980. Hij had een korte tijd in Vaals een Grand Hotel aan de Maastrichterlaan 33, maar na zijn huwelijk zei hij dat in 1930 snel vaarwel. Zijn vrouw Katrien, had het niet in zich om in een hotel te werken. Haar familie had aardig wat geld, waardoor Karl en zij al vroeg konden gaan rentenieren. In het hotel kwamen veel mensen uit het nabije Aken om te eten en drinken. Ze hadden een goede keuken.  Ook Karl was niet echt zakelijk. Achter op de cour waren de toiletten. Maar op weg naar de toiletten lagen ook de wijnvaten. Ieder die naar de wc ging, nam natuurlijk een glas mee en bleef lang weg.

 

Hij adverteerde in 1925 met:
Grand Hotel K. van Wersch, Pension f 4.-. Diners f 1.50. Souper f 1.25. Logies met ontbijt f 2.50, elk uur van den dag warme en koude schotel.

 

In  1953 richtte hij een verzoek aan de koningin om het Nederlanderschap te verwerven. Hij was namelijk staatloos omdat hij in Duitsland geboren was en in Nederland woonde.  Zijn argumentatie was dat hij vanaf kindsbeen in Nederland woonde en in de samenleving opgenomen was. Van de Duitsers heeft hij geen voordelen genoten. Verzoeker oefent geen beroep meer uit. Zijn Nederlandse echtgenote bezit enig onroerend goed. Op 23 maart 1953 kreeg hij zijn Nederlanderschap.

bron: Kamerstuk Tweede Kamer, kamerstuknummer 3341

 

Zijn vader, de eerste hotelhouder in Vaals, was Johannes Nicolaus Josephus van Wersch (1854-1925).

In 1916 was hij hotelhouder in Vaals. Bij zijn tweede huwelijk in 1911 was hij herbergier. Op zijn overlijdensakte van 6 januari 1925 staat dat hij hotelhouder in Vaals was. Joseph bezat een van de twee Grand Hotels in Vaals. En Karl nam dat van hem over. Bij zijn huwelijk in 1929 gaf hij op kelner te zijn. Wellicht werkte hij wel al in het hotel, maar leidde zijn stiefmoeder het hotel.

Van Gerven

In het bovenstaande artikel staat dat Karl bij de familie Van Gerven woonde. Dat kwam als volgt: De familie Van Gerven huurde het huis naast dat van Karl van Wersch. Beide huizen waren van Karl. Karls vrouw wilde echter niet in het hotel werken waardoor hij gedwongen was (werd?) om het te verkopen. Met dit geld kochten zij een huis in Mheer waar zij een teruggetrokken leven leidden. Toen zijn vrouw Katrien in 1964 overleed werd de band met zijn buren, de familie Van Gerven, sterker. Vooral ook omdat die wel kinderen hadden. Karl bezat nu twee huizen voor hem alleen. Het gevolg was dat zijn buren eerst hun eigen huis kochten en vervolgens ook het huis van Karl. De huizen zaten aan elkaar vast. En met de koop van de huizen begon ook de verbouwing. Toen het huis waarin Karl woonde, verbouwd werd, woonde hij ter overbrugging bij de Van Gervens in huis. Maar hij had het daar zo naar zijn zin, dat hij niet meer alleen wilde wonen. En het oude huis van Karl werd aan anderen verhuurd. Hij had het er vreselijk naar zijn zin, ging tot zijn 85ste elke vrijdag naar Maastricht en bracht boodschappen mee. Zijn laatste levensjaren werden gekenmerkt door enkele hersenbloedingen en opname in een verzorgingstehuis. Als hij daar in de spiegel keek zei hij: Mijn vader ligt hier ook. Hier overleed hij in 1980.

bron: Ed van Gerven.

Klik hier voor Karl van Wersch in de Teuvense Tak.
Klik hier voor de Hotels van Van Wersch in Vaals.  

error: