Genealogische website Warsage

familiefoto-240960

In 1960 trouwde Jacques van Wersch (Heerlense Tak) met Nellie Bruininks. Deze foto is voor het ouderlijk huis van de bruid Nellie gemaakt aan de Spoordamstraat 17, te Heerlen-Leenhof.

 

Van links naar rechts, te beginnen bij de achterste rij:

 Familie Van Wersch
1: Dhr Oosthoek, stiefopa
2: Mw. Oosthoek-Pelzer, oma
3: Jo van Wersch, broer
4: Leentje van Wersch-Pelzer, moeder
5: Frans van Wersch, vader
6: Jacques van Wersch, bruidegom
7: Nellie van Wersch-Bruininks, bruid
13: Enny Heinrichs-van Wersch, zus
15: Jacques van Wersch, peetoom
16: José van Wersch, zus
17:Theo Zuethof, zwager, man van Riet
18: Riet van Wersch, zus
19: Wilma Heinrichs, nichtje, dochter van Enny
23: Marly Heinrichs, nichtje, dochter van Enny
25: Wiel van Wersch, broer
27: Truus van Wersch, vrouw van Wiel
28: Frans Heinrichs, man van Enny
29: Frans van Wersch, broer

 

Familie Bruininks
8: Walter Bruininks, vader
14: Maria Bruininks-Beser, moeder
9: Maria Bruininks, zus
10: Piet Konen, zwager, man van Maria Bruininks
11: Hans Bruininks, broer. Hij zegende als geestelijke het huwelijk in.
12: Joep Bruininks, broer
20: Fred Schaub, zwager, man van Regina
21: Riet Bruininks, nichtje, dochter van Joep
22: Regina Bruininks, zus
24: Mientje Bruininks, vrouw van Joep
26: Walter Bruininks, broer

nellie bruininks
De jonggehuwden
nellie bruininks
50 jaar later

Voordat Jacques bij de Makro werkte, werkte hij bij de Edah en dan specifiek bij de Zie Zo supermarkt in Sittard waar hij bedrijfsleider was. Deze winkel opende als twaalfde supermarkt van Zie Zo in april 1963.


lim-dgbld-21-okt-1964Hij was in 1957 secretaris bij toneelvereniging PIT in Heerlen en ook toneelspeler. Het Limburgs Dagblad  schreef over de “de jonge toneelgroep Pit” onder meer:  Verder dient nog zeer in het bijzonder genoemd te worden het voortreffelijk spel van Jac. van Wersch als pastoor Arno. En in 1959: Jack van Wersch, Fred Lugger en Jean Gregoire, eveneens jeugdige krachten, completeerden het ensemble op behoorlijk niveau. Een jaar later: een waardige tegenspeler vond hij in Jacques van Wersch als zijn knecht Beeps. In juni 1960 gaf Pit in de zomermaanden in het openluchttheater van Valkenburg een cyclus van vijf optredens met een klucht van Godfried Bomans. Zes toneelspelers deden er aan mee waaronder Jacques van Wersch. PIT bestond inmiddels twaalf jaar en Jacques was voorzitter.

MAKRO

Bij de Makro werd in 1987 een terroristische aanslag gepleegd.

Miljoenenschade na aanslag op Makro Nuth

Grootwinkelbedrijf Nuth totaal verwoest.

 

De brand die het grootwinkelbedrijf Makro in Nuth totaal verwoestte, heeft een schade veroorzaakt van meerdere tientallen miljoenen guldens.
In ruim één jaar tijd werd al drie keer brand gesticht in Makro-vestigingen in Duiven en Duivendrecht (tweemaal). makro

De brand in het zestien jaar oude Makro-gebouw op het industrieterrein in Nuth brak ‘s nachts even na half vier uit. De brandweer van Heerlen werd gelijktijdig gealarmeerd door de automatische rookmelder en de bewakingsdienst van de Makro. Het korps rukte onmiddellijk met groot materieel uit. De brandweer van Kerkrade, Brunssum, Maastricht en het vrijwillige korps van Nuth werd om assistentie gevraagd. Bij aankomst van de brandweer bij de Makro stond een groot deel van het complex in brand. Ondanks het inzetten van acht bluswagens en zestig brandweerlieden kon niet vermeden worden dat het hele gebouw door de vlammenzee vernield werd. Vooral op de Makro-afdeling met automateriaal, waar veel brandbare spullen als anti-vries en accu’s stonden ging het vuur hevig te keer. Ruim negen uur na de melding, rond twee uur ’s middags, kon het sein brand meester worden gegeven.

 

De branden in Duiven en Duivendrecht werden via anonieme verklaringen opgeëist door de Revolutionaire Anti Racistische Actie (RaRa). RaRa zei de branden aangestoken te hebben ‘uit solidariteit met de bevrijdingsstrijd in Zuid- Afrika’. Makro is onderdeel van het concern SHV (Steenkool Handels Vereniging). SHV doet zaken met Zuid-Afrika en heeft er enkele Makro-vestigingen. RaRa heeft in 1985 overigens ook de verantwoordelijkheid opgeeist voor een brand in de Makro in Duivendrecht, die toen ook voor twintig miljoen gulden schade opliep.

Twee dagen later eist Revolutionaire Anti Rascistische Axie (RaRa) verantwoordelijkheid voor de miljoenenbrand in Nuth schriftelijk op met een link naar de SHV-belangen in Zuid-Afrika.

bron: de Limburger 10 januari 1987

 

Directeur Van Wersch van de Makro vestiging in Nuth zei te veronderstellen dat de RaRa-brandstichters enkele bommen met tijdmechanisme in het bedrijf moeten hebben gelegd. Volgens hleidsch-dgbld-10-jan-1987en moeten zij voorzien zijn geweest van een klantenpasje, hetzij echt of vals. ook meent hij dat de brandstichters het gebouw verleden week vrijdag voor sluitingstijd verlaten moeten hebben. Waren zij namelijk daarna nog aanwezig geweest, dan had het elektronische alarmsysteem hen zeker ontdekt.

De directeur verklaarde erop te vertrouwen dat de afgebrande vestiging binnen niet al te lange tijd wordt herbouwd. Als het moet staat er naar zijn mening binnen een half jaar weer een gloednieuwe groothandel. Van Wersch hoopt al eerder in een bestaand pand de kunnen te kunnen helpen, maar een geschikt gebouw is nog niet gevonden.

leidsche-cour-13-jan-1987Makro – ,,klanten” lieten brandbommen achter


Heerlen. – Het onderzoek naar de brand in de Makro vestiging in Nuth wordt sinds gisteren vanuit Heerlen verricht door een 25 man sterke regio recherchebijstand team. De justitie in Maastricht heeft inmiddels al enigen gehoord, met name de permanente bewakers van het gebouwencomplex van de Makro in Nuth.

 

Verklaringen waarin de Revolutinaire Anti-Racistische Axie (RaRa) de verantwoordelijkheid voor de miljoenenbrand opeist, zijn gisteren behalve bij het ANP ook bij de Regionale Omroep Zuid (ROZ) en bij het Limburgs Dagblad binnengekomen. Directeur Van Wersch van de Makro vestiging in Nuth zei te veronderstellen dat de RARA brandstichters enkele bommen met tijdmechanisme in het bedrijf moeten hebben gelegd. (…) ook wordt rekening gehouden dat binnengesmokkelde bommetjes via afstandsbediening van buitenaf tot ontploffing zijn gebracht. De personeelsleden, in totaal 280, zijn gisteren toch naar hun bedrijf gekomen ofschoon zij wisten wat er gebeurd was. Van de ondernemingsraad vernamen zij dat hun salaris desnoods een jaar lang wordt doorbetaald.

bron: Leidsche Courant 13 januari 1987

Eind 2016 kwam een autobiografie uit van Jacques van Wersch onder meer over zijn tijd als directeur van de Makro in Nuth die door terroristen in 1987 totaal vernield werd. Het boek behandelt zijn tijd van jonge bezorger tot en met directeur. 

 

Klik hier voor Jacques van Wersch in de Heerlense Tak.