Genealogische website Warsage

Het Emmaplein in Heerlen ontstond toen de Kerkgraaf gedempt werd, dat was de gracht die om de burcht van Heerlen lag. Op de foto rond 1900 zie je rechts een stuk muur. Dat is de muur van de pastorietuin en tevens de oude muur van de vesting Heerlen. Deze muur werd in 1901 afgebroken voor het postkantoor.  Het Emmaplein werd In 1902 aangelegd nadat de gracht gedempt was. Daaromtrent schrijft de gemeente-archivaris Peters in de Maasgouw van maart 1923, wat oude Heerlensche „Bankrekeningen” daarvan vertellen: „Wanneer de gracht breeder dreigde te worden, dan het den ingezetenen lief was, werd de ,, „kerckhoffsgraaf met paelen en vlegtwerk”” ingedamd”. — In 1844 — toen dokter Jaegers Burgemeester was — werd er een afdijkmuur omheen getrokken, welke afgedekt werd met blauwen hardsteen, waarop een stevige leuning kwam te staan, ter wier bescherming op de uitspringende hoeken de bekende zware en groote „historische vierkante hardsteenen Staatsch-Spaansche grenspalen” van elders aangevoerd — als schampsteenen werden geplaatst. Men kan zich aldus voorstellen, dat de „Kerckhoffsgraaf” voordien aan deze zijde een tamelijk breed talud had — begroeit met önkroet en nieëtele — en dat zich tot ongeveer ’t midden van het tegenwoordige Emmaplein zal uitgestrekt hebben, en waarlangs koeien en paarden hier en daar en ginds ongehinderd toegang hadden naoë gen drink.

heerlen
Caarte Figuraetief Raekende de Temsen en Waeterlopen om het dorph van Herlen (Rijckheyt 139-A)

Die grensstenen werden ook genoemd in de Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, 1933:  Zes hardsteenen GRENSSTEENEN (Oostenrijksch-Staatsch gebied), thans: twee in het plantsoen van het Emmaplein te Heerlen, één ten N.W. van de kerk te Heerlerheide; één op de oorspronkelijke plaats, nabij de Staatsmijn Hendrik.

 

In september 1898 werd er tijdens de raadsvergadering besloten om de straat van hotel Cloot (dat aan het eind van de nu Pancratiusstraat stond) tot aan het tolhuis die toen Dorpstraat, Kroon en Damengraaf heetten van naam te veranderen. Dat werd de Emmastraat. Het tolhuis stond tegenover het pand van Cambresy dat op de hoek Emmaplein – Akerstraat stond.  Ook andere straten veranderden van naam. Zo ontstond toen de Willemstraat en het Wilhelminaplein. Dit was ter ere van de troonsbestijging van koningin Wilhelmina gebeurd.
In september 1922 besloot de raad de Emmatraat, Emmaplein, Wilhelminaplein en Willemstraat weer van naam te veranderen. De nieuwe naam voor het Emmaplein werd Manhuisstraat. Vrijwel de gehele middenstand die hier hun zaken had, tekende protest aan. De volgende raadsvergadering was op 17 oktober 1922. Er werd besloten de bekende gebruikte namen weer in ere te herstellen.

 

Doordat het postkantoor aan het Emmaplein kwam, kregen de  winkels die er al zaten nog meer aandacht.

Op een foto van na 1902 staat pontificaal het postkantoor van Heerlen. Dit werd in 1902 voor ƒ 26.550,- door aannemer Meentz uit Simpelveld aan het Emmaplein, het tegenwoordige Pancratiusplein, gebouwd. Het gebouw werd nog een keer vergroot maar het stond er niet lang. Na 36 jaar al, in 1938, werd het gesloopt. Het moest wijken voor de Hema. Althans het was de bedoeling dat de Hema daar zou gaan bouwen. De Heerlense middenstand was echter fel gekant tegen de komst van de Hema vanwege de concurrentie. Zij wonnen het pleit en de Hema ging naar het Raadhuisplein. In 1940 werd op nagenoeg dezelfde plek als waar het voormalige postkantoor stond de Twentsche Bank gebouwd. Deze kwam voort uit de Provinciale Bank van Limburg. De bank had als adres Emmaplein 16. De Twentsche Bank werd later de AMRO bank die vandaag de dag bekend is onder de naam ABN-AMRO bank. Tegenwoordig is in dit pand een brasserie gevestigd.

In de loop der jaren hebben heel wat zaken aan het Emmaplein gezeten. Hieronder volgt een (onvolledige) lijst met namen. De bron voor deze lijsten waren de Limburgse kranten, de bouwvergunningen, telefoonboeken en notarisakten.

In Mijnstreek het Historisch Magazine voor Parkstad Limburg, nummer 3, 2020 staat op bladzijde 29 het volledige verhaal. Klik hier voor meer over het tijdschrift.

1.

1898: De familie Cambresy, een winkel in koloniale waren en comestibles. Onder andere in 1902 werd de winkel geleid door H. Hennen-Lintzen, koffiebranderij.
1913: Opening van Witteveen Mantelmagazijn op nummer 1. Al gauw werd dit 1a. Op de hoek zaten andere zaken.

4/1921: Fa. M.H. Krekelberg. In juni 1923 was Krekelberg verhuisd naar nummer 3. Hier zat hij deels al. Nummer 1 stond vervolgens te huur. Wilde je het huren dan moest je je vervoegen bij Arnaud Schroeder Akerstraat 25.
6/1924: Opening van G. Vromen IJzerhandel en Kachels. Dit was zijn tweede zaak. Het hoofdkantoor zat in Brunssum. De derde zaak zat in Hoensbroek. Godefridus Vromen (+1979) was gehuwd met Maria Anna Winkens.

vromen Heerlen
1925
vromen heerlen
IJzerhandel G. Vromen, sinds 1924 op dit adres.
Cafe 't Centrum van Hundscheidt op dezelfde hoek
Cafe 't Centrum van Hundscheidt op dezelfde hoek

8/1930 – 10/1967: Café -restaurant ’t Centrum (in mei 1932 adv Hundscheidt met café Centrum.8/1932 – 6/1968: P. J. Hundscheidt, Emmaplein 1 (restaurant-friture en Café P.J. Hundscheidt in 1937)
6/1933: curator Mr. M.A. Hensgens
9/1934: G. Ruijter verhuist naar Emmaplein 1.
2/1940: Café-restaurant Pierre Hundscheidt is uitgebreid en gemoderniseerd.
8/1944: hier was de Distributiedienst Heerlen gevestigd voor detaillisten. Directeur was J. Hendrix.
11/1947: Pieter Jozef Hundscheid, geboren Heerlen 30 juni 1900 werd veroordeeld tot een boete van ƒ 3.000 wegens het te duur verkopen van zakjes frites. Bijkomende straf was dat het vonnis in de krant werd vermeld.
10/1948: vernieuwen/verbouwen overdekte ruimte, dhr. P.J. Hundscheidt.
12/1948/1949 G.J.P.M. Hundscheidt studeerde in Utrecht Pharma en gaf Emmaplein 1 op als thuisadres.
5/1949: P.J. Hundscheidt en M. Kool zijn 25 jaar getrouwd. Hun kinderen zijn Sjir, Mia, José.
10/1951: bouw kiosk VVV nummer 1, dhr. H. Mulder (in 1952 bouwde hij op 15a).
3/1953: verbouwen pand, dhr. P.J. Hundscheid.
11/1953: vernieuwen van het dak, dhr. P.J. Hundscheidt.
5/1955: Café restaurant P. Hunscheidt viert 25-jarige bestaan.
4/1962: Er werd een kok gevraagd enigszins bekend met patisserie.
4/1968: P.J. Hundscheid verkoopt privé bouwspullen.
6/1968: heropening café-restaurant P.J. Hunscheid.
2/1969 -4/1969: P.J. Hundscheid zet beide panden 1 en 2 te huur, Nieuwbouw, 45 m2 en 130 m2.

 

cafe 't centrum Heerlen
1/1971 en 3/1971 en 4/1971 en 4/1973 en 1/1974: mw. Willems zoekt hulp in de huishouding
8/1973: overlijden van Wielly van den Broek, 55 jaar, ongehuwd. Heerlen, Emmaplein 1.
6/1978: verbouwen restaurant 1 en 2 , dhr P.G. Gilkens.
10/1988: tijdelijke vestiging van Maria Boutique totdat op eigen adres verbouwd is.
11/1988-7/1991: café La Bamba nieuw sinds november 1988. Eigenaar Pierre Vijgen.
10/1990: verbouwen 2e verdieping.
11/1993: 5 jaar bestaand.
12/1994: Geheel vernieuwd interieur.
1996: De Kromme Toeter.

1a

11/1913: M. Bakhuis-Roozeboom, advocaat-procureur (wellicht idem 6/1920: meid gevraagd voor de kinderen)
1921: J.Th. Witteveen, Damesconfectiemagazijn. Het betrof Josephus Theodorus Witteveen (1884-1954) getrouwd met Maria Elisa Fransica Eyck.
Links naast Vromen zat Witteveen. Dat was nummer 1a en werd later nummer 2.
2/1925: mevrouw Witteveen vraagt wegens huwelijk een kinderjuffrouw.
4/1927: Modezaak Witteveen (ook in Eindhoven en Breda).
3/1921 en ook 5/1925: Th. Witteveen-Eyck vraagt dienstbode die kan koken.

witteveen bouwtekening
witteveen heerlen

10/1936: Verhuizing naar de Saroleastraat in Heerlen.
Lees verder over het ontstaan van de Witteveen Modezaken.

2

7/1913: verbouwing tot winkelhuis.
11/1921: Weduwe W. Gorissen, Sigarenmagazijn, tabakken en Sigaretten.
3/1929: W. Festen kwam vanuit Utrecht naar Emmaplein 2
3/1933: deels vernieuwen pui voorgevel, dhr. J. Heitkönig.
3/1934 -8/1936: Wegens omnummering:  Dames en Kinderconfectie Heitkönig (nummer 19)
5/1936 – 12/1936: opheffingsuitverkoop.

 

Heitköning 1925
Hoekpand Heitkönig. Links ernaast het pand van Krekelberg. Rechts, bij de klok, de winkel van de Unie Maatschappij.

1/1937 – 12/1951: Verhuizing en Opening (jan 1937) M. Camps-Chorus, Modezaak. Zij zaten Wilhelminaplein 2-3 (naast Vromen). 5/1937: verhuizing naar Emmaplein nummer 2: Lousberg, weduwe Chorus Maria E.H.
2/1941: 25 jaar getrouwd M.A.J.M. Camps en M.J.E. Chorus. Zij hebben zeven kinderen. De familie woont ook op dit nummer.

 

Foto: Rijckheyt. 1941

 

le coq d'or Heerlen

6/1946: te huur vier kamers.
12/1951: Camps Chorus gaat verhuizen. Op deze plaats komt Pfaff Naaimachinehuis M.J. Schluper die van de Akerstraat komt naar het Emmaplein 2.
1/1952: M. Camps-Chorus zet winkelinventaris te koop.
2/1952: Camps Chorus verhuist naar Akerstraat 30, Heerlen.
1/1952 – 3/1963: gevestigd (1/1952) Pfaff Naaimachinehuis.
12/1956: Distr. Vert. Schluper C.V. Emmaplein Pfaff.
6/1960: verbouwen winkel tot café restaurant, dhr. P. Hundscheidt.
11/1960: wijziging bouwplan 6/1960, dhr. P. Hundscheidt.
4/1962 – 3/1970: Restaurant Le Coq d’Or. (van Hundscheid) (in 8/1966 -10/1966: Hotel le Cocq d’Or./ hotel le Coq d’Or.

 

le coq d'or
7/1968: verbouwen café restaurant, dhr. P. Hundscheid.
2/1969 -4/1969: P.J. Hundscheid zet beide panden 1 en 2 te huur, Nieuwbouw in centrum,  45 m2 en 130 m2.
9/1971: eigenaar L. Willems.
6/1978: verbouwen restaurant 1 en 2 , dhr P.G. Gilkens.
6/1989: verbouwen winkel tot uitzendbureau.
9/1989: gevestigd 18/9/1989 Unique uitzendbureau.
12/1994: Opening 2/1995 van Grand-café Pelt. Voorheen heette dit Vivaldi. Eigenaar is Frits Pelt. Het café ligt naast La Bamba (nieuw in 1988)

 

Nummer 2 verdween

3

7/1917 en 6/1918: K.A. Janssen was bestuurslid (penningmeester) van de Metaalbewerkersbond afdeling Heerlen.
1921: Fa. M.H. Krekelberg. Kol. Waren, comestibles. In 1905 zat ook een filiaal aan de Kleine Staat in Maastricht, Sittard, Maasbracht, Roermond en Helmond..
8/1922: bouw winkelhuis, dhr. M.H. Krekelberg.
12/1922: wijziging bouw bergplaats, Fa. H.H.Krekelberg
6/1928 -9/1956: Fa. M.H. Krekelberg.
10/1936: N.V. v.h. Fa. M.H. Krekelberg, Koloniale Waren, comestibles.

5/1950: M.H. Krekelberg, Centra supermarkt.
5/1954: meisje voor dacht en nacht in gezin 3 personen.
5/1959: Krekelberg verdween uit Heerlen. In augustus 1966 werd de grossierderij van de firma Krekelberg opgekocht, samen met andere grossierderijen waaruit de grote grossier Schuitema ontstond.

Koekelberg
Op de hoek zit Krekelberg. Het grote pand rechts is van Alberts/. Op het balkon staat de naam van zijn krant: De Mijnstreek.
krekelberg
1940

7/1959: verbouwen winkelpand, dhr. M.H. Schluper.
1/1962 – 11/1962: Pfaff Naaimachinehuis.
7/1962: Pfaff Schluper C.V. 50 jaar in Heerlen, sinds 1912. Eerst zaten zij in de Akerstraat.
7/1962 – 10/1962: Pfaff adverteert in kleine advertenties met Emmaplein 8 voor gebruikte machines, in de grote advertenties met Emmaplein 3.
10/1962 -6/1963: nu wordt nummer 3 gecommuniceerd voor gebruikte machines.
Vanaf 5/1963 – 9/1968: ook de grote advertenties vermeldt hij 3. En soms M.J. Schluper c.v.
7/1967: De zaak bestaat totaal 55 jaar en is verbouwd.
9/1968: verbouwen winkelpand, dhr. W.H.M. Schmitz
9/1968: verbouwing Pfaff Naaimachinehuis.

Pfaff Heerlen
Pfaff Heerlen
1963

10/1968 – 5/1970: Nieuwe naam na verbouwing 9/1968: Pfaff Moderette.
10/1970: gebruikt nu ook de naam Schluper’s Naaicentrum naast Pfaff.
12/1972: overlijden Maria Kroppenberg, echtgenote van Mathias Josef Hubert Schluper.
3/1973: overlijdens van Mathias Jozef Hubert Schluper, oud-directeur Schluper’s Naaicentrum, 80 jaar, weduwnaar van Maria Gertrud Theresia Hubertina Kroppenberg.
8/1981: verbouwen winkel woonhuis Emmaplein 3, dhr P. Reesink /Resink.
8/1982: laatste week verbouwingsopruiming (Reesink)
9/1982: opening P. Reesink Naaimachinehandel, Pfaff speciaalzaak. Reesink nam de zaak 1,5 jaar geleden van Schluper over.
9/1986: P. Reesink, Pfaff opent op nummer 3 Anny Blatt boetiek op 20 september 1986.

4

bohnen klinkenberg
bron: Rijckheyt 015 NT 1914433, maart 1914

10/1014: De weduwe J. Bohnen-Klinkenberg vroeg een hinderwetvergunning aan voor een slachterij in het pand aan het Emmaplein. In de inrichting zal uitsluitend gewerkt worden aan het afmaken, zuiveren en ontleden van voor de consumptie bestemde dieren. De bodem van de slachterij zal zoodanig worden ingericht dat deze ondoordringbaar is voor vocht. De wanden der slachterij zullen tot op 1½ Meter hoogte worden bezet met cement.

9/1919: Th. Klinkenberg-Koonen, slager.
Hubertus Theodorus Klinkenberg (*1885) was de zoon van Mathias Jozef Hubert Klinkenberg die in 1871 met Maria Duisings/Duijsings trouwde. Zijn zus Maria Hubertina Klinkenberg (*1877) was in 1902 met Jan Arnold Bohnen/Boonen gehuwd. Die was slager. Hij overleed echter 35 jaar oud in 1910 waarna zijn weduwe met Henri Vliegen trouwde, meesterknecht. Die verkocht, na het overlijden van zijn vrouw in 1917, de slagersinboedel die aan de Emmastraat was. Blijkbaar kocht haar broer alles en begon op het Emmaplein een slagerij. Theo Klinkenberg trouwde in 1916 met Anna Maria Koonen.
1921: Th. Klinkenberg, slager.
4/1922 – 10/1946: Slagerij Th. Klinkenberg-Koonen, Rund- Kalfs- en Varkensslachterij.
1/1925: deels verbouwen winkelhuis, dhr. J. Klinkenberg.
6/1926: bovenwoning te huur.
11/1928: Overlijden van mej. Maria Hubertina Leopoldina Ross.
9/1930: bovenhuis te huur voor klein gezin.
5/1931: C.H. Geenen kwam hier wonen.

Klinkenberg Heerlen

 

Brievenhoofd 1932: archief Rijckheyt.

11/1933: Th. Klinkenberg (bovenhuis te huur).
12/1936 -2/1937: Bovenhuis te huur

klinkenberg-koonen
1936

/1947 – 5/1948: W. Martens.
10/1948 – 11/1956: Slagerij W. Martens.
1/1949: overlijden van Hubert Theodorus Klinkenberg, getrouwd met A.M. Koonen.
10/1963: te koop verkooptoonbank en koelvitrine en kookketel, tel 3387.

10/1964 – 5/1970: Begin januari 1965 opening van Leufkens-Dubois wegens sterke groeiop een nieuw adres. Het was een Algemene Kantoormachinehandel. Voor de verhuizing zaten zij aan de Gasthuisstraat 1, Heerlen. De officiële opening was op 12 februari 1965.
5/1964: verbouwen van het woon-winkelhuis, dhr. E. Leufkens.
10/1964: verbouwen winkelpand, dhr. E. Leufkens.
3/1965: wijziging bouwplan 1964, dhr Leufkens.
5/1967: Leufkens-Dubois,telefoon 04440-12655.

 

leufkens dubois
Brievenhoofd 1967, Archief Rijckheyt.nl

6/1975: Leufkens-Dubois, dealer van Hewlett Packard (HP).
11/1982: faillissement. Hij ging wel door op een ander adres. Het was een onderdeel van Leufkens-Dubois dat failliet ging. In okt 1982 kondigde hij een verhuizingsverkoop aan. In het pand Oud Veemarktstraat naast de zaak aan het Emmaplein. Zij zouden verhuizen naar In de Cramer 21, Heerlen.

4/1983: Stoffenpalet is er nu gevestigd. Opening 28/29 april 1983, naast Pfaff.
8/1986: Stoffenpalet Failliet (alle filialen).
4/1987, blijkbaar doorstart geweest.
5/1994: Stoffenopheffing Vereijken Stoffen.

12/1994: opening 12/1994 Ristorante, Pizzaria, IJssalon Lignano’s (Casper Kleijntjes en Will Heinemans).

5

1896: De Gez. Knops openden hun winkel op 1 maart 1896 aan de Damengraaf.

 

damengraaf
1896

1908: Zij zaten aan de Emmastraat 4. Het gezin Johannes Franciscus Knops getrouwd met Maria Elisabeth Hubertina Vroemen, bestond destijds uit elf kinderen waarvan twee dochters het klooster waren in gegaan, een zoon priester was geworden en als professor in Rolduc les gaf. Een andere zoon: Jan Baptist Gerard was volgens de notariele akte kaarsenfabrikant. Vijf dochters waren ongehuwd en winkelierster. Twee kinderen waren overleden.
7/1918: Gezusters Knops.
4/1920: Gezusters Knops. Wollen en Katoenen stoffen, Witgoederen enz.
8/1926: bouw toilet, dames Knops.
6/1927 -5/1930: J. Knops verkocht deelnamebewijzen naar de 23ste Katholiekendag in Weert. Een deelname bewijs kostte ƒ 2,38.
1/1939: overleden mede-eigenares Maria Elisabeth Joanna Knops, 66 jaar oud. Zij hebben een Manufacturen-en kaarsenhandel. De kaarsenhandel werd door hun broer, Jan Knops, geregeld. Die was ook organist in de Pancratiuskerk.
2/1944: overleden Maria Josephina Hubertina Knops, 70 jaar, ongehuwd.
7/1944: winkeljuffrouw gevraagd.
12/1944: Na de bevrijding was de winkel een onderdeel van het distributienetwerk. In de winkel kon men tercht voor de afdeeling bijzondere arbeid. Hieronder viel: rijwielen en rijwielbanden, vast- en vloeibare brandstoffen.

10/1945 – 11/1948:  Swart’s Cleaning Service (fabriek in Spekholzerheide). Vanaf 6/1946 ook samen met: S.C.S. Spekholzerheide. In 1948 was de winkel in Heerlen opnieuw ingericht.

 

swarts cleaning service
1945

1950: Swart’s Cleaning Services. In september 1950 was A. Swart Spekholzerheide failliet verklaard. Hij had zaken in Hoensbroek en Brunssum.

10/1948 – 5/1970: Valderop, opening 10/1948, speciaalzaak in borstelwerken: verhuizing van Akerstraat naar Emmaplein 5, tegenover De Gruyter. Later werd het een soort Blokker. In de zestiger jaren: Voor de betere huishoudelijke artikelen.

9/1950: overleden Jean Baptist Gerard Knops, 73 jaar. Broer van Leonie Knops, em. deken Mathieu Knops, Mathilde Knops, zuster Crescentia (=Victoire Knops) en Wilhelmina Knops. Hij was ongehuwd.
1/1952: Dames Knops vragen een dienstmeisje.
3/1954-6/1955: verpleegster gevraagd bij drie dames waarvan een zieke, Knops. Ingang Valderop.
6/1955: overleden Maria Leonie Jozefina Knops, 76 jaar. De andere twee dames zijn M. Knops en W. Knops. Em. Deken Knops leeft nog in Gulpen.

Valderop, Leufkens, Pfaff. 1956

3/1970: verbouwing winkel met bovenwoning, dhr. L. Maassen.
6/1970: vernieuwde winkel.
10/1986: overlijden van Catharina Smeets, weduwe van Joseph Maessen.
7/1990: Mw Maessen (Valderop) vraagt hulp in huishouding.
5/1993: Opening bruin café De Blauwe Reiger.
Anno nu: Café Pelt.

6

1840 -1899: Hier zat de drukkerij van Weyerhorst die de Limburger Koerier uitgaf.

8/1916: Arn. G.J. Penners was secretaris en penningmeester van dat jaar opgerichte Nederlandsche Padvinders vereeniging NPV voor Heerlen en omstreken. Zij hadden toen 24 leden.
11/1918 – 8/1928: Penners & co, advertentiebureau/ Moderne Kantoorboekhandel, Electrische Boek- en Handelsdrukkerij firma Penners & Co / Jos Penners.
6/1920: de heer A.G.J. Penners.

penners heerlen
1920

2/1921 -2/1925: oprichting 1921 op dit adres van de N.V. Limburgsch Grondbezit, Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goederen. (akte 22 november 1920). Directeur was E.J.H. Penners.
5/1921: E. Penners: te koop enkele solide Heerenhuizen (=E.J.A. Penners). Hij functioneert ook als makelaar.
5/1922: A.J.H. Penners, Emmaplein 8, was hoofdagent van het zuiden van Limburg voor de Rotterdamsche Handels- en Landbouwbank (een soort gokbureau). Zij houden ook trekkingen. Nummer 8 is een zetfout voor nummer 6.
9/1922: Zuid-Nederlandsch Controle – & Administratiekantoor (ook in Maastricht).
9/1922: A. Penners.
5/1923: die Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goederen bouwde houten kiosk Emmaplein.
7/1923 -2/1930: hij adverteerde ook met Kiosk Het Posthuisje.
7/1923: Penners, secr. Van de Ned. R.K. Bond van Boek- en Kantoorboekhandelaren.

8/1924 -12/1933: Kantoormeubelen/ artikelen/ boekhandel Penners & Co.11/1924 -12/1926: Spaar- en Hypotheekbank van de Naamlooze Vennootschap Zuid-Limburgsch Grondbezit. Nummer 6 is ingang tegenover postkantoor.
12/1924 – 2/1925: G.J.H. Penners & Co, kantoorboekhandel en Drukkerij.
2/1925 verkoop van enige roerende goederen.
10/1925 – 10/1927: Martin (M.G.M.) Penners, agent voor Limburg (in 1927 voor Zuid-Limburg) van de Nv Deutz Oliehandel.
3/1926 – 8/1927: Woningbureau Heerlen/ Woningbureau Penners (5/1938:  Zitten in de Tempstraat 18).
In dec 1926 verplaatst naar Oranje Nassaustraat 6, Heerlen.
8/1927: Woningbureau Ernest Penners.

10/1928: Opening: Amsterdamsch Pelterijen- en Vellenhuis naast Boekhandel Penners & Co.
3/1929 – 2/1932: Opening 1929: De Eerste Heerlensche Stoom-Ontvlek en Oppers-Inrichting, Eigenaar: Th. De Weille / De Weelle.
6/1931: Fa. Penners & Co, kantoorboekhandel.
3/1932 -5/1934: Opening 1932: Figaro, Coiffeursalon, Paul P. Damjakob (hierna het Wilhelminaplein).
8/1934: Martin Penners, Koopman, failliet.
12/1934 – 6/1940: Firma Penners & Co.
8/1935: secretariaat van de jachtsport is A. Penners.
10/1935 -9/1936: Penners & Co is officieel agent Remington Schrijfmachine Mij.

10/1936: Heerlen krijgt nu 4 cijfers van de telefoon. Penners is niet in de lijst opgenomen van Lim Dagblad 27/1936)

10/1937 -8/1949: Handelsregister: sinds 10/1937: Zaadhandel Elite / Zaadhandel André Frissen, nu ook in Heerlen, Emmaplein (filiaal Andre Frissen Maastricht), handel in alle soorten zaden en vogels, eigenaar G.F.M.J. Engelen.
9/1938 -5/1940: Van Rooijen’s Meubeltoonkamer/ Van Rooyen’s.

11/1940: verhuizing van G.J.F. van Rooijen met gezin van Maastricht naar Emmaplein 6: Meubeltoonkamers.
2/1941: Q. van Rooijen vanuit Maastricht naar Emmaplein 6.
In 11/1946: verkoop bij executie ten laste van G.G. J. van Rooijen, Emmaplein 6, meubilaire goederen etc.

7/1946: De Vrije Volkspartij, lijst 6. Propaganda Centrale.

6/1949 6/1950: gevestigd: Algemeene Organisatie voor Melkvoorziening, de A.O.M., secretariaat en administratie. Voorzitter is mr. G. van den Hoek, en P.J. Buck is secretaris.

