Anna de Jamblinne

anne-de-jamblinneanne-de-jamblinne-orgineelHiernaast zie je de getekende graftombe van Anne de Jamblinne en het stenen origineel. Anne was tussen 1635 en 1658 abdis van het klooster Marche les Dames bij Namen in België. Tegenwoordig heet het klooster Abbaye Notre Dame du Vivier.

Anne was de dochter van Jean de Jamblinne die met Alida van Eynatten getrouwd was. Deze Alida was de dochter van Alida van Werst en van jonker Hendrik van Eynatten. Anne was dus de kleindochter van Alida van Werst.

Op haar grafsteen staan vier wapenschilden. Linksboven Jamblinne, rechtsboven Eynatten, linksonder Baduelle en rechtsonder Werts.
Jamblinne heette haar vader en opa van vaderskant, Eynatten heette haar moeder en oma van moederskant, Baduelle was de familienaam van haar oma van vaderskant en Werts moet Van Werst zijn was de naam van haar oma van moederskant. Op het graf staan dus de wapenschilden van haar vier grootouders. Middenin staat het wapen van Jamblinne.

De tekst op de grafsteen:

ICY GIST NOBLE ET REVERENDE DAME MADAME ANNE DE JAMBLINNE DITE DOYON
LAQVELLE APRES AVOIR REGIT
LOVABLEMENT ET VERTVEVSEMENT L’ESTAT ABBATIAL TANT SPIRITVEL
QVE TEMPOREL L’ESPACE DE 23 ANS, AT RENDV SON AME A DIEV LE 19 DE NOVEMBRE L’AN 1658 AAGEE DE 70 ANS ET PROFESSE DE 54

Vertaling:

HIER LIGT DE EDELE EN EERWAARDE VROUWE ANNE DE JAMBLINNE, ABDIS, DIE NA TROUW EN DEUGDZAAM DE ABDIJ TIJDELIJK VOOR 23 JAAR BESTUURD TE HEBBEN, HAAR ZIEL TERUGGAF AAN GOD OP 19 NOVEMBER VAN HET JAAR 1658, 70 JAAR OUD EN 54 JAAR EEN RELIGIEUSE.

anne-de-jamblinne-detaileelanne-de-jamblinne-wapen

Details uit de getekende versie en uit de stenen versie van het wapen van Werst.

 

 

Wikipedia schreef over de abdij: De voormalige abdij Notre-Dame du Vivier was een cisterciënzerinnenabdij in Marche-les-Dames in het Bisdom Namen. 
De abdij werd volgens sommige bronnen gesticht in 1103 door de echtgenotes van Naamse kruisvaarders die samen met Godfried van Bouillon waren vertrokken. In 1146 werd de abdij bezocht door abt Bernard van Clairvaux. In de 13e eeuw verbond de abdij gemeenschap zich dan ook met de cisterciënzers.

De abdij werd op 1 september 1796 door het regime van de Franse revolutionairen gedwongen ontbonden. Hun goederen werden ontnomen en de abdij werd geconfisqueerd en verkocht, maar door vrienden van de orde gekocht. Ook nadien bleven de gebouwen in gebruik door verschillende ordes en organisaties verbonden met de Kerk. Zo verbleven onder andere van 1981 tot 2000 de Monialen van de Monastieke Familie van Betlehem, Maria Ten-Hemel-Opgenomen en de Heilige Bruno in deze abdij, alvorens te verhuizen naar Opgrimbie. In de 21e eeuw bevond zich van 2000 tot 2008 het Madonna House in de abdijgebouwen, een Canadese katholieke gemeenschap van leken en priesters.

In september 2014 nam de Fraternité des Saints Apôtres haar intrek in de gebouwen. Deze gemeenschap werd gesticht door Monseigneur André-Jozef Léonard en is geïnspireerd op het werk van priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine, die pastoor is in Marseille. Op 15 juli 2016 werd de Fraternité des Saints Apôtres echter ontbonden door Monseigneur Jozef De Kesel in zijn aartsbisdom.

Een Stamgenoten website