Familie Van Wersch-Daemen

Sjang van Weersch werd in 1881 in Klimmen-Ransdaal geboren. Hij trouwde voor de eerste maal in 1906 met Anna Daemen (foto) die in 1875 geboren was. Zij kregen zeven kinderen waarvan er twee niet ouder werd dan hun baby leeftijd. Helaas overleed Anna ook vroeg, in 1921. Zij was slechts 46 jaar. Het jongste kind, Leo, was toen pas 3 jaar. Hun oudste was 12. De weduwnaar had toen de zorg over zes kinderen.

Toch vond hij het geluk om in 1924, drie jaar na de dood van zijn eerste vrouw, een tweede huwelijk aan te gaan nu met Gertrudis Kuypers. Zij was in 1888 geboren en overleed pas in 1978. Sjeng was al in 1964 overleden.
Het echtpaar kreeg in 1924 hun zoon Mathieu. Er waren nu dus zeven kinderen.

Sjang van Wersch (later op zijn bidprentje werd hij van Weersch genoemd) was mijnwerker bovengronds op de staatsmijn Emma. Hij werd in 1942 met zijn 60ste gepensioneerd. In het Nieuwsblad van de Staatsmijnen 1962 en 1963 worden de mensen eraan herinnerd dat hij als gepensioneerde van de Emma op 28 november jarig was en resp 81 en 82 werd.

In de krant van september 1932 staat dat hij een café  heeft: adres: Groot Haasdal 34,  Schimmert. In 1948 was het Café van Wersch-Kuypers. In het café werden vaak door notarissen openbare verkopen gedaan.Het café was tot in de vijftiger jaren gebruikt. Nu is het inmiddels gesloopt. In deze advertentie worden de bezittingen van Gertrudis Kuypers’s vader, dus Sjangs schoonvader, openbaar verkocht om daarna in het koffiehuize de volgende verkoop te starten.

Het echtpaar van Weersch – Daemen en later Kuypers woonde in Schimmert aan Groot Haasdal. In een zijkamer was het koffiehuize en later het café waar veel openbare verkopen werden gehouden. Het huis is inmiddels gesloopt.
 

Cato Quadakkers en Hub van Wersch

Een van de zeven kinderen, Hub van Wersch (1908-1971), trouwde. in 1933 met Cato Quadakkers (1909-1994). Het echtpaar ging in Voerendaal een huis bouwen waar zij vijf kinderen kregen. Hub van Weersch maakte bij zijn huwelijk gebruik van het aanbod van de Overheid om zijn naam gratis te laten veranderen in van Wersch.
Hij werkte sinds 1929 op de Staatsmijn Emma als meesterhouwer en ging met zijn 55ste met pensioen. Hub stierf op zijn 62ste. Hij had stoflongen.

Hub van Wersch en zijn vrouw Cato Quadakkers woonden aan de Valkenburgerweg 47 in Voerendaal. Hij had het huis vrijstaand laten bouwen. Later werden er huizen bijgebouwd, en zelfs aangebouwd, waardoor de nummering anders werd. Nummer 47 werd nummer 53. In 1954 was het nog nr 47. In 1962 was het nummer 53. Voor het huis staan vader, moeder en hun oudste zoon Jan. De foto is uit 1935, het jaar waarin het huis gebouwd werd. Het huis werd in 1994 verkocht.
Inmiddels staat het huis niet meer vrij. De achteraanbouw is verdwenen.

Moeder Cato van Wersch – Quadakkers staat hier met haar vader Jan Willem die slachter was. Hij reisde als huisslachter langs de mensen. Hij had een slagerij in Aken. Een broer van Cato was ook slager. Zijn kleinzoon heeft in 2013 een slagerij delicatessenzaak in Voerendaal en Neerbeek. Op de foto uit 1937 staan Jan Willem Quadakkers en zijn zus Cato met de zonen van Hub en Cato: Jan en Eugene van Wersch.

Tegenover hun huis in Voerendaal stond de meubelfabriek Benschop Meubelen. Op de foto uit 1954 staan rechts zoon Eugene en naast hem zijn jongere broer Paul. De fabriek werd in 1948 opgericht. Tegenwoordig staan er woonhuizen.
  Het echtpaar Van Wersch-Quadakkers kreeg vijf kinderen: Jan, Eugene, Bertie, Paul en Els. Zowel vader Hub als Eugene en Paul werkten voor de Mijnen. Vader werkte op de Emma, Eugene op de Wilhelmina en Paul ook op de Emma. Hun vader werkte ondergronds en beide jongens bovengronds. Op de foto staat rechts Eugene als leerling van de TVS (Technische Vakschool) naast zijn opleider Jan Huybregts. Uit het schooljaar 1961-1962 stamt dit onderstaand rapport.

Klik op de foto voor een vergroting

Eugene van Wersch ging vervolgens werken als bedrijfselectricien. Hij zit links en rechts is zijn collega Wiel Franssen. Beiden waren opzichter. Deze foto werd in 1967 gemaakt op de Staatsmijn Maurits in Geleen in hun kantoor. Op de achtergrond het planbord met werkopdrachten. Op het bord staat Programma Werkzaamheden afd 186. Uiteraard waren er ook opdrachten voor de zondag.

Zowel vader als de twee oudste zonen speelden in de Harmonie St. David uit Voerendaal. De Harmonie ging ook regelmatig buiten hun dorp spelen. Op deze foto uit 1948 staan vlnr: Eugene met zijn bugel, broer Jan met de klarinet en hun vader met de bariton tuba in Zandvoort.

In 1985 kregen drie jubilarissen van St. David uit Voerendaal van de bondsbestuurder van de RKLBM ieder een gouden medailles uitgereikt aan de jubilarissen van harmonie St. David uit Voerendaal. Goud was er voor Eugene van Wersch (rechts voor met daarnaast zijn vrouw Betsy), voor Leo Smeets en vervolgens Hein Vondenhoff (met zijn vrouw).

Bertie van Wersch en Hein Aretz
Paul van Wersch en Elly Erkens

De recente foto van de kinderen van Van Wersch-Quadakkers uit 2010.
Vlnr: Els met daarachter haar man Ruud de Jong. Dan Bertie met daarachter haar man Heinz Aretz, in het midden Jan met echtgenote Nora Maes. Vervolgens Paul en zijn vrouw Elly Erkens en rechts Eugène en zijn vrouw Betsy de Wit voor hem.

Klik hier voor vader Johannes Hubertus van Weersch in de Simpelveldse Tak.
Klik hier voor de zoon Johannes Hubertus van Wersch in de Simpelveldse Tak.

Een Stamgenoten website