4/1949: Failliet verklaard G. van Rooyen, wonend op nummer 6. Hij woont nu Potgieterstraat 86, Heerlen en kwam van het Emmaplein 6.
1950: Alg. Org. V. Melkvoorz. A.O.M., secr. en admin. P.J. Buck die was secretaris.
In 6/1950 overgeplaatst naar de Vlotstraat, Heerlen

Zut stadt Aachen, Heerlen
Linkerpand: Zur Stadt Aachen

6/1938 – 9/1944: Opening 6/1938: café-restaurant Zur Stadt Aachen, Harry Diederen is exploitant. Deze zaak zat eerst aan de Geleenstraat, tegenover Wolf &Hertzdahl, maar werd gesloopt voor de bouw van Vroom en Dreesman.
4/1939: Naaister gevraagd, Emmaplein 6, 1e etage.
5/1939: Huwelijk Liza Deguelle en Harry Diederen (Stad Aachen).
12/1939: Harry Diederen-Deguelle café-restaurant Zur Stadt Aachen.
10/1944: Zur Stadt Aachen houdt er mee op. Nu: Café-Restaurant Harry Diederen.
9/1945: Restaurant Harry Diederen.
12/1945: Café-restaurant “Zonder Bon”, Harry Diederen.
12/1945: Overlijden van Agatha Diederen, 7 maanden oud. Andere kinderen waren Tini, Mathieu en Martin.
3/1948 – 6/1950: Café-Restaurant Friture Het Zuiden, Harry Diederen.
2/1949: H. Diederen was secretaris van de Schaakvereeniging De Kroon. Eind 1949 was het clublokaal Café restaurant Friture Het Zuiden. Er werd op maandag gespeeld.
1950: H. Liederen (Zetfout van het telefoonboek). Café-restaurant.
6/1950: Vrouw van Harry Diederen is ziek en hij vraagt om een meisje die 14 dagen behulpzaam wil zijn. (10 juni 1950).
6/1950: Het Zuiden: Komt u afscheid nemen?, 19 juni 1950 was de laatste dag.

1950: Zaadhandel André Frissen.
2/1951: Verhuisd naar Oranje Nassaustraat 8, Heerlen, Zaadhandel Frissen (zie Credietbank komst). Na 14 jaar aan het Emmaplein.
3/1950: verbouwen pand, Ned. Credietbank.
6/1950: De Nederlandsche Credietbank kwam hier. Ze begonnen met de inrichting ervan. Een deel van de bovenverdieping wordt woning voor de directeur Tushuizen. Het is de bedoeling dat het hele huis wordt gebruikt voor de bank.
9/1951: verbouwen tevens wijzigen interieur van het parterre gedeelte van het voormalige winkelhuis tot kantoorruimte ten behoeve van de Nederlandsche Credietbank.
9/1950 – 5/1970: Opening 9/1950 als bijkantoor Heerlen van de Ned. Credietbank.
11/1952: De Credietbank is agent voor N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland, Passagebureau N. Daenen,
12/1955 en 10/1956 mw. T. Tushuizen vraagt een nette hulp.
12/1960: bouw bankgebouw met bovenwoning, Ned. Credietbank.
10/1950 en 8/1951 en 9/1952 : meisje gevraagd: Koelman (niet de directeur Credietbank)

.

zur Stadt Aachen
Zur Stadt Aachen 1923
zur stad Aachen
Zestiger jaren

 

3/1969: directeur Credietbank is P.P.H. Joosten.
2/1955: Europa Express op nr 6. Hfdknt Rotterdam, Agentschap Passagebureau Daenen.
9/1964; Dhr H. Smit (lid van de Heerlense Kegelbond).
3/1965: Overlijden van Hermanus M. Smit, 39 jaar, echtg van Riet Deckers. Kinderen: Brigitta, Madeleine. Zijn werkgever zette ook een rouwadvertentie. Hij was werkzaam bij de Ned. Credietbank. Als procuratiehouder. Ook het Bestuur en leden van de Kath Middenstandsvereniging zette een rouwadvertentie voor hun lid. De familie moest eruit want in 4/1965 adverteert de Credietbank waarin zij om een procuratiehouder vroegen en een woning is beschikbaar.
2/1972: verbouwen bovenwoning tot kantoorruimte, Ned. Credietbank.
10/1994: opening 1/10/1994 Wirth & Partners, hoofdknt. dhr. Wirth

7

Johannes Franciscus Wilhelmus Pijls overleed in Heerlen op 3 juli 1914 als herbergier van 48 jaar oud. Zijn weduwe Johanna Sibilla Eussen nam de zaak over. Vier jaar later overleed hun zoon Jacques Pijls.

1918: Wed. J.Pijls, Wijnen Likeuren en Gedistilleerd. >12/1918 en 12/1919: Café en petroleumhandel P.H. Moberts-Debets.
4/1920: P. Moberts (particulier).
10/1920 – 8/1947: Firma Jean Pijls, drankenhandel.
12/1921: Wed J.Pijls: Gedistilleerd, Wijnen en Likeuren.
3/1925 -1/1926: weduwe J.Pijls.
10/1931: vernieuwen kap bergplaats, NV  Vereniging Distilleerderijen, dhr. H.C. Wijers.
12/1931: familie van der Mijl (zoon Jan won een prijsje). 7/1935: W.v.d. Pennen (komende particulier).
8/1935: Arnoldus Petrus Michael van Winden en echtgenote (vertrekkende particulier).
11/1935: echtpaar Joh. Van der Mijl en Maria van Erp: 25 jaar getrouwd.
2/1939: Jacob C.W. van der Mijl kwam vanuit Sittard naar Emmaplein 7 wonen. Johannes v.d. Mijl, geboren 25 april 1888, getrouwd met Maria van Erp overleed 22 november 1944. 

12/1947 -12/1964: Firma H.C. Weyers, voorheen firma Pijls. Ook wel eens geschreven als Wyers en Weijers. (12/1964: adverteert Passage 1 (Emmaplein). Het was een filiaal van H.C. Wyers uit Dordrecht, een distilleerderij. Deze Wyers (1853-1924) was de oprichter en directeur.
10/1949: overlijden van Maria van Erp, 62 jaar, weduwe van Johannes van der Mijl.

wyers heerlen

11/1949: vernieuwen dak winkelpand, Fa. H.C. Weyers.
1950: Gedistilleerd Wijnen en Likeuren fa. H.C. Wijers.

Het pand werd in 1962 gesloopt om plaats te maken voor de Passage. Er kwam een pand met vier verdiepingen, ontworpen door architect John. M. Stuyts uit Heerlen. De parterre werd de doorgang naar de Plaarstraat en de drie verdiepingen daarboven waren woonlagen.
12/1964: H.C. Wyers adverteert nu met Passage 1

8

9/1916: Hanzebank.
10/1916: C.M.J.H. Vogels was koopman. Rond deze tijd vestigde hij zich op nummer 8. Hij kwam uit Maastricht.
12/1916: Alph. Scheepers en Zoon, kantoor voor Vaste Goederen.

1/1920 -4/1968: H. Hoeppermans, loodgieter/ H. Hoepermans, Handel in sanitair en metalen, koper, lood en zinkwaren. Loodgieter (soms geschreven in adv als Houppermans). In 1968: Technisch Bureau.
7/1926: vernieuwen woon/winkelhuis, dhr. H. Hoepermans.
5/1930 Chr. Hoeppermans, duivenliefhebber.
12/1931: 3 of 4 kamers te huur.
2/1933 -12/1933 -6/1934: Huis in de Geerstraat te huur aangeboden via dit adres.
8/1934: Techn. Bureau H. Hoeppermans.
8/1934: H. Hoeppermans, koper-, lood- en zinkwerken, In de Staatscourant aangevuld nieuw met Technisch installatiebureau (centrale verwarming , sanitaire inr.) Eigenaar J.W. Hoeppermans.
10/1937: Twee bedrijven vlg Handelsregister: W. Hoeppermans, loodgietersbedrijf etc, identiek aan en B. Th. Hoeppermans, loodgietersbedrijf, gasfitter, koper- en zinkwerker, sanitaire inrichtring en centrale verwarming. Zelfde adres.
8/1943: Overlijden van Hendrik Jozef Hub. Hoeppermans, echtgenoot van Anna Gertrud Odenthal.
1950: H.J.H. Hoeppermans, technisch bureau.
8/1969 – 9/1969: Nu advertenties met Tech. Bureau M. Hoeppermans.
8/1970 overval in woning van Willy Hoeppermans (62 jaar) en diens stiefmoeder (79).
1/1975: Overlijden van A.G. Odenthal, weduwe van H. Hoeppermans. Technisch Bureau H. Hoeppermans is de gehele dag gesloten (9 januari 1975).
4/1981: plaatst een vacature in de kleintjes Fa. H. Hoeppermans sanitair, cv. Keukens, vraagt verkoper.
11/1991: Op nummer 8 overleden Theodor Bernhard Houppermans, echtgenoot van Anna Maria Jozefa Souren.. Technisch Bureau H. Houppermans is die dag dicht.

Houppermans rechts en Old Hickory links.

7/1962 – 10/1962: Pfaff adverteert in kleine advertenties met nummer Emmaplein 8 voor gebruikte machines, in de grote adv met Emmaplein 3.

3/1973: De Ouwe Stomp (café).
10/1983: Studio 54, discotheek

9

7/1911: Joseph Eder, kleermaker.
12/1918 -12/1920: P.J. Peeters-de Kanter: Maastrichtsche Broodfabriek.
6/1920 – 12/1932: Hub. Pasmans-Janssen, slagerij: electrische Rund- Kalf en Varkensslagerij, Worstfabriek.
1921: L.H. Pasmans, slager.
5/1921: Jos Pasmans, Leder-fourniturenhandel (Naast het Volkshuis), in juli 1921: Lederhandel en Gros. Zadelmakerij Stoffeerderij en Schoenmakerij.

6/1924: Opening W.B. Schrijnenmaekers, Magazijn de Ster, manufacturen, lederwerk, galanteriën enz.

10/1924: J. Leenders, voetballer geroyeerd bij de Nederlandsche Voetbal Bond.

5/1929: Nieuw gevestigd: J.J. Bergh, slagersknecht.

11/1932- 1/1936: Magazijn de Ster. Uitgetreden is mevrouw J.Kersten, nieuwe eigenaar Wed. Schrijnenmaekers-Kersten. IN 1/1936 is faillissement van de Ster. Mode=artikelen en galanterieën.

12/1932: Elec. Rund- Kalfs- en Varkensslagerij, Worstfabriek, H Pasmans-Janssen.

4/1937 -5/1937: Sigarenmagazijn, Koffie- en Theehandel L.A. Kivit-van Haaften.

3/1940 -3/1941: Het Fotohuis.

8/1946 – 6/1947: Dienstmeisje gevraagd: er woont een gezin van 3 personen op 9 boven.

9/1947 en 9/1949 en 1/1950 en 1/1951 en 4/1952 en 6/1952 dienstbode voor dag en nacht gevraagd, nu voor twee mensen: H. Pasmans.

1/1925: gedeeltelijk vernieuwen twee winkelhuizen, dhr. P. Pasmans.
2/1928: deels vernieuwen winkelhuis, Dhr. H. Pasmans, geen nummer genoemd.

8/1984: opening 8/1984 van De Wolwereld (15e filiaal)

9a

1/1928 – 9/1933: H. Pasmans-Janssen, slagerij (zie 10).
4/1930: L. Pasman, slagerij.
6/1927 en 12/1929: dienstbode gevraagd, geen familienaam genoemd, alleen adres.

9b

7/1920 – 9/1927: P.J. Cuijpers-Senden, schoenmagazijn.
7/1923: failliet P.J. Cuijpers, schoenwinkelier, het pand werd via de notaris verkocht, (kadaster D, 4734). Winkellokaal, 1e verdieping 2 kamers, 2e verdieping 3 kamers, zolder 1 vertrek.
5/1924: Hij adverteert weer P.J. Cuijpers-Senden, schoenen.
1/1927: te koop: Schoenmakers reparatiemachine
3/1928: Wegens vertrek allerlei spullen te koop.

5/1928: Opening: Jos Laurs: Heeren- en Damesmaatzaak en Heeren Mode-artikelen.

In 1931: Muziekhuis Th. Dragstra, Muziek., muziekinstrumenten, gramophoonplaten, snaren, stemmen, repareeren enz.
12/1937 en wellicht eerder zat de zaak aan de Geerstraat 22.
3/1930: nieuw wonend W.J.M. Laurs.
6/1930: A.J.H. Laurs vertrok van Emmaplein naar Geleen Hij was kantoorbediende.
10/1936: Th. Dragstra op Emmastraat 7.

 

9-10

5/1969: Parketvloeren-Show door Romana van 26 t/m 31 mei.
9/1974: De Gemeente Heerlen verkoopt Winkelpand Emmaplein 9-10 met erf, perceel D.8428. Het is vrij van huur. Inschrijvingen richten aan B & W van Heerlen voor 9 oktober 1974.
11/1974: Wereldwinkel.
5/1975: verbouwen winkel en bovenwoning tot winkelpand, Mak Inter Keuken.
4/1981: Surseance van betaling op 9 mei 1981 per 16 april 1981 voor anderhalf jaar, ingegaan op 5 maart 1981, ten name van dhr Van Tilburg. Toch plaatst hij een week later op 16 mei 1981 een vacature voor verkoopster/verkoper.
4/1982: Via notaris Oomen uit Stein werd openbaar per opbod op 6 mei 1982 verkocht Emmaplein 9-10. D. 8565. Begaande grond winkelruimte 150m2, 1e verdiep: 80 m2, 2e verdiep 80 m2. En zolder.
8/1986: Wolwereld (in 1984 op nummer 9).
1/1993: Window Concept HT, van AGS Blinds BV opening 16/1/1993.

 

10

11/1933 -12/1945: Hub. Pasmans-Janssen, slagerij (zie 9a).
9/1934: W. Rothenhauser, slagersknecht kwam hier ook wonen.
6/1935: Pasmans biedt slagersmachines aan.
9/1936: Winkelhuis te huur met groot magazijn en garage voor 4 auto’s, 8 vertrekken.
10/1936 – 11/1936 en 8/1940: Winkelhuis te huur of te koop.
10/1936: Hij staat niet op de lijst van de nieuwe telefoonnummers.
11/1938: Dienstbode en slagersknecht gevraagd door Slagerij H. Pasmans.
7/1939: Jan. J.H. Heunen vertrok van Emmaplein 10 naar Sittard.
7/1944: L.H. Pasmans vroeg een thuisnaaister.
1945: L.H. Pasmans.
11/1945: R.K. Dienstbode gevraagd, Slagerij L.H. Pasmans.
5/1946-12/1946: L.H. Pasmans doet zijn zaak over 5/21946 aan Wim Thijssen.

10/1946 – 12/1948: Tijssen/ Thijssen adverteert met Firma Pasmans en zoekt slagersbediende.
12/1949 – 1/1956: J. J.Fontijn zoekt slagersbediende of meisje.

10/1949: herstellen dak winkelhuis, mej. M.J.Th. Hochstenbach.1950: Fa. L.H. Pasmans.
5/1963: Johannes Jacobus Fontijn, slager, is failliet. De afwikkeling liep nog door tot en met 3/1965.

5/1963: Mw Dekkers.

6/1967: verbouwing woon-winkelhuis. P. Hoppenbrouwers.
8/1968 – 7/1969: Gevestigd (8/1968) Brillenspeciaalzaak Van der Ham, eigenaar P. Hoppenbrouwers.
7/1969 – 5/1970: Hij adverteert nu met P. Hoppenbrouwers v.h. v.d. Ham.
5/1971: Hij adverteert nu alleen met P. Hoppenbrouwers.
5/1974: verbouwen/uitbreiden winkel woonhuis dhr. P. Hoppenbrouwers.
5/1985: P. Hoppenbrouwers, brillenspeciaalzaak.
1994: Hoppenbrouwers verbouwt.

Hoppenbrouwers, Heerlen
1994

11

1921: Fa. M.J. Savelberg (E.J. Klaverwijden) Wijnhandel. Emmaplein h. Kerkplein).
3/1923 -12/1954: Firma M.J. Savelberg, Emmaplein hoek Kerkplein, Handel in Wijnen en gedistilleerd.
11/1925: Ook op nummer 12 (Savelberg of een foutje op nr 12?).
1/1927 -9/1929: Mej. A. Crijns, = Maria Johanna Catharina Kuypers, weduwe van Joseph Crijns overleed hier 14 september 1929. Hun zoon Hubert Crijns was gehuwd met Elise van Wersch.
1/1930: G. Cuypers (1934: nummer 17).
12/1933 -1/1934: Muziekhuis Th. Dragstra, zie nummer 9b.
1/1935: twee kamers te huur.
5/1935 -7/1935: Dhr Peschen, bloemist.

3/1936 – 11/1944: De Meikers is overgeplaatst (1936) en kwam van nummer 24. Eigenaar was Van Haastrecht (1944). Hij mocht na november 1944 met vele andere groentehandelaren niets meer verkopen.
12/1937: het pand van de Meikers is te huur, maar blijft op dit adres gewoon zitten.
1946-1950: J. Gösgens
6/1948 en 6/1951: Fa. Savelberg / Wijnhandel Savelberg op nummer 17 (foutje 17 of 11?).
4/1949: Meikers zit nu Benzenraderweg 20 in Heerlen.

12-13

4/1937: Bouw van twee winkelhuizen door NV Bouw en Handelmaatschappij Wabo.

12

1/1919: Mej. P.M.M.H. Snel, afd Bestuur Mercurius, vereniging van Handelsbedienden.
3/1922: Mw Haye vraagt dienstbode.
11/1925 -2/1926: Wijnhandel firma Savelberg/Savelbergh.
11/1925: Mej. Anna Crijns op nummer 12. Waarschijnlijk moet dit 11 zijn. Bij haar kon je kaarten kopen voor een toneelstuk.
5/1926: fam. Prins jr-Ouwehand.
9/1930: E. Driessen-Van Ogtrop.

10/1937 – 6/1963: Opening 1937: Drogisterij De Kroon, A. Deckers (apothekers ass. 1937 en ook in 1940), (kwam van Emmastraat 27) (hier lag een gat tussen de huizen dat door twee zakenpanden werd opgevuld. En werd nummer 12).
6/1948: Herstellen winkel, Dr. Ing. N.J. Wark.
1950: op nummer 12 De Kroon ass. apotheker. A. Deckers.
12/1953: H.M. Smit.
3/1966: 1e jaardienst voor Hermanus Smit. Zijn weduwe is R. Smit-Deckers. Hij was overleden 3/1965.
12/1968 en 11/1969 en 1/1970: (jonge) werkster gevraagd (geen naam genoemd).
5/1971: winkelinventaris te koop, drogisterij De Kroon.

9/1972: J.F. Slieker zoekt steigerbouwers.10/1972: secretaresse en 11/1972 biedt een woning aan,1/1973: te koop Mercedes, 2/1973: J.F. Slieker biedt parkieten aan, 7/1973: hij biedt puppy’s aan. 11/1973: BMW en een VW te koop.

1/1973: opening (1/1973) reisbureau Mevis Tours.

11/1984 kantoor van Bouwfonds Infocentrum wordt per 5 november 1984 gesloten en is alleen nog in Maastricht te bezoeken.
12/1989: wijziging voorgevel.

7/1990 Bakkerij Van Eeghem (hij heeft nu zes vestigingen).
11/1990: verhuisd 11/1990 naar nummer 12: Nedu Makelaardij

13

1921-1924: M.F. Canter.
4/1920: verhuizing van de Provinciale Bank van Limburg naar nummer 13-14.

8/1938 –5/1945: Penners & Co, boeken (zie nr 6) (wellicht het tweede huis dat gebouwd werd, zie nummer 12).
8/1938 – 5/1954: Handelsregister: Fa. Penners & Co, kantoorboekhandel, eigenaar G.E.C. Penners overleden in 1938, nieuwe eigenares Wed. Penners-Sieben.
3/1942: wijlen dhr G.E.C. Penners en mw. M.Penners-Sieben. De erfgenamen gaan Emmaplein 6 en Emmaplein 13 verkopen en Garage Putgraaf. Namens de erfgenamen Arn. Penners, Penners & co, kantoorboek- en kantoormachinehandel. Was getekend Arn. Penners en M. Keller-Penners. De verkoop zou via een veiling gebeuren door notaris Thomassen uit Kerkrade in Hotel du Nord in Heerlen. Echter de veiling van 17 maart 1942 werd uitgesteld. In dec 1942 nog steeds op nummer 13.
5/1945: Arn. Penners.
9/1953: totale uitverkoop Penners & Co. (in 11/1953 nog actief).
10/1953: Te Koop: winkelinventaris met toonbanken en rekken en stalen 2-deurs kast.
3/1954: Mart. Penners kantoormeubelen zat op de Valkenburgerweg 123, Heerlen, Op dit adres ook Woningbureau Penners.
5.1954 -6/1954: Penners & Co, Emmaplein 13 (huis).

12/1953 –8/1968: Opening (12/1953) Wala Speciaalzaak (=lingeriewinkel). Henk Vegers (= J.H. Vegers).
10/1966: Wala nu nummer 10 en in dezelfde maand wordt ook nummer 15 vermeld. In dezelfde maand wordt ook weer nummer 13 gehanteerd.
10/1966: Vegers/Wala zitten nu op nummer 10 (of omnummering of zetfoutje).
Hij adverteert met Vegers die een dagmeisje zoekt. Hij woont nummer 10.
En op dezelfde dag adverteert hij met Wala op nummer 15. Enkele dagen later vraagt hij hulp. Hij zit dan op nummer 13.
1/1968 -1/1969: meisje gevraagd voor huishouding bij J.H. Vegers.
6/1968: hij vraagt om een huur of koophuis met garage. Gaat sluiten.
11/1968: totale uitverkoop Wala Speciaalzaak.
2/1969: winkelinventaris te koop.
2/1971: W. Vegers biedt een Opel Kadett aan.
7/1972: Mw. Vegers vraagt een werkster. In de adv tekst mevrouw Vegen.

9/1953: herstellen woon-winkelhuis, dhr. E. Penners.
12/1957: verbouwen tot winkelpand, dhr. J. Vegers.
8/1962: verbouwen winkel, dhr. J.H. Vegers.
11/1972: overlijden van Theo Vegers, ongehuwd. Vader is J.H. Vegers, moeder is J.B.C. Vegers Hoeppermans.

Old Hickory Heerlen

6/1978: verbouwen winkel woning tot café woning, Emmaplein 13, door brouwerij Piedboeuf.
1/1979: Café Old hickory (opening 1/1979) naast nieuwbouw ABN.

8/1990: Opening 8/1990 van café De Boebel van Eugene en Noëlle.

14

10/1922: Claessen-Schreurs.(wrsch een modewinkel want zij vroeg een 2e modiste).
1/4/1933: Aanbesteding Winkelhuis met bovenwoning aan het Emmaplein, Joh. Stegehuis, Maastricht. Bestek en tekening architect Jac. Martens, Heerlen.
10/1933 – 1/1964: Stegehuis (zie nr 17) maakt bekend dat zij 14 okt 1933 een nieuw filiaal opent aan het Emmaplein 14.(chemisch reinigen, verven)
1934: Jac. Markus, architect.
5/1934: Dhr. Bollen (lid van de Heerlensche Burgerwacht).
1/1935: Handelsregister Joh. Stegehuis, ververij en chemische wasserij, filiaal Heerlen, Emmaplein 14.

12/1936 -3/1937: Fruithal de Concurrent naast Stegehuis nummer 14. Zij waren gevestigd in een houten kiosk.

3/1939: meisje gevraagd (er staat geen (bedrijfs)naam bij).
9/1939 -1/1942: Net dagmeisje gevraagd voor Emmaplein 14, boven. Te bevragen in den winkel. Nummer 14, naast De Gruyter.

11/1939: Stegehuis Tetricheeren, Beter dan Stoomen.
In 1942: Ververij en Tetricheerinrichting Stegehuis.
12/1945: Dhr H.G. Godding, 25 jaar jubileum als beambte bij de O.N. mijnen (chef van de mijnwinkels sinds 1920).
6/1950: Stegehuis
1/1964 -2/1964: Per-Expres Chemische wasserij.
4/1960: verbouwen woon-winkelhuis, Stegehuis NV
3/1966: Eurofilm-bureau voor bedrijfspubliciteit.
7/1967: verbouwen winkelpand: dhr. A. van Ingen.
1/1968 -11/1968: Jans Publiciteit n.v.(reclame adviesbureau) in 10/1968: Jans NV, bureau voor bedrijfspubliciteit.
12/1969: Centraal Bureau Heerlen. (advertentieverkoop).
1/1976: R. van Bergen (particulier).

15

5/1925 – 10/1965: P. de Gruyter en Zn.
3/1942: bepleisteren muur van NV de Gruyter.

De Gruyter Heerlen

 

 

Pand van De Gruyter.

8/1967 – 5/1970: Panda Speelgoed op twee verdiepingen.

 

Tussen de bank en de Gruyter zaten

7/1931: Gebrs. Mulder, Eikenderweg 23. Dat waren J.A.B. Mulder en P.M.C. Mulder, beiden op dit adres wonend.
8/1949: Reisbureau Mulder (zij organiseren busreizen met White Cars). Zij hadden op het Emmaplein hier een halte plaats. Adres was Eikenderweg 81, Heerlen.
Na de oorlog startte Huub Mulder met busreizen. Zijn vader was in 1919 een van de eerste vergunninghouders van een Limburgse lijndienst van Heerlen naar Hoesbroek.
Huub organiseerde met zijn twee broers met bussen die overgebleven waren uit de handen van de bezetters, dagtochtjes. In 1950 startte Huub zonder zijn broers White Cars. Huub kocht bussen van  de White Motor Company uit Amerika en zo ontstond de naam.
3/1952: bouwen van VVV-gebouwtje op nummer 15a, Dhr. H. Mulder.
8/1952 – 4/1956: reisbureau White Cars Emmaplein (tussen de bank en de Gruyter).
11/1955- 3/1956: Gustave Alberts Boek- en kantoorboekhandel tijdelijk gevestigd in het gebouw White Cars. Het was een noodwinkel. In die tijd zat er ook een Alberts in de Akerstraat. In maart 1956 verhuisde hij weer naar de Dr. Poelsstraat 22.
7/1962 – 5/1970: White Cars, (White Cars Int. Reis- en Passagebureau Mulder in 7/1962).
7/1966: 45 jaar gevestigd.
1/1970 -5/1970:  50 jaar White Cars organization.
1 jan 1978: wegens gebrek aan opvolging einde van White Cars. Guus Baggen nam het bedrijf over.

1979: White Cars wordt gesloopt vanwege de uitbreiding van de ABN bank die ernaast zit.

16-17

11/1923 – 9/1932: Firma Jos. Klinkenberg / Klinkenbergh, Specialiteit in luiermanden en bébé-artikelen, Heeren- Dames- en Kinderen ondergoederen.
3/1931: op nummer 16: J. Klinkenberg, schoenen.
4/1932: op nummer 17, J. Klinkenberg, opgeheven schoenenzaak.
12/1936, zowel 16 als 17 opgeheven manufacturenhandel
In 1936 wordt het pand Klinkenberg gesloopt vanwege de uitbreiding van Wolf en Herztdahl die al op de hoek met de Geleenstraat zaten.

16

Doordat nummers 16 en 17 in 1936 opgeheven werden (het pand was gesloopt), kregen andere panden deze nummers.

Voor de bouw van de bank stond hier in de buurt het woonhuis van de houthandel H.J.Franck uit 1900 aan toen rond 1940 gesloopt werd.

Detailopname van de loodsen achter het oude postkantoor
Het woonhuis van de familie Franck dat achter het oude postkantoor stond.
Het woonhuis van de familie Franck dat achter het oude postkantoor stond.

1/1940: bouwen kantoorgebouw NV Twentsche Bank met bovenwoning. Het gebouw kreeg de nummers 16 en 16a,
4/1941 – 6/1964: Opening 9/1941: De Twentsche Bank, een ontwerp van architecten B. Santhövel en W. Tap.
9/1944: E. Erkens.
10/1964 – 1/1965: Twentsche bank is nu de Algemene Bank Nederland sinds 10/1964.
7/1965: directeur was Van den Bosch die in 7/1965 eervol ontslag kreeg omdat hij naar de bank in Den Haag ging. De nw directeur van het Emmaplein werd P.L.A. H. van Oeyen. Er was ook een kantoor van de ABN aan de Geleenstraat.
6/1966: verbouwing Bank, nummer 16a, ABN.
11/1967 – 7/1974: opening 11/1967 van ons geheel gemoderniseerde kantoor in Heerlen. Algemene Bank Nederland.

