Genealogische website Warsage

In het tijdschrift Land van Herle, nummer 3, 2011 staat een artikel aan de hand van Jan Bardoul over de bommenregen op Heerlen. Hierin beschrijft hij twee bombardementen. Die van 5 oktober 1942 en die van 26 februari 1943. Over dit laatste vergissingsbombardement schreef Ferd (H.F.) van Wersch (Heerlense Tak) enkele dagen later een brief aan zijn dochter Corrie die in Antwerpen woonde en werkte.

 

bommen op Heerlen 1943

Heerlen 2/3 43
H.F. van Wersch

Lieve Cor!

Nu wij weer een beetje op scheut zijn, na die verschrikkelijken avond van de 26 Feb. j.l. wil ik U eens de zoo lang door U verwachten brief, sturen.

De bom is gevallen tegen ons over in de stallen van de la Haye1. De hele Willemstraat is niet meer te herkennen, de Stationstr. heeft zeer veel geleden. Het huis Durlingeris totaal uitgebrand. De ruiten bijna in de kom der stad alles stuk. Meerdere branden hadden plaats. Werk voor onze wakkere brandweermannen. Tusschen noodhulp en Luchtbeschermingsdienst.

 

Wonder boven wonder slechts twee dooden3. Onbekende voor U. Gerda was juist op bezoek. Gerdawas met Muttijin de Cinema, Goddank anders was het misschien erg geworden. De dienstmeid heeft slechts kleine verwondingen opgeloopen. Toen die smerige Eng. vliegtuigen begonnen te ronken ben ik spoedig naar de brandweer Kazerne gegaan, naar mijn 30 vrijwilligers6. Ik was nog op tijd present, alvorens de inslag plaats had. Wij mogen God danken, dat zoo weinig dooden te betreuren waren “om huis”.               

Al de binnen muren en deuren en ramen stuk. Het mooie ameublement van salon en zitkamer stuk, ook de kamers op de 2e verdieping zijn de meubels stuk. Intact zijn gebleven het kantoor achter de winkel. De winkel natuurlijk ook een ruine. Verder waren intact de slaapkamer achtergebouw. Was een aanblik. Alle kamers vol stukken muren, stukken meubels, glas, porcelein. Een verschrikkelijke aanschouwing. Enfin, alles kan hersteld worden en God zij dank wij zijn er persoonlijk goed afgekomen. Wij kunnen den Hemel daar voor niet genoeg danken. Ieder een staat ook verwonderd, dat er niet meer menschen levens te betreuren zijn.

Moge de Goede God ons allen beschermen in de toekomst en dat wij spoedig een duurzame vrede mogen krijgen. Alis al tweemaal op bezoek geweest. Hij is erg bezorgd voor ons. Dat is mooi nietwaar.

 

Wij zijn wij allen verlangend om u toch eens spoedig weer te zien. Ik geloof u gaarne, dat U ook erg verlangt, om ons beiden terug te zien. Laten wij hoopen dat Gods zegen op ons blijft rusten en wij ons spoedig gezond en wel kunnen omarmen. Het is een genoegen te vernemen, dat U goed voor ruit gaat in uw beroep. Een mensch die wil, komt voorruit. De lieve Heer moge U verder bijstand verlenen en goede flinke gezondheid. Zoo ik U mededeelde zijn wij, beiden goed gezond. Het pakje met thee en portretje zijn niet aangekomen. Zeker verloren gegaan.

Verder maakt onze familie het ook goed. Oom Edmond 9 (75 jaar) is zwaar ziek geweest. Wonder boven wonder is hij er weer boven op.

Nu lieve Cor8, ik zal voor u blijven bidden, dit is het eenige wat ik in dezen treurige tijd voor U doen kan. Mutty wil ook nog eenige woorden schrijven daar om eindig ik, met een hartelijke omhelzing. Tot ziens.

 

Noten

1: Gerard de la Haye had het concert-café restaurant Lido aan de Stationstraat 13, Heerlen.
2: Het huis van Durlinger, hoek Stationstraat en de Oranje Nassaustraat brandde om 21.26 uur af. In april 1943 plaatste hij een vacature voor schoenmakersknecht. Hij was gevestigd aan de Oranje Nassaustraat 24.
3: Peter Heynen, 22 jaar uit Kerkrade en Joseph van den Berg, 46 jaar uit Heerlen.
 4: Gerda was zijn dochter.
5: Koosnaam voor de tweede vrouw van Ferd van Wersch. Waarom hij niet Mutti schreef is onduidelijk.
6: Ferd van Wersch was commandant van de Heerlense Vrijwillige Brandweer.
7: Zoon Albert *1914 werd Al genoemd. Hij woonde en werkte toen in Amsterdam.
8: Corrie (later Cara genoemd) was actrice aan het toneel in Antwerpen.
9: Edmond, broer van Ferd, had zijn winkel in de Emmastraat. Hij was toen ziek en overleed tenslotte aan zijn ziekte in april 1944.

 

Klik hier voor het artikel van Jan Bardoul in het Land van Herle. Het bombardement van februari 1943 begint op bladzijde 100.

Klik hier voor een andere brief van Ferd van Wersch aan zijn dochter. Deze brief is van januari 1945.

Klik hier voor een amateurfilm uit 1943 die gemaakt is door Hub Coumans na het bombardement. Het bombardement waar Ferd van Wersch over schrijft begint op de tijdslijn van deze film op 5.47. Het winkelhuis van Ferd staat op  7.36.

Stationsstraat 6, Heerlen
Februari 1943, Stationsstraat 6, Heerlen. Foto uit de film van Hub Coumans.

 

In mei 1943 schreef Al van Wersch vanuit Amsterdam een brief naar zijn zus Corry (Cara) in Antwerpen. Hij sluit de brief met de vraag of zij met Pinksteren naar Heerlen kan komen: Het huis in Heerlen is met Pinksteren waarschijnlijk nu heelemaal opgeknapt. Daar was veel schade door het bombardement. Ik was blij dat jij in Antwerpen ook goed afgekomen was.

 

Klik hier voor Ferd van Wersch in de Heerlense Tak.

error: