Genealogische website Warsage

kontakt 1993Oud-directeur duikt in Geschiedenis

 

Oud-directeur van Varossieau, Albert van Wersch, heeft onlangs in eigen beheer een door hem zelf geschreven boek uitgegeven. Het boek behandelt de geschiedenis van de familie Van Wersch vanaf circa 1200 tot op heden en is het resultaat van bijna twintig jaar archief-onderzoek. De schrijver/onderzoeker noemt zich zelf dan ook `verslaggever van het verleden’.

Als directeur van de verffabriek Varossieau te Alphen (één van de fusiepartners die later in Sigma Coatings zou opgaan) toonde Albert van Wersch al een opvallende belangstelling voor de historie. Zo was hij de eerste die in de archieven dook om meer over de oorsprong van de uit 1795 stammende vernisfabriek te weten. En hij was ook de persoon die aan een serie produkten nieuwe namen gaf als `Histor’, `Historol’ en `Historex’. Allemaal namen waarin iets van het verleden, de historie, voortleefde.

 

Schepenregister
Albert van Wersch bleef tot 1970 directeur van Varossieau. Daarna werd hij lid van de Raad van Bestuur van Sigma Coatings. In 1975 ging hij met pensioen. “Hoewel ik nog wel lid was van het bestuur van een ziekenhuis, een verpleeghuis en enkele culturele stichtingen kreeg ik ineens veel vrije tijd. Geschiedenis heeft mij altijd al geboeid en naar de achtergrond van de familie Van Wersch was ik erg nieuwsgierig. Vandaar dat ik toen op zoek ben gegaan naar archiefmateriaal waar mijn voorouders in voorkomen.”

 

Napoleon
Het lezen en begrijpen van die stukken was geen eenvoudige opgave. Albert van Wersch: “Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe moeilijker het wordt. De burgerlijke stand werd rond 1800 ingesteld door Napoleon. Daarvoor waren het de kerken die de gegevens bijhielden. Ga je nog verder terug dan kom je uit op het schepenenregister. De schepenen (in feite een soort wethouders) noteerden de overdracht van bezittingen bij erfenissen en schenkingen.”

 

Talenkennis
Albert van Wersch bezocht archieven in Maastricht, Luik, Aken, Brussel en Düsseldorf, want vooral in die omgeving, de Voerstreek, hebben zijn voorouders geleefd. Hij kopieerde zoveel mogelijk belangrijke documenten om die later thuis nader te bestuderen. Zijn talenkennis heeft hij daarbij zeker nodig gehad, aangezien vele stukken in het Frans, Duits of zelfs in het Latijn geschreven waren. Ook heeft hij geleerd oude handschriften te ontcijferen. “Zelfs als de stukken in het Nederlands waren, was het een kwestie van vertalen”, zegt hij, “want het taalgebruik was toen totaal anders en er golden ook andere juridische regels.”

Het resultaat van het historisch onderzoek van Albert van Wersch is een 466 pagina’s tellend boek dat niet alleen verslag doet van de geschiedenis van de familie Van Wersch, maar ook een beeld geeft van het leven van de bevolking in Zuid-Limburg door de eeuwen heen.

bron: Kontakt, maart 1993 (uitgave van Sigma BV)