10/1977: bouw bankgebouw ABN.
3 mei 1979: Opening nieuwe ABN bank Emmaplein, gebouwd naast het oude gebouw. Dit oude gebouw werd in 1941 gebouwd en staat nu rechtstreeks in verband met de nieuwbouw. Voor de nieuwbouw werd Panda gesloopt, eind 1977. Begin 1978 aangevangen met nieuwbouw.
|5/1987: verbouwen van bankgebouw.
8/1992: onderzoek of ze hier na de fusie eind 1991 met Amro blijven zitten. Amro heeft al een nieuwer kantoor. Op het Emmaplein is van 140, gebouwd door architect Santheuvel voor de Twentsche bank. Later een stuk bijgebouwd. Wordt het afstoten of blijven?
10/1993: Ze blijven op Emmaplein voor particulieren als bijkantoor van de Promenade. Zakelijke klanten naar Promenade. Directeur is A. Kuijken.
2/1998 werd dit gebouw Grand Café Oppidom.

16a

8/1944: Mw Driessen-van Ogtrop.
2/1954: H.C. Stork en Asra Haman uit Enschede.
1/1956 -5/1965: de heer W.J. Driessen.
5/1965: Overlijden van William Joseph Driessen, weduwnaar van Elisabeth van Ogtrop. Hij was directeur van de ABN kantoor Heerlen. Hij werd 64 jaar. Geen kinderen. Hij was in Londen geboren. En was vanaf 1921 in dienst van de Provinciale Bank voor Limburg kantoor Heerlen. IN 1931 fusie tussen de Provinciale bank en Twentsche Bank. Driessen werd in 1937 benoemd tot directeur. In 1964 fusie tussen Twentsche Bank en de Nederlandsche Handelsmaatschappij waardoor Algemene Bank Nederland ontstond.
Bestuur van de Vereniging van geld- en Effectenhandel, Belgische-Luxemburgse Kamer van Koophandel en Spaarbank St. Pancratius. Bestuurslid Kerkbestuur, Parochiele Schoolvereniging, Openbare Leeszaal en Sportfondsenbad. Limburgs Symphonie Orkest, Collegium Musicum Limburg, Heerlense Oratoriumvereniging. pianist
6/1988: Naast de bank kom de snack caravan die daarvoor tegenover café Bracke stond.

17

(Hoek Emmaplein-Geleenstraat)
11/1894:  Slijterij-café Den Miel Boos. Dat werd gesloopt voor de bouw van Wolf & Hertzdahl.
Emilie BoostHoek Geleenstraat-Emmaplein, het café dat in 1918 gekocht en gesloopt werd.

Den Miel Boos was bierbrouwer Emile Hubert Boost (1837-1909) getrouwd met Maria Elisabeth Ritzen die in 1896 overleden was. Al in 1894 had hij hier zijn herberg.  In 1901 werd hij weer tot raadslid herkozen. In 1909 verkochten zijn erfgenamen drie stukken land van Emile Boost en een maand later de inboedel. De nieuwe eigenaar werd in
1909: De heer Spijkers,(loco-burgemeester) getrouwd met Otten.
12/1919: bouw confectiemagazijn, Fa. Wolf en Hertzdahl, Emmaplein hoek Geleenstraat. Klik hier voor het verhaal van Adolf Wolf en Victor Hertzdahl. De architect was Wijsbek.
10/1932 – 10/1933: Klinkenberg (agent voor een kleding stomerij/ ververij: Stegehuis).
10/1933: Stegehuis maakt bekend dat zij 14 okt 1933 een nieuw filiaal openen op het Emmaplein 14.
9/1934 -12/1944: G. Cuypers (1930: nummer 11)
10/1936: bouw etalageruimte/bergplaats en kantoor NV Kledingmagazijn Wolf & Hertzdahl. Hiervoor werd in 1936 het pand van Klinkenberg gesloopt. De architect van het nieuwe pand is Wielders

wolf en Hertzdahl

2/1937: Wijzigen voorgevel Geleenstraat hoek Emmaplein, NV Kledingmagazijnen van Wolf en Herztdahl.
11/1937 -6/1967: Wolf & Hertzdahl aan het Emmaplein hoek Geleenstraat.
7/1941 -7/1945: Dagmeisje gevraagd bij Cuijpers-Crijns. Mw Cuypers-Crijns zat in 3/1950 in het stichtingsbestuur van Veldeke.
1950: Wijnhandel M.J. Savelberg.
2/1951: Winkeljuffrouw gevraagd.
8/1955 -4/1964: Geleenstraat, hoek Emmaplein. Kleedingmagazijnen.
1/1956: overlijden van Caspar Hubert Guillaume Cuypers, getrouwd met Anna Arnoldina Crijns. Hij werd 72 jaar.
7/1972: Wolf en Hertzdahl wordt in augustus 1972 overgenomen door Hollenkamp. Die heeft echter al een zaak in Heerlen, dus wat gebeurt er met de winkel op het Emmaplein? Directeur van Wolf en Hertzdahl is K. Hertzdahl.
1973: Tapijtenwinkel Con & Verdonck.
1983: Opening van E.M. & Company.
Anno nu bestaat het gebouw uit 1936 nog steeds. Onder in zit nu een restaurant. Geleenstraat 1.

 

Hoek Emmaplein-Geleenstraat, Wolff en Herzdahl. Links een sigarenzaak. Van wie die was is nog onbekend, en links daarnaast Unie Winkel Maatschappij.

18

11/1913 – 3/1928: een filiaal van de N.V. Amsterdamsche Boterhandel.
11/1923 -2/1926 Hier woonde ook Frau Dokter  (1923), p.a. W. Houtermans, Emmaplein 18.
7/1924: W. Houtermans vroeg flink meisje.
9/1929 -7/1933: verhuizing  (1929) uit de Akerstraat naar Emmaplein 18: Unie Winkel (een soort Blokker). Vanaf 1934 op nummer 23.
3/1933: W.Beckers (zie nummer 20).
3/1938: verbouwing winkelhuis, NV Unie Winkel Maatschappij.
4/1972: overlijden van Hubert Joseph Dohmen, echtgenoot van Christine Schunck, Hij werd 43 jaar. Adres was Emmaplein 18.

19

1915/1918: Utrechtsche Verfhandel.
Dit was begin 1900 huis winkelpand Canter. Huis Canter werd in 1902 vervangen door de Provinciale Bank. In 1967 afgebroken.
7/1919: verbouwing bankgebouw door Provinciale Bank, (geen nummer genoemd).
3/1921: Gebr. Hageman, kantoor van vaste goederen, Assurantiën en Hypotheken.
5/1922: D.J.J. Hageman.
7/1922: Hageman, een soort drogist.

11/1922: Opening Brand’s Proeflokaal (dezelfde maand op nummer 20 Central opening). Restaurateur was J. Coopman. Die stopt juni 1923.
9/1926: nr 19 en 20 per 1 oktober vroeg Brand Bierbrouwerij een uitbater voor de panden..
10/1928: Opening Café De Bierton, kastelein is Hub. Albertz. Zij hebben Van Vollenhoven’s Bieren.
6/1929 – 7/1933: Fruit- en conservenhandel De Meikers,(4/1934: op nummer 24).

9/1929 -6/1933: Opening in 1929 Dames- en Kinderkleeding Heitkönig (3/1934: nu op nummer 2).
7/1930: K. Friedriszik verhuisde naar nummer 19.
9/1932: verhuizing naar 19: G. Both.
10/1936: Twentsche Bank op nr 19 op de lijst met de nw telefoonnummer.
9/1941: Verbouwen voormalige bank 18-19, Fa. Schunck.
1/1946 – 3/1948: Kantoor Schunck, (hier zat de adm niet de winkel).
1946/1948: bewoner G.J.P. Hick. Hij is faculteit lid van KSV in Utrecht. Hij woonde in Utrecht, maar dit was ouderlijk huis in Heerlen.

20

11/1920: mw Rummel, pianiste van Duitse oorsprong.
10/1922: aankondiging opening november Hotel-Café restaurant De Kroon. Jarenlang was er in Heerlen hotel de Kroon. Dat zat aan het eind van de Emmastraat en werd door de weduwe J. Cuypers / Kuipers geleid. In oktober 1919 werd de Kroon verkocht en werd het Katholiek Volkshuis. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw geraakt en in de vijftiger jaren gesloopt. Toen het in 1919 verkocht was zag de eigenaar van café de Kroon zijn kans en hergebruikte de naam.
11/1922: opening hotel-café restaurant Central (t.o. het postkantoor), exploitant J. Coopman.
6/1923: J. Coopman is niet meer de exploitant van Central, Emmaplein 19-20.
7/1923: Nw exploitant is A. Marnette, hotel Centraal. Emmaplein 19-20.
9/1926: nr 19 en 20 per 1 oktober te huur via Brand Bierbrouwerij Wijlre. Die zocht een nieuwe uitbater. Dat werd in
9/1926: Café-Restaurant, exploitant G. Henssen-Lemmens.
12/1926: G. Heussen-Lemmens café-restaurant (zetfout: Heussen) .
12/1927 -5/1931: Wellicht Hotel de Gouden Leeuw, expl. H.J. de Bie.
3/1928: Henssen woont nog steeds op Emmaplein. Hun dochter Elisabeth was overleden.
6/1928: Café Central.
8/1928: Maria Gerarts, (kind, won prijsje).
1/1929 en 10/1929: H. Alberts, vraagt dienstbode.
7/1929 -10/1930: H. Albertz (in 10/1929: H. Alberts, Café) (zie 10/1928 op nummer 19).
5/1930: P.J. Hundscheidt, Brands Café nog op nummer 20. In mei 1932 adverteert Hundscheidt met café Centrum. op nummer 1.
8/1930: Lokaal H. Albertz.
2/1932 -01/1933: Heropening (2/1932) Café-restaurant Aschinger, van Vollenhoven’s bieren, M. Lahaye. Jan 1933 verhuisde hij naar de Sittardweg 1.
1/1933 -8/1939: Opening 1/1933 Hotel Beckers, eigenaar: Wed. Beckers (zie nummer 18).
Hotel Beckers zat hiervoor op het Wilhelminaplein. Vanwege de sloop ervan moest het hotel verhuizen. De Dautzenbergstraat werd daar doorgetrokken. Het hotel werd eerst In den Prins van Oranje genoemd.
12/1933: Hotel Beckers zie nummer 25.
7/1934: Verbouwen Café, dames Alberts.
Op 20-7-1934 kregen de dames Alberts vergunning voor de verbouwing van het café aan het Emmaplein 20. Op 2-8-1948 kregen de kinderen Alberts.
4/1935: Jos Beckers.

21

1/1973: Verbouwing winkelpand tot café: Dhr. J. Smeets.
2/1973 -5/1982: opening (2/1973) café lunchroom ’t Brandpunt, van J.J. Smeets en A.M. Smeets-Kleintjes, tegenover de Pancratiuskerk.
5/1973: wijziging bouwplan dhr J.J. Smeets.
11/1976: verbouwen café pand, dhr. J.J. Smeets.
3/1977: Lunchroom-café ’t Brandpunt.
6/1980: verbouwen café restaurant Dhr. J. Smeets.
11/1983: deuren open na verbouwing Café-lunchroom ’t Brandpunt.
3/1987: opening maart 1987 van geheel gerenoveerde zaak ’t Brandpunt.
10/1989: VOF café-lunchroom ’t Brandpunt.
6/1990 Jos en Karin Smeets wonen boven het café.
7/1991: Heropening na verbouwing van ’t Brandpunt.
9/1992: Paul en Veronique van Soerland-Smeets wonen erboven.
5/1993: adv voor personeel: bij J. Smeets of P. van Soerland melden,

21a

12/1975: Vrusch (particulier), boven radio Vogelzang.

22

11/1934: Trienekens Galanterieën,
12/1934: Failliet Peter Frans Hubert Trienekens, koopman en winkelier.
4/1935: G Beckers en Jan Beckers.

3/1934 -4/1946: wegens omnummering Unie-Winkels (wegens omnummering zie 18).
12/1937: Heropening 12/1937 Unie filiaal Emmaplein.
7/1938: N.V. Unie-Winkel-Maatschappij.
12/1946 -3/1956: Vrunsch / Vrusch Levensmiddelen  (12/1946: voorheen Unie). Vrusch is de juiste spelling.
8/1955: mej. Beckers werkt 40 jaar bij Vrusch. Zij begon bij de Unie winkel in Heerlen. Zij was getrouwd en had kinderen. Zij is nu 35 jaar cheffin.
1/1962 –10/1968: ergens tussen 1956 en 1962 is hij samengegaan met De Ree. Hij adverteert nu met Vrusch en De Ree. De Ree zit in Brunssum.
1/1963: zij openen een Aardappelen Groenten Fruit afdeling in Heerlen. Fam. Vrusch woonde boven de winkel. Eind mei 1965 werd de zaak aan het Emmaplein verbouwd.
5/1959: verbouwen winkelpand, dhr. H. Vrusch.
11/1963: verbouwen woon-winkelhuis, dhr. H. Vrusch.
1/1965: verbouwen winkel, dhr. H. Vrusch.
11/1966: Vrusch & de Ree, supermarkt.

6/1969: komt Radio Tv en Stereo medio aug 1969: Vogelzang. Hij heeft al een zaak aan de Akerstraat 72.
9/1969 – 5/1970: Demonstratiecentrum Vogelzang.

 

vogelzang heerlen
1970

9/1972: Nieuwe naam: Vogelzang Intertronic.10/1972: Mw Vrusch zoekt meisje. Zij schrijft in adv. dat zij boven Vogelzang woont, nummer 21.
12/1974: (Vogelzang zit tegenover Le Coq d’Or).
2/1975: binnenbrand bij Vogelzang met rookschade in magazijn.
10/1976: Hi-Fi Studio Vogelzang, nummer 23.
1980: Vogelzang is eruit (laatste keer dat hij adverteerde was februari 1980. Hij adverteerde sowieso al weinig).

11/1980: Iene Miene Mutte, (hobbyartikelen).
5/1986: Casa Cara, exclusieve cadeaux.
3/1987: verbouwen winkelruimte tot restaurant.
2/1987: restaurant Stap In per 1 maart 1987.
10/1992-12/1994 eigenaar Eugene Driessen.

24

9/1933: een gezin met kinderen vraagt dienstbode.
2/1934:: op dit adres ook een winkel.
4/1934 – 8/1935: De Meikers (zie nummer 19).
7/1934: Handelsregister gewijzigd De Meikers, eigenaar A., van Haastrecht-Reintjes, fruit- en conservenhandel, Emmaplein 20 (?).
3/1936: overplaatsing Meikers van 24 naar Emmaplein 11.
3/1936: Opening (3/1936) van de Demonstratiewinkel (thee propaganda) door de burgemeester.
5/1948 -5/1949: Café Beckers.
11/1975: Beckers.

De Prins van Oranje werd door Martijn Merckelbach geleid.
Beckers Heerlen
Hotel Beckers
Hotel Beckers

25

5/1925: Café weduwe Beckers.
12/1933 – 6/1951: Hotel-Restaurant Beckers (zie 20). In 11/1941: de wed. Beckers.  Een handelaar in vogeltjes/kanaries adverteerde lang met hotel Beckers terwijl het eigenlijk al café-restaurant was. Ook nog tot en met 10/1970.
2/1935: J. Beckers, Lid van Heerlen Sport. Hij werd als voetballer geschorst tot 1 september 1935 wegens zijn optreden tijdens wedstrijd 27 januari 1935 Heerlen Sport-MVV 3. In sept 1937 ging J.L.J. Beckers van DRK (Heerlen naar Waubach om te voetballen.
11.1936: Ook G. Beckers kreeg straf en mocht voorlopig niet voetballen. G.J.L. Beckers ging in 8/1938 van Heerlen naar Palemig.
11/1936: Geschorst bij voetballen G. Beckers, lid van Heerlen tot november 1937.
12/1947: Jan en Victor Beckers zijn de eigenaren.
12/1948: Heropening van geheel gemoderniseerde Café-Restaurant op 22 dec. (geen hotel).
8/1948: Kinderen Alberts. Verbouwen café-restaurant.
12/1949 heropening Café-Restaurant Beckers adverteert Zonder hotel.
12/1949: adverteert met Café-Restaurant Beckers, Jan en Victor Beckers.
5/1950: 50-jarig bestaan Cafe Restaurant Beckers, Jan en Victor Beckers, 1900-1950.
8/1956 – 8/1969: zij adverteren nu met café-restaurant Gebr. Beckers.
22/12/1966: overlijden van Pauline Canisius, weduwe van Hendrik Jozef Hubert Beckers.
Mei 1978: Vic Beckers vertrekt.
Juni 1978: Opening café Bracke.
7/1978 -5/1982: verbouwen in 1978 Café, Emmaplein 25, eigenaar Peter Bracke.
11/1989: veranderen horecagelegenheid.
4/1994: Peter Bracke begon in 78. Zijn tweelingbroer Paul kwam een jaar later erbij. Paul zegde baan als onderwijzer op. Paul nam vervolgens na een jaar het café over van zijn broer. Peter kwam in loondienst.
10/1975: na maanden niet geadverteerd te hebben, staat er deze maand weer een adv in de krant. Nu heet het Café-restaurant Vic. Beckers.
7/1982: Overlijden van Vic Beckers, 70 jaar. Van 1949 tot 1979 dreef hij met broer Jan een bekend café aan het Emmaplein.

27

3/1939 -4/1939: De Kaashal (opening 2/1939).
5/1939: ingeschreven KvK Kaashal van de Leidenaar W. van Dam, in de Emmastraat. Wrsch is verkeerd geadverteerd met Emmaplein.
2/42:  Antoine Van Weerst vraagt dienstbode .

28

1/1923 – 9/1949: heropening (1923) Firma M. Leijsen/Leysen, comestibles, delicatessen en fijne vleeschwaren-zaak (regelmatig maakt de zetter de fout door nummer 8 te vermelden in plaats van 28) In 1920 zaten zij Geleenstraat 34.
12/1926: J. Frankort-Leisen / Leysen, comestibleszaak.
11/1929: heropening na verbouwing en uitbreiding van de zaak.
6/1931-6/1934: Firma M. Leijsen, comestibles delicatessen, E. Noack’s (inderdaad met een k) fijne vleeschwaren.
3/1934 8/1944: Dienstbode gevraagd.
4/1939: Thuisnaaister gevraagd.
9/1951: Fa. M. Leijsen zit aan de Geleenstraat 17, Heerlen.

 

De lijst is niet volledig en bevat zeker fouten. Fouten ontstaan door zetfouten in de krant of anderszins. Heb je aanvullingen en/of verbeteringen. Mail ze aub via het contactformulier.

Hieronder een aantal foto’s van het Emmaplein. Klik op een foto en dan op de witte pijl.

error: