zuster Johanna van Weersth

zuster Johanna van Weersth
1901-1971

Zuster Johanna van Weersth werd als Ida Josefa van Weersth in Hauset (B) op 20 maart 1901 geboren. Op haar 25ste ging zij naar het klooster waar zij op 22 oktober 1926 bij haar inkleding tot karmelietes de naam zuster Johanna à Cruce van haar kloostergemeenschap ontving. Toen zuster Johanna ingetreden was, schonk haar vader een servies aan het klooster. Hij bracht een volle wagen met dit steengoed rond 1925 naar Echt.
Bij de stichting van de Karmel in Beek ging er veel mee daar naar toe. Zij werd vicares (plaatsvervangende overste) van de Karmelietessen in Beek en in Echt. In het klooster in Echt schreef zij in 1965 een omvangrijk werk Das Jesulein im Theresianischen Karmel een verzameling van teksten uit vierhonderd jaar Karmel geschiedenis. Ook schreef zij Als een brandende Toorts in 1970.

jesulein in theresianischen karmel

In 1938 stichtte zij, na een legaat van fl. 20.000 en een herenhuis van mej. Josephine Maas, de karmel  “Regina Pacis” te Beek, waarvoor zij zich totaal inzette, tot ze niet meer kon. In 1946 keerde zij terug naar Echt. Hier overleed zij aan kanker op haar tong op 22 mei 1971 Op haar bidprentje staat onder andere een slepende ziekte waaronder zr. Johanna jarenlang gebukt ging en die ook psychisch zeer pijnlijk voor haar was. Zij leed al lang aan deze ziekte. In 1941 schreef Edith Stein haar onder meer: Het spijt me dat u eerwaarde geen betere uitslag van het onderzoek mee terug nam. Maar wij allemaal zullen hartstochtelijk bidden. Veel is voor de hemel mogelijk dat medisch onmogelijk is.

Zij werd vooral bekend vanwege haar correspondentie met Edith Stein, Edith Stein was oorspronkelijk een joodse vrouw die zich tot het katholicisme bekeerde. Ook zij trad in in het klooster van de Karmelietessen en ging in 1938 naar het klooster in Echt, waar zuster Johanna ook was. Edith Stein ging hier naar toe om te ontsnappen aan de Jodenvervolging. Toch werd zij door de Duitsers opgepakt en in Auschwitz  in 1942 in de gaskamer vermoord.
Zuster Johanna heeft Edith Stein (zij droeg de kloosternaam zuster Teresa Benedicta) nooit persoonlijk ontmoet maar zij bewaarde wel al haar brieven.

Zuster Johanna van Weersth was de oudste van twaalf kinderen in het gezin van Peter Joseph Nikolas Franz (Franz) van Weersth en Philomena Maria Brouwers. Franz werd in Kettenis (B) op 4 augustus 1869 geboren. Hij was landbouwer en woonde in Hauset op hoeve Grosshaus.

gut grosshaus

Na zijn overlijden op 8 augustus 1936 werd de hoeve in 1970 tot Hof Hick omgedoopt.Zijn vrouw overleed in 1963.

grosshaus gut hick

De hoeve Gut Grosshaus is het oudste gebouw in Hauset. De stallen werden rond 1900 door Franz gebouwd met stenen van de restanten van het tegenoverliggende kasteel Burg Hauset.
Begin jaren dertig van de 20ste eeuw wilde Franz de molen weer in gebruik nemen die achter zijn pand was. Hij liet daarom een gat graven om extra water te hebben waardoor de molen kon draaien. Aangezien het bijna zondag was, liet de mensen de boel de boel en gingen naar huis. ‘s-Maandags kwamen ze terug en zagen opeens een groot meer. Het water dat zij zaterdags niet gevonden hadden was spontaan om komen borrelen. Het gat werd afgedekt met een grote zware molensteen. Zodoende werd Franz de eerste in Hauset die een waterleiding liet aanleggen.

waterput grosshaus

Om een of andere reden had Franz van Weersth op 27 november 1918 zich tot Nederlander laten naturaliseren. Hij woonde toen in Aken. Waarschijnlijk wilde hij Nederlander worden omdat zijn vader in Cartils geboren was.

familien van weersth hauset

In 1925 vierden Frans en Philomena hun zilveren bruiloft.
Op de foto staat van links naar rechts:  Ida (1901), Maria (1902), Barbara (1904), vader Franz, Leo (1907), Joseph (1915), Johann (1912), moeder Philomena,  Elisabeth (1905) Josepha (1909) en Philomena (1910). De foto aan de muur is dochter Anna, geboren 1917. Zij kon niet bij het feest aanwezig zijn.
In 2008 werd hun huwelijk nog steeds in de kerk van Hauset herdacht.
In januari 1931 kwam het bericht dat Franz een ongewenste vreemdeling in België was. Hij stond op de lijst Bij Koninklijk Besluit uitgezette vreemdelingen. Zoo deze vreemdelingen in het land terugkeeren moeten zij ter beschikking  van de rechterlijke overheid worden gesteld met het oog op hunnen vervolging wegens verbreking van het uitdrijvingsbevel. Opvallend is dat op deze lijst zijn geboortedatum op 4 juli 1868 staat in plaats van 4 augustus 1869.

Twee van Franz zijn dochters staan hier op de foto: Vooraan staat links de pastoor (1930-1937) van Hauset, rechts daarnaast Traudchen Boffenrath, Johanna Lorreng, Traudchen Lorreng. Achter links staan Lisa van Weersth (1905), Barbara van Weersth (1904), Maria Lennertz, Traudchen Lorreng-Mauel. Zij hadden een belangrijke rol in het Landfrauengilde van Hauset.
bron foto: www.hauset.info
 
 
Klik hier voor Ida van Weersth (zuster Johanna à Cruce) in de Simpelveldse Tak.
Klik hier voor Franz van Weersth in de Simpelveldse Tak.

Een Stamgenoten website