Genealogische website Warsage

Hoe vind ik mijn eigen stamboom?

Wanneer je jouw eigen tak wilt vinden, kun je in het zoekvenster rechtsboven jouw naam, of de naam van je moeder of oma intypen.

Je ziet dan achter het rode cijfer een mansnaam staan met daarachter zoon van. Dan kun je naar boven scrollen op zoek naar dat nummer. En zo kun je teruggaan tot het begin van jouw stamboom.

Nicolaus van Weest trouwde Heer 29 oktober 1713 Elisabeth Jacobs,  begraven Heer 19 december 1748.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Jacob van Weerst, volgt 1.
 2. Catharina Weerts, gedoopt Heer 26  september 1714.
 3. Joannes Van Weerdt, gedoopt Heer 11 november 1717, overleden november 1717.
 4. Joannes Wierts, gedoopt Heer 2 december 1718.

LT2.1. Jacob van Weerst, geboren circa 1714, overleden Wylre (Etenaken) 28 november 1799, 85 jaar, trouwde Etenaken 23 januari 1751 Anna Maria Caubo, overleden Wylre 14 september 1811, dochter van Antonius Caubo en Anna Schoenmakers.

1811: In de overlijdensakte van Anna Maria staat dat haar vader Mathieu Cauboo was, terwijl in hun huwelijksakte haar vader Antonis werd genoemd.

23 mei 1765: Schepenbank Wijlre.
Jacob van Werst, inwoner van Wijlre gehuwd met Anna Maria Calvo (!) leende van Philippus Jacobus Colson, vicaris en broeder van de St Anna kapel van de collegiale kerk van OLV in Maastricht 200 guldens Maastrichter koers.
Als Jacobus van Wiers betaalde hij  het geld terug.
Als borg stelde hij zijn land van zijn eigendom. Zo ook een morgen land in het Elkenraederveld onder Wijlre,
85 kleine roeden land aan de Vogelshage, getaxeerd 100 guldens,
77 kleine roeden aan de Langenberg, getaxeerd 70 gulden,
50 kleine roeden gelegen in de Cleeven aarde, getaxeerd 50 gulden,
29 kleine roede land aan de Langenberg,
37,5 kleine roeden gelegen op den Weert, getaxeerd 62 guldens,
57 kleine roede land gelegen in de Cleenen Aerde,
67 kleine roeden land gelegen op den Scherpengier getaxeerd 67 guldens,
Een morgen land gelegen in de Vogelshaege ter waarde van 120 guldens,
Een kleine beemd 65 ellen gelegen in de Deelder Bemden ter waarde van 150 guldens,
Een beemd 50 el gelegen tot Engwegen ter waarde van 75 guldens,
Verder al het roerende en onroerend goed.
Jacob betaalde jaarlijks 5% rente.
12 maart 1772 Schepenbank Wijlre,
Jacobus van Werst, gehuwd met Anna Maria Carbo, woonagtig in Ettenaken Vrije Rijksheerlijkheid Wijlre, ontving van de heer J.P.J. Wilhelmus, rentmeester van Aldenbiesen tot Maastricht
600 guldens Brabants, Maastrichter koers. Een deel daarvan besteedde Jacob aan het terugbetalen van aan de heer vicaris Colton 200 guldens maar ook ter betaling van twee percelen land beide in Etenaken
79 kleine roede gelegen in het Elkenraderveld,
Een halve morgen gelegen op de Vrakelberg,
9 kleine roeden mesthof bij zijn woonhuis.
Hij betaalde jaarlijks 5% rente
Borg: Al zijn roerende en onroerende goederen waaronder zijn huis, schuur, en stallen met de huisweide en koolhof in Ettenaken 100 kleine roeden groot, grenzend zonsopgang aan land van Rhoen en Gillis Straeten, zonsondergang: aan land van baron van Belderbosch.
Een weide genaamd de Hool grachtsweide 200 kleine roede
Enz enz
Op 1 april 1788 heeft Jacob van Weers het terugbetaald.
1796: Volkstelling. Zij wonen in Etenaken. Jacobus Van Weers 59 jaar, is een arme man. Maria Caubo is 54 jaar. Bij hen in huis woont dochter Elisabeth van Weers, 37 jaar.
29 april 1794, schepenbank Wijlre
Jacobus Van Weers verkocht aan Peter Brüls gehuwd met Maria Ackermans ook in Wijlre, 75 kleine roede aan de Langenberg onder Wijlre liggend voor 225 guldens Brabants, Maastrichter koers
1811: Overlijden van zijn vrouw A M Caubo. Zij werd 85 en overleed in hun huis Kapolder nummer 4.
1828: In de overlijdensakte van dochter Anna wordt haar vader Jacob van Wersch genoemd.

Uit dit huwelijk werden gedoopt

 1. Catharina van Weerst, gedoopt Etenaken 15 september 1752.
 2. Nicolaas van Weerst, gedoopt 21 februari 1754, volgt 2.
 3. Frederik van Weerst, gedoopt Wijlre 21 oktober 1756, overleden Wijlre 27 januari 1768.
 4. Anna Catharina van Weersch / van Wersch,  geboren circa 1758, overleden Wijlre 7 april 1828, trouwde Etenaken (=Wijlre) 7 oktober 1782 Petrus Klinkenberg, overleden Wijlre 30 januari 1815, zoon van Jakobus Klinckenberg en Anna Maria Brouwers.
  1796: Volkstelling Wijlre. Zij wonen in de Polderstraat. Hij werd Peter Klenckenberg genoemd en was 50 jaar. Zij werd Anna Catharina van Weersch genoemd en was 33. Bij hen in huis woonde ook zijn broer Andreas Klenckenberg, 56. 
  1828: De ambtenaar schreef in haar overlijdensakte dat zij seevantigh jaaren oud was.
  Uit dit huwelijk werden gedoopt
  a: Jacobus Klinkenberg, gedoopt Wijlre 29 februari 1783, overleden voor 1796.
  b: Anna Maria Klinckenberg, gedoopt Wijlre 8 september 1785
 5. Maria Elisabeth Von Weerst / van Weerst, gedoopt 28 april 1759, overleden 9 maart 1802, trouwde Heerlen 19 februari 1792 Nicolaas Drytti, gedoopt Voerendaal, overleden Wittem 8 juni 1840, zoon van Jan Dritti en Ida Herberigs.
  1804: Nicolas Dritti hertrouwde op 14 november 1802 met Maria Gertrude Janssen.
  Uit dit huwelijk geboren.
  a: Jacob Dritti, gedoopt Etenaken (=Wijlre), 6 april 1792. SS; Jacob von Weerst en Johanna Herberichs,
  b. Anne Maria Dritti, gedoopt Etenaken 6 november 1793, overleden Wijlre 29 januari 1852.
  c: Jan Peter Dritti, gedoopt Etenaken 29 juni 1796, overleden Wijlre 24 februari 1862.
  d: Joannes Dritti, gedoopt Wolder 1 mei 1798, overleden Bocholtz 25 december 1865, trouwde Bocholtz 21 februari 1829 Joanna Maria Catharina Tennen (Dennen), geboren Bocholtz.
  e. Anna Catharina Dritti, gedoopt Etenaken (=Wijlre) 18 november 1800, overleden Etenaken 3 december 1809, 9 jaar oud.
 6. Maria Catharina van Weerts, gedoopt 17 november 1761, overleden en in het wit begraven Etenaken op 1 december 1761, drie weken oud.
 7. Joannes Peter van Weerst, gedoopt 20 maart 1763, volgt 2a.
 8. Maria Catharina van Weerst, gedoopt Wijlre 8 februari 1766, in het wit begraven Etenaken 4 januari 1768, 23 maanden oud.
 9. Joannes Mathias van Weerst, gedoopt Wijlre (Etenaken) 16 februari 1767, overleden nadat hij ten val was gekomen en onder de wielen van een eikenhouten wagen terecht kwam. Hij werd 15 jaar, schreef de pastoor in het kerkboek van Wijlre op 24 mei 1784.
 10. Christiaan van Weerst, gedoopt 4 april 1772.

huwelijksakte

LT2.2. Nicolaas van Weers / von Weerst / Von Wersch, zoon van 1, gedoopt Etenaken 21 februari 1754, overleden Wijlre 24 april 1814, trouwde Teuven (B) 8 juni 1788 Anna Maria Pluymeckers / Maria Pluijmackers, Plumakers, Pluijmaekers, geboren Teuven, overleden Wijlre 11 februari 1834, dochter van Nicolaas Pluymaekers en Maria Catharina Dobelstein.
Hiernaast staat hun trouwakte waarop je kunt zien dat zij niet konden schrijven, vandaar tekenden zij met een kruisje.
1789: Bij de geboorte zoon Joannes doopte de pastoor hem als Van Wersch en niet meer als Van Weers.
1793: De pastoor hierna schreef weer van weers.
1796: Bij de doop van Maria Barbara schreef de pastoor von Weerst en Marie Pluijmeckers.

1796: Volkstelling Wijlre: Nicolaas Van Weers dagloner, 39 jaar, en diens vrouw Maria Plumackers, 36 jaar, wonen in de wijk Fromberg bij Wijlre. Daarboven staat Chatarine (!) Derichs, 16, dochter. Dan pas komt de streep ter onderscheiding van de vorig genoemde inwoners. Hier staat Peter Derix, 42, wolspinner. Onder de streep staat Chatarina Dericks, 16 jaar. Boven Peter Derix staat een vrouw Joanna Maria Messen, 40 jaar. Dus de streep staat verkeerd..
Bij Nicolaas in huis wonen ook: Hendricus Horssels (omschreven als arme man) 44 jaar.
Nicolaas en Maria hebben twee kinderen onder de 12 jaar.
1809: Bij het overlijden van Jacques von Wers werd zijn vader in de akte Nicolas von Wers genoemd en zijn moeder Marie Plumeckers.
1814: Bij zijn overlijden werd hij Nicolas von Wersch genoemd, 60 jaar oud en dagloner in Wilre.
1825: Bij het huwelijk van zoon Jan Gerard leefde moeder nog en werd Plumakers genoemd.

Uit dit huwelijk werden in Nurop (Teuven) gedoopt

 1. Jacob van Weers, gedoopt 24 september 1788, overleden Mechelen (B) 6 december 1809.
  Het doopboek van Teuven laat zien dat hun achternaam als Van Weers werd geschreven. Vreemd genoeg was vader Nicolaas bij de dopen van zijn eerste drie kinderen niet aanwezig.
  1809: In zijn overlijdensakte werd hij
  Jaques von Wers (zonder c) genoemd. Hij was in het Militair Hospitaal van Malines(= Mechelen, B), overleden aan koorts. Hij was fuselier in het Bataafse leger en naar aanleiding van de evacuatie van 30 november 1809 naar Mechelen gebracht. Hij was 21 jaar, woonde in Teuven en diende in het 17e regiment infanterie.
  Document Napoleon: Geboren 1 mei 1789. Nummer 7424. Hij was 1,68. Kwam op 15 december 1808 in het leger van Napoleon. Hij was daarvoor knecht. Volgens zijn vermelding in de lijsten van militairen onder Napoleon was hij op 9 december 1809 overleden in Mechelen.

 2. Jan Peter Vanweers, gedoopt 3 september 1789, overleden Hamburg 8 juli 1813.
  Jean Pierre Vanweers, 20 jaar oud diende in het leger van Napoleon als fuselier bij het 108ste Linieregiment, 4e Compagnie. Op 11 juni 1813 werd hij naar het Militair Ziekenhuis in Hamburg gebracht waar hij op 8 juli 1813 overleed aan fuite de Gale (schurft). Op het document staat een verkeerde geboortejaar en -plaats.

  napoleon

 3. Joannes Gerard Van Weersch, gedoopt Teuven 8 maart 1791, volgt 3.
 4. Maria Barbara von Weerst, gedoopt Wijlre 4 december 1796, overleden Wijlre 7 maart 1868, trouwde Wijlre 29 september 1831 Jan Leonard  Schweitzer, geboren Wijlre 1 maart 1794, overleden Wijlre 4 mei 1871, weduwnaar van Maria Crijns en zoon van (Cornelius) Conraad Schweitzer en Anna Catharina Mooberts / Mobers.
  1831: Bij hun huwelijk is hij 37 jaar en dagloner, woont in Etenaken en was weduwnaar van Maria Crijns (+16 maart 1829). Maria is 36 jaar en heeft geen beroep.
  1860-1880: Bevolkingsregister Wijlre: Barbara van Wersch en Leonardus Schwitser staan in deze lijst. In hun huis Etenaken 53 wonen zij met hun drie eigen kinderen en hun schoonzoon Pommé met hun drie kinderen. Op deze lijst wordt Hubert Joseph Pommé stiefzoon genoemd. Opvallend is dat Leonardus volgens deze lijst geboren is in Wijlre 13 mei 1794 (dat is dus fout) en overleden is op 4 mei 1871. Over Barbara staat, geboren Wijlre 10 april 1795 en overleden 7 maart 1868
  1868: De overlijdensakte van Anna Barbara zegt dat haar vader Jacobus van Wersch was getrouwd met Anna Maria Plymaekers. In de doopboeken van Wijlre staat dat zij gedoopt is in Fromberg en dat haar vader Nicolai van Weerst is en haar moeder Anna Maria Pluijmeekers. En die namen staan ook in de huwelijksakte.
  Uit dit huwelijk werden geboren.
  a: Anna Catharina Schweitzer, gedoopt Wijlre 20 augustus 1832, overleden Wijlre 23 augustus 1913, 80 jaar, trouwde Heerlen 3 november 1865 Hubertus Joseph Pommé. geboren Wijnandsrade 8 mei 1839.
  b: Arnoldus Schweitzer, gedoopt Wijlre 18 januari 1834,  overleden Wijlre 26 juli 1891.
  c: Nicolaas Schweitzer, geboren Wijlre 1 januari 1837 overleden Wijlre 6 februari 1845.
  d: Anna Maria Schweitzer, geboren en gedoopt Wijlre 1 juni 1839.
  e: Anna Mechtildis Schweitzer, gedoopt Wijlre 28 maart1842.

LT2.2a. Joannes Peter Van Weersch, zoon van 1, gedoopt Wijlre 20 maart 1763, overleden Margraten 1 juli 1818, trouwde Wijlre 30 september 1809 Maria Elisabeth Hoerselt / Hoesselt, Hoessels, Hoersels Hoerssels, Hoorssels, geboren Wijlre 15 augustus 1776, overleden Valkenburg 26 oktober 1835 (62 jaar), dochter van Hendrik Hoerssels en Johanna Catharina van Nuys.

1809: Zij trouwden op 30 september 1809. Zoon Jan Hendrik (Jean Henry) werd op 14 november 1809 geboren. Vader was dagloner en woonde op Fromberg. Hij kon niet schrijven. Bij hun huwelijk was de bruidegom Pierre von Weerst knecht en 46 jaar en 6 maanden,, zoon van Jaques von Weerst (zonder c) en Anne Maria Caboo, dagloonster,  33 jaar, geboren in Wijlre. 

Uit dit huwelijk werd gedoopt

 1. Joannes Henricus van Weerst, gedoopt Wijlre 13 november 1809,  volgt 3a. 

LT2.3. Joannes Gerard Van Weersch, / Vanwers, Van Weersch, Van Wersch, zoon van 2, gedoopt Teuven 8 maart 1791, overleden Kohlscheid 10 maart 1857, trouwde 1: Wijlre 16 september 1825 Maria Gertrude Trachten, gedoopt Eijs 11 juni 1794, overleden Wittem 26 juli 1827, dochter van Elisabeth Trachten, trouwde 2: Laurensberg 24 april 1836 Maria Sibilla Ottograven / Othengraf Othegraf, Othegraven, Othengraf, geboren Kohlscheid 4 september 1803, overleden Kohlscheid 25 december 1868, dochter van Anna Catharina Ottograven.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Levenloos geboren jongetje Eijs 17 januari 1826.
  Vader was dagloner.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren

 2. Caspar Joseph Vanwers, geboren Kohlscheid 3 april 1836.
 3. Maria Gertrud Vanwersch, geboren Heiden (Blankenheim) 8 augustus 1837.
 4. Mathias Vanwersch, geboren Heiden 5 april 1840, volgt 4.
 5. Elisabeth Vanwersch, geboren Heiden (Richterich) 28 januari 1843, overleden Kohlscheid 7 januari 1851.
 6. Maria Theresia Vanwersch, geboren Kohlscheid 10 september 1845, overleden Kohlscheid 4 juli 1929, trouwde Pannesheide 14 mei 1869 Johann Peter Thelen, geboren Schützenheide 12 november 1838, overleden 64 jaar, Schützenheide = Vorscheid = Pannesheide 19 december 1902, zoon van Martin Thelen en Maria Catharine Leuchter.
  Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren
  a. Matthias Joseph Thelen, gedoopt Kohlscheid 13 december 1870.
  b. Anna Maria Thelen, gedoopt Kohlscheid 18 oktober 1872.
  c. Josephina Thelen, gedoopt Kohlscheid 25 oktober 1874.
  d. Arnold Joseph Thelen, gedoopt Schützenheide = Kohlscheid 5 januari 1877
  1902: Hij geeft het overlijden van zijn vader aan. Hij is Nadler en woont Schützenheide
  1915: De datum van zijn overlijden is onbekend maar werd door het leger aangegeven op 5 juni 1915 in Kohlscheid. Arnold was 38 jaar en gehuwd met Maria Volse
  1 Bataillon der Reserve Infanterie Regiment 29 deed de aangifte. Arnold was unteroffizier van het 4 Komagnie der 5e Regiment. Hij woonde Schützenstrasse 77, Kohlscheid.
  e. Hubert Thelen, gedoopt Kohlscheid 8 mei 1879.
  f. Johann Thelen, gedoopt Kohlscheid 5 januari 1882, overleden 36 jaar tijdens het gevecht bij Villers aux Erables bij de Somme 1 april 1918, trouwde Christina Esser.
  1918: Zijn overlijden werd aangegeven door iemand van het Ersatz Bataillon des Reserve Infanterie Regiments Nr. 65. Hij zat in het Landsturmmere nr 5 Kompagnie des Reserve Infanterie Regiments nr 237.
  Wikipedia: De Duitsers hadden op 29 maart 1918 het dorp ingenomen. Bij de geallieerden waren honderden doden. Er kwam de volgende dag 31 maart 1918 een tegenaanval die de geallieerden verloren.Weer met honderden doden. Pas in augustus werd het vernietigde dorp ontzet en 1920-1926 herbouwd.
  g. Leonardus Thelen, gedoopt Kohlscheid 21 maart 1886
  h. Hermann Thelen, gedoopt Schutzenheide (Kohlscheid) 12 februari 1888, overleden Schützenheide = Vorstedt = Pannesheide, 2 maanden, 29 april 1888.

LT2.3a. Joannes Henricus van Weerst / Jan Hendrik van Weersch, Henricus van Wersch, zoon van 2a, gedoopt Wijlre 13 november 1809, dagloner, overleden Ulestraten 25 januari 1878, werkman, knecht, trouwde Wijlre 29 november 1834 Anna Maria Cuijpers (Kuipers, Kuijpers, Cuipers), geboren Ulestraten, 15 december 1810, overleden Ulestraten 25 december 1879, dochter van Andreas Cuijpers en Odilia Quax.

1852: Jan Hendrik wist zijn eigen geboortedatum en leeftijd niet. Dat blijkt uit diverse gemeentelijke aangiften die hij deed. Bij het overlijden van zijn zoon Jan Joseph (2) in 1852 was hij volgens zijn eigen zeggen 41 jaar en bij de geboorte van Jan Willem (7), in 1851, een jaar eerder, was hij volgens eigen zeggen 52 jaar. Bij het overlijden van zijn dochter Maria (4) in 1872 was hij 63 jaar. Hij tekende overigens de akten met j van Werschz.
1878: Bij zijn overlijden in 1878 werd gezegd dat hij 70 jaar was. Feitelijk was hij 68.

1878: Na zijn overlijden werd voor de Belastingdienst een Memorie van Successie opgemaakt. Nog vier van hun kinderen leefden nog: Jan Willem en Jan Christiaan als werkman en de dochters Barbara en Catharina, zonder beroep. Allen in Ulestraten. Er was niets te erven. Hij bezat niets.
1879: Bij haar overlijden werd ook een Memorie van Successie opgemaakt bij notaris Kleuters in Meerssen.
Gemeld werden:
1: Johannes Kersten, steenhouwer, woont Nijmegen, gehuwd met Barbara Van Weersch,
2: Christiaan Van Weersch
leijendekker woont Verviers,
3: Leonard van Reijersmdael, landbouwer, woont Waterval gehuwd met Catharina Van Weersch,
4: Willem Van Weersch, landbouwer, woont Waterval ook handelend in eigen naam en als voogd over de kinderen van wijlen zijn zus Maria Helena Van Weersch gehuwd met Mathijs Kuijpers: Johanna Maria Hubertina en Johanna Catharina Hubertina Kuijpers.
Zij verklaarden dat hun (schoon)moeder gewoond had in Ulestraten en daar overleden was op 25 december 1879. Zij had wel een testament. Zij liet aan haar vier kinderen ieder ⅕ deel na en aan de kinderen van haar overleden dochter ook ⅒ deel.
De erfenis bestond uit,
Actief: huis met tuin, boomgaard en bouwland in Ulestraten groot 22 aren en 20 centiaren. ƒ 463,80.
Aan roerende goederen en bomen: ƒ 386,20
Bij elkaar ƒ 850.
Passief: begrafeniskosten ƒ 40
Blijft over ƒ 810

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Helena van Wersch (Vanwersch), geboren Slenaken 26 september 1835, overleden Gulpen 15 oktober 1866, trouwde Gulpen 12 december 1861 Jan Mathis Hubertus Ruijpers, geboren Gulpen 27 augustus 1836, zoon van Christiaan Ruijpers en Anna Margaretha Beuken.
  1858: Als ongehuwd moeder kreeg zij in Ulestraten een zoon. Zij was toen dienster. De geboorte werd aangegeven door de vroedvrouw Anthonette Cortenraad.
  Voor dit huwelijk werd geboren
  a. Hendrik van Weersch, 21 juni 1858. volgt 4a.
  Uit dit huwelijk werden meerdere kinderen geboren.
 2. Jan Joseph van Wersch, geboren Wijlre 2 april 1838, overleden Ulestraten 10 mei 1852, 14 jaar oud.
 3. Maria Barbara van Wersch, geboren Wijlre 13 november 1840, overleden Nijmegen 18 november 1899, trouwde Maastricht 27 januari 1869 Johannes Kersten, geboren Nijmegen 19 januari 1838, zoon van Gerard Kersten en van Hendrina Draaijer.
  1869: Hun huwelijk: Barbara van Weersch was dienstmeid in Maastricht, 28 jaar, geboren Wijlre, wonend in Maastricht. Beiden woonden in de Bogaardestraat. Hij was zonder beroep.
  April 1869: Bevolk reg: Zij wonen Oeveren 398 in Maastricht en kwamen van de Kapstraat 1548, Maastricht. Per november 1869 woonden zij in de Regtstraat 203 en per 15 januari 1870 Regstraat 202.
  Febr 1870: Bij de geboorte van hun dochter was hij 32, was dagloner en woonden in Maastricht, Regstraat 203 in Wijk. Moeder had geen beroep. Hij was
  gepasporteerd kanonnier, dat wil zeggen, met eervol ontslag uit dienst gegaan. Bij zijn huwelijk bijna 31 jaar, en in de akte staat verder dat hij onlangs in het garnizoen te Groningen was gelegerd en thans in Maastricht. Hij was de zoon van Gerard Kersten, directeur van een gasfabriek in Nijmegen, en van Hendrika Draaijer. Beiden woonden in Nijmegen.
  1870: Het echtpaar Kersten woont in Nijmegen, wijk B, Bloemerstraat 220. Hij is dagloner. Zij wordt Barbara Weersch genoemd, dus zonder de van. Kort daarna is hij steenhouwersknecht.
  In sept 1870 gingen zij naar Ulestraten.
  In 1871 kwamen zij uit Ulestraten en schreven zich opnieuw op bovenstaand adres in
  1880: Hetzelfde adres in Nijmegen en één kind. Hij is steenhouwersknecht
  1893: Bij het eerste huwelijk van hun dochter wonen zij in Nijmegen.
  17 november 1893: Zij kwamen naar Amsterdam. Op het Bevolkingsregister van Amsterdam werd zij Weersch genoemd, dus zonder Van. Hij is steenhouwer. Zij wonen Haarlemmerdijk.
  1890: Zij wonen in Nijmegen: wijk G.
  22 november 1894: Zij vertrokken weer naar Nijmegen
  1899: Bij het overlijden van haar moeder wonen zij in Nijmegen aan de Hoetdwarsstraat 27.
  1899: Haar overlijden. Johannes Kersten trouwde daarna met Derkje Langenkamp
  1900: Johannes Kersten ondertrouwt , volgens de krant in Njimegen september 1900 met W. Peters weduwe van A. Meuleman. Hij was steenhouwer. Blijkbaar een vergissing want begin december 1900 was hij in ondertrouw met D. Langenkamp, weduwe van H. Jansen.
  1901: Johannes Kersten trouwde Nijmegen in 1901 met Derkje Langenkamp.
  Uit dit eerste huwelijk werden  geboren.
  Uit dit huwelijk
  a: Maria Kersten, geboren Maastricht 4 februari 1870, trouwde 1: Amsterdam 13 april 1893 Auguste Albert Joseph Broks, geboren Nijmegen 28 april 1859, overleden te Amsterdam 22 maart 1911, boekhandelaar en 33 jaar, zoon van Arnoldus Broks en Agnes Presse. overleden, (zij was 23 bij haar 1e huwelijk, trouwde 2: (zij was 44) Amsterdam 12 februari 1914 Gerardus Arnoldus Böing (33 jaar en handelsreiziger), zoon van Johannes Wilhelmus Antonius Böing en Berendina Johanna Egtberts
 4. Maria van Wersch, geboren Ulestraten 24 februari 1843, overleden Ulestraten 7 januari 1872.Anna Catharina van Weersch, gedoopt Ulestraten 15 februari 1845, overleden Ulestraten 5 oktober 1935, trouwde 1: Ulestraten 21 april 1876 Leonardus van Reijmersdaal, geboren Ulestraten 28 januari 1820, overleden, Ulestraten (Waterval) 28 juni 1884, zoon van Martinus van Reijmersdaal en Elisabeth Quax, trouwde 2: Ulestraten 24 september 1885 Johannes Wilhelmus Stevens, geboren Ulestraten 15 februari 1835, overleden Ulestraten 10 januari 1913, 78 jaar, zoon van Johannes Wil. Stevens en Helena Quax.
  1884: Toen Leonardus van Reijmerdael, echtgenoot van Maria Van Weersch uit Ulestraten in 1884 overleed, werd zijn nalatenschap opgetekend en verdeeld in activa en passiva. Aan activa bleek hij een huis, tuin, bouwland en boomgaard te bezitten. Zijn weduwe kreeg hierover het vruchtgebruik. Dit alles met een waarde van ƒ 538.

  Daar moesten natuurlijk ook de passiva van af:

  Begrafeniskosten: ƒ 66,72.

  Visites van dokter Spronck: ƒ 5,50.

  Pacht aan diverse eigenaren ƒ 164,10.

  Aan Jennekens uit Ulestraten voor geleverde schoenen ƒ 10.

  Aan notaris Kleuters voor het opmaken van zijn testament ƒ 3,50.

  Aan de kerk van Ulestraten voor het vieren van twee jaargetijden voor hem en zijn vrouw ƒ 150.

  Aan smid Courage in Ulestraten voor geleverd werk  ƒ 1,11.

  En nog een paar kosten die betaald dienden te worden.

  Het echtpaar had drie kinderen die dus 1/3 van het overgebleven bedrag erfden: ƒ 92.70.

  Zijn weduwe tekende het document, waarbij zij de c vergat.

  maria van weershUit het eerste huwelijk werden  geboren
  a: Anna Maria van Reijmersdael, geboren Ulestraten 20 maart 1877.
  b: Maria Catharina Van Reijmersdael, geboren ca 1877, overleden Ulestraten 27 mei 1882, 5 jaar oud.
  c: Maria Elisabeth van Reijmersdael, geboren Ulestraten 15 januari 1879, trouwde Ulestraten 13 juni 1903 Joannes Mathijs van Elmbt.
  d: Helena van Reijmersdael, geboren Ulestraten 29 januari 1880,29 oktober 1880, overleden Ulestraten 11 november 1939, 59 jaar, trouwde Ulestraten 3 november 1910 Johan Prikken.
  e. Bernardus van Reijmersdael, geboren Ulestraten 20 maart 1883, overleden Venray 5 januari 1963.
  f. Leonard van Reijmersdael.

 5. Christiaan (Jaan) van Weersch, gedoopt Ulestraten 8 december 1848. volgt 4b.
 6. Jan Willem van Wersch, geboren Ulestraten 20 december 1851, volgt 4c. 

LT2.4. Mathias Vanwersch, zoon van 3, gedoopt Heiden (Blankenheim) 5 april 1840, overleden Kohlscheid 24 februari 1909, trouwde 1: Maria Josephina Finken, overleden Klinkheide 26 april 1875, trouwde 2: Pannesheide 21 oktober 1875 Elisabeth Armkreutz, geboren Vorscheid 11 januari 1833, dochter van Mathias Armkreutz en Catharina Schwan.

Uit het eerste huwelijk werden geboren

 1. Wilhelm Joseph Vanwersch, geboren Pannesheide 21 november 1869. volgt 5.
 2. Barbara Vanwersch, geboren Pannesheide 25 december 1870, trouwde Kohlscheid St. Katharinakerk 27 september 1897 Petrus Joseph Simons, geboren Kohlscheid 12 oktober 1869, overleden 61 jaar, Aken 18 augustus 1931, zoon van Johann Joseph Simons und Anna Catharina Kelleter.
  1898: Bij de geboorte van hun zoon woonden zij in de Rudolfstrasse 66, Aken.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Joseph Simons, gedoopt Aken St Adalbert 16 augustus 1898, SS: Joseph Simons en Elisabeth van Wersch, trouwde Kohlscheid 14 april 1928 Maria Pesch.
  b. Wilhelm Simons.
 3. Hubertina Vanwersch, geboren Kohlscheid 23 maart 1873.
 4. Bertha Vanwersch, geboren Kohlscheid 23 maart 1875, overleden Aken ziekenhuis 23 april 1875.

  Uit het tweede huwelijk werd geboren

 5. Maria Josepha Vanwersch, gedoopt Kohlscheid 28 juli 1880, trouwde Leonard Speck, geboren Bardenberg ca 1880, overleden 53 jaar oud, Bardenberg Knappschaftkrankenhaus 31 januari 1933. Bij zijn overlijden was hij Zimmerhauer.
  1956: In oktober 1956 stond zij onder Partieel Beheer van het Nederlandsch Beheersinstituut vanwege vermeende Duitse activiteiten tijdens de oorlog. Zij was namelijk in Kohlscheid geboren en haar man in Bardenberg. Die overleed in 1933. In 1956 kreeg zij, geaccordeerd door het Beheersinstituut, een weduwerente met toeslag van de Sociale Verzekeringsbank van ƒ 1.

LT2.4a. Hendrik van Weersch, zoon van 3a.1, geboren Ulestraten 21 juni 1858, overleden Luik 22 mei 1930, trouwde Luik 5 juni 1884 Marie Cornelie Philomene Souren, geboren Klimmen 17 maart 1860, overleden Luik juni 1941, dochter van Jan Hubertus Souren en Anna Catharina Hubertina Henzen.

1858: Hij werd voor het huwelijk van zijn moeder al geboren. Zijn vader is onbekend. Hendrik kreeg daarom de achternaam van zijn moeder. De vroedvrouw Anthonette Cortenraad uit Meerssen gaf de geboorte aan. In de akte wordt daarom geen vader genoemd. Hendrik verhuisde later naar Luik waar hij trouwde.
1869-1879: In het Bevolkingsregister van  Ulestraten staat hij vermeld als een zoon van zijn oma Maria Kuijpers. Waarschijnlijk vanwege de “schande” dat er een ongehuwd moeder in het gezin was.
1874: Hij vertrok uit Ulestraten op 23 november 1874  en ging naar Maastricht.

1878: Op 14 januari 1878 kwam uit terug uit Hulsberg. Op 10 juni 1878 ging hij naar Heer.
1884: Bij hun huwelijk was hij leerling kleermaker en woonde in de Rue Sainte Aldegonde in Luik. In de huwelijksakte stond dat hij een fils naturel is, dus een onwettig zoon. Zijn bruid was dienstmeid en woonde in de Rue Saint Gangulphe in Luik. Zij hadden elkaar leren kennen via haar vader die kleermaker in Klimmen was. Hij tekende de akte met H. van Weersch. Zijn oom Willem, de jongste broer van zijn moeder, was een van de huwelijksgetuigen. Zij trouwden in Luik en Willem woonde in Meerssen waar hij landbouwer was en 32 jaar. Hij tekende de akte met J W van Weersch.

1886: Hij is inmiddels kleermaker. Wonen Rue Saint Severin 78, Luik.
1895: Bij de geboorte van Marie was vader kleermaker, 36 jaar, moeder was 35 jaar. Zij  woonden in Luik in de Rue Gravioule 587. Hij tekende met van Weersch.
1898: Bij de geboorte van Jean was vader 39 jaar, kleermaker (tailleur d’habits) en moeder 37 jaar. Zij woonden Rue des Tanneurs 37 in Luik. Hij tekende de akte met Henri van Weersch.
1900: Bij de geboorte van Anna was vader kleermaker. Zij woonden in de Rue des Vameurs 37Y in Luik. Vader tekende de akte met H van Weersch. Hendrik werd Driek genoemd. 
1919: Bij het huwelijk van dochter Christine woonden zij Rue Saint Leonard 138, Luik en hij was nog steeds tailleurs d’habits.

henri pierre van weersch
1930

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Jean Guillaume Van Weersch, geboren Luik 22 april 1885, volgt 5a.
 2. Jean Hubert Van Weersch, geboren Luik 12 september 1886, overleden 20 april 1931, trouwde Luik 7 juni 1919 Celine Libert, geboren Luik 15 september 1885, overleden Luik 5 mei 1936, dochter van Jean Louis Libert en Gertrude Graf.
  1905: In 1905 wordt hij officieel Belg, Hij tekende met Hubert Van Weersch, zijn vader met H. van Weersch. Hubert was fourneur en fer.
  1919
  : Bij zijn huwelijk is hij mécanicien en 32 jaar. en zij was strijkster.
  1931: Bij zijn overlijden woonden zij Remp. Du Bassin,= Komveststraat 34 Assebroeck. De aangifte van zijn overlijden wordt door zijn jongste broer Marcel ook uit Assebrouck gedaan en door zijn zwager Fernand Libert, 53 jaar uit Luik. Jean overleed in het huis Kornwest 34. Hij was net als Marcel werktuigkundige. Zijn vrouw was huishoudster , 45 jaar en woont Assebrouck.
 3. Jean Henri Van Weersch, geboren Luik 24 juli 1890, overleden Luik 7 juni 1916.
  Hij was loodgieter, zinkarbeider (zingeur) en niet gehuwd.
 4. Marie Hubertine Christine Van Weersch, geboren Luik 9 maart 1895, trouwde Luik 8 november 1919 Jean Baptiste Floretin Lambotte, winkelmedewerker, geboren Chévron 24 juni 1893, zoon van Jean Servais Lambotte en Marie Joseph Rensonnet
  1919: Zij tekende de huwelijksakte met Christine Van Weersch en was gilètiere (naaister van vesten). Haar vader was immers kleermaker.
 5. Jean Emile Van Weersch, geboren Luik 1 januari 1898, volgt 5b.
 6. Anna Maria Hubertine Van Weersch, geboren Luik 16 juni 1900 trouwde 1: Luik 22 november 1924 Marcel Pevée,
  trouwde 2: Maurice Wouters.
 7. Marcel Albert Van Weersch, geboren Luik 5 april 1902, trouwde Luik april 1928 Laure Croissant
  1928: Bij het huwelijk is hij bankwerker, woont bij zijn ouders Rue Gravioule, Luik. Zij woont Rue Laixhaut 2 in Herstal.
  1931: Marcel geeft het overlijden aan van zijn broer Jean Hubert. Marcel is dan werktuigkundige, 29 jaar en woont Assebrouck. Marcel tekende de akte met Van Weersch.
  1931: Marcel van Weersch kwam op 19 januari 1931 aan in Southampton vanuit Durban Zuid-Afrika. Hij was op doorreis naar Luik. Hij voer met de Balmoral Castle die uit East London (= Kaapstad) vertrokken was. Hij reisde 3e klas samen met Albert Ruchard (Richard) Vandekerkhove 23 jaar. Hun beroep was
  ajusteur = monteur. 

LT2.4b. Christiaan (Jaan) van Weersch, zoon van 3a, gedoopt Ulestraten 8 december 1848, overleden Somme-Leuze (B) 10 februari 1909, 63 jaar, hij was dakdekker, trouwde 7 februari 1874 en scheiddde van Ida Josephine Sougnez, geboren Verviers 20 juni 1849, overleden Verviers 24 januari 1922, dochter van Toussaint Paul Sougnez en Marie Catherine Dubois.

1867: in het jaar dat hij 19 werd moest hij zich melden voor de Nationale Militie. Hij had geen beroep, was 1,74 groot, had bruine haren en werd geschikt bevonden.

1871: Hij deserteerde in Maastricht uit het leger wegens een ruzie met zijn meerdere. Die overleed hierbij. Zijn jongere broer moest toen als remplaçant voor hem het leger in. Jaan week vervolgens uit naar Luik, wat een opsporingsbericht in het Politieblad van 1871 opleverde:christiaan-politie

1/1874: Zijn naam staat in het Vreemdelingendossier van België. Geboorte 1 januari 1848 te Ulestraten. Hij is dagloner.
2/1874: Hij trouwde in Adrimont (Dison) waar hij woonde, was dagloner en 25 jaar. Zij was couturiere en 24 jaar.

11/1874: Bij de geboorte van hun dochter Marie was vader dagloner en 26 jaar. Moeder was huishoudster en 25 jaar. Zij woonden in de Rue de Verviers in Dison. Vader tekende de akte met Christiaan van Weersch.
1877: Bij de geboorte van zoon Christian is vader leisteenbewerker en 28 jaar. Hij tekende de akte met
van Weersch. Zij woonden in de Rue Pisseroule in Dison.
1879: Zij wonen Rue des Fabriques 83, Verviers.
1884: Zij woonden in de Rue Gérard Champs 192 in Verviers. De ambtenaar schreef hun naam als
Van Wersch. Vader tekende de akte met C. Van Weersch. Hij was wever. Per vergissing schreef de ambtenaar dat hij in Lustraten geboren was in plaats van Ulestraten. Vader was 35 jaar en moeder 34 jaar.
Januari 1886: Hun zoon Nicolaas overleed 9 maanden oud. Zij wonen in de Place Saint Hubert in Verviers. Vader was leisteenbewerker.
Juni 1886: Hij wordt veroordeeld tot een boete van 50 francs omdat hij op 3 februari 1886 op het terrein van de heer Neef Orban aan het stropen was.
September 1886: De ambtenaar schreef Chretien Van-Werch zonder s en met een tussenstreepje. Zij woonden in de Rue de la Vesdre 27 in Verviers. Hij tekende met  Christian van Weersch.
1889: Het overlijden van hun één maand oude dochter Alphonsine werd door twee vreemden gedaan. Vader was afwezig. Zij overleed ‘s avonds om 23.00 uur. De aangifte werd de volgende dag gedaan. De ambtenaar schreef Van-Wersch, met een streepje. Vader was leisteenbewerker.

1898: hun scheiding werd uitgesproken.

1909: In zijn overlijdensakte staat dat hij 63 was. Feitelijk was hij 60. Hij was van de kerktoren gevallen. Het komt regelmatig voor dat de mensen hun leeftijd niet wisten.

Voor het huwelijk werden geboren

 1. Jean Frederic Joseph Sougnez, geboren Verviers 16 april 1871, overleden Theux (bij Verviers) 5 juni 1871.
 2. Victorine Henriette Ida Van Weersch, geboren Andrimont september 1873, overleden Andrimont 1 november 1873, 1,5 maand oud . Vader had het kind erkend.

  Uit dit huwelijk werden geboren
 3. Marie Catharine Ida Van Wersch, geboren Dison 14 november 1874, trouwde 9 februari 1902 Louis Francois Vroomen, geboren Verviers 11 september 1877, zoon van Francois Xavier Vroomen en Catharina Weidenhaupt.
  1902: Hun huwelijk: In de huwelijksafkondiging staat dat de woonplaats van haar vader onbekend was en die van haar moeder Verviers was. Logisch. Die leefden gescheiden.
  Uit dit huwelijk werd o.a. geboren
  a: Louis Hubert Henri Vroomen, geboren Verviers 19 juni 1903.
 4. Christian Henri van Weersch, geboren Dison 5 oktober 1877, overleden Verviers 5 mei 1878.
 5. Christian Henri Van Weersch, geboren Verviers 17 september 1879, volgt 5c.
 6. Alexandre Van Wersch, geboren Verviers 22 juli 1882, overleden Verviers 21 september 1882, 2 maanden oud.
 7. Rosalie Guillemine Van Wersch, geboren Verviers 12 april 1884, trouwde Verviers 28 januari 1915, Henri Joseph Tonelle, geboren Verviers 10 oktober 1877, zoon van Bernard Joseph Tonelle en Catharina Albertine Rogister, weduwnaar van Marie Victorine Beaujean die  op 2 april 1907 overleden was.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Henri Tonelle, geboren 1915
  b. Louise Tonelle, geboren en overleden 1922.
 8. Nicolas Joseph Van-Werch (zo schreef de ambtenaar het), geboren Verviers 20 maart 1885, overleden Verviers 17 januari 1886.
 9. Jeanne Josephine Ida Van-Werch (zo schreef de ambtenaar het) geboren Verviers 27 september 1886, overleden Verviers 19 oktober 1886.
 10. Alphonsine Adrienne Van-Wersch, geboren Verviers 30 juli 1889, overleden Verviers 30 augustus 1889.
 11. Pierre Julien Van Wersch, geboren Verviers 28 september 1891, overleden Verviers 29 oktober 1891.

LT2.4c. Wilhelmus van Weersch, zoon van 3a,  geboren Ulestraten 20 december 1851, overleden Ulestraten 22 augustus 1943, landbouwer, trouwde Ulestraten 6 november 1884 Anna Hubertina Notermans, geboren Ulestraten 9 februari 1859, overleden Ulestraten 21 november 1932, dochter van Jan Hubert Notermans en Anna Maria Hollanders.

Willem vertelde zijn kleinkinderen dat een van zijn voorouders een transportbedrijf met lastdieren had. Hij noemde die dieren hitten. Het bedrijf transporteerde goederen tussen Aken en Maastricht.
Willem
had volgens de overlevering, een hooikist waarin “duivelsboeken” zaten, in leer gebonden boeken geschreven in het Latijn. Boeken met heiligen erin. Ooit las hij dat er een Van Wersch was, die met zijn zwager Decker 2000 Heiligtumsbüchlein had. Zijn zus moet met een Decker getrouwd zijn.  Die boeken zijn niet meer aanwezig.

1884: Willem tekende zijn huwelijksakte met J W van Weersch. Waar die Jan dan vandaan kwam? Zowel in zijn geboorte akte, als huwelijks- en overlijdensakte staat alleen Wilhelmus. De huwelijksakte is ook verkeerd voor wat betreft zijn geboortedatum. Daar staat in dat hij op 20 september 1851 werd geboren.

Klik op een foto voor vergroting.

Anna Notermans
Anna Notermans 1859-1932

Uit dit huwelijk werden in Waterval-Ulestraten (Waterval is een gehucht bij Ulestraten) geboren

 1. Anna Maria Hubertina van Weersch, geboren 20 augustus 1885, ongehuwd overleden Maastricht 18 maart 1951, 65 jaar.
 2. Maria Helena Hubertina van Weersch, geboren 4 juli 1887, overleden Venray 4 november 1952.
  Zij was kloosterlinge bij de zusters Urselinen. Zij werd Soeur Maria Leonarda genoemd. Op 23 okt 1910 trad zij in in Haelen (B) en werd op 27 oktober 1912 in Maastricht gewijd,
 3. Maria Catharina Hubertina van Weersch, geboren 10 juni 1889, overleden Maastricht 12 juli 1981, zij werd 92 jaar, trouwde Ulestraten 26 mei 1921 Johannes Theodorus Mommers, geboren Limmel 29 januari 1881, overleden 1 september 1956, zoon van Pieter Hommers en Elisabeth Jaspers.
  Uit dit huwelijk werden geboren.
  a: Pierre Mommers, geboren 11 mei 1926, overleden Amby Maastricht 23 januari 2016, trouwde Nel Tielen.
  b: Miet Mommers, januari 1927, overleden 83 jaar, Maastricht 26 januari 2010, trouwde Harie Vanderbroeck.
  c: Maria Adriana Gertrudis Mommers, geboren Maastricht juli 1928.
  d: Johannes Josephus (Sjo) Mommers, geboren Maastricht september 1930, overleden Maastricht 19 april 2012, trouwde Maria van Glabbeek.
 4. Johan Joseph Hubert van Weersch, geboren 6 augustus 1890, volgt 5d.
 5. joseph van weersch
  1918
  Jan Joseph Hubert van Weersch, geboren 24 februari 1893, als militair overleden Maastricht 3 november 1918.
  Hij was ongehuwd, woonde in Ulestraten, maar tijdelijk aan de Groote Looierstraat 17 in Maastricht. Opvallend is dat nummer 4 ook Johan Joseph Hubert heet. Op de overlijdensakte staat nummer 5 beschreven als Joseph Hubertus.
  1918: Vader Willem plaatste op 9 november 1918 een dankbetuiging in de krant waarin hij de doktoren en verplegers van het militair hospitaal in Maastricht dankte voor de goede zorgen gedurende de ziekte.
  Maar ook aan vrienden en bekenden aan de afdeling Militairen en de Jonkheid van Waterval voor de mooie kransen en de innige deelnemen bij de begrafenis.
 6. Jan Willem Hubert van Weersch, geboren 15 juni 1894, volgt 5e.
 7. Maria Elisabeth van Weersch, geboren 14 december 1896, overleden Ulestraten 24 januari 1929, 32 jaar, ongehuwd.
 8. Joseph Augustinus van Weersch, geboren 13 oktober 1898, overleden Ulestraten 10 februari 1901 (2 jaar oud).
 9. Joseph Hubertus van Weersch, geboren 7 februari 1900, volgt 5f.
 10. Mathieu Matheus Johannes Hubertus van Weersch, geboren 28 juni 1903, volgt 5g.

LT2.5. Wilhelm Joseph Vanwersch, zoon van LT2.4, mijnwerker, gedoopt Pannesheide 21 november 1869, overleden Wilsberg = Richterich
1 juli 1929, trouwde Vorscheid = Pannesheide 30 augustus 1896 Katharina Preuth, geboren Gracht = Kohlscheid = Pannesheide 16 augustus 1867, overleden Wilsberg = Kohlscheid 14 april 1944,  dochter van Peter Joseph Preuth en Maria Agnes Kemmerling.
1896: Hun huwelijk: hij is mijnwerker
1929: Toen hij overleed was hij mijnwerkersinvalide. De aangifte van overlijden gebeurde door schoonzoon Peter Hupperrtz die op hetzelfde adres woonde: Wilsberg 43, Richterich.
Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hubert Vanwersch, geboren Klinkerheiderfeld januari 1902, overleden Klinkerheiderfeld 13 juni 1902, 6,5 maand oud.
 2. Josephine Vanwersch trouwde Peter Huppertz.
  Uit dit huwelijk (oa?)
  a. Anna Huppertz, geboren 1928, overleden Wilsberg = Richterich 24 februari 1929, 11 maanden oud.

LT2.5a. Jean Guillaume Van Weersch, zoon van 4a, geboren Luik 22 april 1885, overleden Bressoux 1934, trouwde Bressoux 16 september 1911 Gabrielle Bernardine Detheux, geboren Luik 16 december 1887, ouvrière d’imprimerie, dochter van Francois Joseph Detheux en Marie Louise Wouters, beiden wonend in Bressoux.

1904: Hij werd tot Belg genaturaliseerd en woonde Rue des Tanneurs 18, Luik. Hij tekende met Guill Van Weersch.

1911: Bij hun huwelijk was Jean Guillaume, 26 jaar en kleermakersgezel. Zijn vader was kleermaker. Zijn bruid werkte in een drukkerij. Zijn broer Hubert was getuige en draaier van beroep. Die tekende de akte met H. van Weersch.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Henri van Weersch, volgt 6.
emile van weersch
Rode Kruiskaart uit de Eerste Wereldoorlog:Rijksarchief Brussel

LT2.5b. Jean Emile Van Weersch, zoon van 4a, geboren Luik 1 januari 1898, trouwde 19 januari 1924 Victorine Meesen, dochter van Joseph Meesen, mijnwerker in Luik wonende en Louise Catharina Rousseau, overleden.
1917: Het Rode Kruis heeft een kaart waarop staat dat hij tijdens de 1e Wereldoorlog gewond geraakt is tussen 21 april 1917 en 28 april 1917. Hij zat bij het 1e korps, 2e compagnie. Hij woonde Luik: Rue St. Leonard 138 (dat is bij zijn ouders) en werd geëvacueerd uit Villers le Sec  in Noord-Frankrijk.

In het Guldenboek der Vuurkaart, uitgave Rozez Brussel over veteranen uit de Eerste Wereldoorlog in België wordt in deel 1936-1937, blz 423 Emile J. van Weersch genoemd als soldaat van het 1e regiment karabiniers die aan de IJzer vocht. Een Vuurkaart is een kaart waarop de onderscheidingen staan die een soldaat gekregen had. Die Vuurkaart gaf 75% korting op openbaar vervoer, gratis doktersconsult en gratis of voordelig medicijnen.
1964: Mw Emile Van Weersch, 55 jaar, zat alleen op het wisselbureau, Rue de la Cathedrale 85 in Luik toen zij bestolen werd van 119.00 francs..

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Louise van Weersch, geboren Grivegnée 8 maart 1925, overleden 30 oktober 2003 op 78 jarige leeftijd, trouwde Joseph Delmere.
  1970: Arrest 29 oktober 1970 Hof van beroep te Luik:
  doordat het bestreden arrest de beslissing van de eerste rechter, in zover deze de tegen de eiser Mathieux aangevoerde telastlegging van slagen en verwondingen door onvoorzichtigheid bewezen heeft verklaard en hem dientengevolge tot schadevergoeding jegens de verweerders Delmere en Van Weersch heeft veroordeeld, bevestigt op grond dat die eiser “niet betwist dat hij het kruispunt is opgereden toen de wagen van Delmere niet zichtbaar was”, hij anderzijds volstrekt verplicht was dit slechts op te rijden met de geringst mogelijke snelheid ten einde er ter plaatse te kunnen stoppen zodra hij de voorranghebbende kon zien  zulks zijn gedraging niet is ge- weest en uit het voorafgaande blijkt dat Mathieux het kruispunt niet is opgereden met de voorzichtigheid en oplettendheid vereist van een voorranggever op een plaats die bijzonder gevaarlijk is en die hij kende.
  Het vonnis werd nietig verklaard omdat de aanklager niet kon bewijzen dat hij harder reed dat 60 km per uur. Het betreft Joseph Delmere.

christian van weerschLT2.5c. Christian Henri Van Weersch, zoon van LT2-4b, geboren Verviers 17 september 1879, trouwde Dison 13 februari 1904 Marie Catharine Josephine Lincé, geboren Dison 11 augustus 1878 dochter van Jacques Joseph Lincé en Marie Sironval.
Zij woonden in Verviers waar hij schrijnwerker, houtwerker was Hij tekende de overlijdensakte van zijn met Christian Van Weersch.
1906: Bij de geboorte van hun zoon was hun adres: Rue des Fabriques 109, Verviers. Vader is timmerman.
1908: Bij de geboorte van hun dochter was het adres Rue des Fabriques 150, Verviers. Hij was nog steeds timmerman.

Uit dit huwelijk

 1. Yvonne Ida Jacqueline Van Weersch, geboren Dison 13 juni 1904.
 2. Louis Christian Henri Marie Van Weersch, geboren Verviers 23 oktober 1906, volgt 6b.
 3. Jeanne Leontine Julia Van Weersch, geboren Verviers 18 februari 1908.

LT2.5d. Johan Joseph Hubert van Weersch, zoon van 4c, geboren Ulestraten 6 augustus 1890, overleden Sittard 19 januari 1975, jachtopziener, trouwde Ulestraten 6 februari 1921 Maria Catharina Helena Nicolaes / Nicolaas, geboren 19 september 1896, overleden Ophoven (Sittard) 3 februari 1965, 68 jaar oud, dochter van Paulus Christiaan Nicolaas en Anna Maria Herben.

zuid willemsvaart
1923, zie hieronder
jachtopziener
1928
nederlandsche jager
1929: het moet te Nijswiller zijn.

Zij kregen kinderen die allen jong gestorven zijn.

1921: Hij woonde in Maastricht waar hij dienstbode was bij de heer Crijns in de Calvariestraat 24. Hij vertrok op 17 mei 1921 naar Ulestraten. Bij zijn huwelijk was hij jachtopziener.
1923:
Op 14 april 1923 vond hij, samen met de veldwachter Dolmans, in de gemeente Geulle een lijk in het water. Het bleek het lichaam te zijn van amanuensis Jos Stevens. Die werkte aan de
Hoogere Burger School in Limmel, Maastricht. Hij werd slechts 39 jaar. Johan van Weersch werd in het artikel den Boschwachter van Weers genoemd. Hij tekende de akte met J van Weersch.

1928: In de Jachtbode stond: Jachtuitkomsten: Een goede vangst. In enkele dagen wist jachtopziener J. v. Weersch te Nijwiller (L) behalve 6 bunzings, 2 boommarters die nog goed in pels waren, op de klem te vangen.
Oktober 1931: J.H. van Weersch uit Sittard behaalde het Politiediploma van de R.K. Politiebond St. Michael.

1933: Hij was mijnpolitie-agent. 
1946: Hij was het overlijden van zoon Willy nog steeds politie beambte bij de Staatsmijnen.mijnpolitie
1955: In september werd de politiebeambte J.J.H. van Weersch, werkzaam bij de afdeling Centraal Beheer bij de mijnen, na 25 dienstjaren gepensioneerd. Hij was 65 jaar.

1960: Te Ophoven Sittard had woensdagmiddag in de oprichting van een R.K. Vereniging van Bejaarden en Gepensioneerden een gebeurtenis plaats, welke, ver boven het parochieel belang verheven, van grote importantie is voor de bejaarden in heel de provincie, omdat deze oprichting de eerste in het bisdom is en dus de deur open zet voor de oprichting van een diocesane bond van bejaarden, gelijk aan de bonden inde andere diocesen, waarin na een tijdsbestek van tien jaren reeds 45 duizend katholieke bejaarden zijn georganiseerd. Het belang van deze oprichtingsvergadering werd onderstreept door de aanwezigheid van de voorzitter der Unie van Katholieke Bejaardenbonden in Nederland, de heer Th. Steinmets, de adviseur der Unie, pater Van Dieren O.P. en van aalmoezenier Th. Delissen, sociaal adviseur van de westelijke mijnstreek.

Bron: De Nieuwe Limburger 8 januari 1960
In het bestuur zaten voorzitter J. Renet, secretaris M. Wals en verder als leden Van Weersch en Cremers. Een vrouwelijk lid werd nog gezocht.
1975: Bij zijn overlijden leefden geen van zijn kinderen meer. Zijn vrouw was tien jaar daarvoor overleden.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Levenloos geboren, Geulle 9 maart 1922.
 2. Levenloos geboren, Geulle 10 januari 1923.
 3. Levenloos geboren Maastricht 7 mei 1924.
 4. Levenloos geboren Heerlen 30 oktober 1927.
 5. Willem Gerard Maria  (Willy) van Weersch, geboren Maastricht 22 augustus 1929, overleden Sittard 8 mei 1946 (16 jaar oud). Hij was lid van de Maria Congregatie.
 6. Maria Gerarda van Weersch, geboren maart 1933, overleden Maastricht 29 mei 1933.
  Hoewel de familie in Sittard woonde, zijn zij toch met Maria naar Maastricht getogen. Wellicht om naar het ziekenhuis te gaan? Zij overleed 8 weken oud in Maastricht.

LT2.5e. Jan Willem Hubert van Weersch, zoon van 4c, geboren Ulestraten 15 juni 1894, overleden Kerkrade 31 december 1963, gemeente veldwachter in Waterval (Ulestraten),  trouwde Heer 15 mei 1926 Elisabeth Heuts, geboren Maastricht 4 maart 1896, overleden Nuth 25 maart 1985.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem van Weersch, geboren Ulestraten 13 mei 1927, volgt 6c.
 2. Nicolaas van Weersch,geboren Ulestraten 7 februari 1928, volgt 6d.
 3. Jozef (Joep) van Weersch, geboren Ulestraten 21 juli 1930, volgt 6e.
 4. Frans van Weersch, geboren Ulestraten 12 augustus 1933, volgt 6f .
 5. Hubert Gerardus van Weersch, geboren 31 oktober 1936, overleden 7 augustus 2022, trouwde Maria Sibilla Judith Féron, geboren Geleen 6 februari 1927, overleden Maastricht 24 juni 2004.
  Hubert werkte bovengronds als voorwerker op de Maurits en op de Emma. Daarna werkte  hij bij DSM, bij het Stikstofbindingsbedrjf (SBB). In zijn begintijd werkte hij samen met zijn vader in de bewaking van de mijnen. Zijn broer Frans trouwde ook een Féron. Hub werkte net als zijn broers Joep en Frans op de mijn.
  Klik voor zijn In memoriam uitgesproken tijdens zijn begrafenis.
 6. Hubertina Maria (Tiny) van Weersch trouwde Johannes Petrus Gerardus (Jan) Schoenmakers, zoon van Johannes Joseph Schoenmakers en Maria Josephina Lexis.

  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Liesbeth Schoenmakers is kort na haar geboorte overleden.

  b. (Frank) Franciscus Josef Elias Gerardus Schoenmakers trouwde Jacqueline van der Poel.
  c. Yolanda Wilhelmina Josephina Maria Schoenmakers trouwde Jos Coervers.

huub van weersch
Eerste communie in 1942 van Huub van Weersch (kind 5)
voetbalclub
Huub van Weersch staat middenin, bij het kruisje
yolanda van wersch
Tiny van Weersch (kind 6) trouwde Jan Schoenmakers

LT2.5f. Jos Hubert (Huub) van Weersch, zoon van 4c, geboren Ulestraten 7 februari 1900, overleden Ulestraten 24 juni 1985, trouwde Meerssen 21 januari 1924 Fien (Josephina Hubertina) Rings geboren Rothem 16 juli 1902, overleden Meerssen 14 oktober 1993, dochter van Joannes Hubertus Rings en Gertrudis Mommers.
3/1963: Ulestraten
BIJZONDER JUBILEUM Zaterdag a.s. viert de heer Hub van Wersch te Humcoven zijn zilveren dienstjubileum bij de Staatsmijnen. Een 25-jarig jubileum is in deze tijd van oersterke mensen geen bijzonderheid. Toch krijgt het feest van de heer van Weersch bijzonder cachet omdat talrijke onderduikers erbij aanwezig zullen zijn. Zijn adres te Humcoven was tijdens de oorlog een belang onderduik-centrum voor dit gebied. Velen, die door de bezetter werden gezocht vonden bij hem een veilig onderkomen. De mensen, die hij op deze manier hielp ofschoon vader van een groot gezin zijn in heel Nederland en ook in het buitenland verspreid. Zij zullen Hub van Weersch ongetwijfeld van welgemeende belangstelling laten blijken.
De Nieuwe Limburger 22 maart 1963

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Maria Gertruda (Truus) van Weersch, geboren Meerssen 26 november 1924, overleden ziekenhuis Maastricht 27 oktober 1955 (31 jaar oud), trouwde Wim Engels, geboren Maastricht 26 juni 1916, overleden Sittard 31 oktober 1972.
  1955: Na haar overlijden plaatste haar man in de.Nieuwe Limburger een dankbetuiging voor het blijken van medeleven mijn oprechte dank, in het bijzonder aan Directie van de N.V. Cox Geelen en Personeel. Dat was een metaalbedrijf in Eijsden.
 2. Anna Hubertina (Tiny) van Weersch, geboren 11 juli 1926, overleden Ulestraten 7 juli 1996, trouwde Wiel Brassé, geboren 12 januari 1930, overleden Ulestraten 13 januari 2012, zoon van Jozef Brassé en Maria Jacobs.
  2012: Wiel Brassé was ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was penningmeester, lid en bestuurslid van het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) in Meerssen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Finy Brassé trouwde Stef van den Broeck.
  b. Hub Brassé trouwde Mientje Cobben.
  c. Paul Brassé trouwde Marion Gijrath.

 3. Jan J.W. (Sjeng) van Weersch, volgt 6g
 4. Alfred Marie (Frits van Weersch), geboren 15 maart 1932, volgt 6h.
 5. Guillaume Maria (Giel) van Weersch, volgt 6i.
 6. Jef  van Weersch, volgt 6j.
 7. Anny van Weersch trouwde Ulestraten P.J. (Jef) Janssen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Chrit Janssen.
  b. Linda Janssen.
  c. Sylvia Janssen.
  d. Ivo Janssen.
  e. Marielle Janssen.
  f. Frederique Janssen.
 8. Maria van Weersch trouwde Willie Stoffels.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Françoise Stoffels.
  b. Manuel Stoffels
 9. Hubertina Josephina (Sophie) van Weersch trouwde Jo Dolmans, zoon van Henricus Joseph Hubertus (Harie) Dolmans en Rosalie Eussen.
  (zie foto hieronder).
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Diana Dolmans.
  b. Servé Dolmans.
  c. Brigit Dolmans.
 10. Franciscus Leonardus (Frans) van Weersch, volgt 6k.

LT2.5g. Johannes Mathijs Hubertus van Weersch, zoon van 4c, geboren Waterval 28 juni 1903, overleden 16 april 1964, trouwde Ulestraten 27 april 1933 Elisabeth Maria (Elisa) Bouwens, geboren 29 april 1912, overleden 25 maart 2003, dochter van Lambertus Godefridus Bouwens en Maria Hubertine Gertrudis Aelmans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Willem-Marie van Weersch, geboren Ulestraten 27 mei 1934, volgt 6l
 2. Lambertus Marie van Weersch, geboren Ulestraten 17 april 1936, volgt 6m.
 3. Jan Philomene van Weersch, geboren Ulestraten 1 september 1937, volgt 6n.
 4. Pierre Hubertus van Weersch, geboren Ulestraten 2 april 1939, volgt 6o.
 5. Bertien Wilhelmina van Weersch trouwde Hubertus Wilhelmus Maria (Wiel) Gardeniers, geboren Waterval 25 maart 1930, overleden Ulestraten 5 februari 2007.
  Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
 6. Tilla van Weersch, geboren Waterval 11 april 1943, overleden Maastricht 26 december 1998, trouwde Pie Gardeniers, geboren Ulestraten 7 januari 1934, overleden Ulestraten 5 januari 2015.
  Uit dit huwelijk werden geboren.
  a: Jeroen Gardeniers.
  b: Saskia Gardeniers.
 7. Elisabeth Hubertina (Liet) van Weersch, geboren Waterval 25 september 1941, overleden Ulestraten 21 februari 2019, trouwde Ulestraten Christino Mendoza Santos.
  Uit dit huwelijk werden geboren.
  a: Manuel Martin Wilhelmus Santos, trouwde Kim Stijnen  dochter van Bert Stijnen en Rosalia Drent.
  b: Miranda Mendezo Santos.
 8. Giel van Weersch, volgt 6p.
 9. Elisabeth Leonarda Maria (Elly) van Weersch, geboren Maastricht september 1946, overleden Maastricht 30 november 1946, drie maanden oud.

LT2.6. Henri Louis van Weersch, zoon van 5, geboren Bressoux 25 mei 1920.  overleden Luik 2 november 1982, trouwde Luik 4 oktober 1941 Mariette Arsene Jeanne Lucienne Boussart, dochter van Alfred Joseph Lucien Boussart en Jeanne Henriette Eugene Robert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Gilberte van Weersch trouwde NN Navau.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Geneviève Navau
  b: Myriam Navau
  c: André Navau
 2. Jeanine van Weersch.

hognoulLT2.6a. Albert Van Weersch, geboren Brugge 3 mei 1943, overleden Luik 8 december 2020, trouwde Simone Bonhomme.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. William Van Weersch, volgt 7.
 2. Thierry Van Weersch, volgt 7.1a.
 3. Stephane Van Weersch.

LE HOGNOUL – UNE BRASSERIE, UNE FAMILLE.
Cela va bientôt faire 30 ans qu’Albert Van Weersch a décidé de s’installer sur le complexe de l’AD Delhaize pour y créer la Brasserie Le Hognoul. Un établissement qu’il tient alors avec ses fils. L’un d’eux, William, toujours présent dans l’établissement nous explique l’incroyable histoire de ce lieu : « Papa a toujours été dans l’Horeca. Il a eu la volonté de créer un restaurant familial, à son image, simple mais convivial. »

Une famille qui, malgré le décès d’Albert, est toujours restée unie pour tenir les rênes de la Brasserie puisque William est accompagné de son fils, Greg, en cuisine, de son frère, Stéphane, en salle. Une équipe complétée par Marc Sabel, présent depuis 20 ans.

 

Une brasserie dont il fait bon pousser la porte, pour aller y boire un verre ou s’attabler pour un moment de partage. Car l’ambiance du lieu est incomparable. De plus, dans l’assiette, on s’adapte au fur et à mesure des saisons et des fêtes. En effet, à côté de la carte fixe, les 4 compères proposent plusieurs suggestions par semaine (en été : diverses sortes de salades, la pêche au thon revisitée, la véritable tomate burrata et les asperges à la flamande – en hiver : des chicons au gratin, de la tartiflette, des tomates farcies, de la carbonade flamande, des potées, …), des menus spécifiques pour les fêtes (Saint-Valentin, Halloween,…), sans oublier la traditionnelle choucroute du jour de l’an ou le chou frisée le mardi gras…

 

Un établissement qui a également pris un nouveau tournant, il y a 5 ans, avec l’arrivée de Greg, fraîchement sorti de l’école d’hôtellerie à Spa. « Il propose différentes spécialités qui n’existaient pas précédemment », souligne encore son papa, William Van Weersch. « Des tartares de poissons (saumon, thon rouge, …), des tartares de bœufs, de l’américain minute ou encore des tomates crevettes en mille-feuille. Des plats qui ont d’ailleurs leur succès. Ces nouveautés ont clairement d’ailleurs permis d’étendre la clientèle tout en gardant les habitués. »

 

Une carte qui regorge également de spécialités. William Van Weersch cite notamment : « Les « vrais » frites coupées à la main et cuites à la graisse de bœuf, les boulets à la liégeoise, les moules, le steak cuit sur pierre, la mayonnaise et la tartare maison ».
Pour les amateurs, la brasserie propose également, différents cocktails à la carte mais également de nombreux à base de Schweppes ainsi qu’une grande variété de bières spéciales en bouteille et de bières en fut, 3 fixes et 2 qui varient chaque mois avec des bières en suggestion ». Et pour accompagner ces différents breuvages vous pourrez également déguster différents tapas maison.

 

Enfin, à côté des desserts habituels, Le Hognoul propose également (uniquement en suggestion) : des moelleux, des tartes aux pommes ou mousse au chocolat maison.
    Un resto ouvert à tous avec des plats disponibles pour les plus jeunes et l’établissement est ouvert aux chiens d’assistance. » Des plats à déguster sur place mais également à l’emporter.   

 

Envie de découvrir ou redécouvrir la brasserie familiale ? N’hésitez pas à rendre visite à William, Stéphane, Greg et Marc du lundi au samedi dès 10h.

Le Hognoul


Rue des Moulins, 9-11

4342 Hognoul


Sur le parking de l’AD Delhaize


04/257.57.21


DE HOGNOUL – EEN BROUWERIJ, EEN GEZIN.
Het zal binnenkort 30 jaar geleden zijn dat Albert Van Weersch besloot te verhuizen naar het Delhaize complex om Brasserie Le Hognoul te starten. Een zaak die hij dan samen met zijn zonen onderhoudt. Een van hen, William, altijd aanwezig in de zaak, legt ons de ongelooflijke geschiedenis van deze plek uit: “Papa is altijd in de horeca werkzaam geweest. Hij had de wil om een familierestaurant te creëren, naar zijn beeld, eenvoudig maar vriendelijk. “
Een gezin dat, ondanks de dood van Albert, altijd samen is gebleven om de teugels van de brasserie vast te houden, aangezien William wordt vergezeld door zijn zoon, Greg, in de keuken, zijn broer, Stéphane, aan de voorkant. Een team aangevuld door Marc Sabel, al 20 jaar aanwezig.

 

Ook hebben zij hier een café om wat te gaan drinken of even te gaan zitten. Omdat de sfeer van de plaats onvergelijkbaar is. Bovendien passen we het menu aan naarmate de seizoenen en feestdagen verstrijken. Inderdaad, naast het vaste menu bieden de vier vrienden verschillende suggesties per week (in de zomer: verschillende soorten salades, tonijn, echte burrata, tomaat en Vlaamse asperges – in de winter: gegratineerde witlof, tartiflette, gevulde tomaten, Vlaamse karbonade, stoofschotels, specifieke menu’s voor de feestdagen als Valentijnsdag of Halloween.

 

Een brasserie die vijf jaar geleden ook een nieuwe wending nam met de komst van Greg, vers uit de hotelschool in Spa. “Hij biedt verschillende specialiteiten die voorheen niet bestonden”, zegt zijn vader, William Van Weersch. “Vistartaar (zalm, blauwvintonijn), rundertartaar op Amerikaanse wijze, of garnalentomaten in bladerdeeg. Gerechten die ook hun succes hebben. Deze nieuwigheden hebben het duidelijk mogelijk gemaakt om de klantenkring uit te breiden met behoud van de stamgasten. “

 

Een menu dat ook vol zit met specialiteiten. William Van Weersch citeert in het bijzonder: “De “echte” frietjes met de hand gesneden en gekookt met rundervet, gehaktballen op Luikse stijl, mosselen, stone-cooked steak, mayonaise en zelfgemaakte tartaar”.
Voor amateurs biedt het café ook verschillende à la carte cocktails, maar ook veel op basis van Schweppes, evenals een breed scala aan speciale flessenbieren en bieren in vaten, drie vaste en twee die elke maand variëren met bieren als suggestie”. En om deze verschillende drankjes te begeleiden kun je ook verschillende zelfgemaakte tapas proeven.


Tot slot biedt Le Hognoul naast de gebruikelijke desserts ook (alleen als suggestie): zachte appeltaarten of zelfgemaakte chocolademousse.
Een restaurant dat voor iedereen toegankelijk is met gerechten die beschikbaar zijn voor de jongsten en de brasserie staat open voor hulphonden. Gerechten om ter plaatse van te genieten, maar ook om mee te nemen.

 

Wil je de familiebrouwerij ontdekken of herontdekken? Aarzel niet om William, Stéphane, Greg en Marc te bezoeken van maandag tot zaterdag vanaf 10.00 uur.
De Hognoul


Moulinsstraat, 9-11 tot 4342

Hognoul


Op de AD Delhaize parkeerplaats

LT2.6b. Louis Christian Henri Marie Van Weersch, zoon van 5c, geboren Verviers 23 oktober 1906, overleden Verviers 15 juni 1944, trouwde Catharina Wasson.

1960:
Nr 80l4 – ARREST van 29 juli 1960.
De oorzaak van het voordeel dat aan een weduwe is toegekend omdat zij de steun van haar man ontbeert, vervalt ten gevolge van een later huwelijk. Gezien het op 26 november 1959 ingediende verzoekschrift, waarbij de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, de nietigverklaring vordert van de beslissing, op 16 september 1959 gewezen door de Commissie voor militievergoedingen te Verviers, in zake Catherine Wasson, weduwe Van Weersch, echtgenote  van Leken, van welke beslissing de 29ste van dezelfde maand kennis is gegeven ;

Overwegende dat de tegenpartij om toekenning van de militievergoeding ingevolge de indiensttreding van haar zoon Henri Van Weersch, vanaf de eerste maand dienst, dit is vanaf 1 augustus 1958, heeft verzocht, zich beroepend op haar hoedanigheid van weduwe van Louis Van Weersch, overleden op 15 juni 1944; dat de Minister van Binnenlandse Zaken heeft geweigerd haar te erkennen als weduwe zoals bedoeld bij artikel 2, 2, van het koninklijk besluit van 27 juni 1952, omdat zij hertrouwd was toen haar zoon in militaire dienst trad ; dat de Commissie voor militievergoedingen die beslissing heeft gewijzigd, aannemend dat de moeder van een dienstplichtige, voor de toepassing van het koninklijk besluit van 27 juni 1952, haar hoedanigheid van weduwe behoudt, ook al is zij hertrouwd;
Overwegende dat de bepaling van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juni 1952 afwijkt van de algemene voorwaarden voor toekenning van de militievergoeding, die bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1951 bepaald zijn; dat zij beperkend moet worden uitgelegd; dat de oorzaak van het voordeel dat aan een weduwe is toegekend omdat zij de steun van haar man ontbeert, ten gevolge van een later huwelijk vervalt; dat de bestreden beslissing dit beginsel toepast door de samengevoegde bestaansmiddelen van het gezin vast te stellen, rekening houdend met de inbreng van de tweede man : dat zij artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 juni 1952 verkeerd toepast.
(Vernietiging – overschrijving – verwijzing – kosten ten laste van de tegenpartij).

1929: Le concours de chant et de diction de la Ligue Wallonie was in mei 1929 in Verviers. Bij de tenoren eindigde hij op de vierde plaatst. Van Weersch woonde in Luik.
1933: In oktober 1933 zat hij bij het zangkwartet Vox. Mevr Vena: sopraan, H. Van Weersch, tenor, dhr. Bragard bariton, Dhr. Delchef, bas. Het kwartet kwam ook regelmatig op de radio.
1934: Hij zong in Faust.
Uit het huwelijk werd geboren

 1. Henri Van Weersch.

LT2.6c. Willem van Weersch, zoon van 5c, geboren Ulestraten 13 mei 1927, overleden Kerkrade 28 april 1987 (59 jaar), trouwde Maria Magdalena (Melanie) Jacobs, dochter van Louis Jacobs en Maria Muyters.

Hij was schoolmeester en gaf godsdienstlessen. Hij was verbonden aan de kerk van Ulestraten als voorzitter van het comité gezinsbijdragen. 

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wim van Weersch, volgt 7a.
 2. Maria Louise Elisa Gerarda (Marie-Louise) van Weersch, trouwde Theodorus Maria Johannes Beckers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Michel Bernardo André Beckers
  b: Melanie Wilhelmina Cecilia Beckers.
 3. Pauline Nicole Bernadette Maria (Ineke) van Weersch trouwde Paul Peter Joseph Marie Schmitz, zoon van J. Schmitz en A. Wolfhagen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Rick Emanuel Louis Schmitz.
  b: Ankie Wilhelmina Petra Schmitz.

LT2.6d. Nicolaas van Weersch, zoon van 5e, geboren Ulestraten 7 februari 1928, overleden Bunde 23 april 2019, trouwde Mai Maas geboren Ulestraten 26 oktober 1933, overleden Bunde 3 februari 1996, dochter van Joseph Hubertus Maas en Maria Catharina Elisabeth Akkermans.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wil van Weersch, volgt 7b.
 2. Joseph Hubertus Marie (Jo) van Weersch, volgt 7c.
 3. Lilian (Leonarde Wilhelmina Marie) van Weersch trouwde Wil Smeets.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Sjordy Smeets
  b: Lindsey Smeets.

LT2.6e. Jozef  (Joep) van Weersch, zoon van 5e, geboren Ulestraten 21 juli 1930, overleden 19 januari 2010, trouwde Antoinette Jeanne zus heinenMarie (Zus) Heinen, geboren 3 november 1932, overleden Bunde 4 januari 2007.

Hij was sinds 10 juli 1950 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, 19 jaar oud. Hij werkte op het Stikstofbindingsbedrijf (Sbb 40814). Later werd hij lasser op de Staatsmijnen en twee keer kampioen lasser van Limburg. In juni 1963 werd hij in Utrecht bij een landelijke wedstrijd lassers uitgeschreven door Philips 5e en kreeg een draagbare radio. 

1970: Zij plaatste in de de Limburger een advertentie waarin zij om hulp-kokkin vroeg voor hele dagen die tevens bereid was huishoudelijk werk te doen. Zij hadden een zaak in “Fijne gerechten.” Julianastraat 19, Bunde.

Later werd dit een catering en traiteur bedrijf.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wilhelmus Antonius Marie (Guy) van Weersch, geboren Bunde 13 november 1959, overleden na een auto-ongeluk Maastricht 18 november 1979.
 2. Ellen van Weersch trouwde Peter Spronck.

LT2.6f Frans van Weersch, zoon van 5e, geboren Ulestraten 12 augustus 1933, overleden Ulestraten 3 januari 2008, trouwde Bertine Féron (zijn jongere broer trouwde ook een Féron).

1955: Frans werd op 1 maart 1955, 21 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Tot zijn ontslag op 1 juli 1963. Hij werkte bij de  afdeling Centraal Beheer van de mijn.
Hij verzorgde tot aan zijn overlijden de Centenkapel. Het Centenkapelletje aan de Groenweg in Ulestraten werd 157 jaar geleden gebouwd door Jan Lambert Pluijmaekers ter nagedachtenis aan zijn overleden broer Hendrik, de gemeente-ontvanger van Ulestraten. Diens initialen (PH = Pluijmaekers Hendrik) staan ook aan de bovenzijde van de kapel. Als dank voor het verhoor van een gebed liet men dan kleingeld in de nis van de kapel achter.
Nog steeds geven mensen die traditie, en de hoop, door aan nieuwe generaties. Dat merkt de huidige beheerster, Marjo van Genderen die het beheer van de kapel overnam van haar vader Frans van Weersch nog altijd.
‘Die plek wordt gewaardeerd en nog altijd bezocht door mensen die hier troost zoeken’. (bron: www.erfgoedstem.nl).
Klik hier voor de eerste vijf minuten voor een filmpje op youtube over de Centenkapel in Ulestraten.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Marjo van Weersch trouwde James van Genderen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Gwen van Genderen.
  b: Rob van Genderen.
van weersch
1965

LT2.6g. Jan (Sjeng) van Weersch, zoon van 5f, geboren Ulestraten 28 april 1928, overleden Meerssen 3 maart 2021, , trouwde Lucie Wies Hanssen, dochter van Henri Hanssen en Maria Ida Smeetz.

1966: Zij wonnen tijdens de hondenwedstrijd in Heerlen met de draadharige reu foxterriër Crackbelge Odd in de klasse uitmuntend een prijs voor de beste hond en de beker van het gemeentebestuur Heerlen. Met de foxterriër Crackbelge Olyka wonnen zij de titel uitmuntend.  Ook wonnen zij met hun honden prijzen in de jaren hierna, zowel in Nederland als in Frankfurt, Brussel, Luik en Essen. Hun zoon Henk en kleindochter Edith hebben ook stamboek fox terriërs.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Hub van Weersch, volgt 7d.
 2. Henk Josephina Lucia van Weersch, volgt 7e
frits van weersch
1932-1996

LT2.6h Alfred Marie (Frits) van Weersch, zoon van 5f, geboren 15 maart 1932, overleden Ulestraten 25 september 1996, 64 jaar,  trouwde Leny Schoonbroodt, geboren Klimmen 11 mei 1932 , overleden 3 augustus 2021, dochter van Jean Schoonbroodt en Marie Lahaut.

1953: Frits begon zijn mijnwerkerstijd op de Cokesfabriek van de Maurits op 1 februari 1953. Hij was toen 20 jaar.
1956: Op 1 april eindigde zijn lidmaatschap
. Op de Cokesfabriek had hij nummer 1772 IIIa (= schacht 3a).
1958: Op 1 juni, 26 jaar oud, werd hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Zijn werkgever was POL en zijn nummer 51047. Pol slaat op de mijn waar hij werkte en de afdeling.

1961: Hij werkte nu op de cokesfabriek van de Emma en was bedieningsvakman in de grofzeverij. Hij ontving een beloning van ƒ 35 voor het ontwerpen van een handig hulpmiddel dat het mogelijk maakt op eenvoudige wijze transportbanden op te stellen.

26 september 1968: Kampioen van Het Limburgs Schapenstamboek bij schapenkeuring bij de ooien.

24 september 1969: Tweede prijs van het Limburgs Schapenstamboek bij de schapenkeuring voor beste ooi en  reserve kampioen werd zijn ram.
1971: Te koop 50 stuks lammeren, Beste Stamboekschapen: Bokstraat 8, Schietcoven, Ulestraten.

1974: Frits was raadslid  van gemeente Ulestraten.
1992: Lid in de Orde van Oranje Nassau:
Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud bij bevordering.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Els van Weersch was getrouwd met Jan Cortenraad, zoon van Jozef Cortenraad en Liza Jacobs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Ely Cortenraad.
  b: Resi Cortenraad.
  c: Roel Cortenraad.
 2. Jo van Weersch, volgt 7f.
 3. John van Weersch,volgt 7g. 
 4. Fred van Weersch, volgt 7h.
 5. Wim van Weersch.
 6. Hugo van Weersch, volgt 7i.

LT2-6i. giel van weerschGuillaume Maria (Giel) van Weersch, zoon van 5f, geboren 11 augustus 1935, overleden Kasen-Bunde 26 juni 2016, 80 jaar, trouwde Meerssen Maria Hubertina (Miets) Tummers, geboren 22 september 1936, overleden Meerssen 13 mei 2018.
Foto rechts: bij hun 55-jarge huwelijksjubileum.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Bea van Weersch trouwde Jeu Diederen, zoon van Pieter Diederen en Maria Simens. 
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Kim Diederen.
  b: Kennie Diederen.
  c: Sjiri Diederen.
 2. Josien van Weersch trouwde Victor Hartog.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Fleur Hartog.
  b: Bas Hartog.
 3. Maurice van Weersch trouwde Nicolle Mullenders.
  Maurice is een fervent 4×4 rallyrijder.
  2023: In januari 2023 deed Maurice (r) voor de eerste keer mee aan de Dakar Rally. Jammer genoeg kregen zij op de tiende dag motorpech waarna zij besloten te stoppen. 
  Klik voor zijn hobbywebsite.
  Klik hier voor hun bedrijfswebsite.
Maurice van Weersch
marwee.nl
Bedrijf van Maurice van Weersch

LT2.6j. Joseph Johannes (Jef) van Weersch, zoon van 5f, geboren Ulestraten 23 april 1937, overleden Maastricht 19 juli 2020, trouwde Gerda Schols, dochter van Pierre Schols en Lenie Graus.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Helena Hubertina Elisabeth Gertruda (Marleen) van Weersch trouwde John Hertogs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Rob Hertogs.
  b: Renée Hertogs.
 2. Josephina Petronella Hubertina Maria (José) van Weersch trouwde Will Meisen.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Kiki Meisen.
  b: Jim Meisen.
 3. Pascalle Johanna Hubertina Maria (Pascalle) van Weersch samenwonend met Wies Janssen.
  Zij was mede-initiatiefneemster van Logeerhuis Hulsberg. Dit is een boerderij in Hulsberg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap. Zij heeft meer dan tien jaar ervaring in het begeleiden van mensen in een logeerhuis. Het huis heet Villa Kakelbont.
  Uit het samenzijn werden geboren
  a: Job van Weersch.
  b: Juul van Weersch.

LT2.6k. Franciscus Leonardus (Frans) van Weersch, zoon van 5f, trouwde Margaretha Johanna Maria (Margriet) Ledis.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ronnie Hubertus Johannis (Ron) van Weersch.

LT2.6l. Willem Marie (Wiel) van Weersch, zoon van 5g, geboren Ulestraten 27 mei 1934, overleden Sittard 11 maart 1985, trouwde Hendrika Maria Andrea (Henny) Bekkers, geboren Velden 3 december 1933, overleden Ulestraten 20 maart 1989.

1954: Wiel was 19 jaar toen hij op 11 januari 1954 postsleper werd op de mijn Maurits. Enkele maanden later werd ook hij lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. De postsleper was het “hulpje” van de houwer en deed onder andere voorbereidende werkzaamheden voor de houwer.
1958: In juli 1958 ontving hij zijn houwers diploma op de Maurits. 

1960: Hij slaagde op 18 juli 1960 aan de Heerlense Mijnschool voor de cursus ondergronds opzichter.
1960: In augustus 1960 nam hij afscheid van de Bond als beambte. Hij was 26 jaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Ron van Weersch, volgt 7j.
 2. Lilian van Weersch, was getrouwd met Frans Heijing.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Tamara Heijing.
  b: Maikel Heijing.
  c: Mark Heijing.

LT2.6m. Lambertus van Weersch, zoon van 5g, geboren Ulestraten 17 april 1936, overleden Ulestraten 15 september 2006, trouwde Liza Frenken, geboren 23 mei 1939, overleden Maastricht 4 maart 2011, dochter van Johannes Mathijs Frenken en Gertrud Fabus.
1953: Hij ging op 31 augustus 1953, 17 jaar oud, naar de Ondergrondse Vakschool (OVS) op de mijn Maurits en had daar nummer Ms 1783. 
1966: Hij ging op 1 mei 1966 met ontslag, na twaalf jaar daar gewerkt te hebben.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Thea van Weersch samen met Theo Wetzels.
 2. Elisabeth Johanna (Linda) van Weersch, haptotherapeute, trouwde Leon Johannes Hubert Marie (Leon) Vankan.
  Klik voor haar bedrijfswebsite.
  Uit dit huwelijk werden  geboren
  a. Sacha Elisabeth Antonia Vankan.
  b. Ivo Leon Lambert Vankan.
  c. Joeri Vankan.
 3. Noël van Weersch, volgt 7k.
 4. Yvonne van Weersch trouwt Ruud Kerckhoffs.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Stein Kerckhoffs.
  b. Kiki Kerckhoffs.

LT2.6n. Jan Philomene (Sjeng) van Weersch, zoon van 5g, geboren Ulestraten 1 september 1936. overleden Meerssen 9 december 2002, trouwde Trees Reinders.

1955: Hij werd lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond op 1 februari 1955 tot zijn ontslag 1 februari 1966. Hij werkte op de Maurits als sleper. (Ms 2608 SL). Toen hij lid werd van de Bond was hij 17 jaar.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Math van Weersch, volgt 7l.
 2. Marion van Weersch trouwde Brian Skelton.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Corner Skelton.
  b: Kelly Skelton.
 3. Monique van Wersch samen met Giovanni Cainero.
  Uit een samenzijn werd geboren
  a: Ian Sutherland.

Pie van Weersch

LT2.6o. Pierre Hubertus (Pie) van Weersch, zoon van 5g, geboren Ulestraten 2 april 1939, overleden Maastricht 5 maart 2006, getrouwd geweest met Maria Deuzings (Duijzings).

1956: Hij werd op 1 februari 1956 lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. Hij was 16 jaar en het lidmaatschap stopte op 27 maart 1959. Hij werkte op de Maurits en volgde sinds 19 december 1955 daar de Ondergrondse Vakschool (OVS).
1977: Foto rechts: Pie van Weersch was met zijn vrouw Mia Duijzings het prinsenpaar van cv de Ketelaire van Meerssen.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Roger van Weersch, volgt 7m.
 2. Diana van Weersch samen met Ronald van Zantwijk.
  Uit het samenzijn werden geboren
  a: Guido Van Zantwijk.
  b: Laura Van Zantwijk.
 3. Armand van Weersch, volgt 7n. 

jeanny rogiersLT2.6p. Giel van Weersch, zoon van 5e,  was getrouwd met Jeanny Rogiers.

Bij hun huwelijk verscheen dit bericht in de krant:

GEULLE Tegelijk met fanfare St.-Martinus van Geulle heeft ook mej. Jeanny Rogiers zaterdag het feest van haar leven gehad. Mej. Jeanny Rogiers gaf tijdens een plechtigheid in de kerk van de H. Martinus zaterdagmorgen haar jawoord aan de heer Van Weersch. Nu is dat op zichzelf niet zo bijzonder. Er worden tenslotte iedere dag huwelijken gesloten. Maar de stralende bruid is een gewaardeerd lid van de drumband van St.Martinus. Tussen de diverse onderdelen van het feestprogramma door zagen de muzikanten de kans schoon om bruid en bruidegom een warme muzikale hulde te brengen. Ook de bruid liet zaterdag ’haar’ fanfare niet in de steek. Tijdens de receptie verscheen zij in de feesttent om ’t jubilerende bestuur te feliciteren. Zoals de foto laat zien heeft de bruid zeer hoge opvattingen
van haar drumbandplichten. Zelfs op haar huwelijksdag hing ze de trom even om.
Bron: de nieuwe Limburger.

1969: Hij werd, 17 jaar oud, lid van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond en dat stopte op 1 augustus 1969 omdat er niet meer betaald werd. (de mijnen zouden binnenkort toch sluiten).

Guillaume M van Weersch, Karin M.J. van Weersch en G.M van Weersch zijn eigenaren van Hefco heftruckopleidingen in Maasmechelen, Industrielaan 86.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Karin van Weersch.
 2. Bianca van Weersch woont samen/getrouwd met Richard Franssen.
  Uit dit samenzijn werden geboren
  a: Jaro Franssen.
  b: Indy Franssen.

LT2.7. William Joseph Jean Van Weersch, zoon van 6a, trouwde Martine Claire Michele Watrin.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Dan van Weersch
 2. Greg van Weersch

LT2.7-1a. Thierry van Weersch, zoon van 6a, samen met Laetitia Este.

Uit dit samenzijn werden geboren

 1. Hugo van Weersch.
 2. Anouchka van Weersch.

LT2.7a. Willem Livarius Gerardus Marie (Wim) van Weersch, zoon van 6d, trouwde Anna Wilhelmina Hubertina (Anita) Rutten.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Stephanie Hubertina Wilhelmina van Weersch samen met Dave Maria Johan Krimpmann.
 2. Constance Melanie Petra van Weersch.

LT2.7b. Wil van Weersch, zoon van 6c. was getrouwd met Truus Mullers.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Kelly van Weersch trouwde Louis Nijsten.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Lotte Nijsten, overleden maart 2017.
  b. Julie Nijsten.

rico van weerschLT2.7c. Joseph Hubertus Marie (Jo) van Weersch, zoon van 6d.  trouwde José Engelbert.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Aniek van Weersch trouwde Jens Andreus Paulus Brouwers.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a. Noa Brouwers.
  b. Lauren Brouwers.
 2. Gino van Weersch, volgt 8.

LT2.7d. Hubertus Marie (Hub) van Weersch, zoon van 6g, trouwde Anita Engels.

1967-1975: Hub zat bij diverse wielerwedstrijden vaak bij de eerste vijf.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Wendel van Weersch trouwde Krissy N.N.
  Zij hebben twee kinderen: Elodie en Aaron.
 2. Merel van Weersch samen met Harold N.N..
  Klik hier voor haar bedrijfswebsite.
  Uit dit samenzijn werd geboren
  a: Fiene.
 3. Mitch van Weersch, volgt 8a.

LT2.7e. Henk Josephina Lucia van Weersch, zoon van 6g, geboren 5 maart 1959, overleden Meerssen 3 maart 2020, trouwde Marianne Leonardina Christina Hurkens.

9/1968: 1e bij de Ronde van Nuth, Henk van Weersch: B aspirantje.9,3 km in 16.04.
Henk had, net als zijn moeder, prijswinnende foxterriërs. Hun dochter Edith ook. In 1979 registreerde hij de naam Kennel Warnell’s. Henk werd toen wereldkampioen met de terriër mister Tribus.

 Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Edith Lucia Maria Martina van Weersch. Klik voor haar website.
 2. Brenda Antonia Johanna Maria van Weersch trouwde Sebastian Goorden.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Raf Goorden.
  b Seb Goorden.
  c: N.N. Goorden

LT2.7f. Jo van Weersch, zoon van 6h, was getrouwd met Zwaantje Pannekoek.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Mike van Weersch.
 2. Jordi van Weersch, volgt 8b.

LT2.7g. John van Weersch, zoon van 6h, trouwde Leontine Catharina Sylvia Maria Rietjens.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Iris van Weersch.

fred van weerschLT2.7h. Fred van Weersch, zoon van 6h, trouwde Marlies Brouns, dochter van Hub Brouns en Wies Bindels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Chantal van Weersch.
 2. Maud van Weersch trouwde Bjorn Molling.
  Uit dit huwelijk werden geboren
  a: Vince Molling.
  b: Thom Molling.

LT2.7i. Hubertus Andreas Jozef (Hugo) van Weersch, zoon van 6h, was getrouwd met Annemie Bongers, trouwde 2: Diana Kurvers.

Uit dit eerste huwelijk werd geboren

 1. Ricardo van Weersch.

 

Uit het tweede huwelijk werd geboren

         2. Vienne van Weersch.

         3. Fleur van Weersch.

         4: Yfke van Weersch.

LT2.7j. Ron van Weersch, zoon van 6l, was getrouwd met Evelien Krikke.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Nikky van Weersch.
 2. Randy van Weersch.
 3. Shauny van Weersch.

LT2.7k. Noël van Weersch, zoon van 6m, trouwde Carla Höngens.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Inez van Weersch.
 2. Roos van Weersch.
 3. Fleur van Weersch.

LT2.7l. Math van Weersch, zoon van 6n, trouwde Jeanny Borghans.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Channah van Weersch.

LT2.7m. Roger van Weersch, zoon van 6o, was getrouwd met Gina Prevos, samen met Debbie Veenstra.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Kim van Weersch.
 2. Tom van Weersch.

LT2.7n. Armand van Weersch, zoon van 6o. was getrouwd met Sylvia Wetzels.

Uit dit huwelijk werden geboren

 1. Joey van Weersch.
 2. Nicky van Weersch.

LT2.8. Gino van Weersch, zoon van 7c, samen met Sylvia Schobbe.
Uit het samenzijn werd geboren

 1. Vito van Weersch.
 2. Rico van Weersch.

ace van Weersch

LT2.8aMitch van Weersch, zoon van 7d, trouwde N.N.

Uit dit huwelijk werd geboren

 1. Ace van Weersch.


LT2-8b. Jordi van Weersch,  zoon van 7f. samen met N.N.
Uit het samenzijn werd geboren

 1. Maud van Weersch
error: