Willem van Wersch, schilder

Op 6 april 1875 kocht Willem van Wersch (Heerlens winkelier en huisschilder), getrouwd met Anna Maria Vijgen een huis met een gedeelde tuin in Heerlen van Bernardina van Oppen. De verkoopakte werd opgemaakt door notaris Gerard Smeets. De akte kostte f. 166,151/2.

Aan de ene kant grensde het huis aan haar huis en aan de andere kant aan het huis van het echtpaar Bour en Meens. De tuin was 72 m2.

Het huis kostte f. 3000 binnen 15 jaar te betalen met een twee jaarlijkse rente van 5%. Te betalen op 1 januari en juli. Het huis werd onder de volgende voorwaarden verkocht:

 1. De ramen aan de kant van de verkoopster mogen niet groter gemaakt worden.
 2. Na drie jaar moet de helft van het glas in ieder raam in deze muur mat gemaakt worden.
 3. De vensters boven twee derde mogen in deze ramen van tuimelramen voorzien worden, zowel gelijkvloers als op de etages en aan de straatkant.
 4. De deur van de kelder die uitkomt op de poort en de deur naast de kelder moeten direct vervangen worden door metselwerk. Ook de deur van de zogenaamde paardenstal in het huis van de verkoopster naar de tuin moet dicht gemaakt worden.
 5. De scheidingsmuur moet vernieuwd worden.
 6. Aan de gang naar de tuin bevinden zich secreten. Die moesten ten behoeve van de verkoopster minimaal nog die jaar daar blijven. Na drie jaar zullen die deuren dichtgemetseld worden. De kosten zijn voor de koper.
 7. De kanjel (= regenpijp) voor zover die op de open plaats uitkomt, moet door de koper in orde gehouden worden.
 8. De verkoopster mag bomen tegen het verkochte huis planten maar mag het licht in het huis niet belemmeren.
 9. De verkoopster mag niet op de open plaats bouwen tenzij er een afstand wordt aangehouden van 2,75 meter van het huis.
 10. Er komt een levende doornenheg die de gemeenschappelijk tuin verdeelt. De kosten daarvan worden samen gedragen.
 11. Achter het verkochte huis bevindt zich een waterput. De verkoopster mag hieruit water putten of een pijp laten leggen die naar een nog te plaatsen pomp op haar erf gaat.
 12. Als de koper zich niet aan zijn financiële hypothecaire verplichtingen houdt, mag de verkoopster het huis opnieuw verkopen.
 13. Bij inbeslagneming van het huis door derden zal de koopprijs door de koper altijd betaald worden.

emmastraat

Op het huis van Willem van Wersch achter de lantaarnpaal in de Dorpstraat, die later de Emmastraat werd, staat Behangselpapier, Glas en Verfwaren. In het gebouw links naast het witte huis zat de Nieuwen Limburger Koerier. Hier woonde voorheen de familie Weyenhorst, letterzetter. Zij kwamen uit Geilenkirchen. IN 1850/1860 was dit A 44.

Noot:
Bernardine van Oppen was de dochter van landmeter Jan en Elisabeth Oppen-Penners.  Zij was de oudste van zeven kinderen. De oudste vier werden in Schimmert geboren en de anderen drie in Heerlen. De eerste daarvan in 1846. Zij woonde in het huis A 41. Toen ook haar moeder in februari 1874 overleed, besliste zij dat zij het huis naast hen in 1875 te verkopen. Bernardine woonde na de omnummering in wijk A 43. Het gezin Van Wersch woonde daarnaast A 44 (= Dorpsstraat).

De familie Weyenhorst woonde A 44 en de familie Van Oppen op A 41.  In het Bevolkingsregister 1850/1860 staat dat op A 42, het huis dat Willem van Wersch later kocht, de familie Kosten/Gotstein met zeven kinderen woonde. Hij was slager. Zijn vrouw Judith Gotstein overleed in 1850. In het witte huis, A 43, woonde het gezin Gilson/Ritzen met toen één kind . Hij was Hoofd Commies.

De genoemde Bour en Meens was het echtpaar Nicolaas Jozef Bour (geboren 1834) en zijn vrouw Anna Geertruida Meens (geboren 1830). Op het moment dat deze akte gemaakt werd, was zij zwanger van hun vijfde kind. Totaal kregen zij zeven kinderen. Zij woonden wijk A nummer 22.

1909
1909, Penners was de achternaam van zijn moeder.

Willem en Maria van Wersch-Vijgen kregen negen kinderen waarvan er vier ook de verf ingingen.

Klik hier voor Willem van Wersch in de Heerlense Tak.

Een Stamgenoten website