Marjo van Wersch

marjo van wersch

Buitenlandse jongeren een jaar te gast

(samenvatting eerste deel: Buitenlandse scholieren tussen zestien en achttien jaar verblijven een jaar in Nederlandse gezinnen en gaan ook naar Nederlandse scholen in het kader van interculturele jongerenuitwisselingen georganiseerd oor het AFS (American Field Service).

Marjo van Wersch is een van de drie betaalde krachten op het AFS-kantoor in Amsterdam. Verder wordt al het werk door vrijwilligers gedaan. Ze is „coördinator van het ontvangende programma”, wat inhoudt dat ze zich bezighoudt met gastfamilies, contacten legt met de scholen en begeleiders voor scholieren en families zoekt. Het eigenlijke selectiewerk van de gezinnen wordt door vrijwilligers gedaan vla huisbezoek

Marjo: „De vrijwilligers in het land organiseren ook weekeinden voor de buitenlandse scholieren. In Leiden regelde men bijvoorbeeld een politiek weekeinde in de krokusvakantie en in de Achterhoek organiseren ze straks een fiets-week”.

Taalkamp

Als de buitenlandse jongeren hier aankomen gaan ze eerst tien dagen naar een taalkamp, waar ze iedere dag drie uur Nederlands krijgen, plus veel informatie over ons land. Het vinden van gastgezinnen (ze heeft er nu weer negentig nodig voor de zomer en/of het volgende schooljaar) is een van de Marjo’s grootste problemen. Het Is een opgave, een vreemd kind een jaar in huis te hebben”, geeft ze toe. Toch vindt ze altijd weer genoeg aardige mensen die het willen proberen. Ook al wordt er met zorg geselecteerd, ook al worden de studenten secuur op de gezinnen „gepast”, soms gaat er weleens iets mis. Marjo: „Een van de problemen die geregeld voorkomen is dat iemand met een van de gezinsleden niet goed kan opschieten. Daaraan kan je weinig doen. Andere problemen komen doordat informatie wordt achtergehouden. We hadden bijvoorbeeld een familie die „een modern Amerikaans meisje” vroeg, naar later bleek omdat ze geregeld naar een naturistenkamp gingen. Moet Je net Amerikanen hebben. We stuurden een vlotte meid, maar die kon die levenswijze toch niet opbrengen. Ze is overgeplaatst. Maar als die familie dat bij de selectie had gezegd was dit niet gebeurd”.

De begeleiders helpen als er moeilijkheden zijn. En, voor het geval het helemaal met meer gaat zijn er altijd reserve-adressen. Marjo: „Gastouders geven het kind gratis kost en inwoning. Als ze wat extra’s willen doen Is dat ook voor hun rekening. Het kind krijgt van ons per maand ƒ 75 zakgeld, eventueel een tweedehands fiets, zo nodig de reiskosten naar school. Ze zijn verzekerd, we betalen het schoolgeld en boeken. We vinden de meeste families in kleinere steden of op het platteland. Ik denk, omdat de behuizing daar groter Is dan in een stad als bijvoorbeeld Amsterdam, waar zich bijna nooit gezinnen melden. Dit jaar hebben we veel kinderen in het zuiden en westen van het land ondergebracht”.

Volgend schooljaar gaan er 111 jongeren uit Nederland naar een school in het buitenland. Ook worden zij bij pleeggezinnen ondergebracht. In augustus kunnen jongeren die tenminste drie jaar voortgezet onderwijs hebben gevolgd zich aanmelden voor het seizoen ’83-’84. Ze moeten minstens zestien jaar zijn en in april van het Jaar van uitzending nog geen achttien jaar. Er wordt niet gelet op schoolcijfers, op talenkennis, maar welzaken als aanpassingsvermogen en belangstelling voor andere mensen.

Een Nederlands kind betaalt voor een jaar in een Europees land ƒ7.500,- voor een jaar Amerika achtduizend gulden en voor een jaar elders in de wereld tienduizend gulden.

Marjo: „Vroeger was het elitair ja, maar we proberen daar nu vanaf te komen. Er zijn afbetalingsmogelijkheden maar er zijn AFS-beurzen beschikbaar. We vinden niet dat mensen zich moeten terugtrekken om een financiële reden.

Marjo van Wersch: „Studenten worden secuur op de gezinnen “gepast”, maar soms gaat er weleens iets mis”.

bron: Parool 6 maart 1982

Klik hier voor Marjo van Wersch in de Wittemse Tak.

Een Stamgenoten website