De winkel van Willem van Wersch

willem-horlogerie

De winkel van Willem van Wersch was aan de Veemarkt in Heerlen voordat de oude Stadsschouwburg gebouwd werd. Daardoor verhuisde hij naar het Wilhelminaplein in Heerlen. In de deuropening op de foto  naar, staat zijn oudste dochter Anna Maria Elisabeth (Lieske) van Wersch, geboren Heerlen Veemarkt 18 juli 1898, overleden Heerlen Ziekenhuis 22 juni 1955. Zijn eerste vrouw, Anna Havenith, overleed al in 1900, 25 jaar oud. Hij trouwde twee jaar later met haar zus, Maria Havenith, die in 1931 overleed, slechts 53 jaar oud. Willem was al in 1918 overleden, 45 jaar oud. Hij was 14 jaar met Maria getrouwd geweest.

willem van wersch en maria havenith

Willem van Wersch en  zijn tweede vrouw Maria Havenith.

Willem was bij de gemeente Heerlen ambtenaar, marktmeester en bode van het raadhuis.
In 1898, 1899, 1900, 1902 was hij horlogemaker.
1910, 1915: gemeentebode
Tussen 1913 en 1918 was hij Gemeentelijke Deurwaarder.

ambtenaren HeerlenDe ambtenaren van de gemeente Heerlen in 1914.
Bij de rode pijl staat Marie Hubert Willem (roepnaam Willem) van Wersch, geboren in 1872. Hij was de enige zoon van Jan Anton Willem die niet de verf inging, terwijl zijn vier andere broers allemaal die richting op gegaan waren. Willem was onder meer horloger.
In het boek Van blusemmer tot schuimkanon over de vrijwillige brandweer van Heerlen in de periode 1862 tot 1984 stond over hem de volgende regels:
Op 8 april 1908 werd de vrijwillige brandweer van Heerlen opgericht en werd W. van Wersch benoemd tot onder-voorzitter. Hij voldeed aan alle gestelde voorwaarden te weten een onbesproken gedrag en inwoner van Heerlen te zijn, lichamelijk geschikt en niet ouder dan 40 jaar.

Staand: van links naar rechts
Schobben, schrijver, Hochstenbach, ambtenaar van de burgerlijke stand, Stappers, adjunct commies,
De Feber, bevolkingsagent, Eussen, adjunct commies, Schoolmeesters, ambtenaar, Van Wersch, bode, Spelthan, schrijver.
Zittend van links naar rechts
Gorissen, klerk, Hens, hoofdcommies, Grootjans, gemeentesecretaris, Smits, adjunct commies, Van Gurp, commies

Zijn eervol ontslag als deurwaarder was in 1915 en juli 1916 was de benoeming tot marktmeester. De nieuwe verordening trad op 1 januari 1915 in werking. Een van de uitvloeisels hiervan was het aanstellen van een marktmeester. Met ingang van genoemde datum benoemde het gemeentebestuur als zodanig M. H. W. van Wersch, die hiervoor een vergoeding toegewezen kreeg van f. 300,-per jaar. 

Hij overleed in 1918.

lim-koerier-1-aug-1939
Een krantenartikel uit 1939 over het jaar 1914.
De Toerist 1902

lim-dgbld-5-nov-1918

Maria Elisabeth Havenith ging alleen in juli 1919 naar Meerssen en schreef zich in 1920 weer in in Heerlen vanuit Gulpen. Wat heeft zij die tijd daar gedaan? Haar eerste dochter Lieske was daar enkele dagen naar Valkenburg gegaan. Die was toen 21 jaar. Die verhuisde in 1920 (enkele maanden later) terug naar Heerlen vanuit Maastricht.

familie van wersch uit Heerlen

Drie van de negen kinderen van Willem en Maria van Wersch-Havenith
Lor, Mariëtte en Marietje van Wersch
– Jozef Hubert Laurent (Lor)  (1907-1969)) was electricien. Hij voorzag de eerste boerderijen in Limburg van electriciteit.
Zijn hobby was belichter van de Heerlense schouwburg.
– Mariëtte (Hubertina Jozefina Mariëtte) was zijn jongste dochter 
– Hubertina Wilhelmina Maria (Marietje) 1905-1941

Uit het eerste huwelijk werd Lieske, geboren.

Klik hier voor Willem van Wersch in de Heerlense Tak.

Een Stamgenoten website