Genealogische website Warsage

albert van wersch Wahlwiller

Bij het onderzoek in het oudste kerkregister van Wahlwiller kwam Albert Van Wersch, auteur van Van Wersch 800 Jaar, een verslag tegen van pastoor Jan Adolf Ducker. Het was geschreven op een blanco folio van het overlijdensregister uit 1719-1737.

 

De vertaling kort samenvattend, beschreef dat op 11 februari 1722 om elf uur ‘s-avonds een tiental rovers zich toegang had verschaft tot de kerk. Dit gebeurde door een gat in de muur van de pastorie te slaan. De hevig geschrokken pastoor en zijn huishoudster werden mishandeld en aan handen en voeten gebonden.

 

Het aanwezige geld in huis werd gestolen. Een kast en de boekenkast werden opengebroken. De zich daarin bevindende kerkschatten werden eveneens geroofd. Het waren een zware met goud, zilver en edelstenen beslagen monstrans en een nieuw zilveren kelk met pateen, onlangs geschonken door de Commanderij van Mechelen. Op het tumult en hun hulpgeroep kwamen de parochianen aangesneld. Zij achtervolgden de rovers tot aan de grens. Hierdoor ontkwamen de rovers.

 

Reeds eerder werd op gewelddadige wijze via het ijzeren raam van het koor ingebroken in de kerk. Dit gebeurde in de nacht van 17 maart 1707. De dieven vernielden toen de deur nar de sacristie en braken de kasten aldaar open. Zij stalen toen de twee zilveren kelk met toebehoren, die eigendom waren van de kerk van Mechelen.

bron: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, nummer 4, 1997.

Klik hier voor Albert van Wersch in de Heerlense Tak. In de rechterkolom staan meer artikelen.