Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

LTH.1. Jacques van Weers trouwde Catharine Herwartz.

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Joannes Petrus von Weerst gedoopt 2 september 1768,. volgt 2.

LTH.2. Joannes Petrus von Weerst, gedoopt 2 september 1768, overleden Wijlre 1 juli 1818, trouwde Wijlre 29 januari 1797 Maria Catharina Olischlegers, geboren Margraten 1 april 1765, overleden in Rood sub Bemelen 3 februari 1806 en begraven op 5 februari 1806, dochter van Simon Olislagers en Catharine Aussems, overleden Bemelen 3 februari 1806.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Anna Maria van Weerts / van Weersch, gedoopt Margraten 11 december 1797, overleden Margraten 15 november 1872.
  Zij woonde in Rooth, Margraten. Haar overlijden werd door haar broer Simon gedaan omdat Anna ongehuwd was. Anna stond zonder beroep vermeld in de overlijdensakte.
 2. Simon van Weersch, gedoopt Margraten 1 augustus 1799, volgt 3a.
 3. Jacobus van Wers, gedoopt Margraten 20 maart 1801, volgt 3.
 4. Maria  Catharina van Weers, gedoopt Margraten 16 augustus 1803, overleden Margraten 26 maart 1863, geen beroep.
  De aangifte van haar overlijden werd gedaan door haar neef Pieter van Weersch, oud 30 jaar, dienstknecht in Margraten. Hij is de zoon van Simon (nummer 3) getrouwd met Catharina Dobbelsteijn. Waarschijnlijk was zij ongehuwd.

LTH.3. Johannes Jacobus van Wers, zoon van 2, geboren Margraten, 20 maart 1801, overleden Berg en Terblijt 11 december 1871 (70 jaar oud), trouwde Bemelen 16 november 1826 Ida Leesens (Leezens), geboren Bemelen 15 september 1788, overleden Cadier en Keer 17 april 1850, 61 jaar oud,  dochter van Nicolaas Leesens en Barbara Caalen.

Zijn achternaam komt in verschillende vormen voor: Van Waersch, Van Weers, Van Weersch, Van Weerts en Van Wiersch.
1820: Bij de Nationale Militie stond hij omschreven als een man die 1 el, 7 palmen, 7 duim groot was, omgerekend: 1 meter 77 groot. Hij had een ovaal aangezicht, bruine ogen, brede neus, dikke mond, brede kin en kon niet schrijven.
1826: 
Toen hij in 1826 wilde trouwen, moest hij zijn geboortebewijs overleggen. Die had hij niet. En was ook niet te vinden. Vandaar werd er een  een Akte van Kennelijkheid opgemaakt:

Op heden den twaalfden Meij agtien honderd zes en twintig is voor ons Vrederegter van het Kanton Gulpen. Arrondissement van Maastricht, Provincie Limburg, geassisteerd door onzen Griffier in onze gewoone zitting gecompareerd
Jacobus Van Waersch zich zeggende oud te zijn omtrent vijf en twintig Jaeren, akkerman woonagtig te Margraten, zoon van Petrus Van Waersch en van Maria Catharina Olislagers, beiden overleden, welke ons te kennen gaf, dat hij voornemend is een wettig huwelijk aan te gaan met Ida Lesens, dogter van Nicolaes Lesens en van Barbara Caelen, allen woonagtig in de Gemeente Bemelen.
Dagt dat hij zijn voorgenomen huwelijk niet kon voltrekken, om dat zijn naam niet in de registers van den Burgerlijken Stand te Margraten is aangetekend, zoo als blijkt uit eene verklaring van den Burgemeester van Margraten in dato den welke hier bij zal blijven gecorrigeerd.
En om dat zijn voorgenomen huwelijk voltrokken moog kunnen worden, zo kwam hij ten dien einde tot ons met de door de wet gezwerende getuigen om zijn Geboorte akte door eene Akte van Kennelijkheid te doen vervangen, en deze persoonen noemen zich
1e: Thomas Cornips, oude omtrent vijf en vijftig Jaren, zonder professie woonagtig te Gulpen
2e: Thomas Indebrack, oud vier en veertig jaren, daglooner
3e: Leonardus Van Aubel oud vijf en vijftig Jaren dagloner
4e: Balthazer Janssen oud agt en dertig Jaren daglooner
5e: Gillis Indebrack oud agt en dertig Jaren daglooner
6e: Laurens Dubois oud negen en twintig jaren akkerman
7e: Cornelis Baer oud zeventig Jaar akkerman.

Opvallend is dat er geen Akte van Kennelijkheid is in verband met het overlijden van zijn moeder. Zijn broer Simon (LTH.3a) moest wel een dergelijke Akte aanvragen toen hij in 1827 ging trouwen. Zijn geboortedatum is bij de  Nationale Militie gevonden. Wil niet zeggen dat die juist is.

Uit dit huwelijk werd in Bemelen geboren

 1. Maria Barbara van Weers / Van Waersch, geboren Bemelen 22 november 1827, overleden Berg en Terblijt 2 april 1902, 74 jaar oud, ongehuwd.
 2. Nicolaas van Weers / van Weersch, geboren Bemelen 18 juli 1830, volgt 4.
 3. Joannes Petrus van Wersch, geboren Bemelen 14 februari 1833, overleden 14 februari 1833.
  Hij werd om 6 uur ’s ochtends geboren en overleed de zelfde dag om 10 uur ’s ochtends. Vader deed die dag daarom twee keer aangifte op het gemeentehuis.

LTH.3a. Simon van Weersch, zoon van 2, geboren Margraten 1 augustus 1799, overleden Margraten 23 januari 1879, dienstknecht, dagloner, wonend in Heer, later Margraten en stierf in Margraten in huis nummer 123, trouwde Berg en Terblijt 2 november 1827 Catharina Dobbelsteijn (Dobbelsteen, Dobbelstein) geboren Berg en Terblijt 15 juni 1788, overleden Margraten 29 oktober 1845, dienstmeid, dochter van Joannes en Maria Stassen.

1827: Bij zijn huwelijk was hij dienstknecht, 28 jaar en zijn vrouw was 39 jaar en dienstmeid. Zij woonde in Heer en Keer (bij Berg en Terblijt), hij in Margraten. Zij tekende de akte. Hij kon niet schrijven.
Bij zijn huwelijk in 1827 kon Simon niet de overlijdensakte van zijn moeder Maria Catharina Olischlegers uit 1806 overleggen. Er werd daarom een Akte van Kennelijkheid wegens behoefte opgemaakt. Hierin zei Simon dat dit de reden was dat hij haar naam niet kon terugvinden in de registers van Margraten. Hij zei ook dat hij op de dag van haar sterven hij bij haar in huis was. Een viertal getuigen verklaarden dat Simon de zoon was van Jean Pierre en Catharina Olischlaegers. En ook dat beiden op het Rooth onder Margraten gestorven waren. In deze akte stond ook dat Simon landbouwer was in Berg onder Meerssen en Catharina woonde in Keer onder Maastricht.
Er werd ook een document opgemaakt dat Catharina Dobbelsteen, jonge Dogter, Dienstmeid, woonagtig te Heer & Keer tot de Behoeftige Klasse behoort … en niet in staat is de kosten benoodigt voor der zegels tot het aangaan van haar geprojecteerd Huwelijk te kunnen bekostigen. Afgegeven 1 october 1827. Een zelfde document werd op 5 oktober 1827 voor Simon opgemaakt: De Ontvanger der Gemeente Margraten verklaard bij dezen dat Simon Van Weersch hoegenaamd geene Belastingen in het distrikt van zijn Ontvangst betaald. Gulpen den 2 October 1827.
1828: Hun eerst geborene overleed een maand later. Vader was dienstknegt en 29 jaar. Zij woonden in Heer en Keer.
1829: Bj de geboorte van hun tweede kind, Anna, is vader dienstknegt en 30 jaar. Zij woonden in Heer en Keer en hij kon nog steeds niet schrijven.
1833: Zij verhuisden naar Margraten waar Johan Pieter werd geboren. Vader was dienstknegt. Zij woonden nu in Rooth, Margraten op huisnummer 23 .
1841: Zij woonden in Heer en dan specifiek Roother gehucht. Hij was  schaapsherder. Hij had een huisje met een tuin. De tuin was groter dan zijn huis.

1858: Er was brand. Klik hier.
1872:
Simon deed de aangifte van het overlijden van zijn zus Anna. Hij was kuiper van beroep; hij werkte op zijn 73ste nog steeds. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Berg en Terblijt 12 oktober 1828, overleden Berg en Terblijt 12 november 1828.
 2. Anna Maria van Weersch, geboren Berg en Terblijt 30 oktober 1829, overleden Cadier en Keer 23 juni 1902, 73 jaar, overleden in haar woning langs de steenweg, nummer 6 in Keer, trouwde Margraten 23 juni 1848 Johannes Arnoldus Franssen, geboren 26 november 1816, overleden Margraten 24 december 1883, dagloner,  landbouwer en schrijnwerker, zoon van Leonard Franssen, landbouwer en Helena Geelen.
  Bij hun huwelijk was zij 19 en hij 31 jaar oud. Zij kregen twaalf kinderen. Bij de geboorte van de diverse kinderen, kreeg moeder in de geboorteakten, van de ambtenaar afwisselende namen. Dan heette zij: Maria Anna, Maria Elisabeth of Maria Catharina. Bij het overlijden van haar man Johannes Arnoldus werd zij Anna Maria genoemd. Hij was zijn hele leven schrijnwerker.
  Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren.
 3. Johannes Pieter van Weersch / van Weers, geboren Rooth, Margraten 22 februari 1833, volgt 4a. 

LTH.4. Nicolaus van Weers / van Weersch, zoon van 3, geboren Bemelen 18 juli 1830,  overleden Berg en Terblijt 3 december 1888, trouwde Berg en Terblijt 4 april 1861 Anna Maria Gelders, geboren Schin op Geul 21 september 1830, overleden Berg en Terblijt 24 april 1906, 75 jaar, dochter van Joannes Peter Gelders en Maria Catharina Erven.

1861: In de huwelijksakte staat Nicolaas met achternaam Van Weersch, maar zelf ondertekende hij zijn trouwakte, en de doopakten van zijn kinderen, met N. van Weers. Hij was dienstknecht.
1862:  Bij de geboorte van zijn zoon Jacobus was hij dagloner.
1881: Zij wonen sinds 10 maart 1881 met zijn zessen in Berg en Terblijt: Veestraat nummer 19 in Berg, tegenwoordig de Valkenburgerstraat. Bij hen in huis woont ook zijn ongehuwde zus Barbara van Weersch, geboren Berg en Terblijt 22 augustus 1872. De ambtenaar draaide de laatste twee cijfers om. Tevens noemde hij de familie Van Weersch.
Bij het gezin woonde hun zoon Johannes Hubertus Michael niet meer thuis. Hij was ergens in dienst. Pas in 1883 is duidelijk waar. Niemand van deze zes mensen in huis had een beroep, zelfs waren zij geen dagloner. De kinderen waren 19, 13, 11 jaar oud. Alleen Johannes dus werkte; die was  in 1881 17 jaar oud. 
2 januari 1890: Hoofd van het gezin was de weduwe Maria Gelders, De ambtenaar schreef foutief geboren 5 oktober 1830 (of zij wist het zelf ook niet). Eerst schreef de ambtenaar dat zij geboren was in Cadier en Keer maar schrapte dat en veranderde het in het juiste Schin op Geul.
Bij hen in huis woonde nog steeds Barbara van Weersch, ongehuwde zus van haar man. Zonen Pieter en Joannes waren dagloners: zij moesten dus het geld binnen brengen voor zes man. Twee weken later overleed zoon Jacobus 28 jaar oud.zadelmaker

In 1896 kwam de schoonvader van hun zoon Pieter: Jan Hubert Wolfs, geboren Susteren 4 februari 1839, bij het gezin wonen. Hij kwam uit Echt, was weduwnaar en zadelmaker. Er waren nu drie man die geld konden binnen konden brengen. Hij bleef tot juli 1899. Toen ging hij terug naar Echt.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jacobus Hubertus van Weersch, geboren Berg en Terblijt 12 januari 1862, overleden Berg en Terblijt 14 januari 1890.
 2. Johannes Hubertus Michael van Weersch, geboren 19 maart 1864, volgt 5.
 3. Johannes Hubertus van Weersch, geboren Berg en Terblijt 27 september 1866, overleden Berg en Terblijt 19 januari 1871, 4 jaar oud.
 4. Pieter Hubertus Simonis van Weers, geboren Berg en Terblijt 26 september 1868, volgt 5a.
 5. Maria Hubertina van Weers / van Weersch, geboren Berg en Terblijt 13 oktober 1870, overleden Berg en Terblijt 3 oktober 1951, trouwde Berg en Terblijt 7 april 1904 Willem Hubert Leveau, geboren Cadier en Keer 4 juni 1865, overleden Berg en Terblijt 9 januari 1959, zoon van Christiaan Leveau en Maria Elisabeth Meertens.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
  Zij was lid van de Derde Orde van Sint Franciscus en overleed ook op zijn feestdag.

LTH.4a. Johannes Pieter van Weersch, zoon van 3a, ook wel Pieter van Weersch of van Weers, geboren Rooth, Margraten 22 februari 1833, dagloner, landbouwer, overleden Schin op Geul 7 april 1912, 79 jaar oud, trouwde  Bemelen 11 november 1859 (Jo)Anna Margaretha Peerboom, huishoudster, geboren Gulpen 14 maart 1838, overleden Margraten 26 januari 1885, dochter van Egidius Peerboom en Anna Elisabeth Schoenaerts. 

Johannes Petrus ondertekende zelf alle geboorteakten met J P van Weersch. Dat hij kon schrijven was in die tijd uitzonderlijk. 

1852: In het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Hij was landbouwer. Als geboortedatum stond er 23 februari 1833 op de lijst. Hij was 1,68 en werd geschikt bevonden.
Bij de aangifte van zijn zoon Petrus Mathias in 1871 stond op de akte (nr 11) dat hij Petrus Mathias Van Weersch heette, dagloner, 38 jaar en wonend in Rooth Margraten..
1860: Bij de geboorte van hun eerste kind schreef de ambtenaar in de akte: Joannes van Weersch, dienstknecht, 28 jaar, Rooth.
1862: Bij de geboorte van hun tweede kind schreef de ambtenaar Joannes Petrus Van Weersch, 30 jaar, dagloner in Rooth. Vader tekende zelf de geboorteakte met J P Van Weersch (geen puntjes).
1863: Bij de aangifte van overlijden van zijn tante Catharina van Weersch (26 maart 1863) was hij 30 jaar en dienstknecht.
1871:
Bij de aangifte van de geboorte van hun zoon Petrus Mathias in 1871 stond op de akte dat vader Petrus Mathias Van Weersch heette, dagloner en 38 jaar, getrouwd met Anne Marie Peerboom.
1879: Toen hun dochter Anna Margaretha geboren werd, woonde de familie in Rooth woonhuis nummer 3.
1909: Hij woonde bij zijn dochter Maria Elisabeth die met Gillis in de Braek getrouwd was.
1910: Op 22 april 1910 verhuisde hij naar Schin op Geul waar hij bijna twee jaar later overleed.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Catharina van Weersch, geboren Margraten 19 september 1860, overleden  Eijsden 16 december 1899, dienstmeid, trouwde Eijsden 16 november 1883 Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 22 juni 1858, overleden Eijsden 31 augustus 1947, zoon van Gillis Reintjens en Elisabeth Jacobs.
  Twee jaar na haar dood trouwde Lodewijk met haar jongere zus Anna Margaretha, nummer 9 hieronder. Lodewijk kreeg vrijstelling van de Nationale Militie omdat hij de eenige wettige zoon was. Hij was bij zijn huwelijk mandenmaker van beroep en Maria dienstmeisje. Lodewijk bleef zijn levcen lang mandenmaker. Maria tekende de huwelijksakte met C van Weerhs, terwijl haar vader met Van Weersch tekende. Lodewijk tekende met L Reintjens.
  Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
  a. N.N. Reintjens , levenloos geboren Eijsden 23 oktober 1884.
  b. Egidius Hubertus Reintjens, geboren Eijsden 27 december 1885.
  1916 en 1921: Hij was huwelijks getuige bij zijn broers Hubertus x Wolfs. En Peter x Wijnands. Egidius was winkelier in Eijsden.
  c. Joannes Hubertus Reintjens , geboren Eijsden 10 januari 1888 overleden Maastricht 14 januari 1955, trouwde Eijsden 19 november 1915 Louise Maria Josephine Partouns, geboren Eijsden 12 maart 1889, overleden Eijsden 4 mei 1968.
  d. Lodewijk Pieter Hubert Reintjens Eijsden 3 juli 1890, overleden Gronsveld 21 juli 1969, trouwde Roosendaal 31 oktober 1919 Helena Breugelmans, geboren Roosendaal 9 februari 1901.
  e. Joseph Hubert Reintjens, geboren Eijsden 17 juni 1892.
  f. Maria Hubertina Reintjens, geboren Eijsden 6 april 1894, trouwde Eijsden 29 maart 1921 Petrus Hubertus Backus, geboren Venlo 1 februari 1895, overleden Deurne 28 mei 1975.
  g. Hubertus Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 2 september 1895, overleden Eijsden 7 oktober 1948, trouwde Eijsden 6 oktober 1916 Maria Anna Louisa Woelfs (Zij tekende de huwelijksakte echter met Wolfs, De burgemeester van Eijsden gaf haar bij haar huwelijk een akte van onvermogen en noemde haar ook Wolfs), geboren Namen. 28 juli 1896.
  h. Anna Elisabeth Reintjens , geboren Eijsden 25 oktober 1897, trouwde Eijsden 2 mei 1919 Joseph Johannes Purnot, geboren Eijsden 12 maart 1893
  j. Petrus Joannes Reintjens, geboren Eijsden 8 februari 1899, overleden Eijsden 15 april 1985, trouwde Eijsden 18 november 1921 Barbara Maria Wijnands, geboren Eijsden 26 februari 1896.
 2. indebraekMaria Elisabetha van Weersch, geboren Margraten 2 december 1862, overleden Gulpen 18 maart 1944, 81 jaar, trouwde 28 april 1894 Egidius Hubertus In de Braek, geboren Margraten 15 november 1866, overleden Gronsveld 22 maart 1938, 61 jaar, zoon van Egidius In de Braek en Maria Barbara Geelen.
  1887: In 1887 was zij dienstbode in Roermond bij de familie Laurent Janné, districts-veearts, Willem II-singel, nummer 9. Enkele maanden later ging zij naar Maastricht om in 1894 vanuit Margraten weer terug te komen.
  1894: In de huwelijksakte staat dat zij sinds zes maanden in Margraten woonde en daarvoor in Roermond. Zij was ruim 32 jaar en hij ruim 27. Beiden konden schrijven.
  1911: In de Limburger Koerier van 30 december 1911 wensen zij iedereen een voorspoedig nieuwjaar en ondertekenden E. Indebraak-van Weersch, Slijterij, concertzaal, Heer. Zo ook in 1 januari 1915.
  Voor het huwelijk werd geboren
  Joseph Hubertus van Weersch, geboren Rooth, Margraten 8 september 1886. Bij de aangifte werd de vader als onbekend opgevoerd. Als moeder werd Maria Elisabeth genoemd. Zij was 21 jaar. De aangifte werd door haar vader Johannes Petrus gedaan. Twee jaar later trouwde haar zus Maria Hubertina en het echtpaar echtte haar kind. In de huwelijksakte  (7 september 1888) staat dan ook: voorts verklaarden de comparanten Bruidegom en Bruid te erkennen een kind van het mannelijk geslacht, geboren te Margraten den achtsten september 1886, hetwelk in de geboorteregisters aldaar is ingeschreven met de voornamen Joseph Hubertus blijkens extract van geboorte hierbij voorgelegd.
  Uit het huwelijk werden geboren
  a. Guillaume Hubert de Braek, geboren Bemelen 23 januari 1895, overleden Maastricht 1 november 1947, trouwde Sittard 5 juni 1919 Maria Johanna Lenaerts.
  b. Pierre in de Braek, geboren Bemelen 9 oktober 1896, overleden Gronsveld 12 oktober 1975, trouwde Anna Maria Josephina Ritzerveld.
  c. Johannes Petrus Hubertus de Braek, geboren Bemelen 19 februari 1899, overleden Heer 28 april 1968, trouwde Maria Muytjens / Muijtens, overleden Heer-Maastricht maart 1987, 86 jaar oud.
  d. Anna Maria Elisabeth in de Braek, geboren Bemelen 6 januari 1901., overleden Maastricht 6 januari 1942, trouwde Petrus Hubertus Prevaas.
  e. Joseph Johannes Hubertus in de Braek, geboren Heer 9 september 1903, overleden Heer 15 juni 1916, 12 jaar oud.
  f. Maria Antoinetta in de Braek, geboren Heer 5 januari 1905, overleden Heer 30 januari 1905.
 3. Maria Hubertina van Weersch, geboren Margraten 17 januari 1865, overleden Sint Geertruid 19 januari 1930, trouwde Margraten 7 september 1888 Willem Joseph (Josef) Nelissen, geboren circa 1867, overleden Sint Geertruid 14 maart 1934, 67 jaar, zoon van Petrus Nelissen en Maria Catharina Dobbelsteijn.
  1888: Hij was bij zijn huwelijk dienstknecht in Margraten en 21 jaar. Zij was bij het huwelijk 23 jaar. Het echtpaar echtte het kind van haar oudere zus die toen nog ongehuwd was.
  9 juni 1934 in Limburger Koerier: Notaris Habets uit Gronsveld zal op maandag 25 juni 1934 op verzoek van de erven Nelissen-van Weersch in het cafe Custers bij de kerk in St. Geertruid openbaar verkopen een huis met stal, tuin en boomgaard in Bruisterbosch groot 44 aar in gebruik bij de weduwe Prevoo-Nelissen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joseph Hubert Nelissen, geboren Margraten 5 mei 1889, overleden Margraten 5 mei 1889.
  Curieus detail op de overlijdensakte: er staat dat hij overleed op 5 mei 1885. Als vader wordt Joseph Hubert genoemd ipv Willem Joseph. Hij was toen dienstknecht, 23 jaar oud.
  b. Maria Elisabeth Nelissen, geboren Margraten 20 november 1890, overleden Margraten 29 juli 1967, trouwde Margraten 6 november 1913 Pieter Hubertus van Wissen geboren Margraten 11 mei 1887, overleden 11 september 1946.
  c. Pieter Hubertus Nelissen, geboren Margraten 15 april 1892, trouwde Heerlen 11 november 1921 Maria Josephina Hubertina Hausoul, geboren Simpelveld 7 september 1898, overleden Nijmegen 10 april 1959, dochter van Alphons Hubert Hausoul , smid, en Barbara Bisschoff.
  1921: Bij hun huwelijk is hij mijnwerker.
  1934: Hij geeft het overlijden van zijn vader aan. Hij is 42 jaar, controleur en woont in Geleen.
  d. Maria Catharina Nelissen, geboren Margraten 24 november 1894, trouwde St Geertruid 5 februari 1920 Joannes Hubertus Prevoo.
  e. Joannes Hubertus Nelissen, geboren Margraten 29 november 1896.
  f. Maria Agnes Nelissen, geboren Margraten 3 januari 1900.
  g. Levenloos geboren Margraten 2 april 1901.
  h. Anna Maria Nelissen, geboren Margraten 28 februari 1902, trouwde St Geertruid 29 april 1922 Hubertus Wilhelmus Sipers.
  i. Willem Joseph Hubertus Nelissen, geboren Margraten 21 april 1904.
  j. Maria Anna Nelissen, geboren Margraten 8 juli 1905.
  k. Hubertus Wilhelmus Nelissen, geboren 9 juli 1906.
  l. Levenloos geboren Margraten 15 november 1909.
 4. Maria Hubertina van Weersch, geboren Margraten 2 november 1867, overleden Sint Geertruid 7 november 1952, trouwde Sint Geertruid 14 oktober 1897 Joannes Hubertus Pitti, geboren Sint Geertruid 8 november 1871, overleden St. Geertruid 7 november 1952, zoon van Pieter Pitti en Maria Elisabeth Martinsen.
  1897: Bij hun huwelijk was hij landbouwer.
  1899-1901: Geboorte kinderen: vader tekende J. Pitti.
  1904-1907: Geboorte kinderen: Vader tekende met J. Pittie.
  6 oktober 1904: Jan Hubert Pittie, landbouwer en organist, gehuwd met Hubertina van Weersch, beiden wonend in St Geertruid, leende van Ephraina Alexandrina Louisa Franck, weduwe van Jan Rudolph Dinckgreve, rentenierster wonend in Eijsden, afgevaardigd door haar tuinier Jan Aussems, een bedrag van ƒ 3.600, terug te betalen binnen zes jaar en jaarlijks 4,5 % rente.
  Als borg in St Geertruid gaf hij
  een huis met tuin en boomgaarden 1 ha groot.
  Zijn vader Pieter Pittie, koler en herbergier in St Geertruid, gehuwd met Elisabeth Martinissen, stelde ook als borg een perceel bouwland aan de Eijsderweg 41 are.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Levenloos jongetje geboren St Geertruid 20 november 1898.
  b. Maria Catharina Hubertina Pitti, geboren St Geertruid 19 oktober 1899, trouwde St Geertruid 17 oktober 1929 Pieter Hubertus Wintjens, zoon van Wilhelmus Wintjens en Maria Catharina Dewarrimont.
  c. Pieter Hubertus Pitti, geboren St. Geertruid 30 januari 1901, trouwde St Geertruid 21 mei 1927 Maria Hubertina Stevens, dochter van Egidius Stevens en Maria Pinckaers.
  d. Jan Pieter Hubert Pitti, geboren St. Geertruid 12 november 1902, overleden St Geertruid 12 december 1950, trouwde Mesch 18 juli 1935 Ida Anna Betsi Weerts, dochter van Egidius Weerts en Ida Hubertina Lemmelijn.
  e. Maria Hubertina Pittie (zoals vader het schreef en de ambtenaar), geboren St Geertruid 18 juli 1904, trouwde St Geertruid 12 april 1928 Frans Hubertus Hendricus Nelissen, zoon van Hendricus Hubertus Nelissen en Maria Jamar.
  f. Levenloos geboren jongetje St. Geertruid 3 augustus 1906.
  g. Maria Elisabeth Pittie, geboren St Geertruid 15 oktober 1907, trouwde St Geertruid 25 mei 1933 Hendricus Hubertus Nelissen, zoon van Hendricus Nelissen en Maria Jamar.
 5. Levenloos geboren jongetje Margraten 3 januari 1870.
 6. Peter Mathias van Weersch, geboren Margraten 26 maart 1871, volgt 5b.
 7. Joannes Hubertus van Weersch, geboren Margraten 17 oktober 1873. volgt 5c.
 8. Maria Catharina van Weersch, geboren Margraten 12 juli 1876, overleden ziekenhuis Maastricht 23 juli 1950, trouwde Sint Geertruid 31 maart 1910 Joannes Hubertus Kempener, geboren Rijckholt 1 februari 1879, overleden Mesch 12 mei 1945, zoon van Hubertus Joannes Kempener en Anna Maria Droeven.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 9. Anna Margaretha van Weersch, geboren Margraten 25 juni 1879, doop 29 juni 1879, overleden Eijsden 26 januari 1963, trouwde Eijsden 8 maart 1901 Lodewijk Reintjens, geboren Eijsden 22 juni 1858, overleden 30 augustus 1947, mandenmaker, zoon van Gillis Reintjens en Elisabeth Jacobs. Zij is dan 21 jaar en hij 42.
  Op haar grafsteen staat dat zij op 29 juni 1878 geboren werd. Dat moet echter 1879 zijn. Lodewijk Reintjens was eerder getrouwd geweest met haar oudste zus Maria Catharina van Weersch. Zij overleed in 1899 en Leonard trouwde in 1901 met haar zus. Voor dit huwelijk kregen zij dispensatie, van koningin Wilhelmina via de secretaris-generaal departement van Justitie, volgens het Burgerlijk Wetboek artikel 88 lid 1.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Antoon Jozef Reintjens, geboren Eijsden 19 december 1901, overleden Eijsden 7 april 1941, trouwde Eijsden 1 mei 1931 Catharina Magermans, geboren Eijsden 29 september 1907, overleden ziekenhuis Heerlen 17 augustus 1983.
  b. Catharina Maria Reintjens 27 juni 1903, overleden Maastricht 25 december 1974, trouwde Eijsden 20 april 1925 Hubertus Joannes Joseph (Sjeng) van Caldenborgh, geboren Gronsveld 9 april 1900, overleden Eijsden 15 februari 1974.
  c. Theresia Maria Reintjens, geboren Eijsden 3 december 1904, overleden Eijsden 24 april 1988, trouwde Eijsden 3 mei 1926 Lambertus Johannes Purnot, geboren Eijsden 17 september 1899, overleden Eijsden 5 maart 1972.
  d. Victor Reintjens, geboren Eijsden 18 januari 1906, overleden Eijsden 12 februari 1906.
  e. Anna Elisabeth Reintjens, geboren Eijsden 7 maart 1907, overleden Eijsden 6 december 1989,
  f. Levenloos geboren 11 april 1908.
 10. Hubertus Johannes van Weersch, geboren Rooth, Margraten 19 januari 1883, overleden Meerssen (B) 12 december 1957, ongehuwd.

LTH.5. Joannes Hubertus Michael, van Weersch (Michiel), zoon van 4, geboren Berg en Terblijt 19 maart 1864, overleden Maastricht Ziekenhuis 15 maart 1953, dagloner, dienstknecht, trouwde Berg en Terblijt 14 april 1898 Anna Catharina Knoopen (Knopen), geboren Geulle 8 oktober 1872, overleden Berg en Terblijt 25 oktober 1939, 67 jaar, dochter van Hubertus Theodorus en Anna Huntjens.

1883: Op 4 augustus 1883 ging hij als 19-jarige  van Bemelen naar Berg en Terblijt om daar als  dienstknecht te gaan werken bij  het gezin van Jan Hendrik Bemelmans (* 1809) die landbouwer was aan de Steenweg 2 in Berg (Dat is Berg en Terblijt). Zij hadden zes kinderen. In aug 1883 had Bemelmans drie knechten.
1888: In dit jaar overleed zijn vader. Michiel ondertekende de overlijdensakte van zijn vader met M. van Weersch. Op de overlijdensakte van zijn broer Jacob in 1890 stond Michiel vermeld als Michael van Weers maar hij ondertekende metJ.M. van Weersch
1898: Bij zijn huwelijk was Michiel dagloner. Hij trouwde met Anna Knopen die al een zoon had. Dat was Alexander Knopen die in Geulle op 23 juli 1891 geboren was. Anna Knopen was toen 19 jaar oud en dienstmeid. Bij haar huwelijk was zij 25. Alexander was 6 jaar oud. In de huwelijksakte van Michael en Anna Knopen werd Alexander erkend als zijn kind. Zij woonden in Berg, gemeente Berg en Terblijt.
De aanstaande echtgenooten verklaren hierbij uitdrukkelijk als hun kind te erkennen dat geboren is in de gemeente Geulle de drie en twintigste juli achttienhonderd een en negentig in het geboorteregister ingeschreven aldaar als kind van de bruid en aan welk kind zijn gegeven de voornaam van Alexander zoo dat dit kind als gewettigd moet worden beschouwd en den geslachtsnaam van den bruidegom zal dragen.
1899/1901: Hij was werkman/dagloner en zij woonden in Berg, gemeente Berg en Terblijt. Hij tekende de geboorteakte van zoon en dochter met M van Weers, zonder puntjes.
1905: Bij de geboorte van hun dochter Maria was hij dienstknecht. Moeder was volgens de ambtenaar Antoinette Cnobben.
1907: Bij de geboorte van Maria is vader landbouwer. Op de naam index in de aktes schreef de ambtenaar van Wersch, terwijl in de akte zelf van Weers staat. Moeder werd door de ambtenaar als Catharina Knobben opgeschreven.
1909: Bij de geboorte van Joseph was vader dienstknecht, moeder heette, volgens de ambtenaar, Anna Catharina Knoppen.
1912: Bij de geboorte van Joannes was vader landbouwer, moeder heette in de akte Catharina Knoppen Die ambtenaar schreef in de geboorteakte Van Weers, de van met een hoofdletter.
1918: Staatscourant 14 mei 1918: Oprichting van de Roomsch Katholieke Coöperatieve Verbruikersvereeniging “Ons Belang” te Berg en Terblijt. 82 mannen uit voornamelijk Berg meldden zich bij de Notaris om deze vereniging op te richten. Onder hen was ook Michel van Weers, vrachtrijder uit Berg. Zij  konden lid worden tegen betaling van 15 cent. Daarvoor kregen ze een boekje waarin hun lidmaatschapsnummer in stond en dat tevens een bewijs van lidmaatschap was. Hierin stonden ook de statuten en huishoudelijk reglement. De vereniging werd voor 30 jaar aangegaan. In 1947 moest beslist worden of ze verder zouden gaan. Wilde je je lidmaatschap opzeggen, dan moest je maar hopen dat je in dat jaar een van de vier was die opzei. Want de opzegging van een vijfde in één jaar werd niet geacepteerd. Van de netto winst ging 70% terug naar de leden.De Statuten werd op 22 maart 1918 in Meerrssen geregistreerd.
1932: Bij het huwelijk van zijn dochter was hij los arbeider. Vader tekende steeds alles aktes met M van Weers.
1953: In het overlijdensbericht in de krant staat hij als Michiel van Weers en 89 jaar oud. Op zijn bidprentje staat hij ook met de achternaam van Weers. Hij was Lid van de Heilige Familie en Lid van de aartsbroederschap van het Heilig Hart. 

Uit dit huwelijk werden in Berg en Terblijt geboren

 1. Joannes Theodorus Hubertus van Weers, geboren 14 januari 1899, volgt 6.
 2. Maria Anna Hubertina van Weers, geboren Berg en Terblijt 29 november 1901, overleden Ziekenhuis Brunssum 2 oktober 1965, 64 jaar oud, trouwde 1:  Berg en Terblijt 6 oktober 1932 Hubert Louis Jennekens, geboren Valkenburg 29 augustus 1901, elektricien, overleden Valkenburg 21 februari 1933, zoon van Alexander Hubert Mathijs Jennekens en  Maria Hubertina Pluijmen.
  trouwde 2: Berg en Terblijt 28 augustus 1941 Frans Mikolic, geboren Prevorju (Joegoslavië), overleden na langdurige ziekte Brunssum 19 september 1981, zoon van Mihalla Mikolic en Jozefe Belak.
  1901: Op haar geboorteakte wordt haar vader Van Weers genoemd, de van met een hoofdletter.
  1920: Bevolkingsregister Maastricht. Zij was begin 20-tiger jaren dienstmeid in Maastricht bij de familie Abenflüg en woonde Bergerstraat 14/Scharnerweg 38. Zij vertrok uit Maastricht naar Berg en Terblijt, naar de Ambtstraat.
  1921: Op 1 januari 1921 stond zij te boek als van Weersch.
  1933: Bij het overlijden van haar eerste man stond in de krant dat hij overleden is na een slepende ziekte. Hij was oud-rechtsback van de voetclub Valkenburg. Onder de voetballers was hij  een graag geziene speler.
  1953: In de overlijdensadvertentie van haar vader wordt zij niet met naam genoemd. Wel haar man: Er staat Frans Mikolic-van Weers, dan Louise van Weers (ongehuwde zus nummer 3) en dan Jos.Jennekens-van Weers (zus nummer 4) en kinderen. Allen wonend in Brunssum.
  1965: Bij haar overlijden woonde de weduwnaar Mikolic in de Rumpenerstraat 37 G, Brunssum. Zij hadden een taxibedrijf.
  1981: Bij het overlijden van Frans Mikolic stond in zijn overlijdensadvertentie dat hij na de dood van Maria van Weers (1965) trouwde met Veronika Amalia Kolar. Frans verzorgde 45 jaar lang het ziekenvervoer. Hij woonde Rumpenerstraat 69, Brunssum.
 3. Maria Ida Louisa van Weers, geboren Berg en Terblijt 22 april 1905,  overleden Venray 6 juni 1967.
 4. Maria Hubertina van Weers, geboren Berg en Terblijt 15 maart 1907, mede getuige was Willem Leveau, 42  jaar,  landbouwer in Berg en Terblijt. Willem was getrouwd met de zus van haar vader, overleden Brunssum 5 juni 1979, trouwde Berg en Terblijt 6 oktober 1938 Ludovicus Hubertus Jozef Jennekens geboren 15 januari 1907, overleden Brunssum 4 oktober 1985, zoon van Renier Hubert Louis Jennekens en Anna Maria  Hubertina Deckers.
  Zij hadden hotel l’Ortye in Brussum.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 5. Joseph Wilhelmus van Weers, geboren 25 september 1909, volgt 6a.
 6. Maria Hubertina, geboren 15 maart 1911,.
 7. Joannes Petrus, geboren 3 december 1912, volgt 6b.
 8. Anna Maria van Weers, geboren 1 augustus 1917, plots overleden Maastricht 13 december 1990, trouwde Berg en Terblijt 28 september 1939 Jan Jozef Hubertus Roijen / Royen, geboren Noorbeek 16 oktober 1909, overleden Maastricht 4 april 1970, zoon van Jan Hubert Roijen en Maria Elisabeth Munnix.
  1939: Bij hun huwelijk was hij 29 jaar en melkhandelaar en wonend in Maastricht. Zij was 22 jaar en had geen beroep. Als huwelijksgetuigen stonden haar broers Hubertus, 40 jaar, controleur en Pierre Van Weers, 27, chauffeur, beiden wonend in Berg en Terblijt, genoemd.

  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

LTH.5a.Pieter Hubertus Simonis van Weers, zoon van 4, geboren Berg en Terblijt 26 september 1868, overleden Roermond 1 december 1902, 34 jaar oud, brigadier-titulair trouwde Echt 2 september, 1895 Maria Godefrieda Wolfs, geboren Echt 7 mei 1869, overleden Melick en Herkenbosch 28 november 1938, 69 jaar oud, dochter van Joannes Hubertus Wolfs (zadelmaker) en Maria Catharina Scheeren.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Hubertina Catharina (Mary) van Weers, geboren Horst 8 juli 1896, overleden Brunssum 24 maart 1970, trouwde Den Haag 6 oktober 1926 Wieger van Dam, geboren Kortezwaag, gemeente Opsterland 3 juni 1894, overleden Interneringskamp Muntok (op Banka) 51 jaar oud, 13 augustus 1945, zoon van Hepke van Dam en Rigtsje Veenland,  Zijn vrouw was ziek en verbleef in Palembang.
  algm-hndsbld-2-jan-19461919: Zij kwam in maart 1919 ( zij was 23 jaar) als kinderjuffrouw bij Weber in de C. Speelmanstraat 45, vanuit Brunssum naar Den Haag en vertrok 1926 vanuit Den Haag naar Schaesberg waar zij haar man ontmoette.
  1921: Op 17 juni 1921 deed hij zijn candidaats examen aan de Technische Hoogeschool in Den Haag.
  1926: Bij zijn huwelijk was hij 32 jaar en woonde als mijningenieur in Terwinselen, gemeente Schaesberg in Limburg,
  1927: Hij werd benoemd tot ingenieur 3e klasse bij de dienst van de mijnbouw. Daardoor werd hij, en dus ook zijn vrouw, aangewezen om naar Indië te vertrekken.
  1930: In het Bevolkingsregister van Den Haag staat dat zij eerst Rooms Katholiek was. Later werd dat doorgekrast.
  1931: Hij werd overgeplaatst van de Poeloe Laoet steenkoolmijnen (Borneo) naar de Oembilinsteenkoolmijnen (Sumatra).
  1934: Wieger van Dam en zijn vrouw mochten voor acht maanden naar Nederland vanwege zijn zesjarige dienst in Indië.
  1937: Wieger werd benoemd van ingenieur 2e klasse tot ingenieur bij de dienst van de mijnbouw in Indië.
  1939: In maart 1939 werd aan hem, wegens ziekte, binnenlands verlof in Indië verleend van een maand. Deze  tijd moest hij doorbrengen in Bandoeng (Java). Na zijn ziekte werd hij van het hoofdkantoor in Bandoeng, overgeplaatst naar de Boekit Asammijnen (Sumatra).
  1940: Hij werd benoemd tot lid van de plaatselijke raad van de onderafdeling in Lematang Ilir, een soort provincie in Zuid-Sumatra. Hij was ingenieur bij de Boekit Asam mijnen in Tandjoeng Enim.
  1942: Het overlijden van de tweede man van haar moeder: zij woonden in Tandjoeng-Enim (Sumatra).
 2. Margaretha Walburga Godefrieda van Weers, geboren Horst 5 oktober 1897, ongehuwd overleden Brunssum  21 februari 1972.
 3. Hubertina Christina Simonete (Bertha) van Weers geboren Gennep 27 juni 1899, overleden Brunssum 8 maart 1987 trouwde 1: Brunssum 23 november 1928 Albert Michael van Zandvoort, geboren Groesbeek 8 mei 1902, overleden Heerlen 2 april 1932, 29 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Zandvoort en Anna Catharina Goossens,
  trouwde 2: Brunssum 5 oktober 1934 Alfons Wilhelmus Jacobus Peeters, res. luitenant Indië Bataljon 5-6 R.I., overleden Brunssum 30 januari 1970, 65 jaar, zoon van Wilhelmus Franciscus Jacobus Peeters en Maria Louisa Hubertina Villevoye.
  1934: Bij haar tweede huwelijk was zij 35 jaar en hij 30 jaar oud.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Wim van Zandvoort, geboren 6 oktober 1929, overleden 31 maart 2020, trouwde Annie Rook geboren Brunssum 2 juni 1929, overleden Brunssum 12 januari 2003, dochter van Jan Willem Rook en Maria Josepha Korte.
  b. Sjef van Zandvoort, geboren Brunssum 20 juni 1931, overleden Heerlen 3 februari 1993, trouwde Ans Frenken, overleden Heerlen 13 november 2012.
 4. Pieter Hubertus Johannes Jozef van Weers, geboren Gennep 11 september 1900, volgt 6c.
 5. Anna Maria Augusta van Weers, geboren Roermond 7 oktober 1902, overleden Brunssum 30 mei 1987, trouwde Giel Derrez, geboren Gulpen 17 maart 1903, overleden Brunssum 22 december 1986.
  Uit dit huwelijk werd  geboren
  a. Mia Derrez trouwde René Hanson.

Alfons Peeters

Na het veel te vroeg overlijden van Albert van Zandvoort, echtgenoot van Bertha van Weers (nummer3 hierboven), trouwde zij met Alfons Peeters. Hij was in de oorlog soldaat en daarna vertrok hij naar Indië.  In mei 1940 was hij als kapitein aanvoerder van een groep soldaten die de brug van Malden op de Duitsers heroverde en in Indië was hij luitenant, kapitein, majoor.

Hij vertrok in januari 1948 met de Nieuw Holland naar Indië waar hij op 5 maart 1948 in Semarang aankwam. Tussen 6/1948-1/1949 was hij hier commandant van 5-6 RI. Per Zuiderkruis ging 5-6 RI op 18 april 1950 terug naar Nederland waar zij op 9 mei 1950 aankwamen.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting ’47. Na aankomst te Semarang werd het overgebracht naar Pekalongan en ondergebracht bij 2-4 RI en 4-6 RI om te worden ingewerkt. Begin mei 1948 nam het bataljon het vak over van 2-4 RI met o.a. posten te Pekandjangan, Kadjen, Plelen en Soebah. Vanaf september nam de onrust toe en voerde het bataljon met 4-6 RI acties uit naar o.a. Belik en Kadjen waar een belangrijke TNI organisatie werd uitgeschakeld. Ook werd er een vooruitgeschoven post gelegerd in Lebakbarang. Na 15 december werd het bataljon geconcentreerd te Pekandjangan en Kedoengwoendi. Bron.

In de De Locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad van 1 september 1948  stond dit artikel:
Maj. Peeters Gedecoreerd
In het kader van de Oranje feestelijkheden te Pekalongan is gisterochtend alhier de Bronzen Leeuw uitgereikt aan de tijdelijk res. maj. der Infanterie A.W.J. Peeters, thans dienstdoende bij 5-6 R.I.
De versierselen werden hem op de borst gespeld door de Cd. W-Brigade, kolonel H.A. Luiwieler, die eerst een toespraak betreffende het 50-jarig Jubileum van H.M. de Koningin had gehouden.
Na de decoratie-plechtigheid vond een grootse parade plaats.
De Bronzen Leeuw is aan maj. Peeters toegekend, wegens moedig gedrag in de vroege morgen van 10 mei 1940. Als compagnie-commandant heeft hij toen de herovering van de brug over het Maas-Waalkanaal bij Malden, die bij verrassing in handen van de Duitsers was gevallen, mogelijk gemaakt, waarna de brug alsnog kon worden opgeblazen.
En op 8 december 1948 in dezelfde krant:
Gisteren vond te Pagilaran voor het front van de troep, op het emplacement van de theefabriek de beëdiging plaats van 2e luitenant J.J.M. Frericks van 5-6 R.l. Majoor A.W.J. Peeter.s, in wiens handen de eed werd afgelegd, hield een toespraak, waarin hij luitenant Frericks wees op de verplichtingen, die aan deze eed zijn verbonden. „Menselijkerwijs gesproken”, aldus de majoor, is dit de laatste beëdiging in het bataljon. Weliswaar hebt gij de eed niet afgelegd voor een groot aantal troepen, maar gij zijt beëdigd op Uw eigen post en voor Uw eigen mensen”.
De plechtigheid werd bijgewoond door de commandant W.-brigade, luitenant-kolonel .1. Breemouwer, de regent van Pekalongan, li.T Danoesoemarto. dc assistent-resident Ie klasse B.E. van der Kam en vele andere genodigden en hun dames. Na afloop was er een defilé en voor de traditionele schuttersmaaltijd maakte men van de gelegenheid gebruik om de theefabriek te bezichtigen.
Op 26 november 1962 was de eerste reünie van de Zwarte Panters was in de Tapijnkazerne Maastricht. Er waren 370 reünisten en gasten , 40 waren niet aanwezig, die lagen op de erevelden in Indonesië. Door de voormalige commandant de lt.kol bd A.W.J. Peeters werd het dodenappel gehouden. Ook hield de voormalige bataljonscommandant van 5-6 RI, overste Peeters, het woord. Hij was tevens voorzitter van het reüniecomité.

LTH.5b. Peter Mathias van Weersch, zoon van 4a, geboren Margraten 26 maart 1871, straatbelegger (=stratenmaker), ten tijde van het huwelijk van zijn dochters Anna en Josephina was hij tuinier, overleden Vaals 7 februari 1935, trouwde 11 oktober 1894 Maria Hubertina Vaassen (Vaashen, Faassen), geboren Vaals 24 maart 1871, overleden Vaals 24 december 1934, dochter van Jozef Vaassen en Maria Hubertina Nicolaije

1894: Bij hun huwelijk was hij 23 jaar en dagloner. Zijn bruid was 23 jaar en dienstmeid.
In de huwelijksakte staat dat zijn vrouw twee verschillende namen had maar wel een en dezelfde persoon was. Zijn vader werd in deze akte overigens foutief Petrus Mathias Van Weersch genoemd.

1894: Zij wonen in bij zijn schoonmoeder Maria Elisabeth Nicolaije. Adres Strucht 177. In hetzelfde huis wonen dan ook zes kinderen. Haar man is overleden. Zij vertrekken mei 1899 naar Valkenburg.

1901: Op 27 maart 1901 kwam het gezin vanuit Valkenburg naar Wolfshaag (Vaals). Hun jongste dochter was net 1 jaar en 1 maand.
1907: Bij het overlijden van hun dochter Philomena schreef de ambtenaar Peter van Weersch in de akte. Vader was landbouwer en 36 jaar. De naam van moeder werd door de ambtenaar opgeschreven als Hubertina Vassen. Vader tekende de akte met p van Weersch.
1908: Bij de geboorte van hun levenloos geboren kind schreef de ambtenaar Petrus van Weersch, 36 jaar, landbouwer en Hubertina Vaassen in de akte. Vader tekende de akte met P van Wersch.
1922: Bij het overlijden van hun dochter Maria was vader dagloner.
1935: Uit zijn overlijdensakte bleek dat hij tuinman was en in Vaals woonde. Zijn weduwe heette volgens de ambtenaar in de akte Faassen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Pieter Hubert van Weersch, geboren Schin op Geul 7 maart 1896, volgt 6d.
 2. Johan Hubert van Weersch, geboren Schin op Geul 17 april 1897, volgt 6e.
 3. Maria Elisabeth van Weersch, geboren Schin op Geul, 2 februari 1899, ongehuwd overleden Vaals 4 december 1922.
 4. 1936
  Grenz-Echo 22 mei 1936

  Anna Hubertina van Weersch, geboren Valkenburg 15 februari 1901, overleden Kelmis ( = La Calamine, B) 14 maart 1977 trouwde Vaals 23 april 1925 Antoon Joseph Aloys Renardy, (roepnaam Louis of Ludwig) geboren Wittem 2 augustus 1882, landbouwer, wonend in Gemmenich (B), zoon van Jan Joseph Renardy en Maria Isabella Vliex.
  1925: Anna tekende de huwelijksakte met Anna van Weersch en hij tekende met Aloys Renardy. Zij trouwde tegelijk met haar zus Josephina, nummer 5.
  1936:
  Advertentie rechts.
  1961:
  Louis Renardy-van Wersch verkoopt wegens stoppen van het boerenbedrijf openbaar zijn vee op 21 maart 1961. In Gemmenich, Siegel-Terstraeten 569, 5 melkkoeien, 1 mestkoe, 1 rund en kalfjes. Verder zijn gereedschap.

  Renardy
  Grenz Echo 1961
 5. Josephina Maria van Weersch, geboren Vaals 16 november 1902, overleden Vaals 23 maart 1983, trouwde Vaals 23 april 1925 (op dezelfde dag als haar zus Anna) Jan Willem Hubert Pelzer, geboren Vaals 14 februari 1894, mijnwerker,  overleden Vaals 21 juli 1988, zoon van Jan Willem Hubert Pelzer en Maria Elisabeth Baggen.
 6. Philomena Hubertina van Weersch, geboren Vaals 22 oktober 1905, overleden 1 augustus 1937. Tweeling met nummer 7.
 7. Christina Hubertina van Weersch,  geboren Vaals 22 oktober 1905, tweeling met nummer 6, overleden Vaals 9 augustus 1991, trouwde Vaals 25 juni 1939 Jean Hubert Mommer, geboren Gemmenich 22 november 1910, overleden Vaals 12 juni 1980, zoon van Jean Lambert Mommer en Maria Aussems.
  Bij huwelijk was hij smid in Vaals.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 8. Levensloos geboren Vaals 8 maart 1908.

LTH.5c. Joannes Hubertus (Sjang= Jan) van Weersch, zoon van 4a, geboren Margraten 17 oktober 1873, overleden Schin op Geul 24 mei 1948, trouwde Schin op Geul 20 juni 1907 Josephina Rosalie (Rosa) Paffen, geboren Schimmert 29 april 1880, overleden Schin op Geul 1 december 1947, dochter van Willem Joseph Paffen en Maria Hubertina Lahaije.

Zij hadden een pension aan het Kerkplein in Schin op Geul. Dat werd overgenomen en verplaatst door hun zoon Piet (nummer 3). Van Piet ging het naar diens zoon Jan, getrouwd met Annie Dirks. Daarna ging het over naar de broer van Jan: Ger. Sinds 2010 is het in bezit van hun zus Mieke die met Zef Schlenter trouwde.

1907: Op 30 september 1907 verhuisden zij naar Schin op Geul. Zij kwamen met twee kinderen op 1 oktober 1907 in Schin op Geul wonen en kwamen uit Vaals. Hij was arbeider en zij woonden Wijk A W 13. Op 22 april 1910 kwam zijn vader bij hem wonen. Zijn vader wordt hier van Weers genoemd.
1917: Op 26 juli 1917 kwamen in Schin op Geul 42 mannen bij elkaar. Zij waren allemaal van dezelfde stand: landbouwer, metselaar, herbergier, mijnwerker, timmerman enz. Onder hen was deze Jan van Weersch, herbergier, Zij richtten een vereniging op voor de duur van 29 jaar en 11 maanden met de naam Roomsch Katholieke Coöperatieve Verbruikersvereeniging “de Katholieke Werkman”. Het doel was aankoop doen van levensbehoeften en andere artikelen en de verkoop daarvan aan hare leden. Men moest wel lid zijn van de Roomsch Katholieke Werkliedenvereeniging Sint Martinus uit Schin op Geul. Wilde je uittreden? Dan moest dat drie maanden van te voren aangegeven worden.
In 1947 vierden Jan en Rosa hun 40 jarige trouwfeest.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Hubertina (Tiny) van Weersch, geboren 9 september 1908, overleden Heerlen ziekenhuis 11 juli 1994, trouwde Henricus Antonius Frijns (Harrie) Frijns geboren 7 oktober 1907, overleden Schin op Geul 27 september 1983, zoon van Frans Louis Hubert Frijns en Maria Agnes Angelina Snackers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Maria Elisabeth (Lies) Van Weersch, geboren Schin op Geul 1 oktober 1909, overleden Heerlens ziekenhuis 1 september 1953, trouwde Schin op Geul 3 mei 1934  Jan Leonard Francis (Lei) Ackermans, geboren 14 februari 1904, overleden Hulsberg 10 maart 1993, 89 jaar oud.
  Na de dood van zijn vrouw Maria trouwde hij voor de tweede maal. Nu met Bertha Beaumont, die ook vóór hem overleed.
  Uit het eerste  huwelijk werden zeven kinderen geboren.
 3. Pieter Joseph Maria (Piet) van Weersch, geboren Schin op Geul 25 september 1910, volgt 6f.
 4. Jozef (Sef) van Weersch, geboren 10 november 1911, volgt 6g.
 5. Maria Josephina Christina Van Weersch, geboren circa eind 1912, overleden Schin op Geul 23 maart 1914, 15 maanden oud.
 6. Sjeng (Jan) van Weersch, geboren 27 december 1913, volgt 6h. 
 7. Jozefina Maria (Mia) van Weersch,
  mimosa telegraaf 30 mei 1960
  1960
  geboren 21 maart 1919, overleden Valkenburg 28 mei 2016, trouwde Valkenburg-Houthem 26 juni 1942 Aloys Cornelis (Ally) Vliegen, geboren Sawah Loentoe (Indonesië) 18 september 1916, overleden Broekhem 22 september 1996, zoon van Pieter Jozef Vliegen en Maria Gertrude Siepers.

  Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Twee ervan José en Marlies exploiteerden het hotel Mimosa in Valkenburg.

LTH.6Joannes Theodorus Hubertus (Hubert) van Weers, zoon van 5, geboren Berg en Terblijt 14 januari 1899, overleden Berg en Terblijt 13 november 1986, trouwde 18 oktober 1928 Hubertina Joanna Maria (Toetie) Bergsteijn, geboren Houthem 28 mei 1906, overleden Geulhem 9 juli 1982, dochter van Hendrik Julianus Bergsteijn en Maria Sophia Virginie van Lijf.
De bijnaam Toetie komt van haar vader. Die was sergeant-majoor in het Nederlandsch Indisch Leger. Daar kwam hij in aanraking met het de koosnaam Toetie, hetgeen lieveling betekent.

1924: Begin juli 1924 deed Hubert mee als wielrenner aan de wedstrijd van Limmel, Maastricht, Weert, Kruisberg, Beek, Krawinkel, Geleen, Sittard en terug. Een afstand van 45 km. Hij kwam als vijfde aan met een tijd van 1 uur en 11 minuten. Hij fietste bij de Limmelse Wieler- en Rennersclub De Kettinggangers.
1928: Bij zijn huwelijk in 1928 was hij chauffeur. Zijn schoonouders hadden een restaurant Klein Zwitserland in Geulhem waarbij zij een souvenirwinkel bij bouwden. Dit werd later door Hubert overgenomen. Het restaurant verdween en de winkel bleef tot begin 1970 bestaan. Zij gaven tussen 1950 en circa 1970 ook ansichtkaarten uit met Geulhem als thema. De uitgever was in meeste gevallen Van Weers en soms Van Weers-Bergsteijn.
1945-1946: Na de oorlog was hij tien maanden waarnemend burgemeester van Geulhem.
1950: In de telefoongids van Valkenburg van 1950 is Hubert de enige Van Weers (maar ook Van Wersch of Van Weersch) die erin genoemd staat. Hij staat er in als J.Th. H van Weers, chef vervoer de Valk. Het gezin woonde Geulem 179 in Berg en Terblijt. Zijn telefoonnummer was K 4406 -2590. Zestien jaar later, stond in het blad Land van Valkenburg van 7 januari 1966 dat Hubert van Weers zijn veertigjarig dienstjubileum bij Touringcarbedrijf De Valk vierde. 
1966: In het Limburgs Dagblad van 24 januari 1966 staat dat hij een lintje kreeg: een gouden medaille in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding niet alleen voor zijn veertigjarig jubileum bij De Valk, maar ook voor zijn vele activiteiten die hij voor de gemeente Berg en Terblijt ontplooid heeft.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. virginie van weers
  1929-2016

  Maria Theresia Virginie van Weers, geboren Berg en Terblijt 5 augustus 1929, overleden Margraten 15 februari 2016, trouwde Joseph Hubertus Vleugels, geboren Margraten 16 november 1928, overleden Margraten 15 juli 1993.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

 2. Antonius Gerardus Franciscus (Frans) van Weers, volgt 7.
 3. Maria Hubertina Johannes van Weers trouwde Paulus Petrus Cornelis Smeets.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 4. Bertha Louise Josepha van Weers, geboren Berg en Terblijt 31 januari 1937, overleden Berg en Terblijt 29 juli 1937.
 5. Hubertina Anna Catharina (Niki) van Weers, geboren Berg en Terblijt, trouwde Joseph Gerardus Gerlachus (Jef) Pluijmen geboren Houthem 28 januari 1934, overleden Maastricht 2 september 1966, zoon van Frans Pluijmen en Maria Coumans.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 6. Petrus Joannes Hubertus van Weers, volgt 7a.
 7. Joannes Cornelius Hubertus van Weers, volgt 7b. 

LTH.6a. Joseph Wilhelmus van Weers, (Sjo van Weers), zoon van 5, geboren 25 september 1909, luciferdoosjeoverleden Nunhem 16 december 1982, trouwde 1: Amstenrade 6 september 1937 Maria Gerarda Johanna van Uden, geboren Amstenrade 3 februari 1924, overleden Hoensbroek 19 oktober 1973, dochter van Marinus van Uden en Berdina van der Linde, trouwde 2: Nelly van der Pot.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Dineke van Weers geboren Heerlen 1 december 1938, overleden Thorn 22 maart 2020, trouwde Hoensbroek M.J. Heikamp, zoon van Mathias Heykamp en Cecile Roebroeck.
  1957: Zij behaalde haar vakdiploma tabaksdetailhandel zodat zij in de zaak van haar oduers kon werken.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Annemie van Weers trouwde N.N. Hyszeler.
 3. Everdina Marijke Hubertina (Marijke) van Weers trouwde Joannes Cornelis Assendelft overleden  4 september 1999, zoon van Johannes Assendelft en Maria van Duivenvoorde.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

LTH.6b Johannes Petrus (Pierre) van Weers, zoon van 5, geboren Berg en Terblijt 3 december 1912, overleden Elsloo 5 limb-dgbld-17-04-1940februari 1969, eigenaar taxibedrijf, trouwde Anna Maria Hubertina Debets, geboren Wijlre 3 maart 1914, overleden Urmond 20 oktober 2012, dochter van Jan Hubert Joseph Debets en Maria Agnes Bergmans.

1940: Pierre stond in januari 1940 als taxichauffeur op een klant te wachten toen er door iemand uit Maastricht tegen zijn been werd aangereden. Toen bekend werd dat hij zijn rechteronderbeen gebroken/ gescheurd had, kreeg hij ƒ 10,- van de Uitgevers-maatschappij Neerlandia. Diezelfde week brak iemand anders ook zijn rechteronderbeen en deze persoon ontving ƒ 20,- van dezelfde maatschappij. Doordat in het onderbeen van Pierre koudvuur geconstateerd werd, moest het afgezet worden.
1966: Hij krijgt een hinderwetvergunning voor een
autoservicewerkplaats annex motorbrandstoffenpompinstallatie (garage en een benzinepomp) van Hennen die in 1967 vier pompen had (Heerlen, Nieuwenhagen, Simpelveld en Elsloo) .
1975: Zij kregen een vergunning voor een LPG installatie
voor het opslaan en afleveren van motorbrandstoffen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michael Jozef (Michel) van Weers, volgt 7c.
 2. Jozef Maria (Jef) van Weers.
 3. Hubertus Augustinus (Huub) van Weers, trouwde Josefina Hendrica (Jose) Penders.
 4. Hubertina Mathilda (Mieke) van Weers, schoonheidsspecialiste, trouwde Pierre Henri Gerard (Pierre) Stakenborg, architect.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.

LTH.6c. Pieter Hubertus Johannes Jozef van Weers, zoon van 5a, geboren Gennep (in de kazerne van de marechaussee waar zijn vader brigadier-titulair was) 11 september 1900, overleden Welten/ Heerlen 3 mei 1983, trouwde Heerlen 6 september 1934 Anna Catharina Hundscheid geboren Heerlen 6 april 1908, overleden Maastricht 20 augustus 1991, dochter  van Willem Jozef Hundscheid en Helena Maria Beaujean.

Foto 1: Pierre van Weers staat rechts.

Foto 2: 1934: Het huwelijk van Pierre van Weers met Anna Hundscheid.
Links op de foto Pierre Hundscheid. Hij is in Den Haag gaan wonen. Dan Wil Hundscheid, die had een grote eierhandel-export naar Duitsland op Heerlerheide.
Vervolgens de bruidegom Pierre van Weers en daarnaast Anna Catarina Hundsheid.
Naast haar Sjef Hoenscheid.
Dan de moeder van Anna: Lena Hundscheid -Beaujean.
En tenslotte rechts naast haar de jongste Frans Hundscheid. Later begon die een grote mechanische werkplaats, eerst op Heerlerheide en daarna bij de grote fabriek aan de Wijngaardsweg in Hoensbroek. Die droeg de naam Husta: Hundscheid-Stassen, de achternaam van zijn vrouw. 

Foto 3: Op 1 oktober 1965 ging Pierre van Weers officieel met pensioen, na 28 jaar bij de Staatsmijnen Centraal Beheer, afdeling Comptabiliteit gewerkt te hebben. Op 11 september 1965 was hij al thuis.

pierre Van Weers
hundscheid
pierre Van Weers

1930: Hij werd als tweede penningmeester gekozen in het nieuw opgerichte Oranjecomité van Brunssum. In 1933 werd hij secretaris van het OC en nam in januari 1935 afscheid van het OC doordat hij vanwege zijn huwelijk naar Heerlen verhuisd was. Ook werd hij in 1930 in de kascommissie benoemd van het kerkelijk zangkoor in Brunssum.
1931: Hij werd lid van het bestuur van Jong Limburg en in 1932 lid van de kascommissie van Jong Limburg. Ook werd hij commissaris bij de Kegelclub Wilhelmina in Brunssum.

1932: Pierre zat in het feestcomité van het jubileum van de fanfare Kunst en Vriendschap uit Brunssum. Hij bedankt dat jaar als bestuurslid van het Rumpens Mannenkoor (Rumpen is nu een wijk van Brunssum).

1932: Bij het kegelen in februari wierp hij 114 punten, het hoogst aantal punten. In november 1932 wierp hij met 20 ballen de hoogst aantal punten 119. Een week later waren het 532 kegels waardoor hij 1 stond.

1933: P. van Weers werd secretaris van het Oranje comité in Brunssum. In 1935 stopte hij daarmee omdat zij gingen verhuizen.

1934: In augustus trouwde hij voor de kerk en in september voor de Burgerlijke Stand. Hij was handelsvertegenwoordiger, 33 jaar oud en woonde in Brunssum bij zijn moeder.  Feitelijk was hij hoofdvertegenwoordiger van de naaimachinefabriek Singer. Zijn vader was overleden. Zijn bruid was winkelierster, 26 jaar en woonde Heerlen. Haar vader was koopman.Zij werkte echter bij de eierhandel van haar vader Hundscheid. Nadat zij getrouwd was, heeft zij een kruidenierszaak in Heerlerheide gehad, in de Rennimigstraat 23 waar de kinderen geboren werden.

1937: Hij werkt op de Staatsmijnen op het hoofdkantoor in Heerlen, bij het Centraal Beheer, als bureaubeambte afdeling Comptabiliteit.
1944: Na de oorlog werd hij in militaire dienst voor drie jaar gevraagd met de rang kapitein. Na deze jaren kwam hij weer in dienst van Staatsmijnen.
1955: Hij had in juli een bouwvergunning gekregen voor het bouwen van zijn huis aan de Valkenburgerweg 98 in Heerlen. Een bungalow. Zij woonden voorheen Pappersjans 8 Heerlen. De bouwkosten waren ƒ 30,000. De architect was M. van de Berg uit Hoensbroek. De tekening werd afgekeurd. In oktober kwam er een nieuwe tekening van architect Hoen uit Maastricht. Deze werd wel goedgekeurd.
1965: Pierre ging na 23 jaar op de afdeling comptabiliteit bij de Staatsmijnen als procuratiehouder gewerkt te hebben met pensioen.

Valkenburgerweg
De eerste bouwtekening werd afgekeurd (archief Rijckheyt Heerlen)
valkenburgseweg
De tweede tekening werd goedgekeurd (archief Rijckheyt Heerlen)
Valkenburgerweg
Het pand aan de Valkenburgerweg in de zestiger jaren.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helena Maria Josephina van Weers.
 2. Wilhelmus Hubertus Leonardus Maria van Weers. volgt 7d.

LTH.6d. Pieter Hubert van Weersch, zoon van 5b, geboren Schin op Geul 7 maart 1896, limburg-dgbld-16-sep-1972overleden Heerlen 6 januari 1980, huisschilder, trouwde Vaals 24 augustus 1922 Elisabeth de Lamboij geboren Vaals 29 december 1898, overleden Heerlen 10 januari 1984, dochter van Johan Herman Hubert de Lamboij en Anna Hubertina Gertruid Delnaije.

1934: In 1935 gaf hij het overlijden van zijn vader aan. Hij was huisschilder en woonde in Heerlen.
1962: In 1962 was hij 40 jaar als schilder in dienst bij Goedmakers Schildersbedrijf in Heerlen. In de krant van 1 juni 1962 stond een artikeltje over hem vanwege zijn robijnen jubileum. Vanaf zijn 14e zat hij al in het schildersvak. Begonnen in Aken als rijtuigschilder, daarna vertrokken naar Simpelveld en vervolgens naar Heerlen.
1963: In 1963 kreeg hij met Koninginnedag een lintje: Eremedaille in zilver.
1972: Zij waren 50  jaar getrouwd.
1980: Pieter was overleden, 83 jaar oud. Zijn vrouw overleed in 1984.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Mathias van Weersch, geboren Vaals 16 juli 1923, volgt 7e.
 2. Pauline Hubertina Maria (Pauly /Paula) van Weersch, geboren Vaals 18 januari 1925, overleden 7 maart 2006, was getrouwd met Gerardus Leonardus Joseph (Leo) Bremen, zoon van Lambert Bremen en Anna Maria Sophia Horsch. Daarna samen met Hein Mengelers, geboren Duitsland 28 februari 1915, overleden Brunssum 11 november 1999.
  1956: Pauly en Leo gingen in Schaesberg wonen waar zij in 1966 een friture en ijsbedrijf bedrijf hadden aan de Streeperstraat 19.
  Hein was op jonge leeftijd mijnwerker in Brunssum. Met zijn 51ste kon hij als mijnwerker met pensioen. In 1973 stierf zijn eerste vrouw Mia Geurts. Later ging hij samenwonen met Paula van Weersch. Hij overleed 84 jaar oud aan silicose (= stoflongen). 
 3. Anna Maria Theresia van Weersch, geboren Aken 31 januari 1928, overleden 15 maart 2017, trouwde Wim Bertholet, geboren Heerlen 3 augustus 1927, overleden Heerlen 29 december 1969, zoon van Johannes Mathias Bertholet en Maria Agnes Somers.
  Uit dit huwelijk werden geboren.
  a. Jan Bertholet.
  b. Peter Bertholet.
  c. Paula Bertholet.
 4. Johan Gerard (Hans) van Weersch, volgt 7f. 

LTH.6e. Johan Hubert van Weersch, zoon van 5b, geboren Schin op Geul 17 april 1897, overleden  Heerlen 23 september 1959, lid van de Heilige Familie, trouwde Vaals 21 april 1927 Maria Virginie Reinders, geboren Würselen (D) 1 oktober 1898, overleden Heerlen 15 februari 1994, dochter van August Reinders en Anna Maria Simons.

oude lindestraat 33, heerlen
Rijckheyt 016NT3-1931325

1931: Jan van Weersch bouwde samen met A.J. Vrösch en J.W. Roeks drie huizen aan de Oude Lindestraat (toen nog Aan de Lindegats geheten) in Heerlen. Roeks ging op nummer 31 wonen, Vrösch op nummer 33 en van Weersch op 35. Links de voorkant van de drie huizen en rechts de drie achtergevels. De huizen zien er vandaag de dag nog vrijwel hetzelfde eruit.
Johan Willem Roeks trouwde met Anna MAria Hubertina Vrösch, de dochter van Anton Jozef Vrösch en Maria Elisabeth Meijers, de nieuwe buren. De relatie van deze twee mannen met Johan van Weersch is nog onbekend.

1959: Hij overleed 61 jaar oud en was 35 jaar in dienst geweest als bankwerker bij de Gebroeders Schmitz IJzerhandel in Heerlen. Privé was hij auxiliair ( = hulp) lid van het Maria Legioen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johannes Peter Gerard (Hans) van Weersch, volgt 7g.
 2. August Jozef (Guus), volgt 7h.
 3. Peter Gerard van Weersch, volgt 7i. 

vrije-volk-5-apr-1969

Gretha Coemans
Gretha Coemans

LTH.6f. Pieter (Piet) Joseph Maria van Weersch, zoon van 5c, geboren Schin op Geul 25 september 1910, overleden Heerlen 16 maart 1983, mijnwerker, hotelier en kastelein, trouwde Schin op Geul 27 april 1946 Maria Margaretha (Gretha) Coumans/Coemans, geboren Schin op Geul 24 mei 1927, overleden Schin op Geul 22 februari 2005, dochter van Johannes Petrus Alphons Coemans en Anna Meijs.

1928: In zijn mijnwerkerstijd woonde hij aan het Kerkplein 9, Schin op Geul. Sinds 10 november 1930 was hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij werkte sinds 1928 op de Emma (Ea 61020 IIIa) en was 18 jaar.
1940: Hij zat bij de 7e Compagnie van de infanterie, 13e depot Bataljon, gelegerd in Den Haag. Hij bevond zich in goeden welstand.
Gretha was lid van de fanfare Sint Cornelius en samen met haar man was zij lid van de schutterij Sint Mauritius in Schin op Geul. Twee mannen werden ooit twee keer achter elkaar koning. Piet was er één van. Net geen keizer dus. Zijn zoon Ger was ook lid van Sint Mauritius. 
1953: In het Limburgs Dagblad van 30 november 1953 stond: P.J.M. van Weersch uit Schin op Geul, zilveren jubileum als houwer-handlanger op de Emma.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jan van Weersch, volgt 7j.
 2. Fons van Weersch, volgt 7k.
 3. Pierre van Weersch, volgt 7l.
 4. Huub van Weersch, volgt 7m .
 5. Jo van Weersch, volgt 7n.
 6. Ger van Weersch, volgt 7o.
 7. Mieke van Weersch trouwde Zef Schlenter.
  Zij waren tot en met  maart 2014 eigenaar van appartementenverhuur met daaronder een café aan het Kerkplein in Schin op Geul dat ooit van haar vader en ook van haar  opa  was. In 2015 werd het café door hun neef Christiaan, zoon van Huub, overgenomen en voortgezet onder de naam De Kleine Koning.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anne Schlenter.
  b. Elle Petrus Anna Schlenter.
 8. Margriet van Weersch trouwde Pierre Boesten, zoon van Wiel Boesten en Maria Huijdts.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a. Tim Boesten.
 9. Yvonne van Weersch trouwde 1: Jacques Houben, trouwde 2: Paul N.N.
  Uit het eerste huwelijk werd geboren
  a. Ivo Jozef Sylvia Houben.

LTH.6g. Jozef van Weersch, geboren Schin op Geul 10 november 1911, zoon van 5c, overleden Schin op Geul 7 maart 1993, trouwde Schin op Geul 7 september 1941 Hubertina (Tiny) Moes geboren 28 september 1907, overleden 27 februari 1998, dochter van Jean Henri Moes en Anna Maria Siepers.

jos van weersch
Foto van het toneelgezelschap uit Schin op Geul. Zij speelden "Het Chinese Landhuis". Staand met bril is Jos van Weersch. De eerste jongen links hurkend is zijn zoon: ook Jos van Weersch.
Jeuf en tiny moes
1941, hun trouwdag
jos van weersch
Foto van het toneelgezelschap uit Schin op Geul. Zij speelden "Het Chinese Landhuis". Staand met bril is Jos van Weersch. De eerste jongen links hurkend is zijn zoon: ook Jos van Weersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Annie van Weersch trouwde 1: Hubertus Stefan (Hub) Voncken, zoon van Augustus Vonken en Maria Steinbusch, trouwde 2: Gerrit van Wissen, zoon van Pierre van Wissen en Maria Odekerken.
  Uit het eerste huwelijk werden geboren
  a. Jolanda Voncken.
  b. Ronny Voncken.
 2. Jozef Johannes Henricus Maria van Weersch, volgt 7p. 
 3. peter van weersch
  Peter Van Weersch
  Peter Gertrudis Jozeph Maria Theresia van Weersch, geboren Schin op Geul 16 november 1944, overleden Schin op Geul 9 december 2018, was getrouwd met Helena Sodnik.

  1968: Zang smeedt band voor ’t leven in Valkenburg
  VALKENBURG De heer Stevens, ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Valkenburg-Houthem, heeft gistermiddag om vier uur in de raadzaal het huwelijk gesloten tussen de 23-jarige Peter van Weersch uit Schin op Geul en de 21-jarige Yoegoslavische bruid Helena Sodnik, geboren te Lubjlana en woonachtig in Kranj. Peter is verkoper bij Grand Bazar te Heerlen, waar zijn Yoegoslavisch bruidje sedert haar komst naar peter van weerschNederland op 27 september 1968 kokkin is. Het bijzondere van deze huwelijkssluiting werd benadrukt door het optreden als getuigen van mevrouw en de heer Salden uit Schin op Geul. De heer Salden is voorzitter van de zangvereniging Inter Nos uit Schin op Geul, De heer Stevens zei in zijn felicitatiespeech na de huwelijkssluiting, dat dit huwelijk een band smeedt in liefde tussen de twee landen, ontstaan dooreen kunstuitwisseling. Peter van Weersch heeft immers zijn eerste kennismaking met zijn Yoegoslavisch bruidje te danken aan Inter Nos. In 1964 kwam de Yoegoslavische zangvereniging France Preseren naar Schin op Geul. Het bruidje van nu, Helena Sodnik, was soliste bij dit koor. Van beroep was zij ook in Kranj kokkin, evenals nu in Nederland, maar daarnaast studeerde zij zang aan de muziekschool van Kranj. In 1965 trok de zangvereniging Inter Nos van Schin op Geul voor een concertreis naar Yoego-Slavië en trad op in Kranj. Op een feestavond van Inter Nos daar ontmoette Peter zijn Helena. Muziek is harmonie en het werd een onverbrekelijke liefde. Op 27 september van dit jaar kwam de bruid voor de huwelijkssluiting in ons land aan. Gistermiddag was het . zover, althans ambtelijk. Het kerkelijk huwelijk zal, naar mededeling van de bruid, binnen twee jaar voltrokken worden. De vader van de bruid is landbouwer in Kranj, maar uiteraard was van de familie van Helena niemand in Valkenburg aanwezig. Toen de heer Stevens de bruid verzocht haar handtekening te plaatsen, waarbij zij afstand deed van die Yoegoslavische nationaliteit, was Helena duidelijk ontroerd en vloeiden haar traantjes. Een beetje heimwee, maar ook gelukstranen bij dit muzikale huwelijk….
  bron: De Nieuwe Limburger.

 4. Mia van Weersch trouwde Hub Toussaint, geboren Kerkrade 1 januari 1946, overleden Maastricht 2 augustus 2009.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Björn Toussaint.
  b. Cindy Toussaint.
 5. Leo van Weersch, volgt 7q.
 6. Ton van Weersch, volgt 7r. 

LTH.6h. Hubertus Johannes (Sjeng) van Weersch, pensionhouder en mijnwerker, zoon van 5c, geboren Schin op Geul 27 december 1913, overleden Heerlen 19 juli 2002, trouwde Schin op Geul 3 september 1941 Anne Marie Catharina (Marieke) Savelsberg, geboren Schaesberg 1 oktober 1914, overleden Heerlen 7 juni 1973, 58 jaar oud.

Foto: Carnaval 1955 in Schin op Geul . De jongen links staand met het “geweer” is hun oudste zoon Huub van Weersch, de jongen middenin met die twee stammetjes op zijn schouder is zijn broertje Paul van Weersch en de jongen rechts met kruiwagen is de derde broer Joep van Weersch.

Jan van Weersch
Sjeng 1913-2002

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij Graafstraat 13 in Schin op Geul. Hij werd op 31 maart 1941 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, 28 jaar oud. Sjeng werd op 1 april 1973 gepensioneerd. Hij was toen 59 jaar. Volgens de administratie van de bond was hij geboren in Valkenburg, terwijl dat Schin op Geul had moeten zijn.
Zij hadden een pension aan de Graafstraat 13 in Schin op Geul tot 1973. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Johannes Jozef Maria van Weersch, geboren Valkenburg 31 augustus 1942, overleden Heerlen 7 september 1943, 1 jaar oud.
 2. Rosemarie van Weersch, geboren Schin op Geul 30 november 1943, overleden Schin op Geul 12 januari 1995, trouwde Fon Weusten, zoon van Joannes Lambertus Hendrikus Weusten en Maria Johanna Starmans.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Huub van Weersch, volgt 7s.
 4. Paul van Weersch, volgt 7t.
 5. Joep van Weersch, volgt 7u.
 6. John van Weersch, volgt 7v.

LTH.7. Antonius Gerardus Franciscus (Frans) van Weers, zoon van 6, geboren Berg en Terblijt 27 september 1930, overleden Geulhem 1 februari 2013, trouwde Ivonne Elisabeth Josephine Prevoo, geboren Margraten 23 juli 1933, overleden Margraten 14 september 2023, dochter van August Louis Prevoo en Antoinette Bemelmans.

Hij was boormeester en werkzaam voor de Bataafsche Petroleum Maatschappij  in Qatar en Indonesië.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubertus Antonius Joannes (Bert) van Weers, volgt 8.
 2. Antoinette Hubertina Louisa (Annette) van Weers, was getrouwd met Bernhard Johannes Otto.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Marloes Otto.
  b. Charlotte Otto.
 3. Franciscus Dionysius Gerardus (Frans) van Weers, volgt 8a.

blythe

LTH.7a. Petrus Joannes Hubertus van Weers, zoon van 6, trouwde Annemie Becker.

Onder andere in 1987 en 1989 was Piet van Weers bedrijfsleider bij Blythe Colours in Maastricht. Dat was een kleurenpigmentfabriek.

annemie van weers
markant 2013

2013: In 2013 kreeg Annemie van Weers-Becker een lintje in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar inzet als vrijwilliger bij de bibliotheek van Berg en Terblijt.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Rudolph Hubertus (Rudy van Weers trouwde N. Ehlers.
 2. Ingrid Huberta (Ingrid) van Weers trouwde Danny Wesselingh, zoon van Johannes Wesselingh en Rita Kerbusch.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Eva Wesselingh.
  b. Jeroen Wesselingh.

LTH.7b. Joannes Cornelius Hubertus van Weers, zoon van 6, trouwde 1: Hubertina Servatius Maria (Bertine) Braeken, trouwde 2: Christel Conen, dochter van Sjef Conen en Trees Jongen.

Christel van Weers-Conen leidt Ingendael Kruidendranken. Klik voor hun bedrijfswebsite.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Joannes Hubertus Maria (Hans) van Weers, volgt 8b. 
 2. Martinus Hubertus Maria (Martijn) van Weers, volgt 8c.
 3. Franciscus Maria Hubertus (Frank) van Weers, volgt 8d. 

LTH.7c. Michael Jozef (Michel) van Weers, zoon van 6b, psychiater, trouwde Johanna Elisabeth Francisca (Han) Hoek, onderwijzeres.

1987: Michel is psychiater-directeur van het Psychiatrisch Centrum Sint Anna in Venray.
1998: Michel was tussen 1998 en 2005 psychiater-directeur patiëntenzorg van de Pompestichting. De hoofdaccenten van zijn periode waren psychiatrisering en academisering.
1998: Zijn vrouw Han van Weers-Hoek is sinds 1998 bestuurslid van het Mondiaal Platform Venray. Zij heeft zich als actief bestuurslid van de Stichting Divinolandia vooral ingezet voor de mondiale bewustwording in de regio Venray. Ook in de werkgroep Mondiale Vorming heeft zij aan de basis gestaan van een aantal aansprekende projecten, zoals de projecten rond de millenniumdoelen voor de basisscholen in de gemeente Venray. Haar sterke kant is steeds zaken in een breder perspectief te plaatsen en te zoeken naar  een goede manier om inwoners van Venray en de schooljeugd te laten ervaren dat zij ‘wereldburger’ zijn. Han van Weers-Hoek is in december 2011 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Michaele Jozefina Francisca (Micha) van Weers, klassiek pianiste, trouwde Robbert Bart Muuse, concertzanger/bariton.
  Klik voor hun website.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Julius Robbert Muuse.
  b. Veerle Hannah Mijke Muuse.
  c. Thomas Michael Bart Muuse.
 2. Peter Karel Anna Lambertus van Weers, volgt 8e.

LTH.7d. Wilhelmus Hubertus Leonardus Maria (Willem) van Weers, zoon van 6c, geboren Heerlen 16 mei 1939, overleden Sittard 30 juni 2020, trouwde Margriet Petronella Marie Gemma Last, dochter van Cornelus Last en Nicolena Beumers. 

Willem was leraar WTB aan de mts in Heerlen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Fabienne van Weers trouwde Bob Heunen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Brechje Heunen.
  b. Maartje Heunen.
 2. Silvain van Weers, volgt 8f.

lim dgbld 3 april 1948

sjo van weerschLTH.7e. Peter Mathias van Weersch, zoon van 6d, geboren Vaals 16 juli 1923, overleden Heerlen 1 januari 1993,  trouwde Meerssen 11 oktober 1954 Maria Theresia (Mia) Heijnens.

1948: P.M. van Weersch kwam met de SS. Grote Beer als korporaal vanuit Indonesië aan in Amsterdam. 
In Nederland schilderde hij reclames op vrachtauto’s, onder andere bij de melkfabriek De Mijnstreek in Heerlen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marij van Weersch trouwde 1: Louis Vedder, overleden 26 januari 1991, trouwde 2: Piet Loven.
  Uit het eerste huwelijk werd geboren
  a. Patty Volder trouwde Rob Gulikers.
 2. Wim van Weersch.
 3. Pauline van Weersch trouwde Sjef Heinrichs.

van weersch-habets

LTH.7f. Johan Gerard (Hans) van Weersch, zoon van 6d, geboren Heerlen 4 augustus 1931 onverwacht overleden Heerlen 11 december 2021, trouwde Tiny Habets, dochter van Harry Habets en Gonda Boosten.

In zijn mijnwerkerstijd woonde hij in de Saturnusstraat 5, Treebeek (= Brunssum). Hij werd op 12 december 1949 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond tot zijn gedwongen ontslag wegens sluiting van de mijnen op 1 januari 1966. Hij werkte op de Emma als JAC.: Jeugdig Administratief Contract. Dat was de stap vóór bovengronds beambte. Toen hij begon was hij 18 jaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Peter Hubertus van Weersch, volgt 8g.
 2. Hendrik Elisabeth Jozef (Jos) van Weersch, volgt 8h.
 3. Paul van Weersch, trouwde Wilma Zaal, volgt 8i.

LTH.7g. Johannes Peter Gerard (Hans) van Weersch, zoon van 6e, geboren Vaals 19 februari 1928, overleden Kerkrade 16 november 2008, trouwde M.R. J. Meijs / Meys.

1931: In juli 1931 kreeg hij toestemming om samen met de heren Vrösch en Roeks drie huizen te bouwen aan de Oude Lindestraat  in Heerlen. Het werden nummers 33, 34 en 35. Zelf woonde hij op nummer 35.
1950: J.P.G. van Weersch kwam met de SS. Johan van Oldenbarnevelt, vertrokken op 27 januari 1950 uit Jakarta, aan in Amsterdam op 22 februari 1950.
1953: In augustus 1953 slaagde hij voor het diploma Engelse Handelscorrespondentie. Hij was werkzaam op de Staatsmijnen als ADSP beambte B.P. (Bureau Beambtenpersoneel). Per 1 februari 1970 werd hij belast met de leiding van het B.P.
1982: Hij was 25 jaar lid van de Unie BLHP en ontving wegens ziekte thuis een herinneringinsigne.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marjon van Weersch.
 2. Rudolph Hugo André (Rudy) van Weersch.
 3. Roger Pierre Josephine van Weersch, volgt 8j.

LTH.7h. August Jozef (Guus) van Weersch, zoon van 6e, geboren Heerlen 20 maart 1930, overleden 3 juli 2018, trouwde Gerda Radermacher, dochter van Leonard Joseph Radermacher en Maria Elisabeth Peulen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hans van Weersch trouwde Marga Holvast.
 2. Virginie Marie Josephine van Weersch trouwde Roland Oostwegel.
  2008: Roland was stadsprins van Heerlen.
  Toen Andre Kuipers aan het werk was in het ISS ruimtestation droeg hij een R.O.1 Space horloge. Die heeft Roland Oostwegel ontworpen en gebouwd.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Ivo Oostwegel.
  b. Veerle Oostwegel.

LTH.7i. Peter Gerard van Weersch, zoon van 6e, geboren Heerlen 18 november 1932, overleden Kerkrade 8 februari 2009, 76 jaar, trouwde Wies Boumans, overleden Heerlen 10 januari 2012, dochter van Hubert Boumans en Helene Tempels.

1963: Peter won een van de vele prijzen van het Limburgs Dagblad omdat hij meegedaan had aan de Paaspuzzel. Hij kreeg een klokje van f. 30,-
1964: Hij wint een Novakgrammofoon met versterker want hij had meegedaan aan de Tour de France puzzel van het Limburgs Dagblad.
1965: Gerard is kantoorbediende. Zij wonen in Heerlen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Heleen (Hélène) van Weersch trouwde Wim Goode.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Anne Goode.
  b. Wim Goode.
 2. Ron van Weersch.
 3. Petra van Weersch, geboren 16 februari 1967, overleden Sittard-Geleen 27 april 2018, trouwde  René Simons.
  U
  it dit huwelijk werden geboren
  a. Vera Simons.
  b. Janna Simons.

LTH.7j. jan van weerschJan van Weersch, zoon van 6f, geboren Valkenburg 29 augustus 1946, overleden Schin op Geul 16 februari 2001, trouwde Annie Dirks, dochter van dochter van Leo Dirks en Netta Heiligers.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Raymond van Weersch, volgt 8k.
vrije volk 3 mei 1976
Opvallend dat deze advertentie uit 1976 een drukfout heeft: Zij wordt Leender genoemd

LTH.7k. Fons van Weersch, zoon van 6f, geboren 23 september 1947, overleden 30 januari 2010, trouwde Netty Leenders.

Hij had, net als zijn vader, ook een appartementenverhuur in Schin op Geul. Zijn broer Jan had echter het appartementenverhuur van zijn vader overgenomen dat daarna naar hun broer Ger ging en tot maart 2014 door hun zus Mieke en haar man geleid werd.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Daniëlle van Weersch.

LTH.7l. Pierre van Weersch, zoon van 6f, trouwde Agnes Vromen, dochter van Hub Vromen en Bertha Leunissen.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Roy van Weersch.

LTH.7m. Huub van Weersch, zoon van 6f, trouwde Marie-Louise Driessens, dochter van Willem Driessens en Nettie Pieters.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Christiaan van Weersch, volgt 8l.
 2. Ruben van Weersch, volgt 8m.

LTH.7n. Jo van Weersch, zoon van 6f, trouwde Tiny Bosch, dochter van Gerard Bosch en Maria Frints. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Simone van Weersch trouwde Johannes Hubertus (Joris) Lumeij, zoon van Sjef Lumeij en Bebbie Lemmens.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joep Lumeij.
  b. Zef Lumeij.
 2. Rick van Weersch, volgt 8n.

LTH.7o. Ger Van Weersch, zoon van 6f, geboren Schin op Geul 24 ger van weerschfebruari 1955, overleden Maastricht Ziekenhuis 27 mei 2007, trouwde Marianne Vliegen, dochter van Gerard Vliegen en Maria Schmets.

Hij was bij de Fanfare Sint Cornelius in Schin op Geul als slagwerker. Ger was in 2004 40 jaar lid van de Schutterij Sint Mauritius van Strucht. In 2006 werd hij derde burgerkampioen. Zijn vader en moeder zijn ook lid geweest van Sint Mauritius. In 1970 was Ger diskjockey van Club 77 een jongerenclub in Schin op Geul.

In dit huwelijk kwam

 1. Anouk van Weersch.

LTH.7p. Jozef Johannes Henricus Maria van Weersch (Jos van Weersch), zoon van 6g, geboren 4 november 1943 overleden Ulestraten 6 september 2017, trouwde Corry Gehlen, geboren Voerendaal 11 juli 1943, overleden Heerlen 13 februari 2005, trouwde 2: Martha Ott.

Uit  het eerste huwelijk werden geboren

 1. Eric Peter Jozef van Weersch, volgt 8o.
 2. Alexandra Miriam (Sandra) van Weersch trouwde Hugo Bellefroid.
Jos van Weersch en Corry Gehlen
Huwelijk van Jos van Weersch en Corry Gehlen
Jos van Weersch en Corry Gehlen
Jos van Weersch en Corry Gehlen

LTH.7q. Leo Jozef Barbara Maria (Leo) van Weersch, zoon van 6g, trouwde 1: Catharina Maria Wilhelmina (Riny) Mohr, samen met 2: Regina van Baardwijk.

Leo is sinds 1981 dirigent van het mannenkoor Inter Nos. Daarnaast is hij dirigent van het Dameskoor Vivace in Schin op Geul, van het Mannenkoor Walram uit Valkenburg en van de Möselsanger. Hij is sinds 1982 muziekdocent. 

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Robert van Weersch, volgt 8p.
 2. Nicole van Weersch trouwde 1. Jos Passage, zoon van Jos Passage en Angela Möller, samen met 2. Coen van den Broek.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
  Uit het samenzijn werd geboren
  Noah Cornelis Leo Wilhelmus van Weersch.

LTH.7r. Anthonius Henricus Margaretha Maria (Ton) van Weersch, zoon van 6g, trouwde Tonnie Duijckers, dochter van Theodorus Hubertus Duijckers en Antonia Wouters. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wendy van Weersch, trouwde Peter van Mierlo.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Nikki van Mierlo.
  b. Joy van Mierlo.
  c. Pitt van Mierlo.
 2. Kim van Weersch.

Hub van Weers

sophie weustenLTH.7s. Hub van Weersch, zoon van 6h, trouwde Sophie Weusten.
27 april 2019: Hub van Weersch, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hub van Weersch uit Schin op Geul zet zich sinds 2000 met verve in voor de fanfare Sint Cornelius. In de eerste acht jaren als bestuurslid en vervolgens jeugdbegeleider van de drumband, lid van de drumbandcommissie, archiefbeheerder, lid van het ondersteuningscomité en vaste hulp van de oud-ijzer-actie. Hub van Weersch zet zich ook op andere wijze in voor de gemeenschap. Zo is hij sinds de oprichting actief voor de Heemkundevereniging Schin op Geul en stuurt de werkgroep onderhoud aan. Ook bij het buurtinitiatief Breeweg / Panhuis is hij actief en vervult hij allerlei activiteiten. Daarnaast assisteert hij pastoor Mol bij uitvaartdiensten en bij feestdagen. Kortom, Hub van Weersch is iemand waar de gemeenschap van Schin op Geul op kan rekenen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maud van Weersch.
 2. Laura van Weersch trouwde Rob Weerts, zoon van Leo Weerts en Margreet Quadakkers.
  Uit dit huwelijk werd geboren
  a: Harry Weerts.

LTH.7t. Paulus Petrus Johannes Maria (Paul) van Weersch, zoon van 6h, trouwde Maria Elisabeth Cornelia ( Marly) van Loo, dochter van Thei van Loo en Liel Lauvenberg.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Sanne van Weersch trouwde Gianni Ladu, zoon van Piero Ladu en Linda Smolders.

LTH.7u. joep van weerschJoep van Weersch, geboren 2 augustus 1951, overleden Schin op Geul 16 januari 2018, zoon van 6h, trouwde Marian Wouters, dochter van Huub Wouters en Tinie Smeets.

Joep was sinds 1975 1e tenor bij het mannenkoor Inter Nos en tien jaar lang bij lang bij het mannenkoor Fortissimo.

Foto: Vijfde klas van de lagere school van Schin op Geul 1963/1964 van meester A. Laeven (1). Jo van Weersch (2) en (3) is Joep van Weersch.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roel van Weersch.
  Multi Media vormgever bij Deurenberg Media in Kerkrade.
 2. Anke van Weersch.
john van weersch
bron: Markant sept 2016

LTH.7v. Johannes Hubertus Maria John van Weersch, zoon van 6h, trouwde 1: Hubertina Helena Anna Maria (Tiny) Nelissen, dochter van Herman Nelissen en Anna Vrösch, trouwde 2: Birgitta Johanna Antonie Vrösch, dochter van Jacon Vrösch em Jenny Pranger.

2016: John van Weersch, bas, 50 jaar lid van fanfare St. Cornelius Schin op Geul, is begonnen op trompet en na enkele jaren overgestapt naar bugel. Hij heeft langere tijd de 1e bugel partij gespeeld. Vervolgens heeft hij de grote overstap naar de es-bas gemaakt, die hij tot op heden nog speelt. John is lid van de jeugdcommissie geweest en momenteel is hij lid van de fanfarecommissie. Tijdens concerten geeft hij op een onnavolgbare wijze tekst en uitleg over de te spelen werken.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

 1.  Anna Maria Ronald (Jill) van Weersch trouwde Martijn Dost.

LTH.8. Hubertus Antonius Joannes (Bert) van Weers, zoon van 7, trouwde Hinderika (Ria) Harder.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Linda van Weers trouwde N.N.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
  Klik voor haar bedrijfswebsite.
 2. Tara van Weers trouwde Patrick van Bussel.

LTH.8a. Franciscus Dionysius Gerardus (Frans) van Weers, zoon van 7, trouwde Janneke de Wal.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Dennis van Weers.

LTH.8b. Joannes Hubertus Maria (Hans) van Weers, zoon van 7b, trouwde Nicole Müller.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Levi van Weers.

LTH.8c. Martinus Hubertus Maria (Martijn) van Weers,  zoon van 7b, trouwde  Lindy Mast, dochter van Marcel Mast en Mieke Frissen.
Martijn is vice-voorzitter Jonge LBM (liefhebbers blaasmuziek) en tientallen jaren lid van Brassband St. Gerlach waar hij cornet speelt.
Januari 2023: Sinds januari is hij mede-eigenaar van Bremen Bouwadviseurs BV waar hij sinds 2015 werkzaam is.
Uit dit huwelijk werd geboren 

 1. Imonce Hubertina Maria van Weers.

LTH.8d. Franciscus Maria Hubertus (Frank) van Weers, zoon van 7b, trouwde Inge Knols.

Frank is sinds 1999 lid van Brassband Sint Gerlach uit Houthem Sint Gerlach. Hij is Tamboer Maître van de drumband.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Emma van Weers
 2. Sophia van Weers.

LTH.8e. Peter Karel Anna Lambertus van Weers, zoon van 7c. was getrouwd met Hazel van der Hak.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Faylice van Weers
.

LTH.8f. Silvain van Weers, zoon van 7d, trouwde Susanne Poots.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Cliff Willem Karel van Weers.
 2. Ellis van Weers.
 3. Curtis van Weers.

LTH.8g.  Peter Hubertus van Weersch, zoon van 7f, trouwde Elfie Schielen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dominique van Weersch.
 2. Carlijn van Weersch.

LTH.8h. Hendrik Elisabeth Jozef (Jos) van Weersch, zoon van 7f, trouwde Anja Saskia de Bas, dochter van Jan de Bas en Maria Cornelia Gaemers.

Uit dit huwelijk werd geboren
     1. Yorin Hubert Johannes van Weersch.

LTH.8i. Paul van Weersch, zoon van 7f, trouwde Wilma Zaal.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Stacey van Weersch.
 2. Mike van Weersch.

LTH.8j. Roger Pierre Josephine van Weersch , zoon van 7g, samen met Lucille Juliet Maria Kissels, dochter van Jo Kissels en Jos Vleugels.

Roger is amateur wielrenner.

Uit het samenzijn werden geboren

 1. Mats Johannes Joseph van Weersch.
 2. Teddie Josephine Maria van Weersch.

LTH.8k. Raymond van Weersch, overleden 16 januari 2021, zoon van 7j, trouwde Chantal Renssen.

1993: Raymond was Prins Carnaval in Schin op Geul.
2003: 25 jaar lid van de fanfare.
2009: Hij speelt trompet bij de fanfare St. Cornelius Schin op Geul.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nick van Weersch.
 2. Manon van Weersch.
 3. Edith van Weersch.

LTH.8l. Christiaan Gerardus Elisabeth Maria van Weersch, zoon van 7m, trouwde Joyce Hubertina Petrus Gerekens, dochter van Lodewijk Gerekens en Johanna Heijenrath.

2014: In maart 2014 nam hij het horecadeel over van zijn tante. Het appartementdeel bleef zelfstandig. Het café was destijds bekend als Café Schlenter in Schin op Geul. Hij noemde het nu Brasserie De Kleine Koning. Het adres is Kerkplein 9. Dit is het oude woonhuis van zijn opa Piet.
Klik voor zijn bedrijfswebsite.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ryan van Weersch.
  2020: Hij was jeugdprins in Valkenburg.

LTH.8m. Ruben Pieter Willem  van Weersch, zoon van 7m, trouwde Nathalie Gerarda Hendrika Raaijmakers, dochter van Jo Raaijmakers en Lilian Deriks. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Koen van Weersch.
 2. Jasper van Weersch.

LTH.8n. Rick van Weersch, zoon van 7n, trouwde Veronique (Vera) Zinken, dochter van N.N. Zinken en Maria Reuters.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Aukje van Weersch.
 2. Jesse van Weersch.

LTH.8o. Eric Peter Jozef van Weersch, zoon van 7p, trouwde Belkis Coromoto-Rondon.

Eric is in 2011 leraar op de basisschool Klippeholm in Hoofddorp.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Suzanna Ana Maria van Weersch trouwde Christopher Lattig.
 2. Orin Alexander van Weersch.
eric en Suzanne
Vader Eric van Weersch met dochter Suzanna
christopher lattig
Huwelijk van Suzanna van Weersch met Christopher Lattig

LTH.8p. Robert Jozef Theresia (Robert) van Weersch, zoon van 7q, trouwde Tanja Curfs.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Thijs Petrus Catharina van Weersch.
error: