Genealogische website Warsage

rijn-en-gouwe-mei-1970Ridderorde voor A.H.C. van Wersch

ALPHEN – De heer A. H. C. van Wersch is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester mr. R. M. Gallas speldde hem de versierselen op bij de viering van het 175-jarig jubileum van Varossieau. Namens het gemeentebestuur bood de burgemeester het bedrijf de zilveren legpenning (hoogste gemeentelijke onderscheiding) aan en de heer Koningsveld, voorzitter van de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Rijnland gaf het bedrijf een gouden legpenning.

Geheimen
Dat waren de hoogtepunten bij de viering van het jubileum. Oud-president van de raad van commissarissen van Varossieau, de heer L. Sprey Jzn. sprak over goede verstandhouding tussen personeel en directie en had een personeelslid eens horen zeggen: “Wij zijn geen gewone arbeiders; wij hebben fabrieksgeheimen te bewaren”.
Hij zei de heer Van Wersch als directeur te bewonderen om zijn vooruitstrevendheid en fantasie. “In het begin, toen hij kwam, moesten wij in ons commissariaat wel wennen aan de nieuwe directeur.”

Over de fusie met Vettewinkel: “Het was voor ons niet makkelijk die fusie aan te gaan, maar regeren is nu eenmaal vooruitzien.”

De heer G. G. van der Kwaak bood namens het voltallige personeel de maquette van de “totempaal” aan die vanavond wordt onthuld voor het bedrijf. De heer Spek bood namens het bedrijf in Suriname een Indiaanse figuur aan die is gemaakt uit verschillende houtsoorten.

Burgemeester mr. R, M. Gallas had gistermiddag voor de heer Van Wersch twee verrassingen in petto: de zilveren gemeentepenning voor het bedrijf (op deze foto leest de burgemeester de daarbij behorende oorkonde voor) en de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

.

r&g-mei-70_1A.H.C. van Wersch ICM wil verdere concentratie verfindustrie

Toekomst aan de laserstraal.

ALPHEN – De International Coating Materials (I.C.M.) N.V., de houdstermaatschappij waarin de verf- en lakfabrieken Varossieau en Vettewinkel zijn ondergebracht is bereid tot verdere concentratie.
“Verdere schaalvergroting zien wij als noodzakelijk,” zei gistermiddag de directeur van het jubilerende Varossieau, de heer A. H. C. van Wersch. „Wij hebben ons al afgevraagd of wij als eenheid wel groot genoeg zijn om al onze ambitieuze plannen waar te maken”.
Over de plannen liet de heer Van Wersch in zijn rede het een en ander doorschemeren. “Wij dienen er rekening mee te houden dat het ons vertrouwde beeld van een verffabriek met kogelmolens er zandmolens over enkele tientallen jaren verouderd zal zijn. Dispersie van het pigment zal binnen enkele seconden met supersonische golven, elektronica of hoge druk geschieden. Besturingspanelen zullen tot automatische behandeling leiden van grondstoffen en halffabrikaten. Het gereed produkt zal geadresseerd en verzendklaar gemaakt worden door middel van de computer.”

Laserstraal
Op grond van de vakliteratuur zal de heer Van Wersch op lange termijn verwachten dat de kleurgeving van muren en dergelijke door middel van laserstralen zal worden verricht. Die nieuwe kleur geeft dan nieuwe bestendigheid tegen slijtage en weersinvloeden.

De heer Van Wersch waarschuwde er voor dat in bepaalde sectoren (onder meer woningbouw) met een vermindering van verfgebruik rekening moet worden gehouden. „Deze vermindering zullen wij moeten compenseren door steeds weer nieuwe kwaliteitsprodukten te ontwikkelen en via de marketing nieuwe afzetgebieden te creëren”.

Kunststof
Voor plafonds worden nu plastische spuitpleisters vervaardigd en voor vloeren kunststofmaterialen waaraan de verffabrikant vroeger niet te pas kwam.
“Ook voor verf in de scheepvaart en metaalindustrie is een ontwikkeling aan de gang die alle tot nu toe toegepaste methoden aan de kant zal zetten,” aldus de heer Van Wersch, die voorts een overschakeling van het industrieel verffabriek voorspelde.

Poeder
Volgens hem zal hierbij worden overgeschakeld op verf in poedervorm dat in kleuren wordt geleverd. Voor de doe-het-zelf markt is een reukloze verf in ontwikkeling die met water te verdunnen en te vermengen is. Als deze verf op de markt komt verwacht de I.C.M. een toeneming van de omzet op deze markt.

Expressie 70 krijgt gift van f. 2.500
Alphen – De heer A. H. C. van Wersch heeft gisteren de heer H. Ottens, voorzitter van de stichting Expressie ’70, die als doel heeft het beoefenen van beeldende kunsten in de vrije tijd, een bedrag van 2,5 duizend gulden aangeboden. De heer Van Wersch deed ter bij gelegenheid van het 175jarig bestaan van Varossieau, vooral omdat de oprichter van het bedrijf kunstliefhebber en kunstschilder was.

Over hem is geschreven dat het te bejammeren is dat hij niet meer heeft gemaakt. De heer Van Wersch zei bij het overhandigen van de cheque aan de heer Ottens: „Wij beschikken over heel wat meer vrije tijd. Daarom steunen wij deze stichting, opdat het later niet te bejammeren is dat ook zij te weinig gedaan zouden hebben”.
De heer Ottens noemde de cheque later een vorstelijke gift, die vooral aan kunstvorming en ontwikkeling van de jeugd besteed zal worden.

bron: Rijn en Gouwe 14 mei 1970