Jacques van Wersch, drankenhandel

jacques 1896
1896-1959

Jacques van Wersch werd in Simpelveld in 1896 geboren. Hij zou later zijn drankenhandel in Heerlen beginnen. Zijn vader was gemeenteontvanger in Simpelveld en inde de gemeentelijke belastingen. De mensen betaalden die meestal bij hem aan huis. De oudste broer van Jacques was later ook gemeenteontvanger.  In zijn jonge jaren werkte Jacques als kantoorbediende in Simpelveld.  Ondernemend was hij wel: Hij had in Simpelveld in 1919 (23 jaar oud) twee veldbrandovens, ook wel brikkenovens genoemd. In deze ovens werd de stenen of brikken gebakken van de löss of leem die ter plekke uitgegraven werd. Deze stenen waren minder hard dan kunradersteen. De twee veldbrandovens stonden aan de doorgaande weg van Simpelveld naar Rolduc. Tegenwoordig heet deze weg de Rolduckerweg. In 1919 heette dit gebied Op den Knol. De stenen werden gebruikt om huizen te bouwen. In 1923 plaatste hij al een advertentie, 27 jaar oud, waarin hij twee nieuwe huizen te koop aanbood, langs de weg naar Heerlen.

Voetbal

Tijdens een leuke avond in 1919 in café Nijssen in Simpelveld zaten enkele jongemannen bij elkaar. Sjer Nijssen, Jacques van Wersch (23), Conrad Hambuckers, Leo Lerschen, Jos Schrijen en Frans Strolenberg. Zij vonden dat er vrijwel niets te doen was voor jongens zoals zij en besloten daarom een voetbalclub/atletiekclub op te richten eerst met de naam RKV en AVV (Rooms Katholieke Voetbal- en Atletiekvereeniging) die al gauw veranderde in RKSVV (Roomsch Katholieke Sportvereeniging Simpelveld). De opstelling werd, volgens het herinneringsboekje 75 jaar Voetbalhistorie 1919-1994 bekend waarbij Jacques van Wersch als  rechtshalf speelde. Zijn broer Leo speelde mee  in de voorhoede.
Jacques volgde Leo Lerschen als voorzitter op. Tevens was hij penningmeester.
Wat later kwam hun derde broer meespelen: Zef van Wersch, maar ook hun neven Max Berger (zijn moeder was Johanna Elisabeth van Wersch getrouwd met Cornelis Berger) en Charles Sampermans (zijn moeder was de zus van Johanna Elisabeth: Marie van Wersch getrouwd met Jacques Sampermans). 

voetbalvereniging simpelveld
Jacques en Leo van Wersch rond 1920 bij voetbalclub S.V.V.

De mannen speelden in nu nog steeds geel-zwarte shirts. Sommigen droegen witte broeken, sommigen zwarte broeken als onderscheid tussen de aanvallers en de verdedigers.
RKSVV stierf tien jaar later in 1919 op papier, toch bleef iemand de contributie betalen waardoor er in 1931 de SVV opgericht werd en er dus in 1994 het 75-jarig bestaan gevierd kon worden. Voetbalterreinen waren eerst in de Hulsberg, daarna Hennenberg, bij de paters op de Plaar, achter de boerderij Bleijlevens aan de Rolduckerweg, bij de zusters op Soureth en bij Berger in de Oude Gaasstraat.

voetbal veteranen simpelveld

Op 5 oktober 1926 werd om 14.00 uur tijdens de kermis in Simpelveld een voetbalwedstrijd tussen de Veteranen 1919 en de Veteranen 1925 op het terrein Den Berg gespeeld. De voetbalclub bestond volgens diverse bronnen sinds 1919. Voetballen in verenigingsverband in Simpelveld is echter ouder. In het Limburgsch Dagblad van 1910 stond Voetbal. SIMPELVELD. Was voor ongeveer een jaar de voetbalsport voor onze plaats nog iets onbekends, thans verheugt dit spel zich reeds in veler belangstelling. Wie Zondags vooral eene wandeling gaat maken rond het zoo prachtig gelegen Zusterklooster, kan getuige zijn, hoe de schoolplichtigen. zoowel als reeds de schoolontwassen jeugd, zich ijverig in deze nieuwe sport oefenen. Men is dan ook reeds tot oprichting van eene vereeniging gekomen en men zal denkelijk met de voorjaarskermis een groot voetbalfeest organiseeren.

De voetballers van 1926 waren de Veteranen 1919
G. Wind (Keeper), Jos Broekmans, G. Broekmans, Jacq van Wersch (drankenhandelaar), J. de Vries (autobusondernemer en vervoerde mijnwerkers), A. Pelzer, Jos van Wersch (Jupke van Wersch, hoteleigenaar), Frans Stralenberg (= Frans Strolenberg), W. Abrahams (cafébaas aan het station), Leo van Wersch (broer van Jupke), J. Pelzer.

En de Veteranen 1925
Em. Creusen (Keeper). A Koll, H. Bogman, Jan Broekmans, Ch. Sampermans (bandenhandelaar in Maastricht), H. Meurers, Cornel Berger, M. Knops, Maximiliaan Berger, Werner Berger, H. Meisters. 

De Veteranen 1925 wonnen die dag.

Drankenhandel

Waarschijnlijk omdat zijn opa en oom in de horeca zaten, had hij in 1925 het plan opgevat om een zaak 40 km van Parijs, in Dampmart, te beginnen. Hij had al een pand, maar dit ging uiteindelijk niet door. Na een jaar in Frankrijk gingen vader, moeder en hun zoon Max terug naar Simpelveld. In 1926 kreeg hij (een nieuw?) rijbewijs.

rijbewijs 1926

In 1926 woonde de familie dus, volgens zijn rijbewijs, wijk A nummer 84. Een jaar later was dat wijk A, nummer 74, dat was de Stationsstraat. In dat jaar werd er ook grond van hem onteigend.

Hij begon in 1928 zijn drankenhandel in Simpelveld. Zodoende werd hij eerst lid en daarna, in 1931, secretaris van de Zuid-Limburgschen Bond van Bierbottelaars en Limonade fabrikanten.Jacques was toen 35 jaar.

Jacques bezat ook grond en wellicht huizen in Simpelveld aan wat nu De Stamp heet, aan de huidige Pastoriestraat 9. Dit was vroeger Kerkstraat 9. Het huis werd bewoond door zijn broer Leo. Hier werden al diens kinderen geboren.

jacques van wersch Leonie houbiers-1921Zijn huwelijk was in 1921 met Leonie Houbiers, de dochter van de burgemeester van Simpelveld. In de familie van Jacques waren destijds ook twee stamgenoten burgemeester van Simpelveld geweest. Jacques was 25 jaar en kantoorbediende. Uit het huwelijk werden drie jongens geboren.

Jacques van Wersch ging een samenwerkingsverband aan met Heineken uit Amsterdam en pachtte of kocht diverse panden in Simpelveld om die te verbouwen tot café. Om zijn bedrijf meer status te geven verhuisde en verplaatste hij de drankenhandel in 1933 naar Heerlen waar het gezin ging wonen aan de Schaesbergerweg 35. Zijn zaak vestigde hij aan de Schaesbergerweg 39. In september 1937 verhuisde de familie naar Parklaan 4 in Sittard, Hij was 41 jaar.

Behalve zijn drankenhandel deed Jacques investeringen in café’s. Ook in Simpelveld waar hij vandaan kwam. Zo kocht hij begin vijftiger jaren een huis aan de Pleistraat en verbouwde dat tot café. Eigenlijk werd het al als verenigingslokaal door Jos Vankan gebruikt die er al sinds 1950 in zat. Waarschijnlijk zijn schoonzoon kwam er in 1969 in. Sindsdien heette het café Jussen-Vankan. Begin tachtiger jaren werd het café overgenomen door de familie Smits die het Bei der Sjoester noemden. In de tweede helft van de tachtiger jaren kwam er een modezaak in: Vandeweijer en momenteel zit Jules Mode erin.
In 1950 stond achter de groothandel in het telefoonboek J. van Wersch, agentschap Heinekens bieren. Hun telefoonnummer was K4440 – 3962.

In 1937 werd hij lid van de Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.
In 1952 diende Jacques een bouwtekening in om de gevel van Pleistraat 4 te verbouwen:
pleistraat-4Het pand ziet er tegenwoordig totaal anders uit. In 1952 wilde hij een pand aan de Dorpstraat in Simpelveld tot hotel restaurant verbouwen. Dat project ging niet door. Jarenlang was was hij voorzitter van de Heerlense kegelclub Houdt Plank. In 1941 won hij zelf op een kegelconcours de eerste prijs.

jacq-3-mei-1932
1932

In 1950 was er een beurs in Schaesberg waarop Jacques van Wersch N.V. ook stond. De krant schreef zeer loffelijk over zijn stand. Dan is er tenslotte nog de “stand van standing” van de fa. v. Wersch. De stand die door heel wat heren der schepping aanmerkelijk langer wordt bekeken dan de rest van Milanto: de stand die niet alleen limonade en chocomel toont maar ook een grote verscheidenheid van alcoholische dranken. Deze vormt een waardig onderdeel van een tentoonstelling die tot stand is gekomen door een gelukkige samenvoeging van naarstige arbeid en organisatietalent.
Milanto was een Middenstands- en Landbouwtentoonstelling in Schaesberg.

jacques van Wersch
1945

In 1958  bevestigde Jacques van Wersch N.V. de samenwerking met Heineken. In het persbericht schreef hij: Heineken neemt deel in nieuwe N.V. Met het doel het administreren, verkopen en kopen, verhuren of verpachten van onroerende goederen, koffiehuizen restaurants, hotels en bottelarijen. de fabricage van minerale wateren, limonades en andere alcoholvrije en alcoholhoudende dranken, de handel hierin, enz. is opgericht Jacques van Wersch n.v. te Heerlen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 60.000, verdeeld in 60 aandelen van ƒ 1 000. waarvan geplaatst en volgestort 24 aandelen. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heer Jacques van Wersch voor 13 aandelen en door de Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij te Amsterdam voor 11 aandelen. Directeur is de heer Van Wersch. commissaris is de heer J. H. Stork.  De kinderen van Jacq. hadden ook aandelen.

advertentie

Jac van Wersch overleden

Hij overleed op 5 augustus 1959. Uiteraard schreven de kranten hierover:

De heer Jac. van Wersch overleden
Woensdagavond is alhier overleden de heer Jac. van Wersch. Hij ging van ons heen na een lange, slopende ziekte. De heer van Wersch werd 63 jaar oud. Hij was directeur van de bekende Heerlense N.V. die zijn naam droeg. Hij genoot bekendheid bij honderden mensen en was door zijn beminnelijke omgang de vriend van velen. Alhoewel in Simpelveld geboren, gold de heer van Wersch toch als een telg vaneen typisch, hooggeacht Heerlens geslacht.   De thans overledene begon zijn werkzaam leven als functionaris bij de Willem Sophia. Later ging hij naar Frankrijk, in de zakenwereld werken. Eenmaal weer terug in eigen land nam hij het bedrijf van Heineken’s Bier over van de heer Alsdorf, na eerst nog in Simpelveld zelfstandig te hebben gewerkt. De heer van Wersch laat in Heerlen thans een bloeiend, algemeen bekend bedrijf achter. Hij was verscheidene jaren bestuurslid van het Kon. Heerlens Mannenkoor Pancratius, waarvan hij nadien lid van verdienste werd. Ook was hij lid van de Sociëteit in het Grand Hotel.  
Limburgsch dagblad  06-08-1959 

De heer Jac. van Wersch ten grave gedragen
Onder immense belangstelling vond maandagmorgen de plechtige uitvaart plaats van de heer Jac. van Wersch. Filiaalhouder van de Heinekens Bierbrouwerij te Heerlen. Vanaf het rouwhuis aan de Schaesbergerweg trok een zeer lange stoet naar de kerk van de H. Drievuldigheidsparochie. De stoet werd geopend door het Kon. Heerlens Mannenkoor “Pancratius” met omfloerst vaandel. Als slippendragers fungeerden personeelsleden van het bedrijf dat de heer van Wersch tot grote bloei heeft gebracht.

De plechtige H. is van Requiem werd opgedragen door pater Haane, geassisteerd door kapelaan Bischoff en pater Willems. Leden van Pancratius zongen o.l.v. de heer A. Jacobs met de heer Henri Heyendael als organist de gezangen. Het was een indrukwekkende plechtigheid. In de stoet die het stoffelijke overschot naar de begraafplaats begeleidde gingen vele geestelijken, tal van vooraanstaande personen en nagenoeg alle Heerlense zakenlieden mee. Ook de leden van de Sociëteit van het Grand Hotel, waarvan de heer van Wersch lid was, waren present.  Pater Haane verrichtte aan het graf de absoute. De directeur van Heinekens Bierbrouwerij, jhr. Feyt, sprak een woord ten afscheid, waarin hij de overledene prees voor zijn ijver en zijn toewijding bij zijn werk, ook in tijden dat het moeilijker ging.  Hij noemde de heer van Wersch een gaaf en goed mens en dankte hem voor alles wat hij in de loop van een lange reeks van jaren voor de onderneming had gedaan.  Tenslotte zong het HKM Pancratius o.l.v. Henri Heydendael een ontroerend „Beati  Mortui” 
Limburgsch Dagblad 11 augustus 1959

Opvolging

De zaak werd overgenomen door twee zonen: Max en Louis. Na hun overlijden nam zoon Louis de winkel over. Bij het overlijden van Jacques werden door zijn familie en zakenrelaties advertenties geplaatst. Ook door  Slijperij Wierts en Slijperij de Molenberg. Slijperij is een zetfout van de krant. Het moet natuurlijk slijterij zijn. Deze twee slijterijen waren klant van Jacques van Wersch N.V. Ook de commissarissen van Jacques van Wersch N.V. plaatsten er een voor hun directeur der vennootschap. Natuurlijk het personeel van Jacques van Wersch N.V. : …geeft met ontroering kennis van het overlijden van hun beminde en hooggeachte Patroon. Hij was oud bestuurslid en lid van Verdienste van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor Pancratius. Die plaatste ook een advertentie. En tenslotte plaatste zijn vrouw een tweede advertentie: Gesloten wegens sterfgeval Jacques van Wersch N.V. Heerlen.
Na het overlijden van hun vader namen twee van de drie kinderen van Jacq. de zaak over. Max ging verder met de groothandel onder dezelfde naam als zijn vader Jacques van Wersch N.V. en Louis ging verder met de winkel. Dat was vreemd want juist Max had alle diploma’s voor het slijtersvak.

Max van Wersch

max-van-wersch
Max van Wersch 1923-1997

Max werd in Heerlen in 1923 geboren. Zijn jeugdjaren waren zoals in een koopmansgezin verwacht werd. Dus zat hij ook bij de verkenners. 17 jaar oud, in 1939 kon hij met hen op een reis naar Noorwegen. De eerste regels in zijn dagboek van toen:

We vertrekken 10.20 uur in Heerlen aan het station vanwaar wij naar Sitt. sporen. Hier stappen wij over in de Diesel die ons naar Eindhoven brengt. In Eindhoven staat een electrischen gereed om ons naar Utrecht te voeren tot hiertoe waren onze plaatsen gereserveerd maar in Utrecht bleek dat niet het geval te zijn de trein was overvol alleen in de 2e klas was nog plaats en wij werden dan ook in de 2e klas gezet (wat ons natuurlijk zeer goed beviel). Bij aankomst in Amsterdam moesten wij een uur wachten op de boottrein, die ons naar IJmuiden bracht, waar ons schip gemeerd ligt.

programmaHet schip was de Tarakan van de NV Stoomvaart Maatschappij Nederland. De heen- en terugreis kostte f. 35,- (ca € 16,-). Het kaartje was al in juni gekocht. Aan boord kregen de jongens een liedboekje met Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse liedjes. Eind jaren 30 begin 40 bracht hij zijn schooltijd door op het Bisschoppelijk College St. Jozef in Sittard.

Max kreeg in de oorlog tbc. Na de oorlog in november 1945 kon hij  op advies van zijn oom, die huisarts was, naar Davos in Zwitserland, waar hij jaren van revalidatie nodig had om weer gezond te worden verklaard. Zwitserland stond toen ook al bekend vanwege zijn schone lucht. In het sanatorium werkte de Scheveningse Miep van Alphen (1919-2010) als verpleegster waar hij verliefd op werd. Het was wederzijds.  Hij keerde in 1949 terug. Thuis kampte hij opnieuw met zijn gezondheid. Hij kreeg acute reuma. Na zij herstel trad hij op 16 april 1952 in Scheveningen met Miep in het huwelijk. Zij verhuisde van Zuid-Holland naar Zuid-Limburg. Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren.

In 1950 behaalde hij zijn diploma van de Vakgroep Detailhandel in Alcoholische en Alcoholvrije Dranken en in 1954 zijn diploma Vakbekwaamheid voor de Groothandel in in Gedistilleerd en Likeuren.

jacques van wersch 1966
1966

In januari 1958 werd de firma J. van Wersch officieel een NV, Heineken plaatste in hun personeelsblad Vers van het Vat deze foto:

nv-in-1958

Van links naar rechts: Louis van Wersch, L. Janssen (namens Heineken Maastricht), S. v.d. Bent (onderdirecteur Heineken), Jacques van Wersch, J.H. Stork (aangesteld als commissaris) en Max van Wersch.

In 1966 werd het gebouw grondig opgeknapt. Het werd door de familie de fabriek genoemd. De groothandel had in zijn toptijd veertien man in dienst.

7up
Rechts Max van Wersch tijdens een beurs in de zestiger jaren

De groothandel stopte eind zestiger jaren. Haar activiteiten werden door een andere Heineken groothandel in Schinnen overgenomen. Het personeel ging mee.  Een van de vrachtwagens, een Bedford uit 1966 werd pas in 1972 verkocht. In feite was Max al in 1966 wegens gezondheidsredenen op de meest eervolle manier gestopt met de groothandel. Zijn accountant dhr. Bochove stelde Max daarna aan als algemeen adviseur met een salaris van fl. 2000,- per kwartaal, ca € 300 per maand.

1968
1968

In 1968 werd Max vertegenwoordiger van de Horeca Inkoop Centrale uit Lisse waar hij werkte tot 1980. Hij was toen 57 jaar oud. De HIC was door de oud boekhouder van Jacques van Wersch N.V. overgenomen en groeide uit tot een bedrijf met vijf vestigingen.  Deze HIC werd in 1986 door Ahold gekocht.
Miep, de vrouw van Max, ging vanaf 1947 les geven in anatomie en ziekenverzorging. Zij had immers een verpleegkundige opleiding gevolgd. Zij bleef lerares tot haar 65ste in1984.

diploma

De fabriek aan de Schaesbergerweg 39 werd in 1975 verkocht  aan Auto Sport Brouns. Inmiddels is het pand gesloopt voor woningbouw. Pas in 1985 liquideerde Heineken Jacques van Wersch N.V. waarvan het een aandeelhouder was. In de oorlog was nummer 39 een tijdelijke opslagplaats voor de lege hulzen van de kanonnen van het Amerikaanse leger.
Midden vijftiger jaren verhuisde Max en zijn gezin naar de Kloosterkoolhof. Jacques en zijn vrouw bleven om de hoek wonen op de Schaesbergerweg 37. Tussen nummer 39 (de groothandel) en nummer 37 is de Kloosterkoolhof.

Louis van Wersch

louis van wersch
1927-1997

Louis opende zijn zaak aan de Kloosterkoolhof, dat is om de hoek van de Schaesbergerweg waar de groothandel zat. Op 15 september 1971 opende Louis aan de Mgr. Hanssenstraat 11 in Heerlen een tweede zaak. Dit was voorheen een Spar geweest. Hij had nu twee zaken. Eind zeventiger jaren sloot hij deze zaak in de wijk Heksenberg.

1969
1969

Hij was in 1948 de eerste prins van de Winkbülle uit Heerlen. Deze carnavalsclub was in november 1947 vanuit de Rij- en Jachtvereniging Heerlen opgericht. Zijn oudste zoon Jacques was in 1967 de jeugdprins.
carnavalsprinsHet Limburgs Dagblad van januari 1948 schreef: 

LOUIS I.

De Opper-Winkbuul liet ons niet lang in het onzekere: hij hield een zeer interessante speech tot Z.K.H, en ging vervolgens over tot het ontmaskeren van het aangezicht, dat verborgen ging achter de nog al wat dikke sluier. En we aanschouwden: Prins Louis I, Prins Carnaval van Heerlen 1948. Zelden zagen we een grotere dwaas, zelden had zo’n buitengewone mijnheer zulke indrukwekkende titels: Ridder in de Orde van den Ezel met den gouden staart; Hertog van Hoppenburg tot Wennekersberge; Beschermheer van  de Schandelerbaak; Kommandeur in de orde van verscheidene ordes, welke ondanks enorme bezuinigheid wegens geldgebrek niet uitgereikt konden worden.

Het aardige is wel, dat deze hooggezetelde gek in de burgermaatschappij zich siert met de wereldse naam Louis van Wersch. Deze Louis mag er zonder twijfel zijn. De troonrede, welke hij voor onze oren afdraaide, was een van de meest inhoudsvolle, welke wij ooit op een vastenavondbijeenkomst mochten beluisteren.

We hebben nog lang gedanst, gehost om deze Louis I en om het geluk, dat Heerlen weer zo’n goede Carnavalsvereniging rijk is: de Winkbuule zullen vergroeien met de schoonste bladzijden uit de Heerlense geschiedenis, afdeling „Larie in de Hoofdstad der Mijnen”.

Louis en zijn vrouw en kinderen woonden eerst op de Schaesbergerweg. In 1961 werden er door A. van Putten huizen aan de Kloosterkoolhof, ook in Heerlen, gebouwd. De familie huurde toen een van die huizen.

www.rijckheyt.nl

In dit pand waar je links op kijkt, kwam dus de slijterij en wijnhandel van Louis. Zijn broer Max had tijdelijk in de kantine van de groothandel ook een eigen kleine slijterij.wijnwinkel

Na de verbouwing in de zeventiger jaren, opende Louis, samen met zoon Max en links dochter Jet, de nieuwe winkel.

drankenhandel

De winkel werd voortgezet door de zoon van Louis, Max van Wersch. Hij noemde zijn winkel: Maxwijn.  Max heeft anno nu een florerende slijterij in Heerlen.

jacq maxwijn

Klik hier voor Jac. van Wersch in de Simpelveldse Tak.
Klik hier voor Louis van Wersch in de Simpelveldse Tak.
Klik hier voor Max van Wersch in de Simpelveldse Tak.

Een Stamgenoten website