Losse Takken 2

Nicolaus van Weest trouwde Heer 29 oktober 1713 Elisabeth Jacobs, doopgetuigen Christianus Kicken en Maria Coninckx.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Jacob van Weerst, volgt 1.
 2. Catharina Weerts, gedoopt Heer 26  september 1714.
 3. Joannes Van Weerdt, gedoopt Heer 11 november 1717, overleden november 1717.
 4. Joannes Wierts, gedoopt Heer 2 december 1718.

LT2.1. Jacob van Weerst, geboren circa 1714, overleden Wylre (Etenaken) 28 november 1799, 85 jaar, trouwde Etenaken 23 januari 1751 Anna Maria Caubo, overleden Wylre 14 september 1811, dochter van Antonius Caubo en Anna Schoenmakers.

1811: In de overlijdensakte van Anna Maria staat dat haar vader Mathieu Cauboo was, terwijl in hun huwelijksakte haar vader Antonis werd genoemd.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Catharina van Weerst, gedoopt 15 september 1752.
 2. Nicolaas van Weerst, gedoopt 21 februari 1754, volgt 2.
 3. Frederik van Weerst, gedoopt Wijlre 21 oktober 1756, overleden Wijlre 27 januari 1768.
 4. Anna Catharina van Weersch / van Wersch,  geboren circa 1758, overleden Wijlre 7 april 1828, trouwde Petrus Klinkenberg, overleden Wijlre 30 januari 1815, zoon van Jakobus Klinckenberg en Anna Maria Brouwers.
  1828: De ambtenaar schreef in haar overlijdensakte dat zij seevantigh jaaren oud was.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 5. Maria Elisabeth Von Weerst / van Weerst, gedoopt 28 april 1759, overleden 9 maart 1802, trouwde Heerlen 19 februari 1792 Nicolaas Drytti.
  1804: Nicolas Dritti trouwde op 14 november 1802 met Maria Gertrude Janssen.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.
 6. Maria Catharina van Weerts, gedoopt 17 november 1761, overleden en in het wit begraven  Etenaken op 1 december 1761, drie weken oud.
 7. Joannes Peter van Weerst, gedoopt 20 maart 1763, volgt 2a.
 8. Maria Catharina van Weerst, gedoopt Wijlre 8 februari 1766, in het wit begraven Etenaken 4 januari 1768, 23 maanden oud.
 9. Joannes Mathias van Weerst, gedoopt Wijlre (Etenaken) 16 februari 1767, overleden nadat hij ten val was gekomen en onder de wielen van een eikenhouten wagen terecht kwam. Hij werd 15 jaar, schreef de pastoor in het kerkboek van Wijlre op 24 mei 1784.
 10. Christiaan van Weerst, gedoopt 4 april 1772.

LT2.2. Nicolaas van Weers / von Weerst / Von Wersch, zoon van 1, gedoopt Etenaken 21 februari 1754, overleden Wijlre 24 april 1814, trouwde 1: N.N. trouwde 2:. Teuven (B) 8 juni 1788 Anna Maria Pluymeckers /( Maria Pluijmackers Plumakers, Pluijmaekers, geboren Teuven, overleden Wijlre 11 februari 1834. Hieronder staat hun trouwakte waarop je kunt zien dat zij niet konden schrijven, vandaar tekenden zij met een kruisje.

1788: Bij zijn tweede huwelijk was Nicolaas weduwnaar en Anna Plymeckers weduwe.
huwelijksakte

1789: Bij de geboorte zoon Joannes doopte de pastoor hem als Van Wersch en niet meer als Van Weers.
1793: De pastoor hierna schreef weer van weers.
1796: Bij de doop van Maria Barbara schreef de pastoor von Weerst en Marie Pluijmeckers.
1809: Bij het overlijden van Jacques von Wers werd zijn vader in de akte Nicolas von Wers genoemd en zijn moeder Marie Plumeckers.
1814: Bij zijn overlijden werd hij Nicolas von Wersch genoemd, 60 jaar oud en dagloner in Wilre.
1825: Bij het huwelijk van zoon Jan Gerard leefde moeder nog en werd Plumakers genoemd.

Uit dit huwelijk werden in Nurop (Teuven) gedoopt

 1. Jan Peter Vanweers, gedoopt 3 september 1789.
  Jean Pierre Vanweers, 20 jaar oud diende in het leger van Napoleon als fuselier bij het 108ste Linieregiment, 4e Compagnie. Op 11 juni 1813 werd hij naar het Militair Ziekenhuis in Hamburg gebracht waar hij op 8 juli 1813 overleed aan fuite de Gale (schurft). Op het document staat een verkeerde geboortejaar en -plaats. 

  napoleon
  Klik op de foto voor een vergroting
 2. Joannes Gerard Van Weersch, gedoopt Teuven 8 maart 1791, volgt 3.
 3. Jacob van Weers, gedoopt 24 september 1793.
  Het doopboek van Teuven laat zien dat hun achternaam als  Van Weers werd geschreven. Vreemd genoeg was vader Nicolaas bij deze drie dopen niet aanwezig. Zoekend in de archieven kwam een overlijdensakte naar voren van deze Jaques von Wers (zonder c) ofwel Jacob van Weers. Hierin stond dat Jaques op 6 december 1809 in het Militair Hospitaal van Malines, (Mechelen, B), overleden was aan de koorts. Hij was fuselier en naar aanleiding van de evacuatie van 30 november 1809 naar Mechelen gebracht. Hij was 21 jaar, woonde in Teuven, en diende in het 17e regiment infanterie.
 4. Maria Barbara von Weerst, gedoopt Wijlre 4 december 1796, overleden Wijlre 7 maart 1868, trouwde Wijlre 29 september 1831  Jan Leonard  Schweitzer, geboren Wijlre 1 maart 1794, overleden Wijlre 4 mei 1871, weduwnaar van Maria Crijns en zoon van (Cornelius) Conraad Schweitzer en Anna Catharina Mooberts / Mobers..
  In hun huis Etenaken 53 woonden zij met hun drie kinderen en hun schoonzoon Pommé met hun drie kinderen.
  Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren.

LT2.2a. Joannes Peter Van Weersch, zoon van 1, gedoopt Wijlre 20 maart 1763, overleden Margraten 1 juli 1818, trouwde Wijlre 30 september 1809 Maria Elisabeth Hoerselt / Hoesselt, Hoessels, Hoersels Hoerssels, Hoorssels, geboren Wijlre 15 augustus 1776, dochter van Henri Hoerselt en Anna Catharina van Neus, overleden Valkenburg 26 oktober 1835 (62 jaar), dochter van Hendrik Hoerssels en Johanna Catharina van Nuys.

1809:  Zij trouwden op 30 september 1809. Zoon Jan Hendrik (Jean Henry) werd op 14 november 1809 geboren. Vader was dagloner en woonde op Fromberg. Hij kon niet schrijven. Bij hun huwelijk was  Pierre von Weerst knecht en 46 jaar en 6 maanden,, zoon van Jaques von Weerst (zonder c) en Anne Maria Caboo, dagloonster,  33 jaar, geboren in Wijlre. 

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Joannes Henricus van Weerst, gedoopt Wijlre 13 november 1809  volgt 3a. 

LT2.3. Joannes Gerard Van Weersch, / Vanwers, Van Weersch, Van Wersch, zoon van 2, gedoopt Teuven 8 maart 1791, overleden Kohlscheid 10 maart 1857, trouwde 1: Wijlre 16 september 1825 Maria Gertrude Trachten, gedoopt Eijs 11 juni 1794, overleden Wittem 26 juli 1827, dochter van Elisabeth Trachten, trouwde 2: Laurensberg 24 april 1836 Maria Sibilla Ottograven / Othengraf Othegraf, Othegraven, Othengraf, geboren Kohlscheid 4 september 1803, overleden Kohlscheid 25 december 1868, dochter van Anna Catharina Ottograven.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. levenloos geboren jongetje Eijs 17 januari 1826.
  Vader was dagloner.Uit het tweede huwelijk werden geboren
 2. Caspar Joseph Vanwers, geboren Kohlscheid 3 april 1836.
 3. Maria Gertrud Vanwersch, geboren Heiden (Blankenheim) 8 augustus 1837.
 4. Mathias Vanwersch, geboren Heiden 5 april 1840, volgt 4.
 5. Elisabeth Vanwersch, geboren Heiden (Richterich) 28 januari 1843, trouwde Pannesheide 14 mei 1869 Johann Peter Thelen, geboren Schützenheide (D) 12 november 1838, zoon van Martin Thelen en Maria Katharina Leuchter.
 6. Maria Theresia Vanwersch, geboren Kohlscheid 10 september 1845, overleden Kohlscheid 4 juli 1929, trouwde Pannesheide 14 mei 1869 Johann Peter Thelen, geboren Schützenheide 12 november 1838, zoon van Martin Thelen en Maria Catharine Leuchter.
  Na het overlijden van Elisabeth (nummer 5) trouwde Johann Thelen met haar zus Maria.
  Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren.

LT2.3a. Joannes Henricus van Weerst. / Jan Hendrik van Weersch , Henricus van Wersch, zoon van 2a,  gedoopt Wijlre 13 november 1809, dagloner, overleden Ulestraten 25 januari 1878, werkman, knecht, trouwde Wijlre 29 november 1834 Anna Maria Cuijpers (Kuipers, Kuijpers, Cuipers), geboren Ulestraten, 15 december 1810, overleden Ulestraten 25 december 1879, dochter van Andreas Cuijpers en Odilia Quax.

1852: Jan Hendrik wist zijn eigen geboortedatum en leeftijd niet. Dat blijkt uit diverse gemeentelijke aangiften die hij deed. Bij het overlijden van zijn zoon Jan Joseph (2) in 1852 was hij volgens zijn eigen zeggen 41 jaar en bij de geboorte van Jan Willem (7), in 1851, een jaar eerder, was hij volgens eigen zeggen 52 jaar. Bij het overlijden van zijn dochter Maria (4) in 1872 was hij 63 jaar. Hij tekende overigens de akten met j van Werschz.
1878: Bij zijn overlijden in 1878 werd gezegd dat hij 70 jaar was. Feitelijk was hij 68.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Helena van Wersch (Vanwersch), geboren Wijlre 26 september 1835, overleden Gulpen 15 oktober 1866, trouwde Gulpen 12 december 1861 Jan Mathis Hubertus Ruijpers, geboren Gulpen 27 augustus 1836, zoon van Christiaan Ruijpers en Anna Margaretha Beuken.
  1858: Als ongehuwd moeder kreeg zij in Ulestraten een zoon. Zij was toen dienster. De geboorte werd aangegeven door de vroedvrouw Anthonette Cortenraad.
           
  Voor dit huwelijk werd geboren
            a: Hendrik van Weersch, 21 juni 1858. volgt 4a.
           
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Jan Joseph van Wersch, geboren Wijlre 2 april 1838, overleden Ulestraten 10 mei 1852, 14 jaar oud.
 3. Maria Barbara van Wersch, geboren Wijlre 13 november 1840, overleden Nijmegen 18 november 1899, trouwde Maastricht 27 januari 1869 Johannes Kersten, geboren Nijmegen 19 januari 1838, zoon van Gerard Kersten en van Hendrina Draaijer.   
  Johannes Kersten was gepasporteerd kanonnier (= met eervol ontslag gaan). In de huwelijksakte stond dat hij onlangs in het garnizoen te Groningen was gelegerd en thans in Maastricht.
  1900: Johannes Kersten trouwde Nijmegen september 1900 voor de tweede keer met W. Peters. Johannes was steenhouwersknecht.
  1901: Johannes Kersten trouwde Nijmegen in 1901 opnieuw. Nu met Derkje Langenkamp.
  Uit dit eerste huwelijk werden kinderen geboren.
 4. Maria van Wersch, geboren Ulestraten 24 februari 1843, overleden Ulestraten 7 januari 1872.
 5. Anna Catharina van Weersch, gedoopt Ulestraten 15 februari 1845, overleden Ulestraten 5 oktober 1935, trouwde 1: Ulestraten 21 april 1876 Leonardus van Reijmersdaal, geboren Ulestraten 28 januari 1820, overleden, Ulestraten(Waterval) 28 juni 1884, zoon van Martinus van Reijmersdaal en Elisabeth Quax, trouwde 2: Ulestraten 24 september 1885 Johannes Wilhelmus Stevens, geboren Ulestraten 15 februari 1835, overleden Ulestraten 10 januari 1913, 78 jaar, zoon van Johannes Wil. Stevens en Helena Quax.
  Uit het eerste huwelijk werden zes kinderen geboren.
 6. Christiaan (Jaan) van Weersch, gedoopt Ulestraten 8 december 1848. volgt 4b.
 7. Jan Willem van Wersch, geboren Ulestraten 20 december 1851, volgt 4c. 

LT2.4. Mathias Vanwersch, zoon van 3, gedoopt Heiden (Blankenheim) 5 april 1840, trouwde 1: Maria Josephina Finken, overleden Klinkheide 26 april 1875, trouwde 2: Pannesheide 21 oktober 1875 Elisabeth Armkreutz, geboren Vorscheid 11 januari 1833, dochter van Mathias Armkreutz en Catharina Schwan.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Wilhelm Joseph Vanwersch, geboren Pannesheide 21 november 1869.
 2. Barbara Vanwersch, geboren Pannesheide 25 december 1870.
 3. Hubertina Vanwersch, geboren Kohlscheid 23 maart 1873.
 4. Bertha Vanwersch, geboren Kohlscheid 23 maart 1875.
  Uit het tweede huwelijk werd geboren
 5. Maria Josepha Vanwersch, gedoopt Kohlscheid 28 juli 1880.

LT2.4a. Hendrik van Weersch, zoon van 3a-1, geboren Ulestraten 21 juni 1858, trouwde Luik 5 juni 1884 Marie Cornelie Philomene Souren, geboren Klimmen 17 maart 1860, dochter van Jan Hubertus Souren en Anna Catharina Hubertina Henzen.

1858: Hij werd voor het huwelijk van zijn moeder al geboren. Zijn vader is onbekend. Hendrik kreeg daarom de achternaam van zijn moeder. De vroedvrouw Anthonette Cortenraad uit Meerssen gaf de geboorte aan. In de akte wordt daarom geen vader genoemd. Hendrik  werd geboren in Waterval terwijl moeder in Ulestraten woonde. Hij verhuisde later naar Luik waar hij trouwde.
1884: Bij hun huwelijk was hij leerling kleermaker en woonde in de Rue Sainte Aldegonde in Luik. In de huwelijksakte stond dat hij een fils naturel is, dus een onwettig zoon. Zijn bruid was dienstmeid en woonde in de Rue Saint Gangulphe in Luik. Zij hadden elkaar leren kennen via haar vader die kleermaker in Klimmen was. Hij tekende de akte met H. van Weersch. Zijn oom Willem, de jongste broer van zijn moeder, was een van de huwelijksgetuigen. Zij trouwden in Luik en Willem woonde in Meerssen waar hij landbouwer was en 32 jaar. Hij tekende de akte met J W van Weersch.
1895: Bij de geboorte van Marie was vader kleermaker, 36 jaar, moeder was 35 jaar. Zij  woonden in Luik in de Rue Gravioule 587,  Hij tekende met  van Weersch.
1898: Bij de geboorte van Jean was vader 39 jaar, kleermaker (tailleur d’habits) en moeder 37 jaar. Zij woonden Rue des Tanneurs 37 in Luik. Hij tekende de aktre met  Henri van Weersch.
1900: Bij de geboorte van Anna was vader kleermaker, Zij woonden in de Rue des Vameurs 37Y in Luik. Vader  tekende de akte met H van Weersch. Hendrik werd Driek genoemd. 
1919: Bij het huwelijk van dochter Christine woonden zij Rue Saint Leonard 138, Luik en hij was nog steeds tailleurs d’habits.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jean Guillaume Van Weersch, geboren Luik 22 april 1885. volgt 5.
 2. Jean Hubert Van Weersch, geboren Luik 12 september 1886, overleden 20 april 1931, trouwde Luik 7 juni 1919 Celine Libert, geboren Luik 15 september 1885, dochter van Jean Louis Libert en Gertrude Graf.
  1905: In 1905 wordt hij officieel Belg, Hij tekende met Hubert Van Weersch, zijn vader met H. van Weersch. Hubert was fourneur en fer.
  1919
  : Bij zijn huwelijk is hij mécanicien en 32 jaar. en zij was strijkster.
 3. Jean Henri Van Weersch, geboren Luik 24 juli 1890, overleden Luik 7 juni 1916.Hij was loodgieter, zinkarbeider (zingeur) en niet gehuwd.
 4. Marie Hubertine Christine Van Weersch, geboren Luik 9 maart 1895, trouwde Luik 8 november 1919 Jean Baptiste Floretin Lambotte, winkelmedewerker, geboren Chévron 24 juni 1893, zoon van Jean Servais Lambotte en Marie Joseph Rensonnet
  1919: Zij tekende de huwelijksakte met Christine Van Weersch en was gilètiere (naaister van vesten). Haar vader was immers kleermaker.
 5. Jean Emile Van Weersch, geboren Luik 1 januari 1898, volgt 5a.
 6. Anna Maria Hubertine Van Weersch, geboren Luik 16 juni 1900.
 7. Marcel Albert Van Weersch, geboren Luik 5 april 1902.

LT2.4b. Christiaan (Jaan) van Weersch, zoon van 3a, gedoopt Ulestraten 8 december 1848, overleden Somme-Leuze (B) 10 februari 1909, 63 jaar, hij was dakdekker, trouwde 1873 Ida Josephine Sougnez, geboren 1849.

1848: Christiaan werd per vergissing als dochter ingeschreven bij de geboorteaangifte. Vandaar zijn bijnaam Jaan.
1871: Hij deserteerde in Maastricht uit het leger wegens een ruzie met zijn meerdere. Die overleed hierbij. Zijn jongere broer moest toen als remplaçant voor hem het leger in. Jaan week vervolgens uit naar Luik, wat een opsporingsbericht in het Politieblad van 1871 opleverde:christiaan-politie

1874: Bij de geboorte van hun dochter Marie is vader dagloner en 26 jaar. Moeder is huishoudster en 25 jaar. Zij wonen in de Rue de Verviers in Dison. Vader tekende de akte met Christiaan van Weersch.
1877: Bij de geboorte van zoon Christian is vader leisteenbewerker en 28 jaar. Hij tekende de akte met
van Weersch. Zij woonden in de Rue Pisseroule in Dison.
1884: Zij woonden in de Rue Gérard Champs 192 in Verviers. De ambtenaar schreef hun naam als
Van Wersch. Vader tekende de akte met C. Van Weersch. Hij was wever. Per vergissing schreef de ambtenaar dat hij in Lustraten geboren was in plaats van Ulestraten. Vader was 35 jaar en moeder 34 jaar.
1885: De ambtenaar noemde hem Chrétien Van-Werch, zonder de s. Vader tekende Christian Van Wersch. Hij was leisteenbewerker.
Januari 1886: Hun zoon Nicolaas overleed 9 maanden oud. Zij wonen in de Place Saint Hubert in Verviers. Vader was leisteenbewerker. De ambtenaar noemde hem
Chrétien Van-Werch (zonder s en met een streepje). Chris schreef zelf Christien Van Weersch.
September 1886: De ambtenaar schreef Chretien Van-Werch zonder s en met een tussenstreepje. Zij wonden in de Rue de la Vesdre 27 in Verviers. Hij tekende met  Christian van Weersch.
1889: Het overlijden van hun één maand oude dochter Alphonsine werd door twee vreemden gedaan. Vader was afwezig. Zij overleed ‘s-avonds om 23.00 uur. De aangifte werd de volgende dag gedaan. De ambtenaar schreef Van-Wersch, met een streepje. Vader was leisteenbewerker.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Marie Catharine Ida Van Wersch, geboren Dison 14 november 1874, trouwde Louis Francois Vroomen, geboren Verviers 11 september 1877, zoon van Francois Xavier Vroomen en Catharina Weidenhaupt.
  Uit dit huwelijk werd één kind geboren.
 2. Christian Henri van Weersch, geboren Dison 5 oktober 1877, overleden Verviers 5 mei 1878 .
 3. Christian Henri Van Weersch, geboren Verviers 17 september 1879 .
  1909: Bij de aangifte van overlijden van zijn vader was hij 29 jaar en woonde in Verviers waar hij schrijnwerker (houtwerker) was. Hij tekende de akte met Christian Van Weersch. Opvallend is wel dat Christian Henri niet de namen van zijn opa en oma kende.
 4. Alexandre Van Wersch, geboren Verviers 22 juli 1882, o verleden Verviers 21 september 1882, 2 maanden oud.
 5. Rosalie Guillemine Van Wersch, geboren Verviers 12 april 1884.
 6. Nicolas Joseph Van-Werch (zo schreef de ambtenaar het),  geboren Verviers 20 maart 1885, overleden Verviers 17 januari 1886.
 7. Jeanne Josephine Ida Van-Werch (zo schreef de ambtenaar het) geboren Verviers 27 september 1886, overleden Verviers 19 oktober 1886.
 8. Alphonsine Adrienne Van-Wersch, geboren Verviers 30 juli 1889, overleden Verviers 30 augustus 1889.
 9. Pierre Julien Van Wersch, geboren Verviers 28 september 1891, overleden Verviers 29 oktober 1891.

LT2.4c. Jan Willem van Weersch / Wilhelmus van Wersch, zoon van 3a,  geboren Ulestraten 20 december 1851, overleden Ulestraten 22 augustus 1943, landbouwer, trouwde Ulestraten 6 november 1884 Anna Hubertina Notermans, geboren Ulestraten 9 februari 1859, overleden Ulestraten 21 november 1932, dochter van Jan Hubert Notermans en Anna Maria Hollanders.

Willem van Weersch
Willem van Weersch, 1851-1943

Jan Willem vertelde zijn kleinkinderen dat een van zijn voorouders een transportbedrijf met lastdieren had.. Hij noemde die dieren hitten. Het bedrijf transporteerde goederen tussen Aken en Maastricht. 
Jan Willem
had volgens de overlevering, een hooikist waarin “duivelsboeken” zaten, in leer gebonden boeken geschreven in het Latijn. Boeken met heiligen erin. Ooit las hij dat er een Van Wersch was, die met zijn zwager Decker 2000 Heiligtumsbuchlein had. Zijn zus moet met een Decker getrouwd zijn.  Die boeken zijn niet meer aanwezig.

Uit dit huwelijk werden in Waterval-Ulestraten (Waterval is een gehucht bij Ulestraten) geboren

 1. Anna Maria Hubertina van Weersch, geboren 20 augustus 1885, ongehuwd overleden Maastricht 18 maart 1951, 65 jaar.
 2. Maria Helena Hubertina van Weersch, geboren 4 juli 1887, overleden Venray 4 november 1952.
  Zij was kloosterlinge bij de zusters Urselinen. Zij werd Soeur Maria Leonarda genoemd. Op 23 okt 1910 trad zij in in Haelen (B) en werd op 27 oktober 1912 in Maastricht gewijd,
 3. Maria Catharina Hubertina van Weersch, geboren 10 juni 1889, overleden Maastricht 12 juli 1981, zij werd 92 jaar, trouwde Johannes Theodorus Mommers, geboren Limmel 29 januari 1881, overleden 1 september 1956, zoon van Pieter Hommers en Elisabeth Jaspers.
  Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.
 4. Johan Joseph Hubert van Weersch, geboren 6 augustus 1890, volgt 5b
 5. Jan Joseph Hubert van Weersch, geboren 24 februari 1893, als militair overleden Maastricht 3 november 1918.
  Hij was ongehuwd, woonde in Ulestraten, maar tijdelijk aan de Groote Looierstraat 17 in  Maastricht. Opvallend is dat nummer 4 ook Johan Joseph Hubert heet. Op de overlijdensakte staat nummer 5 beschreven als Joseph Hubertus.
 6. Jan Willem Hubert van Weersch, geboren 15 juni 1894, volgt 5c.
 7. Maria Elisabeth van Weersch, geboren 14 december 1896, overleden Ulestraten 24 januari 1929, 32 jaar, ongehuwd.
 8. Joseph Augustinus van Weersch, geboren 13 oktober 1898, overleden Ulestraten 10 februari 1901 (2 jaar oud).
 9. Joseph Hubertus van Weersch, geboren 7 februari 1900, volgt 5d.
 10. Mathieu Matheus Johannes Hubertus van Weersch, geboren 28 juni 1903, volgt 5e.

LT2.5. Jean Guillaume Van Weersch, zoon van 4a, geboren Luik 22 april 1885, trouwde Bressoux 16 september 1911 Gabrielle Bernardine Detheux, dochter van Francois Joseph Detheux en Marie Louise Wouters.

1911: Bij hun huwelijk was Jean Guillaume, 26 jaar en kleermakersgezel. Zijn vader was kleermaker. Zijn bruid werkte in een drukkerij. Zijn broer Hubert was getuige en draaier van beroep. Die tekende de akte met H. van Weersch.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Henri van Weersch, volgt 6.

LT2.5a. Jean Emile Van Weersch, zoon van 4a, geboren Luik 1 januari 1898, trouwde Victorine NN.
Het Rode Kruis heeft een kaart waarop staat dat hij tijdens de 1e Wereldoorlog gewond geraakt is tussen 21 april 1917 en 28 april 1917. Hij zat bij het 1e korps, 2e compagnie. Hij woonde Luik: Rue St. Leonard 138 (dat is bij zijn ouders) en werd geëvacueerd uit Villers le Sec  in noord Frankrijk. Hij was soldaat.

emile van weersch
Rode kruiskaart uit de Eerste Wereldoorlog: ijksarchief Brussel

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Louise van Weersch trouwde Joseph Delmere
 2. Albert van Weersch , volgt 6a.

LT2.5b. Johan Joseph Hubert van Weersch, zoon van 4c, geboren Ulestraten 6 augustus 1890, overleden Sittard 19 januari 1975, jachtopziener, trouwde Ulestraten 6 februari 1921 Maria Catharina Helena Nicolaes / Nicolaas, geboren circa 1897, overleden Ophoven (Sittard) 3 februari 1965, 68 jaar oud, dochter van Paulus Christiaan Nicolaas en Anna Maria Herben.

Zuid Willemsvaart 17 april 1923
1923

Zij kregen veel kinderen die allen jong gestorven zijn.

1921: Hij woonde in Maastricht waar hij dienstbode was bij de heer Crijns in de Calvariestraat 24. Hij vertrok op 17 mei 1921 naar Ulestraten.
1923:
Op 14 april 1923 vond hij, samen met de veldwachter Dolmans,  in de gemeente Geulle een lijk in het water. Het bleek het lichaam te zijn van amanuensis Jos Stevens. Die werkte aan de
Hoogere Burger School in Limmel, Maastricht. Hij werd slechts 39 jaar. Johan van Weersch werd in het artikel den Boschwachter van Weers genoemd. Hij tekende de akte met J van Weersch.
1933: Hij  was mijnpolitie-agent. 
1946: Hij was het overlijden van zoon Willy nog steeds politie beambte bij de Staatsmijnen.
mijnpolitie

1955: In september werd de politiebeambte J.J.H. van Weersch, werkzaam bij de afdeling Centraal Beheer bij de mijnen, na 25 dienstjaren gepensioneerd. Hij was 65 jaar..
1975: Bij zijn overlijden leefden geen van zijn kinderen meer. Zijn vrouw was  tien jaar daarvoor overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Levenloos geboren, Geulle 9 maart1922.
 2. Levenloos geboren, Geulle 10 januari 1923.
 3. Levenloos geboren Maastricht 7 mei 1924.
 4. Levenloos geboren Heerlen 30 oktober 1927
 5. Willem Gerard Maria  (Willy) van Weersch, geboren Maastricht 22 augustus 1929, overleden Sittard 8 mei 1946 (16 jaar oud). Hij was Lid van de Maria Congregatie.
 6. Maria Gerarda van Weersch, geboren maart 1933, overleden Maastricht 29 mei 1933.
  Hoewel de familie in Sittard woonde, zijn zij toch met Maria naar Maastricht getogen. Wellicht om naar het ziekenhuis te gaan? Zij overleed 8 weken oud in Maastricht.

LT2.5c. Jan Willem Hubert van Weersch, zoon van 4c, geboren Ulestraten 15 juni 1894, overleden Kerkrade 31 december 1963, Gemeente veldwachter in Waterval (Ulestraten),  trouwde Heer 15 mei 1926 Elisabeth Heuts, geboren Maastricht  4 maart 1896, overleden Nuth 25 maart 1985.

handtekening-veldwachter-19

1921: In maart werd hij benoemd tot Gemeenteveldwachter in Ulestraten. Om een of andere reden ging hij zich Guillaume noemen,  in het Limburgs werd hij echter Gilli-jam genoemd. Zo werd hij ook bekend.
1943: Hij ging naar de Rijkspolitie.
1945: Hij werd benoemd tot postcommandant van de Rijkspolitie.
1954: In juni moest hij wegens het bereiken van de pensioenleeftijd  (60 jaar) stoppen als postcommandant en kreeg eervol ontslag. Per 1 juli 1954 werd hij tot deurwaarder benoemd. 

lim-koerier-3-juni-1927
1927

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem van Weersch, geboren Ulestraten 13 mei 1927, volgt 6a.
 2. Nicolaas van Weersch,geboren Ulestraten 7 februari 1928, volgt 6b.
 3. Jozef (Joep) van Weersch, geboren Ulestraten 21 juli 1930, volgt 6c.
 4. Frans van Weersch, geboren Ulestraten 12 augustus 1933, volgt 6d .
 5. Hubert G. van Weersch trouwde Maria Sibilla Judith Féron, geboren Geleen 6 februari 1927, overleden 2005.
  Hubert werkte bovengronds als voorwerker op de Maurits en op de Emma. Daarna werkte  hij bij DSM, bij het Stikstofbindingsbedrjf (SBB). In zijn begintijd werkte hij samen met zijn vader in de bewaking van de mijnen. Zijn broer Frans trouwde ook een Féron. Hub werkte net als zijn broers Joep en Frans op de mijn.
 6. Hubertina Maria (Tiny) van Weersch trouwde Johannes Petrus
  Tiny en Jan

  Gerardus (Jan) Schoenmakers, zoon van Johannes Joseph Schoenmakers en Maria Josephina Lexis.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

LT2.5d. Jos Hubert (Huub) van Weersch, zoon van 4c, geboren Ulestraten 7 februari 1900, overleden Ulestraten 24 juni 1985, trouwde Meerssen 21 januari 1924 Fien (Josephina Hubertina) Rings geboren Meerssen 16 juli 1902, overleden Stein 14 oktober 1993.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertruda (Truus) van Weersch, geboren Meerssen 26 november 1924, overleden ziekenhuis Maastricht 27 oktober 1955 (31 jaar oud), trouwde Wim Engels, geboren Maastricht 26 juni 1916, overleden Sittard 31 oktober 1972.
 2. Anna Hubertina  (Tiny) van Weersch, geboren 11 juli 1925, overleden Ulestraten 7 juli 1996, trouwde Wiel Brassé, geboren 12 januari 1930, overleden Ulestraten 13 januari 2012.
  2012: Wel Brassé was ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was penningmeester, lid en bestuurslid van het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) in Meerssen.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Jan J.W. (Sjeng) van Weersch, volgt 6e.
 4. Alfred Marie (Frits van Weersch), geboren 15 maart 1932, volgt 6f.
 5. Guillaume Maria (Giel) van Weersch, volgt 6g.
 6. Jef  van Weersch, volgt 6h.
 7. Anny van Weersch trouwde Ulestraten P.J. (Jef) Janssen.
  huwelijk van weersch janssenUit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
 8. Maria van Weersch, trouwde Willie Stoffels.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 9. Sofie van Weersch trouwde Jo Dolmans (zie hieronder).bruid-page-0Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 10. Franciscus Leonardus (Frans) van Weersch, volgt 6i.

LT2.5e. Matheus Johannes Hubertus (Jan) van Weersch, zoon van 4c, geboren Waterval 28 juni 1903, overleden 16 april 1964, trouwde Ulestraten 27 april 1933 Elisabeth Maria (Elisa) Bouwens, geboren 29 april 1912, overleden 25 maart 2003.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem-Marie van Weersch, geboren Ulestraten 27 mei 1934, volgt 6j.
 2. Lambertus Marie van Weersch, geboren Ulestraten 17 april 1936, volgt 6k.
 3. Jan Philomene van Weersch, geboren Ulestraten 1 september 1937, volgt 6l.
 4. Pierre Hubertus van Weersch, geboren Ulestraten 2 april 1939, volgt 6m.
 5. Bertien Wilhelmina van Weersch trouwde Hubertus Wilhelmus Maria (Wiel) Gardeniers, geboren Waterval 25 maart 1930, overleden Ulestraten 5 februari 2007.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Tilla van Weersch, geboren Waterval 11 april 1943, overleden Maastricht 26 december 1998, (55 jaar oud) trouwde Pie Gardeniers, geboren Ulestraten 7 januari 1934, overleden Ulestraten 5 januari 2015.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 7. Elisabeth Hubertina  (Liet) van Weersch, geboren Waterval 25 september 1941, overleden Ulestraten 21 februari 2019, trouwde Ulestraten Christino Mendoza Santos,
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 8. Giel van Weersch, volgt 6n.
 9. Elisabeth Leonarda Maria (Elly) van Weersch, geboren Maastricht september 1946, overleden Maastricht 30 november 1946, drie maanden oud.

LT2.6. Henri van Weersch, zoon van 5 trouwde Mariette Boussart, dochter van Lucien Boussart en Jeanne Robert

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Gilberte van Weersch.
 2. Jeanine van Weersch

LT2.6a. Albert van Weersch, zoon van 5a, trouwde Simone Bonhomme.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. William van Weersch, volgt 7.
 2. Thierry van Weersch
 3. Stephane van Weersch

LT2.6b. Willem van Weersch, zoon van 5b, geboren Ulestraten 13 mei 1927, overleden Kerkrade 28 april 1987 (59 jaar), trouwde Ulestraten 5 augustus 1952 Maria Magdalena (Melanie) Jacobs, dochter van Louis Jacobs en Maria Muyters.

Hij was schoolmeester en gaf godsdienstlessen. Hij was verbonden aan de kerk als voorzitter van het comité gezinsbijdragen. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wim van Weersch, volgt 7a.
 2. Maria Louise Elisa Gerarda (Marie-Louise) van Weersch, trouwde Theodorus Maria Johannes Beckers.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Pauline Nicole Bernadette Maria (Ineke) van Weersch trouwde Paul Peter Joseph Marie Schmitz.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

LT2.6c. Nicolaas van Weersch, zoon van 5b, geboren Ulestraten 7 februari 1928, trouwde Mai Maas geboren Ulestraten 26 oktober 1933, overleden Bunde 14 februari 1996, dochter van Joseph Hubertus Maas en Maria Catharina Elisabeth Akkermans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wil van Weersch, volgt 7b.
 2. Joseph Hubertus Marie (Jo), volgt 7c.
 3. Lilian (Leonarde Wilhelmina Marie) van Weersch trouwde Wil Smeets.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

LT2.6d. Jozef  (Joep) van Weersch, zoon van 5b, geboren Ulestraten 21 juli 1930, overleden 19 januari 2010, trouwde Antoinette Jeanne zus heinenMarie (Zus) Heinen, geboren 3 november 1932, overleden Bunde 4 januari 2007.

Hij was sinds 10 juli 1950 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, 19 jaar oud. Hij werkte op het Stikstofbindingsbedrijf (Sbb 40814). Later werd hij lasser op de Staatsmijnen en werd twee keer kampioen lasser van Limburg,

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wilhelmus Antonius Marie (Guy) van Weersch, geboren Bunde 13 november 1959, overleden na een auto-ongeluk Maastricht 18 november 1979.
 2. Ellen van Weersch trouwde Peter Spronck.

LT2.6e Frans van Weersch, zoon van 5b, geboren Ulestraten 12 augustus 1933, overleden Ulestraten 3 januari 2008, trouwde Bertine Féron (zijn jongere broer trouwde ook een Féron).

1955: Frans werd op 1 maart 1955, 21 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Tot zijn ontslag op 1 juli 1963. Hij werkte bij de  afdeling Centraal Beheer van de mijn.
Het Centenkapelletje aan de Groenweg in Ulestraten werd 157 jaar geleden gebouwd door Jan Lambert Pluijmaekers ter nagedachtenis aan zijn overleden broer Hendrik, de gemeente-ontvanger van Ulestraten. Diens initialen (PH) staan ook aan de bovenzijde van de niskapel. Als dank en inleg voor het verhoor van het gebed liet men dan kleingeld in de nis van de kapel achter.
Nog steeds geven mensen die traditie, en de hoop, door aan nieuwe generaties. Dat merkt de huidige beheerster, Marjo van Genderen die het beheer van de kapel overnam van haar vader Frans van Weersch nog altijd.
‘Die plek wordt gewaardeerd en nog altijd bezocht door mensen die hier troost zoeken’. (bron: www.erfgoedstem.nl).

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Marjo van Weersch, trouwde James van Genderen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

LT2.6f. Jan (Sjeng) van Weersch, zoon van 5c, trouwde Lucie Wies Hanssen.

1966: Zij wonnen tijdens de hondenwedstrijd in Heerlen met de draadharige reu foxterriër Crackbelge Odd in de klasse uitmuntend  een prijs voor de beste hond en de beker van het gemeentebestuur Heerlen. Met de foxterriër Crackbelge Olyka wonnen zij de titel uitmuntend.  Ook wonnen zij met hun honden prijzen in de jaren hierna, zowel in Nederland als in Frankfurt, Brussel, Luik en Essen. Hun zoon Henk en kleindochter Edith hebben ook stamboek fox terriërs.

van weersch
1965

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hub van Weersch, volgt 7d.
 2. Henk Josephina Lucia van Weersch, volgt 7e

LT2.6g. Alfred Marie (Frits) van Weersch, zoon van 5c, geboren 15 maart 1932, overleden Ulestraten 25 september 1996, 64 jaar,  trouwde Leny Schoonbroodt, dochter van Jean Schoonbroodt en Marie Lahaut.

frits van weersch
1932-1996

1953: Frits begon zijn mijnwerkerstijd op de Cokesfabriek van de Maurits op 1 februari 1953. Hij was toen 20 jaar.
1956: Op 1 april eindigde zijn lidmaatschap door ontslag. Op de Cokesfabriek had hij nummer 1772 IIIa (= schacht 3a).

1958: Op 1 juni, 26 jaar oud, werd hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Zijn werkgever was POL en zijn nummer 51047. Pol slaat op de mijn waar hij werkte en de afdeling.
1974: Frits was raadslid  van gemeente Ulestraten
1992: Lid in de Orde van Oranje Nassau:
Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud bij bevordering.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Els van Weersch was getrouwd met Jan Cortenraad, zoon van Jozef Cortenraad en Liza Jacobs.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Jo van Weersch, volgt 7f.
 3. John van Weersch,volgt 7g. 
 4. Fred van Weersch, volgt 7h.
 5. Wim van Weersch trouwde Eefje N.N.
 6. Hugo van Weersch, volgt 7i.
giel-van-weersch
2014

LT2-6h. Guillaume Maria (Giel) van Weersch, zoon van 5c, geboren 11 augustus 1935, overleden Kasen-Bunde 26 juni 2016, 80 jaar, trouwde Meerssen Maria Hubertina (Miets) Tummers,geboren 22 september 1936, overleden Meerssen 13 mei 2018.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bea van Weersch trouwde Jeu Diederen,.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 2. Josien van Weersch trouwde Victor Hartog.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Maurice van Weersch trouwde Nicolle Mullenders.
  Maurice is een fervent 4×4 rallyrijder. Klik voor zijn website.

imageSTU

LT2.6i. Jef van Weersch, zoon van 5c, trouwde Gerda Schols, dochter van Pierre Schols en Lenie Graus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helena Hubertina Elisabeth Gertruda (Marleen) van Weersch trouwde John Hertogs,
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 2. Josephina Petronella Hubertina Maria (José) van Weersch trouwde Will Meisen.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Pascalle Johanna Hubertina Maria (Pascalle) van Weersch samenwonend met Wies Janssen.
  Zij was mede-initiatiefneemster van Logeerhuis Hulsberg. Dit is een boerderij in Hulsberg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. Zij heeft meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden van mensen in een logeerhuis. Het huis heet Villa Kakelbont.
  Uit het samenzijn werden twee kinderen geboren.

LT2.6j. Franciscus Leonardus (Frans) van Weersch, zoon van 5c, trouwde Margaretha Johanna Maria (Margriet) Ledis.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ronnie Hubertus Johannis (Ron) van Weersch.

LT2.6j. Willem-Marie (Wiel) van Weersch, zoon van 5d, geboren Ulestraten 27 mei 1934, overleden Sittard 11 maart 1985, trouwde Hendrika Maria Andrea (Henny) Bekkers, geboren Velden 3 december 1933, overleden Ulestraten 20 maart 1989.

1954:  Wiel was 19 jaar toen hij op 11 januari 1954 postsleper werd op de mijn Maurits. Enkele maanden later werd ook hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. De postsleper was het “hulpje” van de houwer en deed onder andere voorbereidende werkzaamheden voor de houwer.
1958: In juli 1958 ontving hij zijn houwers diploma. 
1960: In augustus 1960 nam hij afscheid van de Bond als beambte. Hij was 26 jaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ron van Weersch, volgt 7j.
 2. Lilian van Weersch, was getrouwd met Frans Heijing.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

LT2.6k. Lambertus van Weersch, zoon van 5d, geboren Ulestraten 17 april 1936, overleden Ulestraten 15 september 2006, trouwde Liza Frenken.

1953: Hij ging op 31 augustus 1953, 17 jaar oud, naar de Ondergrondse Vakschool (OVS) op de mijn Maurits en had daar nummer Ms 1783. 
1966: Hij ging op 1 mei 1966 met ontslag, na twaalf jaar daar gewerkt te hebben.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thea van Weersch samen met Theo Wetzels.
 2. Elisabeth Johanna (Linda) van Weersch, haptotherapeute, trouwde Leon Johannes Hubert Marie (Leon) Vankan.
  Klik voor haar bedrijfswebsite.
  Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
 3. Noël van Weersch, volgt 7k.
 4. Yvonne van Weersch trouwt Ruud Kerckhoffs.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

LT2.6l. Jan Philomene (Sjeng) van Weersch, zoon van 5d, geboren Ulestraten 1 september 1936. overleden Meerssen 9 december 2002, trouwde Trees Reinders.

1955: Hij werd lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond op 1 februari 1955 tot zijn ontslag 1 februari 1966. Hij werkte op de Maurits als sleper. (Ms 2608 SL). Toen hij lid werd van de Bond was hij 17 jaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Math van Weersch, volgt 7l.
 2. Marion van Weersch trouwde Brian Skelton.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 3. Monique van Wersch samen met N.N.
  Uit een samenzijn werd één kind geboren.

LT2.6m. Pierre Hubertus (Pie) van Weersch, zoon van 5d, geboren Ulestraten 2 april 1939, overleden Maastricht 5 maart 2006, getrouwd geweest met Maria Deuzings ( Duijzings).

1956: Hij werd op 1 februari 1956 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij was 16 jaar en het lidmaatschap stopte op 27 maart 1959. Hij werkte op de Maurits en volgde sinds 19 december 1955 daar de Ondergrondse Vakschool (OVS).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roger van Weersch, volgt 7m.
 2. Diana van Weersch  trouwde Ronald van Zantwijk.
 3. Armand van Weersch, volgt 7n. 

LT2.6n. Giel van Weersch, zoon van 5d,  was getrouwd met Jeanny Rogiers.

1969: Hij werd, 17 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en dat stopte op 1 augustus 1969 omdat er niet meer betaald werd. (de mijnen zouden binnenkort toch sluiten).

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Karin van Weersch.
 2. Bianca van Weersch woont samen/getrouwd met Richard (bijnaam Mol) Franssen.
  Uit dit samenzijn werden twee kinderen geboren.

LT2.7. William Joseph Jean Van Weersch, zoon van 6a, trouwde Martine Claire Michele Watrin.
Klik hier voor hun zakelijke website.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dan van Weersch
 2. Greg van Weersch

LT2.-7a. Willem Livarius Gerardus Marie (Wim) van Weersch, zoon van 6a, trouwde Anna Wilhelmina Hubertina (Anita) Rutten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Stephanie Hubertina Wilhelmina van Weersch samen met Dave Maria Johan Krimpmann.
 2. Constance Melanie Petra van Weersch.

LT2.7b. Wil van Weersch, zoon van 6b. was getrouwd met Truus Mullenders. 

Uit dit huwelijk werd geboren
    1. Kelly van Weersch.

LT2.7c. Joseph Hubertus Marie (Jo) van Weersch, zoon van 6b.  trouwde José Engelbert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Aniek van Weersch.
 2. Gino van Weersch.

LT2.7d. Hubertus Marie (Hub) van Weersch, zoon van 6e,  trouwde Anita Engels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wendel van Weersch.
 2. Merel van Weersch samen met Harald.
  Klik hier voor haar bedrijfswebsite.
  Uit dit samenzijn werd één kind geboren.
 3. Mitch van Weersch, volgt 8.

LT2.7e. Henk Josephina Lucia van Weersch, zoon van 6e, geboren 5 maart 1959, overleden Meerssen 6 maart 2020, trouwde Marianne Leonardina Christina Hurkens.

Henk had, net als zijn moeder, prijswinnende foxterriërs. Hun dochter Edith ook. In 1979 registreerde hij de naam Kennel Warnell’s. Henk werd toen wereldkampioen met de terriër mister Tribus.

 Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Edith Lucia Maria Martina van Weersch. Klik voor haar website.
 2. Brenda Antonia Johanna Maria van Weersch trouwde Sebastian Goorden.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.

LT2.7f. Jo van Weersch, zoon van 6f, was getrouwd met Zwaantje Pannekoek.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mike van Weersch.
 2. Jordi van Weersch.

LT2.7g. John van Weersch, zoon van 6f, trouwde Leontine Catharina Sylvia Maria Rietjens.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Iris van Weersch.

fred van weerschLT2.7h. Fred van Weersch, zoon van 6f, trouwde Marlies Brouns, dochter van Hub Brouns en Wies Bindels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Chantal van Weersch.
 2. Maud van Weersch.

LT2.7i. Hubertus Andreas Jozef (Hugo) van Weersch, zoon van 6f, was getrouwd met Annemie Bongers, trouwde 2: Diana Kurvers.

Uit dit eerste huwelijk werd geboren

 1. Ricardo van Weersch.

Uit het tweede huwelijk werd geboren

2. Vienne van Weersch

LT2.7j. Ron van Weersch, zoon van 6j., was getrouwd met N.N..

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nikky van Weersch.
 2. Randy van Weersch.
 3. Shauny van Weersch.

LT2.7k. Noël van Weersch, zoon van 6k, trouwde Carla Höngens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Inez van Weersch.
 2. Roos van Weersch.
 3. Fleur van Weersch.

LT2.7l. Math van Weersch, zoon van 6l, trouwde Jeanny Borghans.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Channah van Weersch.

LT2.7m. Roger van Weersch, zoon van 6m, was getrouwd met Gina Prevos.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kim van Weersch.
 2. Tom van Weersch.

LT2.7n. Armand van Weersch, zoon van 6m. was getrouwd met Sylvia Wetzels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joey van Weersch.
 2. Nicky van Weersch.

LT2.8Mitch van Weersch, zoon van 7d, trouwde N.N.

ace van Weersch

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ace van Weersch.

Een Stamgenoten website