Genealogische website Warsage

Baltus van Weersch (Onbekende Tak) werd in Reijmerstok in 1765 als eerste kind geboren uit Christiaan van Weersch en Elisabeth Conicks. Hij zou nimmer trouwen en woonde als landbouwer altijd samen met zijn zus Elisabeth die met Willem Dusch getrouwd was in Reijmerstok. Hun ouders woonden later ook bij het echtpaar Dusch-Van Weersch. In hun huis woonden na het overlijden van Baltus in 1850 nog elf mensen. Het was niet echt een groot huis.
Hun vader overleed in 1807, 77 jaar oud en hun moeder in 1832.


Na het overlijden van hun moeder werd een inventaris opgemaakt welke goederen zij bezat die zij aan hun twee kinderen achterliet. Dat waren, behalve het huis met tuin, 44 stukken land in en om Reijmerstok. Van haar overleden man had zij het vruchtgebruik over nog eens acht stukken land.

 

Baltus woonde zijn hele leven bij zijn zus en toen hij in 1850 op 84 jarige leeftijd overleed, erfde zijn zus 44 stukken land en het huis. Ook deze stukken land lagen rond Reijmerstok. Die stukken land lagen in wat toen onder andere Kruisberg heette, Verloren Veld, Hunsberg, achter de Droge Kamp, Sintjesgraaf, Hamelsberg.

 

Wanneer je die stukken land intekent op de kadasterkaart van die tijd, zie je dat die stukken grond tegenwoordig tussen de Oude Luikerweg in het oosten, de Voorste Weg iin het noorden, bij de Groenestraat in het zuiden en in het westen bij de Kruisbergweg hebben gelegen. Je ziet ook dat de landerijen zeer verspreid lagen. Pas in 1924 kwam de ruilverkavelingswet waardoor de stukken land geruild werden om grotere aaneengesloten stukken land te krijgen. Hierdoor werden bijvoorbeeld de aanrijtijden sterk verkort en hoefden Baltus van Weersch en andere eigenaren niet over elkaars land te gaan om bij hun eigen land te komen.

 

Elisabeth erfde van haar broer ook twee paarden met twee veulens, vier koeien en een kalf, veertig schapen en akkergereedschap.
De waarde van dit alles werd toen geschat op ƒ 6.585.20. Hier ging nog de schuld van af die Baltus van Weersch aan de heer Pauli uit Burtscheid had, de betalingen aan het Armbestuur van Gulpen en de kosten van zijn ziekte zoals de dokter, de apotheek en tenslotte zijn begrafeniskosten. Over het resterende bedrag van ƒ 2.506,10 moest zij erfbelasting betalen.

 

Baltus woonde waar op de kaart een grote ster te zien is.

Gulpen

error: