De Scheive Arnoldus

Joannes Rehaen werd in bijzijn van de schepenen van Kerkrade en Merkstein op het kasteel van Herzogenrath met folteringen ondervraagd over zijn betrokkenheid bij overvallen. Het proces werd op 30 januari 1744 opgetekend door Peter Caspar Poyck, griffier.

Na opsettinge van de duijmschrouven ende eenen Spaenssen stevel bekende Joannes mede schuldig te zijn aan inbreuck, knevelerijen ende diefstallen. Hij noemde vervolgens 54 anderen. Met deze grote gewapende bende had hij in juli 1742 het huis overvallen van Jan Keulaerts aan de Drievogel. Hij en zijn kameraden (complicen) hadden zich op de Spekholzerheide verzameld. Bij het huis van Jan Keulaerts had iemand van de bendeleden het luik opengebroken en van binnenuit de voordeur geopend. Joannes Rehaen bleef met een ander als uitkijkpost voor het huis staan. Een van hen was Arnoldus van Werst, bijgenaamd den scheiven Noldus.

Nog geen idee wie dit was. Het zou Arnoldus van Werst geweest kunnen zijn die op 19 juli 1712 in Kerkrade gedoopt werd. Ten tijde van de overval zou hij dan30 jaar zijn.

bron: https://johnve.home.xs4all.nl/docop/proc4/proc_I04b.html

Onder meer over Peter Caspar Poyck, de processen, folteringen in het kasteel van Herzogenrath schreef Hub van Wersch in zijn boek Heil uit de Diepte.

Arnoldus van Werst werd in 1712 in Kerkrade geboren. Hij trouwde twee keer. De eerste keer in 1735. Zijn vrouw overleed in 1758. De tweede keer trouwde hij enkele maanden later. Hij overleed in 1773. Het zou hem wellicht kunnen zijn. Hij was de enige Arnoldus in die tijd in Kerkrade en omgeving.

In 1771 beschreef een ambtenaar uit Kerkrade de eigendommen van de inwoners. Over Arnoldus schreef hij dat die de volgende eigendommen bezat.
Eenen Coolhoff groot Ses Roeden paelende eene Seijde d’erfgenamen Schermijn, d’andere de gemeijnde met eene voorhooft Leenert Bremen, ende d’ander voorsp Erfgenamen. Een huys met een ledigh plaetse groot twee Roeden paelende beyde Seyden aan Lennert Bremen, met een voorhooft de weduwe Kermann ende d’ander de Gemeynder.

Hij had dus een eigen huis met een plaats en een groetentuin. Dat betekent dat hij geld had?

Een Stamgenoten website