Genealogische website Warsage

Johann van Wersch werd in 1847 in het Duitse Imgenbroich geboren. Hij trouwde toen hij 34 was met de eveneens Duitse Maria Katherina Sebaldt. Zij kregen vier kinderen.
Bij zijn huwelijk was hij Kgl Steuerempfänger, en Premier-Lieutenant der Landwehr.

In 1870, 22 jaar oud, kreeg hij zijn eerste benoeming. De vrijwillige reserve officier Johann van Wersch uit Imgenbroich is aangenomen als ambtenaar bij de Koninklijke regering hier, schreef de lokale krant.
In 1873 werd hij benoemd tot Regierungs-Sekretariats Assistenten en in maart 1876 tot Königliche Steuer-Empfänger, koninklijke belastingontvanger.
Toen zij zich op 27 augustus 1881 verloofden en in januari 1882 trouwden, was hij ook nog Premier-Lieutenant der Landwehr.
Enkele jaren later in 1885, bij de geboorte van Maria was hij koninklijke rentmeester wonende in St Vith.

 

Hij bezat een distilleerderij in St Vith die in 1912 door Rudolf Engels, de neef van Anna Sophia Engels, de vrouw van Jacob Ahren, de heer van Reichenstein werd gekocht. Jacob overleed in 1867.  Zij overleed in 1901. Haar nicht en petekind Johanna Sophia Gertrud van Wersch (4 juli 1854), getrouwd met Jacob Rennen, erfde veel geld.
In 1902 was er in St. Vith (Oost-België) een weduwe J. Math van Wersch die een jeneverstokerij had. Dat was de vrouw van zijn oom, broer van zijn vader. Die was zwager van Jacob Ahren.

In het boek Der Gutshof Reichenstein van Hans Gerd Lauscher staat het volgende over Johann van Wersch.

 

Johann van Wersch werd op 16 november 1847 in Imgenbroich geboren. Hij bezocht het gymnasium in Düren waar hij in 1868 voor zijn examen slaagde. In die tijd al een bijzondere prestatie (hij was immers pas 20 jaar). Hij begon dus vroeg met werken en zijn eerste baan was als assistent bij de koninklijke regering in Aken. Tot het grote district Aken behoorde na de val van Napoleon en groot deel van oost België als St. Vith en Malmedy.

 

Toen in 1870 oorlog met Frankrijk uitbrak, trok de jonge reserve-luitenant mee met het leger. Dit leven zou later weer invloed op zijn leven hebben.

In 1876 werd hij, 29 jaar oud, benoemd tot koninklijke rentmeester in St. Vith (want dat behoorde tot Akens grondgebied, 86 km verderop) en gelijktijdig kreeg hij de verantwoording over de gemeentelijke kas van St. Vith. In 1895 trok hij zich terug van deze laatste betrekking en werd rentmeester van de Gemeentelijke Kas van St. Vith.
Dit was hij meer dan 25 jaar en als dank werd hij verheven in de “Ritterstand des Kronenordens IV. Klasse.”

 

Ook voor het belang van de boeren zette hij zich in. Hij was vele jaren bestuurslid van de plaatselijke afdeling en bewees als penningmeester in de streek Malmedy onschatbare diensten. Bij iedereen was hij vanwege zijn spontane hulp erg geliefd.

 

Pas in 1882, 35 jaar oud, trouwde hij in Roetgen met Maria Katherina Sebaldt. Zij kregen vier kinderen. In 1884 werd hij gekozen tot kassier van de plaatselijke kring St. Vith-Malmedy, een soort boerenbond. Hij nam de kas over van burgemeester Nemery van het dorp Bütgenbach, zijn voorganger. Deze afdeling had in het verleden ongelofelijk veel voor de landbouw gedaan, maar door allerlei oorzaken was het in een slop geraakt. Mede door de komst van Van Wersch werd er weer nieuw leven in geblazen. Van Wersch stichtte een coöperatieve inkoopvereniging voor mest, zaad, voer en machines die door hem onbezoldigd werd geleid.Hij was ook actief in het sociale leven.

foto
Foto van de Kegelclub Schiebelust 1897. Rentmeester Van Wersch staat op de bovenste rij, derde van links.
Hij woonde in het huis op de hoek Hauptstrasse/Schulstrasse, het huidige huis Vleck in St. Vith.

Hij was een bevlogen lid van de kegelclub Schiebelust 1897 van St. Vith. Volgens zijn overlijdensadvertentie was hij verder nog lid van allerlei verenigingen. Zijn vrouw schreef in die advertentie dat zij onder meer sprak namen alle plaatselijke en niet plaatselijke verenigingen. Helaas is door de Tweede Wereldoorlog het verenigingsarchief verloren geraakt. Maar één vereniging had wel zijn voorkeur en dat was de club van oudstrijders.

 

Deze club was in 1888 opgericht en direct al was Johann van Wersch de voorzitter. Hij was na de “vaderlandse” oorlog van 1866 en 1870/71 tot 1e luitenant bevorderd en bezat een onderscheiding 2e klasse en een oorlogsherdenkingsmunt 1870/71 en de keizer Wilhelm herinneringsmedaille.

 

Op 2 januari 1907 stierf hij plotseling. Alle kerkklokken luidden voor hem. Hij was 59 jaar geworden. Zijn begrafenis trok grote aandacht, ook omdat er diverse hoogwaardigheidsbekleders in de stoet meeliepen naast de club van oudstrijders van zijn eigen dorp als van andere dorpen. De pers schreef toen dat het lang geleden was dat er zo’n grote begrafenisstoet was geweest. Er was zelfs zoveel belangstelling van omliggende gemeenten dat de aankomst van de trein van 9.12 uur werd afgewacht.

Geschreven door Kurt Fagnoul

 

Klik hier voor Johann van Wersch in de Simpelveldse Tak.

error: