Familie Hoebet van Wersch

Hubert van Wersch werd in het huis aan de kerk in Simpelveld in 1893 geboren. Als jongeman was hij werkzaam bij het lokale postkantoor aan de Kloosterstraat 8. Dat kantoor werd in 1900 geopend, na een bouwtijd van een jaar. Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het  gebouw  in 1903  gebouwd.

Postkantoor tijdens de bouw in 1900

postkantoorDat het een postkantoor was zie je aan het Nederlandse wapenschild dat tussen de twee ramen hangt. De man in het midden is Hub van Wersch.

Dit was het tweede postkantoor van Simpelveld. Hub Van Wersch schreef in De Bongard (geschiedkundig tijdschrift van de Heemkundevereniging De Bongard in Simpelveld) in 2001 dat het eerste postkantoor rond 1853 in gebruik werd genomen, toen de spoorlijn Aken-Maastricht was aangelegd. Dat gebouw in de Dorpstraat werd in de volksmond Pösge genoemd. Hij schreef dat in 2001 schoenwinkel Will in het pand zat. Inmiddels is het pand afgebroken.
Vanwege de nieuwbouw in 1899 verhuisde het postkantoor in 1900 naar de Kloosterstraat 8.

Per 16 november 1901 werd de heer A.M.M.E. de Man tot eerste directeur van het postkantoor koninklijk benoemd. Hij was klerk der posterijen van de 1e klasse. Vijf jaar later in januari 1906 werd hij tot directeur van het postkantoor in Leiderdorp benoemd. Tijdelijk kwam de heer Vrolijk van het kantoor Helmond omdat per 1 april 1906 de heer U.W. Dethmers benoemd zou worden. De heer Vrolijk vertrok vervolgens naar Leiderdorp. De benoeming van Dethmers stond op 1 april 1906 in de Nederlandsche Staatscourant van 3 maart 1906. Echter trok hij enkele dagen later  zijn benoeming in. Hij bleef klerk 1e klasse in Monnikendam. Pas in januari 1907 werd hij tot directeur van het postkantoor in zijn woonplaats Neede benoemd.

Het postkantoor zat nu enkele maanden zonder directeur. In juni 1906 werd M.A. Kuypers benoemd. Hij bleef maar kort want in oktober 1906 werd hij tot directeur van het postkantoor in Zundert benoemd. Een half jaar later, in februari 1907, kwam de nieuwe directeur, de heer A.C. Hennequin die in december 1912 dezelfde positie kreeg in Wychen. Per februari 1913 kwam directeur J.H. Uwland. Die bleef tot en met 1924.

postkantoor-simpelveld

Foto: Postkantoorbeambten aan de Kloosterstraat 8 in Simpelveld. Vlnr: Grosjean, Piet Vincken, Hubert van Wersch, hier is hij 19 jaar, en de directeur J.H. Uwland. De directeur (van februari 1913 tot en met 1924) staat nonchalant met zijn linkerbeen op de trapjes van het postkantoor.

Vanaf augustus 1924 was Conrad Antonius Meijs (1875-1951) kantoorhouder van het post- telegraaf en telefoonkantoor. Hij stopte op eigen verzoek en kreeg eervol ontslag per 1 oktober 1932.  Vervolgens kwam J.L.H. Teheux als kantoorhouder. Tussen hem en Vliex in verhuisde het postkantoor verder op in de Kloosterstraat.  Zijn opvolger werd in februari 1939  de postbesteller Louis Vliex die in oktober 1956 afscheid nam en opgevolgd werd door zijn zoon Hein Vliex. 

Nadat het postkantoor uit de Kloosterstraat verplaatst was, werd het  in 1970 door H. Janssen  tot winkel/woonhuis verbouwd. Hij overleed in januari 1988 waarna zijn zoon A.J. Janssen de rijwiel- brommerhandel en electrozaak voortzette. In de tijd van H. Janssen woonde Dinny Scheepers ook op dit adres, Kloosterstraat 8. Zij was de oprichter van de gidsen St. Luciagroep, tegenwoordig scouting St. Lucia. Na Janssen stond het pand een tijdje leeg waarna in 2015 schade/coaching  T.N. Vossen er in kwam. Hun hoofdkantoor is in het oude pand van Van Wersch Pastoriestraat 9, Simpelveld.

Sollicitatie

Op 24 december 1920 schreef Huub een sollicitatiebrief aan de burgemeester van Simpelveld voor de vacature van gemeentesecretaris. Dat viel positief voor hem uit want in 1921 werd hij benoemd. Hub was 27 jaar. Zijn vader en gemeenteontvanger Max nam tussen 1924 en 1926 voor hem waar.

van wersch gemeentesecretaris
1921

Naast het postkantoor stond de oude marechausseekazerne. Huub kocht die nadat hij een nieuwe had laten bouwen. Na een verbouwing van de oude kazerne kwam later zijn dochter Jeanny er in die er een drogisterijwinkel dreef. Hij liet ook drie panden in de Kloosterstraat bouwen. Lees hier verder over de bouwactiviteiten.

In 1921 trouwde Hub van Wersch met Maria Custers en daar werd een foto van gemaakt:

van wersch-custers
Echtpaar van Wersch-Custers
Maaike custers
Maaike Custers

Het echtpaar ging uiteraard aan de Kloosterstraat wonen, in een van de drie huizen die hij had laten bouwen. In 1937 stond dit pand bekend als B 62, later werd het Kloosterstraat 58. In de oorlog liet hij hier Jos. Pelzer, belastingconsulent uit Heerlen een regelmatige zitting tussen 9 en 12 uur houden. In 1954 adverteerde Huub met zijn eigen assurantiekantoor aan de Kloosterstraat 58. Hij was hoofdvertegenwoordiger van de N.V. Verz. Mij Schiedam en deed brand, inbraak, bedrijfs, storm, glas, transport, automobiel, particuliere W.A., ongevallen en ziekenhuisverzekering.

Bij hun 25-jarig huwelijksfeest in 1946 werd deze foto gemaakt:

van wersch Custers

Mariets, Mien, Jeanny, Nico, Cato, Lene, Theo, Corry omringen hun ouders.

Vijftig jaar na hun huwelijk herdachten zij in 1971 feestelijk hun huwelijk:

Vader Hub van Wersch en moeder Maria Custers zijn nummer 1 en 2. Hun kinderen zijn hieronder in een rode kleur weergegeven.

1: Hubert van Wersch 17: David Scott (zoon van 14)
2 Maria van Wersch Custers18: Helen van Wersch 
3: Cato van Wersch19: Flemming Tind (getrouwd met 18),
4: Hub Alberts (getrouwd met 3)20: Patricia  (dochter van 18 en 19),
5: Fred Alberts (zoon va 3 en 4), 21: Marie-José (Mariets) van Wersch
6: Mariëlle Alberts (dochter van 3 en 4),22: Jos Sonnenschein (getrouwd met 21)
7: Nic. van Wersch23: Henri Sonnenschein (zoon van 21 en 22)
8: Bep van de Wiel (getrouwd met 7)24: Bert Sonnenschein (zoon van 21 en 22)
9: Huub van Wersch (zoon van 7 en 8),25: Leon Sonnenschein (zoon van 21 en 22)
10: Anneke van Wersch (dochter van 7 en 8), 26: Theo (Ted) van Wersch
11: Marijke van Wersch (dochter van 7 en 8)27: Doreen Isherwood (ex van 26),
12: Els van Wersch (dochter 7 en 8), 28: Corry van Wersch
13: Jeanny van Wersch29: Hans Gerats (getrouwd met 28)
14: Mien van Wersch30: Miriam Gerarts (dochter van 28 en 29), 
15: David Goicoechea (ex van 14)31: Hubert Gerarts (zoon van 28 en 29)
16: Jos (zoon van 14 en15),

Klik hier voor Hub van Wersch in de Simpelveldse Tak.

Een Stamgenoten website